Declarația Privind Protecția Datelor

Generalităţi


Henkel Romania S.R.L., denumită în continuare Henkel, respectă intimitatea fiecărei persoane care vizitează site-ul nostru web. Acum am dori să vă informăm despre tipurile de date colectate de Henkel și modurile în care sunt utilizate. De asemenea, veți afla cum vă puteți exercita drepturile în calitate de persoană vizată.

Toate modificările prezentei Declarații privind protecția datelor vor fi publicate pe această pagină. Aceasta vă permite să vă informați permanent despre datele pe care le colectăm și modurile în care utilizăm aceste date.

Prezenta Declarație privind protecția datelor nu se aplică site-urilor web accesibile prin intermediul hyperlinkurilor din site-urile web Henkel.

 

Colectarea, utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Numele entității responsabile: Henkel Romania S.R.L.

Adresa entității responsabile: Str. Ionita Vornicul Nr. 1-7, Sector 2; 20325 București, Romania

Henkel utilizează datele cu caracter personal în special pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor acest site web. Orice altă prelucrare de date intervine doar pe baza altor obligații sau permisiuni legale, sau dacă utilizatorul respectiv a comunicat către Henkel consimțământul său. Henkel stochează și prelucrează datele în special în următoarele scopuri:

Atunci când utilizatorii vizitează site-ul web, Henkel colectează și stochează automat anumite date. Acestea includ: adresa IP sau ID-ul respectivului dispozitiv final, de care avem nevoie pentru a transmite conținutul solicitat (de exemplu, în special conținut, texte, imagini și informații despre produse, precum și fișiere cu date furnizate pentru descărcare etc.), activitatea utilizatorilor în contextul site-ului web, tipul dispozitivului final respectiv, tipul de browser utilizat, precum și data și ora utilizării.

Henkel stochează aceste informații timp de maximum 7 zile în scopul recunoașterii și urmăririi utilizărilor improprii.

De asemenea, Henkel utilizează aceste informații pentru îmbunătățirea prezentării serviciului, a funcțiilor și funcționalităților, precum și pentru sarcini administrative generale.

În plus, Henkel șterge sau anonimizează datele privind utilizarea, inclusiv adresele IP, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus.

Prelucrarea și utilizarea datelor se bazează pe prevederile legale care justifică aceste operațiuni, având în vedere faptul că (1) prelucrarea este necesară pentru oferirea site-ului web; sau că (2) Henkel are un interes legitim principal de a asigura și a îmbunătăți funcționalitatea și operarea fără erori a site-ului web, ca și adaptarea acestuia la necesitățile utilizatorilor.

 

Alte prelucrări ale datelor cu caracter personal

 

Tabelul solicitărilor consumatorilor

Este posibil să ne fi comunicat datele dumneavoastră de contact prin formularul nostru de contact. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră.

Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe prevederi legale care justifică aceste operațiuni pe motiv că prelucrarea este necesară în vederea soluţionării solicitării dumneavoastră.

Dacă nu ați consimțit la o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării de către noi a relațiilor cu clienții, vom stoca datele doar atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul menționat anterior sau atât timp cât este necesar în cazul aplicării oricărei obligații legale de păstrare a datelor.

 

Tombole

Este posibil să ne fi comunicat adresa și datele dumneavoastră de contact în timpul participării la o tombolă pe care o oferim din când în când pe site-ul nostru web. Vom utiliza datele dumneavoastră în scopul desfășurării tombolei.

 

Nu vom transmite datele dumneavoastră niciunei terțe părți, cu excepția cazurilor în care este necesar pentru distribuirea premiilor sau pentru desfășurarea tombolei.


Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe prevederi legale care justifică aceste operațiuni pe motiv că procesarea este necesară în vederea desfășurării tombolei.

Dacă nu ați consimțit la o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării de către noi a relațiilor cu clienții, vom stoca datele doar atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul menționat anterior sau atât timp cât este necesar în cazul aplicării oricărei obligații legale de păstrare a datelor.

 

Testări de produse

Este posibil să ne fi comunicat adresa și datele dumneavoastră de contact în timpul participării la testări de produse. Vom utiliza datele dumneavoastră în scopul efectuării testării produselor.

Nu vom transmite datele dumneavoastră niciunei terțe părți, cu excepția cazurilor în care este necesar pentru efectuarea testării produselor.

Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe prevederi legale care justifică aceste operațiuni pe motiv că procesarea este necesară în vederea testării produselor.

Dacă nu ați consimțit la o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării de către noi a relațiilor cu clienții, vom stoca datele doar atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul menționat anterior sau atât timp cât este necesar în cazul aplicării oricărei obligații legale de păstrare a datelor.

 

Webinar


Este posibil să ne fi comunicat datele dumneavoastră de contact, de exemplu adresa dumneavoastră de e-mail, în timpul participării la un webinari. Vom utiliza datele dumneavoastră în scopul furnizării webinarului.


Nu vom transmite datele dumneavoastră niciunei terțe părți, cu excepția cazurilor în care este necesar pentru desfășurarea webinarului.


Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe prevederi legale care justifică aceste operațiuni pe motiv că procesarea este necesară pentru a vă furniza webinarul.

Dacă nu ați consimțit la o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării de către noi a relațiilor cu clienții, vom stoca datele doar atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul menționat anterior sau atât timp cât este necesar în cazul aplicării oricărei obligații legale de păstrare a datelor.

 

Sondaje

Este posibil să ne fi comunicat datele dumneavoastră de contact, de exemplu adresa dumneavoastră de e-mail, în timpul participării la un sondaj. Vom utiliza datele dumneavoastră în scopul desfășurării sondajului.

Nu vom transmite datele dumneavoastră niciunei terțe părți, cu excepția cazurilor în care este necesar pentru desfășurarea sondajului.

Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe prevederi legale care justifică aceste operațiuni pe motiv că procesarea este necesară în vederea desfășurării sondajului.

Dacă nu ați consimțit la o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării de către noi a relațiilor cu clienții, vom stoca datele doar atât timp cât este necesar pentru a atinge scopul menționat anterior sau atât timp cât este necesar în cazul aplicării oricărei obligații legale de păstrare a datelor.

 

Consimțământ / revocarea consimțământului

 

Poate v-aţi acordat consimțământul ca Henkel să prelucreze datele dumneavoastră de contact pe care le-ați comunicat Henkel, conținutul și circumstanțele comunicării dumneavoastră electronice cu Henkel, precum formulare de contact sau e-mailuri, utilizarea de către dumneavoastră a site-urilor web Henkel, datele privind participarea dumneavoastră la instruirile online ale Henkel, activitățile pe paginile Henkel de pe site-urile rețelelor de socializare (în bloguri, paginile fanilor de pe Facebook etc.) în scopuri de publicitate (prin poștă, în browser, în aplicație și astfel cum se precizează mai jos, dacă furnizați un consimțământ suplimentar), oferire de sfaturi tehnice, precum sfaturi despre utilizarea produselor sau a tehnologiilor, cercetări de piață și oferire de servicii online precum instruire online, webinarii comunicare despre evenimente efectuare de sondaje Pentru a atinge scopurile selectate, Henkel poate să combine datele enumerate mai sus cu alte date pe care Henkel le-a colectat în mod legal despre dumneavoastră, de exemplu din tombole sau alte activități de pe site-uri web și să analizeze datele pentru a stabili acțiuni publicitare relevante.

 

Gestionarea relației cu consumatorii/clienții / comunitățile online

 

În cursul acestei analize, Henkel aplică o metodologie automatizată care contribuie la prioritizarea vânzărilor către clienți potențiali. Contactele sunt împărțite în categorii în funcție de activitățile lor online și off-line. Pe baza categoriei în care sunt repartizate și a localizării lor, contactele sunt alocate reprezentanților de vânzări și primesc diferite informații despre produsele și serviciile noastre, precum și materiale publicitare.

Este posibil să vă fi acordat consimțământul ca Henkel să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal către GFK în scopul următor:

  • corelarea și actualizarea adreselor de contact.

Vom stoca datele doar atât timp cât consimțământul este valabil sau în perioada impusă de orice obligații legale privind păstrarea datelor.

Vă puteți revoca consimțământul cu efect pentru viitor în orice moment, prin clic pe hyperlinkul de revocare a consimțământului sau trimițând un e-mail la adresa henkel.ro@henkel.com. Revocarea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor bazată pe consimțământul exprimat înainte de revocarea acestuia.

Publicitate prin poșta electronică

De asemenea, este posibil să vă fi acordat consimțământul ca Henkel să vă contacteze cu privire la oferte, produse și servicii în legătură cu gama Adhesive Technologies a Henkel prin poștă electronică (e-mail, sms, mms, mesaj instantaneu) și/sau prin telefon.

Vom utiliza datele dumneavoastră așa cum se prevede mai sus, în secțiunea Alte prelucrări ale datelor cu caracter personal din prezenta Declarație privind protecția datelor, pentru a vă oferi materialele publicitare respective.

Vă puteți revoca consimțământul cu efect pentru viitor în orice moment, prin clic pe hyperlinkul de revocare a consimțământului sau trimițând un e-mail la adresa henkel.ro@henkel.com. Revocarea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor bazată pe consimțământul exprimat înainte de revocarea acestuia.

 

Module cookie, pixeli, amprente

 

Acest site utilizează module cookie și tehnologii similare. Modulele cookie necesare din punct de vedere tehnic vor fi utilizate în mod automat. Alte module cookie (sau tehnologii similare) vor fi aplicate numai pe baza consimțământului dvs. prealabil. Puteți găsi mai multe informații privind modulele cookie utilizate de site-ul nostru și scopurile acestora în politica noastră privind modulele cookie. De asemenea, veți găsi informații privind modul în care vă veți putea retrage consimțământul pe viitor.

