Henkel ljepila – Izjava o zaštiti podataka

1. Općenito

Ova Izjava o zaštiti podataka je namijenjena da Vas informira o vrsti prikupljenih podataka i načinu upotrebljavanja. Također ćete saznati kako možete ostvariti svoja prava.

Svaka promjena ove Izjave o zaštiti podataka bit će objavljena na ovoj stranici. To Vam omogućuje da se u svakom trenutku informirate o tome koje podatke prikupljamo i kako upotrebljavamo takve podatke.

Ova Izjava o zaštiti podataka se ne primjenjuje na web stranice dostupne putem hiperveza na ovoj stranici.

 

2. Prikupljanje, upotreba i obrada osobnih podataka

2.1 Odgovorni za obradu podataka / Kontakt podaci

Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska

zajedno s

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Njemačka

kao zajednički voditelji obrade sukladno članku 26. GDPR-a, dalje u tekstu zajedno nazvani kao „Henkel’’ ili „mi’’

Možete ostvarivati svoja prava ispitanika protiv nas kao i protiv svih ostalih zajedničkih voditelja obrade. Mi i voditelji obrade zajednički odgovorni s nama ćemo odmah informirati jedni druge o svakom pravu koje je ispitanik ostvario. Jedni drugima pružit ćemo sve informacije potrebne da bi odgovorili na zahtjev za informacijama.

Henkel AG & Co. KGaA će pružiti ispitanicima sve potrebne informacije sukladno člancima 13. i 14. GDPR-a. U ovom postupku, ostali zajednički voditelji obrade pružit će nam sve informacije potrebne iz njihovog područja djelovanja.

Za ostvarivanje bilo kojeg prava ispitanika, povlačenje privole ili opća pitanja o zaštiti podataka, možete nas kontaktirati na Henkel Croatia d.o.o., „Zaštita osobnih podataka’’, Budmanijeva 1, 10000 Zagreb, Hrvatska (adresa elektroničke pošte: henkel.croatia@henkel.com)

 

2.2 Opća upotreba web stranice

Henkel upotrebljava osobne podatke kako bi pružio ovu web stranicu korisnicima. Svaka daljnja obrada podataka odvija se samo na temelju drugih zakonskih obveza ili dozvola ili ako je odgovarajući korisnik dao privolu Henkelu.

Kada korisnici posjete web stranicu, Henkel automatski prikuplja i pohranjuje određene podatke. To uključuje: IP adresu i ID uređaja dodijeljen odgovarajućem krajnjem uređaju koji nam je potreban za prijenos zahtijevanog sadržaja (npr. posebno tekstova, slika i informacija o proizvodima kao i elektroničkih datoteka dostupnih za preuzimanje itd.), aktivnost korisnika u kontekstu web stranice, vrstu odgovarajućeg krajnjeg uređaja, preglednik koji se upotrebljava kao i datum i vrijeme upotrebe.

Henkel pohranjuje ove informacije na najviše sedam dana za svrhu prepoznavanja i praćenja zlouporabe.

Henkel također upotrebljava ove informacije kako bi unaprijedio prezentaciju usluge, obilježja i funkcionalnosti kao i u svrhu općih administrativnih zadataka.

Osim toga, Henkel briše ili anonimizira podatke o upotrebi, uključujući IP adrese, bez nepotrebnog odgađanja, čim više nisu potrebni za navedene svrhe.

Takvo obrađivanje i upotreba Vaših podataka je zakonita jer (1) je obrađivanje potrebno za pružanje web stranice sukladno članku 6. stavku 1. točki b GDPR-a; ili (2) Henkel ima prevladavajući legitimni interes za osiguranje i unaprjeđenje funkcionalnosti i rad web stranice bez grešaka te prilagodbu potrebama korisnika sukladno članku 6. stavku 1. točki f GDPR-a.

 

2.3 Pružatelji usluga / Međunarodni prijenos podataka

Kako bi pružio web stranicu i usluge sadržane na njoj, Henkel može angažirati pružatelje usluga (npr. za hosting Henkelovih web stranica, računanje i upravljanje bazom podataka, praćenje itd.) koji stoga općenito mogu također obrađivati Vaše osobne podatke kada upotrebljavate naše web stranice.

Većina tih pružatelja usluga su ugovorno obvezni da takve osobne podatke obrađuju samo u ime Henkela i nalaze se (i) unutar EU-a / EGP-a, (ii) u državama službeno priznatim od Europske Komisije kao pružatelji adekvatne razine zaštite podataka ili (iii) u SAD-u i sudjeluju u europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti.

Ako to nije slučaj ili ako sami pružatelji usluga angažiraju podizvođače, Vaši osobni podaci bi potencijalno mogli biti preneseni u treće zemlje (tj. izvan EU-a / EGP-a i država službeno priznatih od Europske Komisije kao pružatelji adekvatne razine zaštite podataka (uključujući SAD u pogledu sudionika europsko-američkog sustava zaštite privatnosti)) koje ne pružaju razinu zaštite podataka koja je suštinski ekvivalentna onoj u EU/EGP-u.

Međutim, svi naši pružatelji usluga obvezni su isključivo obrađivati ili prenositi Vaše osobne podatke trećim zemljama u slučaju da se dodatni zahtjevi za međunarodni prijenos podataka propisani u članku 44. i sljedećim člancima GDPR-a ispune, uglavnom primjenjivanjem EU Standardnih ugovornih klauzula i, ako je to potrebno, implementiranjem dodatnih mjera radi uspostave adekvatne razine zaštite podataka. EU Standardne ugovorne klauzule su tipski ugovori koje pruža Europska Komisija koji su - ako je potrebno – zajedno s dodatnim mjerama namijenjeni da bi osigurali da se Vaši osobni podaci obrađuju u skladu s europskim standardima zaštite podataka, čak i ako se obrada odvija izvan EU-a / EGP-a.

 

3. Daljnja obrada osobnih podataka

3.1 Račun

Moguće je da ste pružili Vašu adresu elektroničke pošte i odabrali lozinku kako biste kreirali račun na našoj web stranici, npr. tijekom upotrebljavanja kontakt obrasca (kao izborne značajke) ili putem stranice za kreiranje računa.

Kreiranje korisničkog računa i povezana obrada osobnih podataka potrebni su kako biste upotrebljavali nekoliko funkcionalnosti koje nudimo na našoj web stranici. Sam posjet ili pregled web stranice, međutim, ne zahtijeva kreiranje računa.

Ako nam pružite dodatne informacije tijekom upotrebe naše web stranice i funkcionalnosti sadržanih na njoj (dok ste prijavljeni), takve informacije se pripisuju i pohranjuju u Vašem računu nakon interakcije (npr. kupnje). Alternativno, možete sami unijeti takve dodatne informacije na Vaš račun. Takve informacije mogu uključivat Vaše ime, naziv radnog mjesta i broj mobitela, informacije o Vašem društvu (sektor/industrija, veličina, Vaša uloga u društvu itd.), informacije o plaćanju, kao i adrese za naplatu i dostavu. Također ćemo pohraniti informacije o Vašim kupovinama i pružiti Vam pregled trenutnih narudžbi i povijesti narudžbi u Vašem računu (dalje u tekstu zajednički nazvano „Podaci o računu'').

Obrađujemo Vaše Podatke o računu kako bismo pojednostavili i osigurali Vašu upotrebu naše web stranice te kako bismo Vam pružili sveobuhvatni pregled vezan za Vaše Podatke o računu. Nakon uvodne registracije Vašeg računa, dalje ćemo koristiti adresu elektroničke pošte koju ste nam pružili kako bismo Vam poslali odgovarajuću potvrdnu elektroničku poštu. U svakom trenutku možete ponovno postaviti i/ili promijeniti Vašu lozinku.

Vaše Podatke o računu obrađujemo i upotrebljavamo za svrhu / u legitimnom interesu pružanja ove funkcionalnosti na Vaš zahtjev koji se temelji na članku 6., stavku 1., točki b ili točki f GDPR-a ili sukladno Vašoj odgovarajućoj privoli (članak 6., stavak 1 točka a GDPR).

Na svim korisničkim računima, dalje obrađujemo informacije sadržane u njima za istraživanje tržišta i druge statističke analize, npr. kako bismo dobili bolji uvid u demografiju klijenata, međutim, bez analize korisničkih računa na pojedinačnoj razini ili pripisivanja dobivenih spoznaja pojedinačnim korisnicima, osim ako oni nisu pojedinačno pristali na takvu obradu svojih Podataka o računu (vidi niže).

Takva obrada i upotreba Vaših Podataka o računu zakonita je sukladno članku 6., stavku 1., točki f GDPR-a jer imamo prevladavajući legitimni interes za optimizaciju naših marketinških i prodajnih napora na temelju takvih analiza i spoznaja.

Pohranjujemo Vaše Podatke o računu sve dok ne izbrišete račun putem odgovarajuće funkcionalnosti na profilnoj stranici Vašeg računa ili sve dok je to potrebno sukladno zakonskoj obvezi čuvanja podataka. Većina Podataka o računu se može ukloniti s Vašeg računa i/ili ih Vi možete osobno promijeniti u svakom trenutku.

Vaš račun će Vam također omogućiti da postavite svoje preference o tome želite li i koje marketinške komunikacije želite primati od nas i time nam pružate Vašu privolu sukladno članku 6. stavku 1. točki a GDPR-a za bilo koju takvu marketinšku komunikaciju i povezanu obradu Vaših osobnih podataka. Svrha i opseg svake takve obrade podataka je identificirana u odgovarajućim obrascima privole kao i primjenjivim odjeljcima u ovoj Izjavi o zaštiti podataka.

U slučaju da nam pružite takvu privolu, obradit ćemo Vaše Podatke o računu u svrhu(e) i u opsegu navedenom u obrascima privole kao i primjenjivim odjeljcima u ovoj Izjavi o zaštiti podataka. Takva obrada Vaših Podataka o računu se temelji na Vašoj privoli za obradu.

Možete povući Vašu privolu u svakom trenutku tako da uklonite kvačicu iz odgovarajućeg polja u Vašim komunikacijskim postavkama. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezinog povlačenja.

 

3.2 Upiti korisnika

Moguće je da ste pružili Vaše kontakt podatke putem našeg kontakt obrasca, adrese elektroničke pošte, telefonskog poziva ili na drugi način. Vaše podatke ćemo upotrebljavati u svrhu odgovaranja na Vaš upit.

Vaši osobni podaci se obrađuju za svrhu / u legitimnom interesu obrade Vašeg zahtjeva temeljem članka 6. stavka 1. točke b ili točke f GDPR-a.

Ako niste dali privolu na dulje razdoblje pohrane, npr. tijekom našeg upravljanja odnosima s korisnicima, podatke ćemo pohraniti ne duže nego što je potrebno kako bismo ispunili navedenu svrhu ili sve dok je to potrebno sukladno zakonskoj obvezi čuvanja podataka.

 

3.3 Nagradna igra

Moguće je da ste pružili Vaše kontakt podatke i Vašu adresu prilikom sudjelovanja u nagradnoj igri koju povremeno nudimo na našoj web stranici. Vaše podatke ćemo upotrebljavati u svrhu provedbe nagradne igre.

Vaše podatke nećemo prosljeđivati trećim stranama osim ako je to potrebno za distribuciju nagrada ili za provedbu nagradne igre.

Vaši osobni podaci se obrađuju za svrhu / u legitimnom interesu provedbe nagradne igre temeljem članka 6. stavka 1. točke b ili točke f GDPR-a.

Ako niste dali privolu na dulje razdoblje pohrane, npr. tijekom našeg upravljanja odnosima s korisnicima, podatke ćemo pohraniti ne duže nego što je potrebno kako bismo ispunili prethodno navedenu svrhu ili sve dok je to potrebno sukladno zakonskoj obvezi čuvanja podataka.

 

3.4 Ispitivanje proizvoda

Moguće je da ste pružili Vaše kontakt podatke i Vašu adresu prilikom sudjelovanja u ispitivanju proizvoda. Vaše podatke ćemo upotrebljavati u svrhu provedbe ispitivanja proizvoda.

Vaše podatke nećemo prosljeđivati trećim stranama osim ako je to potrebno za provedbu ispitivanja proizvoda.

Vaši osobni podaci se obrađuju za svrhu / u legitimnom interesu provedbe ispitivanja proizvoda temeljem članka 6. stavka 1. točke b ili točke f GDPR-a.

Ako niste dali privolu na dulje razdoblje pohrane, npr. tijekom našeg upravljanja odnosima s korisnicima, podatke ćemo pohraniti ne duže nego što je potrebno kako bismo ispunili prethodno navedenu svrhu ili sve dok je to potrebno sukladno zakonskoj obvezi čuvanja podataka.

 

3.5 Provjera krivotvorina

Moguće je da ste pružili Vaše ime, Vašu adresu i Vaše kontakt podatke, npr. Vašu adresu elektroničke pošte, kao i informacije o proizvodima, npr. naziv proizvoda, serijski broj i sliku proizvoda, radi provjere krivotvorenih proizvoda. Vaše podatke ćemo upotrebljavati u svrhu provedbe provjere krivotvorenih proizvoda i informiranja Vas o rezultatima provjere. Nadalje, možda ćemo Vas ponovno kontaktirati u slučaju da provjera pokaže da je proizvod koji ste podnijeli doista krivotvoren, kako bismo dalje istražili incident.

Vaše podatke nećemo prosljeđivati trećim stranama osim u svrhu provedbe provjere krivotvorina ili daljnjeg istraživanja incidenta.

Obrada i upotreba Vaših podataka je zakonita jer imamo prevladavajući legitimni interes sukladno članku 6. stavku 1. točki f GDPR-a u provedbi provjere krivotvorina uključujući daljnje istraživanje.

Ako niste dali privolu na dulje razdoblje pohrane, npr. tijekom našeg upravljanja odnosima s korisnicima, podatke ćemo pohraniti ne duže nego što je potrebno kako bismo ispunili prethodno navedenu svrhu ili sve dok je to potrebno sukladno zakonskoj obvezi čuvanja podataka.

 

3.6 Gdje kupiti

Ako na web stranici kliknete na funkcionalnost „Pronađi distibutera'', prikazat će Vam se popis e-trgovaca gdje možete kupiti odgovarajući proizvod koji je prikazan na našoj web stranici. Kako bismo Vam pružili tu uslugu, Vaši podaci, kao što su Vaša IP adresa i proizvod koji Vas zanima, će biti preneseni pružatelju ove usluge, društvu NeuIntel, LLC, 20 Pacifica, Suite 1000, Irvine, Kalifornija 92618. Ako odlučite slijediti naznačenu ponudu klikom na „Kupi sada'', bit ćete proslijeđeni na web stranicu odgovarajućeg e-trgovca. Ovo prosljeđivanje, kao i preusmjeravanje u postupku, omogućeno je pod kontrolom društva NeuIntel, LLC. Dodatne informacije o zaštiti podataka i primijenjenom razdoblju pohrane možete pronaći na: https://www.pricespider.com/privacy-policy-2021/  (u odjeljku 4.B.i.)

Vaši osobni podaci se obrađuju za svrhu / u legitimnom interesu pružanja ove usluge temeljem članka 6. stavka 1. točke b ili točke f GDPR-a.

Ako niste dali privolu na dulje razdoblje pohrane, npr. tijekom našeg upravljanja odnosima s korisnicima, podatke ćemo pohraniti ne duže nego što je potrebno kako bismo ispunili prethodno navedenu svrhu ili sve dok je to potrebno sukladno zakonskoj obvezi čuvanja podataka.

 

3.7 Webinar

Moguće je da ste pružili Vaše kontakt podatke, npr. Vašu adresu elektroničke pošte prije ili tijekom webinara. Vaše podatke ćemo upotrebljavati u svrhu pružanja webinara. Webinari će se provoditi putem MS Teams-a ili slične usluge i zahtijevaju daljnju obradu Vaših osobnih podataka.

Vaši podaci mogu biti proslijeđeni povezanim društvima Henkela ili distributerima odgovornim za regiju i kategoriju proizvoda o kojima je riječ, zato što ta povezana društva ili distributeri provode webinar ili kako bi olakšali prodajni kontakt koji proizlazi iz webinara.

Vaši osobni podaci se obrađuju za svrhu / u legitimnom interesu pružanja webinara Vama temeljem članka 6. stavka 1. točke b ili točke f GDPR-a.

Ako niste dali privolu na dulje razdoblje pohrane, npr. tijekom našeg upravljanja odnosima s korisnicima, podatke ćemo pohraniti ne duže nego što je potrebno kako bismo ispunili prethodno navedenu svrhu ili sve dok je to potrebno sukladno zakonskoj obvezi čuvanja podataka.

 

3.8 Ankete

U slučaju da sudjelujete u anketi na našoj web stranici ili putem naše servisne telefonske linije ili na drugom mjestu, obradit ćemo Vaše kontakt podatke, npr. Vašu adresu elektroničke pošte, kao i Vaše odgovore i sve ostale informacije koje odlučite podijeliti s nama u svrhu odgovora na anketu. Rezultate ankete upotrijebit ćemo za istraživanje tržišta i mišljenja, osiguranje kvalitete i obuku, kao i za generiranje dodatnih poslovnih uvida.

Vaše podatke nećemo prosljeđivati trećim stranama osim u svrhu provedbe ankete.

Obrada i upotreba Vaših podataka je zakonita jer (i) je obrada potrebna za provedbu ankete sukladno članku 6. stavku 1. točki b GDPR-a, i (ii) jer imamo prevladavajući legitimni interes sukladno članku 6. stavku 1. točki f GDPR-a u optimizaciji naših marketinških, uslužnih i prodajnih napora na temelju takvih analiza i uvida. Alternativno, moguće je da ste pružili privolu za sudjelovanje u anketi. U tom slučaju, obrađivat ćemo Vaše pružene informacije na temelju Vaše privole te u svrhe i u opsegu opisanom u istoj.

Ako niste dali (dodatnu) privolu na dulje razdoblje pohrane, npr. tijekom našeg upravljanja odnosima s korisnicima, podatke ćemo pohraniti ne duže nego što je potrebno kako bismo ispunili prethodno navedenu svrhu ili sve dok je to potrebno sukladno zakonskoj obvezi čuvanja podataka.

 

3.9 Personalizirana marketinška komunikacija i digitalni sadržaj

Moguće je da ste dali privolu da– na temelju analize Vaših osobnih podataka kako je opisano u nastavku – Vas Henkel može kontaktirati za personalizirane marketinške svrhe, uključujući ponude proizvoda i ostalu komunikaciju vezanu uz Henkel Tehnologiju Ljepila putem jednog, više ili svih kanala:

 • putem adrese elektroničke pošte (tj. biltena i drugih oglasa putem adrese elektroničke pošte koji pružaju informacije o svim proizvodima i prijedlozima iz područja Henkel Tehnologije Ljepila)
 • putem internetskih oglasa na Facebooku ili LinkedInu (tj. oglasa koji se odnose na proizvode Henkela i događaja vezanih uz Tehnologiju Ljepila prikazanih na stranicama Facebooka i LinkedIna)

Vaša adresa elektroničke pošte i/ili Vaš korisnički ID bit će prenesen društvima Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska i LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska za tu svrhu.

Ovisno o opsegu Vaše privole, personalizirat ćemo marketinšku komunikaciju, digitalne usluge, maloprodajne aktivnosti i internetsko oglašavanje putem odabranih kanala na temelju analize Vaše interakcije s nama, našim web stranicama i uslugama (kako je detaljnije navedeno u nastavku), uključujući i putem kolačića i sličnih tehnologija, kako bismo pružali Vama i društvu koje predstavljate, najrelevantniji i najzanimljiviji sadržaj.

U takvom slučaju, posebno ćemo analizirati Vašu uporabu: (1) naših biltena i drugih oglasa putem adrese elektronike pošte, (2) naših web stranica, kao i (3) Vaših prethodnih interakcija s nama, uključujući upite i pritužbe koje ste podnijeli te kupnje koje ste izvršili za Vaše društvo, (4) sudjelovanja u mrežnim i izvanmrežnim događanjima (organizirano od strane nas ili trećih strana), (5) Vaš angažman s našim internetskim oglasima na našoj web stranici kao i web stranicama i aplikacijama trećih strana i (6) javno dostupnih informacija sadržanih na Vašim službenim profilima na društvenim mrežama, kao i anonimizirati takve informacije radi omogućavanja daljnje analize Vaših interakcija s nama, bez mogućnosti povezivanja takvih informacija s Vama.

Obradu Vaših osobnih podataka u ovom kontekstu temeljimo na Vašoj privoli sukladno članku 6. stavku 1. točki a GDPR-a.

Možete povući svoju privolu s budućim učinkom u svakom trenutku klikom na odgovarajuću hipervezu za povlačenje privole ili slanjem pisma ili elektroničke pošte na gore navedene kontakt podatke. Ako ste dali svoju privolu putem postavki osobnog računa, možete povući privolu tako da uklonite kvačicu iz odgovarajućeg polja u Vašim komunikacijskim postavkama. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezinog povlačenja. Vaše osobne podatke ćemo obraditi u prethodno svrhe samo dok je Vaša privola važeća ili sve dok je to potrebno sukladno zakonskoj obvezi čuvanja podataka.

 

3.10 Marketinška komunikacija unutar postojećih odnosa s korisnicima

U slučaju kada smo pribavili Vašu adresu elektroničke pošte u vezi s prodajom dobara i usluga, koristit ćemo Vašu adresu elektroničke pošte kako bismo Vam slali komunikaciju vezanu uz naše slične proizvode i usluge, pod uvjetom da se niste prigovorili takvom korištenju Vaših osobnih podataka.

Možete prigovoriti primanju takve komunikacije u svakom trenutku, s budućim učinkom, slanjem elektroničke pošte na: henkel.croatia@henkel.com. Prigovor ne dovodi do dodatnih troškova, osim troškova prijenosa sukladno osnovnoj tarifi.

Pravna osnova za takvu obradu je odgovarajuća odredba koja transponira članak 13., stavak 2., Direktive EU o privatnosti i elektroničkim komunikacijama 2002/58/EC u nacionalno zakonodavstvo u jurisdikcije gdje je se Henkel nalazi, tj. u Hrvatskoj u članak 50. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

 

4. Kolačići, Pixel, otisci prstiju te slična tehnologija

4.1 Opće informacije i informacije o Vašem pravu na povlačenje privole

Ova web stranica koristi kolačiće i sličnu tehnologiju (zajednički „kolačići“) koji su pohranjeni na Vašem uređaju za sljedeće svrhe: Strogo Neophodne, Funkcionalne, Učinkovitost i Personalizirano oglašavanje. One su detaljnije objašnjene u nastavku.

Također, možete pronaći više informacija o kolačićima koje koristi naša web stranica, posebno o vremenskom trajanju njihove pohrane, ili ostvariti svoje pravo na povlačenje privole u bilo kojem trenutku s budućim učinkom pod „Postavke kolačića“. Tamo Vas molimo da pomičete odgovarajući klizač ulijevo i kliknete na „Prihvati odabrane svrhe“ ako želite povući svoju privolu za pojedinačne svrhe ili kliknite na „Odbij“ ako želite povući svoju privolu za sve navedene svrhe. U tom slučaju, koristit će se samo kolačići koji su tehnički neophodni kako bi Vam se prikazala ova web stranica.

Vaša privola postavlja se po pregledniku i računalu. Stoga, ako posjećujete našu web stranicu kod kuće i na poslu ili putem različitih preglednika, trebate povući privolu sa svakog uređaja ili preglednika.

Henkel uključuje specijalizirane pružatelje usluga prilikom obrade Vaših osobnih podataka za svrhe opisane u nastavku, a koji djeluju kao izvršitelji obrade podataka za Henkel u skladu s člankom 28. GDPR-a ili kao zasebni voditelji obrade. Društva koja obrađuju osobne podatke zajedno s Henkelom kao zajednički voditelji obrade sukladno članku 26. GDPR-a navedena su u nastavku.

 

4.2 Strogo neophodni kolačići

Strogo neophodni kolačići tehnički su neophodni za funkcionalnost naše web stranice (npr., za prikazivanje sadržaja, održavanje ravnoteže opterećenja i osiguravanje IT sigurnosti) te će se automatski koristiti. Pravna osnova za to je odgovarajuća odredba koja transponira članak 5., stavak 3., rečenicu drugu, Direktive EU o privatnosti i elektroničkim komunikacijama 2002/58/EC u nacionalno zakonodavstvo jurisdikcije gdje se Henkel nalazi, na primjer u Hrvatskoj u Zakon o elektroničkim komunikacijama u članak 43., stavak 4. (Zakon o elektroničkim komunikacijama, ZEK) te za obradu Vaših osobnih podataka za tu svrhu sukladno članku 6., stavku 1., točki b GDPR-a.

 

4.3 Funkcionalni kolačići

Funkcionalni kolačići koriste se kako bismo Vam pružili funkcionalnosti koje, iako nisu strogo neophodne, Vam omogućuju korištenje naše web stranice na udobniji i personaliziraniji način, npr. spremanjem i analizom Vaših odabira, unosa i postavki poput odabira jezika. Ako ne dopustite uporabu funkcionalnih kolačića, ove funkcionalnosti možda neće biti dostupne ili neće ispravno raditi.

Pravna osnova za navedeno je Vaša privola (u opsegu u kojem je dana) u skladu s odgovarajućom odredbom koja transponira članak 5. stavak 3. prvu rečenicu Direktive EU o privatnosti i elektroničkim komunikacijama 2002/58/EC u nacionalno zakonodavstvo jurisdikcije gdje se Henkel nalazi, na primjer u Hrvatskoj u članak 43., stavak 4., ZEK-a te za obradu Vaših osobnih podataka za tu svrhu sukladno članku 6., stavku 1., točki a GDPR-a.

 

4.4 Kolačići za učinkovitost

Kolačići za učinkovitost koriste se kako bismo analizirali Vaše korištenje naše web stranice, omogućujući nam da mjerimo i unaprijedimo njezin rad te korisničko iskustvo naših korisnika. Za te svrhe, posebno se analiziraju Vaši posjeti, aktivnosti i interakcije na našoj i drugim web stranicama, kao i informacije o Vašem pregledniku i uređaju. Te informacije koriste se za generiranje pseudonimiziranih statistika. To nam pomaže, na primjer, da saznamo koje su stranice naše web stranice najpopularnije, a koje najmanje, kako se korisnici kreću po web stranici, te radi provođenja testova na temelju kojih generiramo poslovne uvide za svrhu optimizacije naših prodajnih napora.

Na našim web stranicama namijenjenim poslovnim korisnicima, Vaši podaci se također mogu koristiti za analizu za koje društvo radite kako bismo održavali naše informacije o poslovnim subjektima s kojima već možda imamo poslovni odnos ili koji su zainteresirani za naše proizvode i usluge. Vaši podaci mogu se podudarati i kombinirati s podacima našeg partnera Dun & Bradstreet, kako je opisano u nastavku.

Osim toga, Vaši podaci mogu se koristiti i analizirati kako bi pratili Vašu kupovinu putem naših internetskih trgovina, posebno kako bismo imali uvid koje (skupine) posjetitelja web stranice (1) kupuju određene vrste proizvoda i (2) odakle ih kupuju (npr. od koje e-trgovine), te kako bismo analizirali koje su druge trgovine i prodavaonice posjećene.

Pravna osnova za navedeno je Vaša privola (u opsegu u kojem je dana) u skladu s odgovarajućom odredbom koja transponira članak 5. stavak 3. prvu rečenicu Direktive EU o privatnosti i elektroničkim komunikacijama 2002/58/EC u nacionalno zakonodavstvo jurisdikcije gdje se Henkel nalazi, na primjer u Hrvatskoj u članak 43. stavak 4. ZEK-a te za obradu Vaših osobnih podataka za tu svrhu sukladno članku 6. stavku 1. točki a GDPR-a.

Kolačići za učinkovitost koriste se u kontekstu sljedećih alata. U navedenom opisu također Vas obavještavamo o tome kako možete povući svoju privolu za određeni alat. Vaše opće pravo na povlačenje privole za jednu ili sve svrhe u gore opisanom odjeljku ostaje nepromijenjeno.

 

 • Dun & Bradstreet Direct+

Ako ste dali privolu, ova web stranica koristi Dun & Bradstreet Direct+, uslugu koju pruža društvo Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, Robert Bosch Straße 11, 64293 Darmstadt, Njemačka („D&B“). Ovaj alat nam omogućava identifikaciju i analizu posjetitelja web stranice, s posebnim naglaskom na pružanje informacija o posjetiteljima koji djeluju u ime drugih društva s kojima već surađujemo ili bismo mogli uspostaviti poslovni odnos.

U tu svrhu, D&B stvara kolačić na Vašem web pregledniku kada posjetite našu web stranicu. Kolačić prikuplja informacije u vezi s Vašom posjetom na našu web stranicu te D&B procjenjuje pružene pojedinosti u odnosu na one u svojoj bazi podataka te koristi vlastiti algoritam za identifikaciju subjekata kao i pojedinosti o svakom posjetitelju web stranice. U tom smislu, mi - putem D&B-a - možemo obrađivati Vaše osobne podatke kao što su: Vaše ime, adresa elektroničke pošte, naziv poslodavca, kontakt podaci, nazivi radnih mjesta, poslovna adresa, akademsko zvanje i kvalifikacije, takozvani D-U-N-S Broj (jedinstveni deveteroznamenkasti numerički identifikator koji se odnosi na pojedinačni poslovni subjekt); vrsta poslovanja; IP adresa i podaci o kolačićima.

Koristit ćemo ove informacije kako bismo identificirali poslovne subjekte s kojima već surađujemo ili kako bismo mogli uspostaviti poslovni odnos, te kako bismo obogatili postojeće informacije o poslovnim subjektima i nadzirali promjene u poslovnim subjektima radi održavanja relevantnih poslovnih informacija ažurnima.

Više informacija o privatnosti u D&B uslugama možete pronaći na: https://www.dnb.com/de-de/datenschutz/downloadbereich/

Povlačenje privole:

Svoju privolu možete povući u svakom trenutku s budućim učinkom onemogućavanjem kolačića na našoj web stranici pod „Postavke kolačića“.

 

4.5 Kolačići za personalizirani marketing

Kolačići za personalizirani marketing mogu se koristiti od strane nas i naših partnera oglašivača navedenih u nastavku, od kojih neki djeluju kao odvojeni voditelji obrade ili zajedno s nama kao zajednički voditelji obrade. Ovi kolačići mogu se koristiti od strane nas i naših partnera kako bismo napravili profil u skladu s Vašim interesima, ponašanjima i karakteristikama radi prikazivanja relevantnih oglasa na našoj web stranici i drugim medijima, poput web stranica, platforma društvenih medija i (mobilnih) aplikacija koji također mogu biti pruženi od strane trećih strana. Za te svrhe, posebno Vaše ponašanje u vezi s korištenjem (također i na drugim web stranicama, platformama društvenih mreža i aplikacijama), uključujući Vaše interakcije sa sadržajem i oglasima, informacije koje ste unijeli (npr., u obrascima i anketama), informacije o Vašem zanimanju (koje se prikupljaju između ostalog s LinkedIna), kao i informacije o Vašem uređaju i Vašoj lokaciji se analiziraju. Ti se podaci također mogu koristiti za optimizaciju i mjerenje uspješnosti marketinških kampanja.

Nadalje, ti podaci mogu se koristiti kako bi se utvrdilo koristite li različite uređaje te povezujete li iste međusobno, posebno radi kombiniranja Vaših podataka prikupljenih putem tih različitih uređaja, kao i za prikazivanje (personaliziranih) marketinških kampanja i mjerenja uspješnosti oglasa na različitim uređajima.

Vaši podaci se također mogu obrađivati kako bi se utvrdilo mogu li se drugi uređaji dodijeliti Vašem kućanstvu i, u tom slučaju, kombinirati s podacima članova Vašeg kućanstva, u svrhe opisane u ovom odjeljku u vezi s personaliziranim oglašavanjem, a posebno u svrhe prikazivanja (personaliziranog) oglašavanja preko uređaja dodijeljenih Vašem kućanstvu.

Ako ne prihvatite kolačiće za personalizirano oglašavanje, mogli biste primijetiti oglase koji su možda manje relevantni za Vas.

Pravna osnova za navedeno je Vaša privola (u opsegu u kojem je dana) u skladu s odgovarajućom odredbom koja transponira članak 5., stavak 3., prvu rečenicu Direktive EU o privatnosti i elektroničkim komunikacijama 2002/58/EC u nacionalno zakonodavstvo jurisdikcije gdje se Henkel nalazi, na primjer u Hrvatskoj u članku 43., stavku 4. ZEK-a te za obradu Vaših osobnih podataka za tu svrhu sukladno članku 6., stavku 1., točki a, GDPR-a.

Kolačići za personalizirani marketing koriste se u kontekstu sljedećih alata. U navedenom opisu također Vas obavještavamo o tome kako možete povući svoju privolu za određeni alat. Vaše opće pravo na povlačenje privole za jednu ili sve svrhe, kako je gore opisano, ostaje nepromijenjeno.

 

 • Adobe Analytics

Ako ste dali privolu, ova web stranica koristi Adobe Analytics, uslugu web analitike koju pruža društvo Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irska) („Adobe“) za svrhe analiziranja korištenja ove web stranice.

Za tu svrhu, na Vaš uređaj instaliraju se kolačići. Ovi kolačići će prikupljati podatke poput informacija o pregledniku i uređaju, Vašoj IP adresi, posjećenim web stranicama te datumu i vremenu poslanih zahtjeva poslužitelja za svrhe evaluacije Vašeg korištenja web stranice, sastavljanja izvješća o aktivnostima na web stranici za operatere web stranica i pružanja drugih usluga vezanih uz aktivnosti na web stranici i korištenje interneta od strane pružatelja usluga web stranice, kao i informacija o interakcijama koje su korisnici imali s oglasima (klikom na tekstualni oglas ili pregledom video oglasa).

Implementirali smo Adobe Analytics na način da se zadnji oktet (posljednji dio) Vaše IP adrese odmah prikrije kada se bilježi IP adresa, i to u svakom slučaju prije bilo kakve daljnje obrade IP adrese. Samo približna lokacija bit će dostupna za potrebe statističke analize.

Henkel će koristiti prikupljene podatke za optimizaciju ove web stranice i kampanja, ponovno ciljanje i personalizaciju oglasa. Za tu svrhu, kolačići pohranjeni na Vašem uređaju omogućuju da budete ponovljeno ciljani na naše web stranice kao i na web stranice trećih strana. Za tu svrhu, Vaš preglednik se identificira prilikom prikaza oglasa i dodjeljuje određenoj ciljnoj skupini. Te informacije koriste se kako bi Vam se prikazivali relevantni i zanimljivi oglasi.

Više informacija o privatnosti u Adobe uslugama možete pronaći na: https://www.adobe.com/privacy/policy.html  

Povlačenje privole:

Svoju privolu možete povući u svakom trenutku s budućim učinkom onemogućava-njem kolačića na našoj web stranici pod „Postavke kolačića“.

 

 • Google Analytics

Ako ste dali privolu, ova web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analitike koju pruža društvo Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska) i društvo Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, Kalifornija 94043, SAD) („Google”) za svrhe analize korištenja ove web stranice.

Za tu svrhu, na Vaš uređaj instalira se kolačić. Ovaj kolačić će prikupljati podatke poput informacija o pregledniku i uređaju, Vašoj IP adresi, posjećenim web stranicama te datumu i vremenu poslanih zahtjeva poslužitelja za svrhe evaluacije Vašeg korištenja web stranice, sastavljanja izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web stranica i pružanja drugih usluga vezanih uz aktivnosti na web stranici i korištenja interneta od strane pružatelja usluga web stranice. Kolačić također prikuplja informacije o interakcijama koje su korisnici imali s oglasima (klikom na tekstualni oglas ili pregledom video oglasa).

Henkel će koristiti prikupljene podatke za optimizaciju ove web stranice i kampanja, ponovno ciljanje i personalizaciju oglasa. Za tu svrhu, kolačići pohranjeni na Vašem uređaju od strane Googlea omogućuju Vam ponovno ciljanje, kako na Googleovim web stranicama (npr. u sklopu „Google oglasa“), tako i na našim web stranicama (npr. unutar „Google Campaign Manager 360“) te – ovisno o Vašim interesima – kada posjećujete web stranice drugih partnera. Za tu svrhu, Vaš preglednik se identificira prilikom prikaza oglasa i dodjeljuje određenoj ciljnoj skupini. Te informacije koriste se kako bi Vam se prikazivali relevantni i zanimljivi oglasi.

Implementirali smo Google Analytics na način da se zadnji oktet (posljednji dio) Vaše IP adrese odmah prikrije kada se bilježi IP adresa unutar EU ili EGP-a. Jedino u iznimnim slučajevima, poslana je puna IP adresa te je skraćena od strane Google servera koji se nalaze u SAD-u.

Više informacija o privatnosti u Google uslugama možete pronaći na: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Povlačenje privole:

Svoju privolu možete povući u svakom trenutku s budućim učinkom onemogućava-njem kolačića na našoj web stranici pod „Postavke kolačića“. Ako pristajete na opću upotrebu kolačića, ali ipak ne pristajete na korištenje kolačića Google Analyticsa, možete posjetiti ovu poveznicu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) i preuzeti te instalirati dodatak za preglednik kako biste onemogućili prikupljanje i upotrebu podataka Google Analyticsa (kolačići i IP adresa).

 

 • Adobe Target

Ako ste dali privolu, ova web stranica koristi Adobe Target, uslugu web analitike koju pruža društvo Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irska) („Adobe”) u svrhu analize korisnika i A/B testiranja.

Za tu svrhu, na Vaš uređaj instalira se kolačić. Taj će kolačić prikupljati podatke - poput informacija o pregledniku i uređaju, Vašoj interakciji s web stranicom (npr. oglasi i proizvodi na koje ste kliknuli), Vašoj IP adresi, web stranicama koje ste posjetili, i datumu i vremenu zahtjeva poslužitelja – u svrhu procjene Vašeg korištenja web stranice, provođenja testiranja naših stranica (posebno A/B testiranja) i dinamičkog prikazivanja personaliziranog sadržaja kada posjetite našu web stranicu.

Informacije o Vašoj uporabi naše web stranice, a koje su prikupljene kolačićem, bit će u naše ime prenesene i pohranjene od strane Adobea. Implementirali smo Adobe Target na način da se zadnji oktet (zadnji dio) Vaše IP adrese odmah prikrije kada se bilježi IP adresa, i to u svakom slučaju prije bilo kakve daljnje obrade IP adrese. Samo približna lokacija bit će dostupna za potrebe statističke analize.

Više informacija o privatnosti u Adobe uslugama možete pronaći ovdje: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Povlačenje privole:

Svoju privolu možete povući u svakom trenutku s budućim učinkom onemogućavanjem kolačića na našoj web stranici pod „Postavke kolačića”. Ako pristajete na opću upotrebu kolačića, ali ipak ne pristajete na korištenje kolačića Adobe Targeta, možete posjetiti ovu poveznicu (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) i deaktivirati prikupljanje i uporabu podataka od strane Adobea.

 

 • Adobe Marketo Munchkin

Ako ste dali privolu, ova web stranica koristi Adobe Marketo Munchkin, JavaScript kod za praćenje koji pruža društvo Marketo EMEA Ltd., Cairn House, South County Business Park, Leopardstown Road, Dublin 18, Irska („Marketo”) radi poboljšanja marketinških kampanja.

Za tu svrhu, na Vaš uređaj instalira se kolačić. Taj će kolačić prikupljati podatke poput informacija o pregledniku i uređaju, Vašoj interakciji s web stranicom (npr. oglasi i proizvodi), Vašoj IP adresi, web stranicama koje ste posjetili, geolokacijskim podacima zaključenim iz pretraživanja putem IP adrese, datumu i vremenu zahtjeva poslužitelja te podacima prikupljenim putem ispunjavanja obrazaca. Pruženi podaci pohranjuju se i obrađuju direktno u Marketou, što nam omogućava da koristimo te informacije za izradu ciljanih grupa, segmentaciju interesa, generiranje potencijalnih klijenata, poboljšanje korisničkog iskustva te slanje prilagođenih i personaliziranih marketinških kampanja.

Informacije prikupljene putem kolačića o Vašem korištenju naše web stranice bit će prenesene i pohranjene od strane Marketoa u naše ime.

Više informacija o privatnosti u Marketo uslugama možete pronaći ovdje https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Povlačenje privole:

Svoju privolu možete povući u svakom trenutku s budućim učinkom onemogućavanjem kolačića na našoj web stranici pod „Postavke kolačića”.

 

 • Microsoft Advertising (ranije BingAds)

Ako ste dali privolu, ova web stranica koristi „Microsoft Advertising", uslugu koju pruža društvo Microsoft Ireland Operations Limited One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 („Microsoft”) radi prikazivanja personaliziranih i optimiziranih oglasa Vama unutar Microsoft oglašivačke mreže. Više informacija o obradi podataka od strane Microsofta u vezi s tim možete pronaći ovdje: https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/en-us/53056#!

Za svrhu korištenja platforme Microsoft Advertising, na Vaš uređaj instalira se kolačić. Preduvjet za to je da ste posjetili našu web stranicu putem oglasa od strane „Microsoft Advertisinga“. Pomoću tog kolačića, Microsoft obrađuje informacije prikupljene s Vašeg uređaja o korištenju naše web stranice, interakcijama s našom web stranicom i marketinškim kampanjama, kao i Vašoj IP adresi, identifikatoru kolačića, informacije o pregledniku, prethodno posjećenim web stranicama te datumu i vremenu pristupa sa svrhom analize i prikazivanja dosega naših oglasa te prikazivanja oglasa prilagođenih Vama („Microsoft oglašavanje, podaci korisnika”; više o obrađenim podacima opisano je na sljedećoj poveznici: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-advertising-agreement, odjeljak 8). Za tu svrhu, također se može utvrditi pripadaju li različiti uređaji Vama ili Vašem kućanstvu. Kroz „praćenje konverzija”, pratimo postizanje ciljeva poput kupovina, registracija i preuzimanja. Kroz „remarketing”, korisnici naše web stranice mogu biti identificirani i prepoznati na drugim internetskim stranicama unutar Microsoftove oglašivačke mreže (npr. na Bing ili Yahoo tražilici) gdje im se mogu prikazati oglasi prilagođeni njegovim interesima.

Više informacija o privatnosti u Microsoft uslugama možete naći ovdje: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Povlačenje privole:

Svoju privolu možete povući u svakom trenutku s budućim učinkom onemogućavanjem kolačića na našoj web stranici pod „Postavke kolačića“. Ako pristajete na opću upotrebu kolačića, ali ne želite primati personalizirano Microsoft oglašavanje, informacije o tome kako pojedinačno prilagoditi svoje postavke oglašavanja s Microsoftom, možete pronaći na ovoj poveznici: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/personalized-ads.

 

 • Google Campaign Manager 360 (ranije DoubleClick)

Ako ste dali privolu, s Google Campaign Manager 360 („Campaign Manager”) koristimo uslugu koju pruža društvo Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 („Google”), kako bismo prikazali oglase relevantne za Vas.

Za tu svrhu, Google instalira kolačić na Vaš uređaj koristeći Vašu IP adresu. Osim IP adrese, informacija o pregledniku i uređaju, posjećenim web stranicama i vremenu pristupa, ovaj kolačić također prikuplja informacije o oglasima koji su prikazani u Vašem pregledniku i oglasima na koje ste kliknuli. Ovo omogućuje Googleu i njegovim partnerskim stranicama prikazivanje oglasa koji odgovaraju Vašim interesa, na temelju prethodnih posjeta stranicama društva Henkel ili drugim web stranicama. Kolačići Campaign Managera koriste pseudonimni identifikacijski broj dodijeljen Vašem pregledniku kako bi provjerili privlačne oglase te oglase prikazane na ekranu. Za tu svrhu, Vaš preglednik se identificira prilikom prikaza oglasa i dodjeljuje određenoj ciljnoj skupini. Kolačići koje je Google pohranio na Vašem uređaju, omogućuju da Vas se ponovno cilja, kako na Googleovim web stranicama (npr. u sklopu „Google oglasa“), tako i na našim web stranicama (npr. unutar „Google Campaign Manager 360“) te – ovisno o Vašim interesima – kada posjećujete web stranice drugih partnera.

Ove informacije će se također koristiti za analizu Vašeg korištenja web stranice, pripremanje izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web stranica te pružanje drugih usluga povezanih s Vašom aktivnošću na web stranici i korištenjem interneta.

U okviru Campaign Managera koristimo sustav praćenja konverzija „Floodlight“ kako bismo pratili i dokumentirali konverzije nakon što korisnici budu u interakciji s jednim od naših prikazanih ili pretraženih Google oglasa. Da bismo to postigli, Google instalira kolačić na Vaš uređaj. Floodlight prati aktivnosti korisnika na našoj stranici ili na stranici treće strane nakon što korisnik klikne na Google oglas i prepozna ili ponovno identificira korisnike putem njihovog korisničkog ID-a. Ove informacije mogu biti korištene od strane Floodlighta za pripisivanje konverzije. Floodlight također broji konverzije između različitih okruženja (npr. korisnik klikne na plaćeni oglas na mobilnom uređaju, ali obavlja konverziju na računalu) koristeći - prema Googleu - različite izvore sažetih i podataka koji su anonimni.

Više informacija o privatnosti u Google uslugama možete pronaći ovdje: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Povlačenje privole:

Svoju privolu možete povući u svakom trenutku s budućim učinkom onemogućavanjem kolačića na našoj web stranici pod „Postavke kolačića“. Ako pristajete na opću upotrebu kolačića, ali Vam ipak smeta korištenje kolačića Google Campaigna, možete slijediti ovu poveznicu (www.google.com/settings/ads/onweb) kako biste deaktivirali uslugu Campaign Manager koju pruža Google.

 

 • Google Ads

Ako ste dali privolu, ova web stranica koristi „Google Ads“, uslugu koju pruža društvo Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Google”), za procjenu učinkovitosti marketinških kampanja i ponovnu interakciju s Vama.

Kada posjetite našu web stranicu, „Google Ads” instalira kolačić na Vaš uređaj. Pomoću tog kolačića, Google obrađuje informacije koje je generirao Vaš uređaj o korištenju naše web stranice, interakcijama s našom web stranicom i marketinškim kampanjama, kao i Vašu IP adresu, informacije o pregledniku, web stranicama koje ste prethodno posjetili te datumu i vremenu pristupa sa svrhom analiziranja i prikazivanja dosega naših oglasa i prikazivanja personaliziranih oglasa. Za tu svrhu, također se može utvrditi pripadaju li različiti krajnji uređaji Vama ili Vašem kućanstvu. Pomoću „Remarketinga“ korisnici naše web stranice mogu biti ponovno identificirani i prepoznati na drugim web stranicama unutar Google oglašivačke mreže (npr. u Google tražilici ili na Youtubeu) i mogu im se prikazivati oglasi prilagođeni njihovim interesima.

Više informacija o privatnosti u Google uslugama možete pronaći ovdje: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Povlačenje privole:

Svoju privolu možete povući u svakom trenutku s budućim učinkom onemogućavanjem kolačića na našoj web stranici pod „Postavke kolačića“. Ako pristajete na opću upotrebu kolačića, ali ne želite primati personalizirano Google oglašavanje, možete pronaći informacije o tome kako pojedinačno prilagoditi postavke oglašavanja s Googleom na ovoj poveznici (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Također, možete instalirati dodatak za odjavu (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

 

 

 • Meta Pixel

Ako ste dali privolu, koristimo Meta Pixel koji pruža društvo Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska) („Meta”). Ovaj alat nam omogućava analizu i personalizaciju naših oglasa na temelju Vašeg korištenja naše web stranice kako bismo Vam prikazali oglase posebno prilagođene Vama. U tu svrhu, Meta Pixel prikuplja Vašu IP adresu, informacije o pregledniku, posjete i radnje koje poduzimate na našim web stranicama, „Facebook-ID“ te datumu i vremenu zahtjeva poslužitelja. Za dodatne informacije o podacima koje dijelite s nama putem Facebook / Meta Business alata kao što je Pixel, pogledajte odjeljak 1a. Uvjeta poslovanja Facebook Business alata (https://www.facebook.com/legal/technology_terms).

Podaci koje prikupljamo koriste se za poboljšanje kampanja i stvaranje ciljane publike, odnosno grupa korisnika Facebooka i Instagrama na temelju tih prikupljenih podataka, radi ciljanja marketinških kampanja na Facebooku i Instagramu (Facebook i Instagram oglasi). Za tu svrhu, također se može utvrditi pripadaju li različiti krajnji uređaji Vama ili Vašem kućanstvu.

U mjeri u kojoj prikupljamo podatke o Vašoj upotrebi naše web stranice, poboljšavamo i prilagođavamo personalizirane marketinške kampanje te stvaramo ciljane publike, djelujemo kao zajednički voditelj obrade, u skladu s člankom 26. GDPR-a, zajedno s društvom Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. U tom smo smislu sklopili ugovor s Metom, a možete ga pronaći ovdje: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum („Dodatak voditelja obrade”). Ugovor određuje odgovarajuće uloge i odgovornosti za ispunjavanje obveze sukladno GDPR-u u vezi sa zajedničkim vođenjem obrade.

Informacije koje se moraju pružiti prema članku 13., stavku 1. točkama a, b GDPR-a, u vezi s obradom podataka koje obrađuju zajednički voditelji obrade, dostupne su u Metinoj politici privatnosti ovdje: https://www.facebook.com/privacy/policy.

S Metom smo dogovorili da je Meta kontaktna točka za ostvarivanje prava ispitanika iz članaka 15.-20. GDPR-a, u vezi s aktivnostima obrade prilikom zajedničkog vođenja obrade.

Dodatne informacije o tome kako Meta obrađuje osobne podatke, uključujući njezinu pravnu osnovu i daljnje informacije o pravima ispitanika, možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/about/privacy.

Dodatne informacije o zaštiti podataka i razdoblju pohrane u vezi s Meta Pixelom možete pronaći na: https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Povlačenje privole:

Svoju privolu možete povući u svakom trenutku s budućim učinkom onemogućavanjem kolačića na našoj web stranici pod „Postavke kolačića“. Ako ne želite primati oglase temeljene na interesima na Facebooku, možete prilagoditi svoje postavke oglasa promjenom postavki preglednika ili postavki na Facebooku. (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

 

 

 • Pinterest Pixel

Ako ste dali privolu, ova web stranica koristi tehnologiju praćenja konverzija društvene mreže „Pinterest” (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska) kako bi na Pinterestu prikazala relevantne oglase i ponude osobama koje posjećuju tu web stranicu i koje su već pokazale interes za našu web stranicu i njezin sadržaj/ponude i koje imaju određene karakterstike, (npr. interesi za određene teme ili proizvode utvrđeni na temelju posjećenih web stranica) i koji su članovi Pinteresta.

Za tu svrhu, na našim web stranicama ugrađen je tzv. piksel za praćenje konverzija s Pinteresta. Taj piksel stvara kolačić koji bilježi vašu IP adresu, podatke o pregledniku i uređaju, posjete i akcije koje izvršavate na našim web stranicama, kao i o datumu i vremenu zahtjeva poslužitelja. Više informacija možete pronaći u „Ugovoru o usluzi oglašavanja na Pinterestu“, Prilogu A: Dodatak o dijeljenju podataka s Pinterestom" (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Pomoću Pinterest kolačića, Pinterest može odrediti posjetitelje naše web stranice kao ciljanu grupu za prikazivanje oglasa (tzv. „Pinterest oglasi“). Primjerice, ako ste pokazali interes za naše proizvode na našoj web stranici, oglas za naše proizvode može Vam se prikazati na Pinterestu. Pomoću Pinterest kolačića možemo pratiti i učinkovitost Pinterest oglasa sa statističkom i istraživačkom svrhom tako što ćemo vidjeti jesu li korisnici preusmjereni na našu web stranicu nakon što su kliknuli na Pinterest oglas (tzv. „konverzija“).

U mjeri u kojoj mi i Pinterest prikupljamo i dijelimo tzv. „podatke o aktivnosti“ (kao što su mjerenje prodaje izvan mreže ili integracija partnerskog mjerenja za mobilne uređaje), mi i Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska) djelujemo kao zajednički voditelji obrade u skladu s člankom 26. GDPR-a. U tom smislu, sklopili smo ugovor s Pinterestom koji se može pronaći ovdje pod „Prilog B”: https://business.pinterest.com/en-gb/pinterest-advertising-services-agreement/germany/ („JCA”). Ugovor određuje odgovarajuće uloge i odgovornosti za ispunjavanje obveze prema GDPR-u u vezi sa zajedničkim vođenjem obrade.

Informacije koje se moraju pružiti u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkama a, b GDPR-a, u vezi s obradom podataka koje obrađuju zajednički voditelji obrade, dostupne su u Pinterestovoj politici privatnosti ovdje: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

S Pinterestom smo dogovorili da je Pinterest kontaktna točka za ostvarivanje prava ispitanika iz članaka 15.-20. GDPR-a, u vezi s aktivnostima obrade podataka u vezi sa zajedničkim vođenjem obrade.

Dodatne informacije o tome kako Pinterest obrađuje osobne podatke, uključujući njegovu pravnu osnovu i daljnje informacije o pravima ispitanika, možete pronaći ovdje: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

Dodatne informacije o zaštiti podataka i razdoblju pohrane u vezi s Pinterestom možete pronaći na: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Povlačenje privole:

Svoju privolu možete povući u svakom trenutku s budućim učinkom onemogućavanjem kolačića na našoj web stranici pod „Postavke kolačića“. Ako ne želite primati oglase temeljene na interesima na Pinterestu, možete prilagoditi svoje postavka oglasa promjenom postavki preglednika ili postavki na Pinterestu. (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

 

 • LinkedIn Insight Tag

Ako ste dali privolu, ova web stranica koristi alat LinkedIn Insight Tag, uslugu koju pruža društvo LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska („LinkedIn”). Ovaj alat nam omogućava analizu i personalizaciju naših oglasa na temelju Vašeg korištenja naše web stranice kako bismo Vam prikazali oglase posebno prilagođene Vama.

Za tu svrhu, LinkedIn Insight Tag stvara kolačić na Vašem web pregledniku kada posjetite našu web stranicu. Kolačić prikuplja informacije u vezi s Vašim Linkedin profilom i Vašom posjetom našoj web stranici, kao što su: URL, referentni URL, IP adresa, identifikator LinkedIn člana, karakteristike uređaja i preglednika, vremenske oznake, pregledi stranice, sažete demografske informacije (npr. naziv radnog mjesta, status karijere, industrija, lokacija, država), prethodno posjećene web stranice i Vaša interakcija s našim oglasima i našim web stranicama sa svrhom praćenja i analize dosega naših oglasa, radnje poduzete na našoj web stranici nakon što je oglas viđen ili kliknut (praćenje konverzija), prikazivanje personaliziranih oglasa i poboljšanje naših marketinških kampanja na LinkedInu. Praćenje konverzija također se može obavljati preko različitih uređaja (npr. od računala do tableta). LinkedIn Insight Tag također nudi opciju ponovnog ciljanja koja nam omogućuje ponovno ciljanje članova LinkedIna koji posjete našu web stranicu i prikazivanje ciljanih oglasa posjetiteljima izvan naše web stranice.

Dodatne informacije o zaštiti podataka i razdoblju pohrane u vezi s LinkedInom možete pronaći na: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy? i https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?.

Povlačenje privole:

Svoju privolu možete povući u svakom trenutku s budućim učinkom onemogućavanjem kolačića na našoj web stranici pod „Postavke kolačića“. Ako ne želite primati oglase temeljene na interesima na LinkedInu, možete prilagoditi svoje postavke oglasa promjenom postavki preglednika ili postavki na LinkedInu (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427426/manage-your-linkedin-ads-settings?lang=en).

 

5. Korištenje dodataka za društvene mreže

Servisi za upravljanje sadržajem na društvenim mrežama, kao što su kolačići i dodaci raznih društvenih mreža, ugrađeni su u naše web stranice. Povezane usluge pružaju se od strane odgovarajućih društava („pružatelji“). Svrha ovih usluga je da Vam omogućimo pregledavanje i dijeljenje našeg sadržaja s Vašim prijateljima i profesionalnim mrežama. Ti pružatelji su:

Unutar EU, Facebookom upravlja društvo Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska („Facebook“), Za pregled Facebook dodataka i njihova izgleda, posjetite: https://developers.facebook.com/docs/plugins

X-om upravlja društvo X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD („X“). Za pregled X-tipki i njihova izgleda, posjetite: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites

YouTube usluge unutar EU pruža društvo Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska („Google“). Za pregled YouTube dodataka, posjetite: https://developers.google.com/youtube/documentation

Unutar EU, Instagram usluge pruža društvo Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska („Instagram“). Za pregled Instagram dodataka i njihova izgleda, posjetite: https://developers.facebook.com/docs/instagram

LinkedIn usluge pruža društvo LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irska („LinkedIn“). Za pregled LinkedIn dodataka i njihova izgleda, posjetite: https://developer.linkedin.com/plugins#

Kako bismo pojačali sigurnost Vaših podataka prilikom posjećivanja naših web stranica, ovi dodaci su implementirani kao „tipke s dva klika“. Ovakav oblik integracije osigurava da, prilikom pristupanja stranici unutar naše web stranice koja sadrži takve dodatke, ne budete odmah povezani na servere njihova pružatelja. Tek ako aktivirate dodatke, preglednik će pokrenuti prijenos na servere pružatelja. Odgovarajući pružatelj zatim prenosi sadržaj raznih dodataka izravno na Vaš preglednik, koji se onda prikazuju na Vašem ekranu.

Alat društvene mreže obavještava pružatelja o web stranicama koje ste ranije posjetili, o Vašoj IP adresi, informacijama o pregledniku te o datumu i vremenu u koje je server postavio zahtjev. Korištenjem bilo koje značajke društvenih mreža (npr. klikom na tipku „Podijeli“, ostavljanjem komentara), informacije o tome će se putem preglednika direktno prenijeti pružatelju kako bi ih mogao zadržati. Ti pružatelji mogu koristiti Vaše podatke za bilo koje njihove svrhe, kao što su analitičke svrhe, marketinške svrhe, profiliranje, te povezivanje Vaših podataka s ostalim podacima koji su prikupljeni o Vama (putem Vašeg korisničkog računa koji je otvoren kod odgovarajućeg pružatelja), čak i ako niste prijavljeni u Vaš korisnički račun društvene mreže.

Napominjemo: pružatelji mogu djelomično vršiti obradu podataka u državama izvan EU/EGP-a koje ne pružaju prihvatljivu razinu zaštite podataka, uključujući i SAD ako pružatelj nije sudionik europsko-američkog sustava zaštite privatnosti.

Takvu obradu Vaših podataka (ako je primjenjivo, uključuje i izravan prijenos sa Henkela na pružatelje sa sjedištem izvan EU/EGP-a) temeljimo na članku 6. stavku 1. točki b ili f GDPR-a, s obzirom da je ona nužna kako bismo vam omogućili ovu značajku kada odlučite koristiti dodatak društvene mreže implementiran na ovoj web stranici.

Više informacija o prikupljanju i upotrebi podataka od strane pružatelja, posebice s obzirom na mjere koje su pružatelji implementirali u vezi s prijenosom osobnih podataka izvan EU/EGP-a, te o pravima i mogućnostima koje su Vam dostupne kako biste zaštitili svoju privatnost u ovim okolnostima možete pronaći u politici zaštite podataka/politici privatnosti pružatelja:

 

6. Vaša prava ispitanika / Službenik za zaštitu podataka

U svakom trenutku imate pravo na pristup svojim podacima. Osim toga, pod uvjetom da su odgovarajuće pretpostavke ispunjene, možete iskoristiti sljedeća prava:

 • Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na Vas.
 • Pravo na brisanje: Također možete zahtijevati brisanje Vaših osobnih podataka, primjerice ako Vaši podaci više nisu potrebni za svrhu za koju su prvotno prikupljeni ili za svrhu za koju su obrađivani.
 • Pravo na ograničenje obrade: Također, imate prave zahtijevati da se obrada Vaših osobnih podataka ograniči; u tom slučaju, bit će onemogućena bilo kakva obrada takvih podataka. Ovo pravo posebice postoji ako između Vas i nas postoji spor o točnosti osobnih podataka.
 • Pravo na pritužbu odgovarajućem nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka: Imate i pravo u bilo kojem trenutku podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebice nadzornom tijelu u Državi članici u kojoj boravite, radite ili u kojoj je mjesto gdje se dogodila navedena povreda, ako vjerujete da obrada osobnih podataka koji Vas se tiču krši primjenjive propise o zaštiti podataka.
 • Pravo na prenosivost podataka: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo ispunili ugovor s Vama ili to činimo na temelju Vaše privole, imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, pod uvjetom da ste, i u mjeri u kojoj ste, nam omogućili pristup takvim podacima.
 • Pravo na povlačenje privole: ako ste nam dali privolu da obrađujemo Vaše osobne podatke, imate pravo povući bilo koju takvu privolu s budućim učinkom, u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole bit će bez utjecaja na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Pravo na prigovor

U slučaju aktivnosti obrade koje uključuju Vaše osobne podatke, a koje se provode na temelju legitimnog interesa Henkela ili treće strane, imate pravo prigovoriti na takvu obradu Vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku, zbog razloga koji su specifični za Vaše okolnosti. Henkel će prestati s takvom obradom osim ako Henkel može dokazati važne razloge za obradu koje je potrebno zaštititi, a koji imaju prednost nad Vašim interesima, pravima i slobodama, ili ako obrada služi za isticanje, izvršavanje ili obranu od pravnih zahtjeva.

U ovim slučajevima, ili ako imate bilo kakvih drugih pitanja ili želja u vezi s Vašim osobnim podacima, molimo Vas da pošaljete poruku elektroničke pošte ili pismo, koristeći gore navedene kontakt podatke.

Nakon što odgovorimo na Vaš upit, obrisat ćemo ga istekom tri godine nakon isteka odnosne kalendarske godine.