Preferința dvs. este setată pentru domeniul respectiv, pentru fiecare browser și calculator. Prin urmare, dacă ne vizitați site-ul de acasă și de la muncă sau pe browsere diferite, trebuie să refuzați stocarea datelor pe fiecare dispozitiv sau browser.

 

Urmărirea site-urilor web

 

Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics, un instrument de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”). În acest scop, se instalează un modul cookie pe computerul dumneavoastră. Informațiile generate de modulul cookie despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise către și stocate de Google pe servere din Statele Unite.

Am activat anonimizarea adresei IP, ceea ce înseamnă că Google va trunchia/anonimiza ultimul octet al adresei IP pentru statele membre ale Uniunii Europene, precum și pentru alte părți ale Acordului privind Spațiul Economic European. Adresa IP completă este trimisă către serverele Google din SUA și este prescurtată de acestea doar în cazuri excepționale.

În numele furnizorului site-ului web, Google va utiliza aceste informații cu scopul de a evalua utilizarea site-ului web de către dumneavoastră, de a compila rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorii site-urilor și de a oferi furnizorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google.

Opunerea la colectarea datelor:

Pe lângă modificarea setărilor browserului dumneavoastră, puteți împiedica colectarea și utilizarea datelor (module cookie și adrese IP) de către Google descărcând și instalând insertul pentru browser disponibil la adresa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Google DoubleClick

Utilizăm funcția Google DoubleClick pe site-ul nostru web pentru a evalua utilizarea site-ului și pentru ca noi, Google și alți furnizori de publicitate care colaborează cu DoubleClick să vă putem oferi publicitate relevantă pentru utilizator. În acest scop, se instalează un modul cookie pe computerul dumneavoastră. Acest modul cookie colectează informații despre reclamele afișate în browserul dumneavoastră și despre reclamele pe care faceți clic. Informațiile generate de modulul cookie cu privire la utilizarea site-ului web de către dumneavoastră vor fi transferate către un server Google din SUA și vor fi stocate pe acesta. Pe baza informațiilor colectate, se afișează în browserul dumneavoastră reclame în legătură cu interesele.

Opunerea la colectarea datelor:

Pe lângă modificarea setărilor browserului dumneavoastră, puteți, de asemenea, să dezactivați modulul cookie DoubleClick cu ajutorul unui insert de browser. Cu acest insert, setările dumneavoastră de dezactivare pentru acest browser sunt memorate, chiar dacă ștergeți toate modulele cookie. Puteți obține insertul de browser pentru dezactivare permanentă la adresa https://support.google.com/ads/answer/7395996.

 

Pixel Facebook pentru public personalizat

Participăm la programul Custom Audience al Facebook care ne permite să vă prezentăm reclame personalizate atunci când aveți un cont Facebook și vă conectați la acesta. Acest instrument ne permite să ne personalizăm reclamele pe baza utilizării site-ului web de către dumneavoastră pentru a vă oferi reclame special adaptate pentru dumneavoastră. În acest scop, comunicăm adresa dumneavoastră de e-mail sau numărul dumneavoastră de telefon în format hash, ceea ce permite Facebook să vă identifice dacă aveți deja un cont Facebook.

Opunerea la colectarea datelor:

Pe lângă modificarea setărilor browserului dumneavoastră, puteți și să vă ajustați preferințele privind reclamele prin setările contului dumneavoastră Facebook dacă nu doriți să primiți pe Facebook reclame pe bază de interes.

 

Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată / Responsabilul cu protecția datelor

Vă puteți exercita în orice moment dreptul de acces la datele dumneavoastră. În plus, cu condiția ca cerințele respective să fie îndeplinite, vă puteți exercita următoarele drepturi:

  • Dreptul de rectificare
  • Dreptul de ștergere
  • Dreptul de restricționare a prelucrării
  • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă cu privire la protecția datelor
  • Dreptul la portabilitatea datelor (din 25 mai 2018)

Dreptul de a se opune
În cazul activităților de prelucrare ce implică datele dumneavoastră cu caracter personal și care sunt efectuate pe baza unui interes legitim al Henkel, aveți dreptul să vă opuneți acestor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, din motivele care rezultă din situația dumneavoastră specifică. Henkel va înceta prelucrarea respectivă, cu excepția cazurilor în care Henkel poate dovedi existența unor motive importante pentru prelucrarea care necesită protecție, ce depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră, sau a cazurilor în care prelucrarea contribuie la formularea, exercitarea sau apărarea împotriva unor acțiuni în justiție.

În aceste cazuri sau dacă aveți alte întrebări sau cereri în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, contactați prin e-mail sau prin poștă responsabilul nostru cu protecția datelor, dl Mr. Frank Liebich, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Germany (e-mail: henkel.ro@henkel.com).

 

Utilizarea inserturilor din mediile sociale

 

În paginile noastre de internet sunt încorporate inserturi/plug-ins („inserturile”) din diferite rețele de socializare. Serviciile asociate sunt furnizate de companiile respective („furnizorii”). Acești furnizori sunt:

  • Facebook, operat de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA („Facebook”). Pentru prezentarea generală a inserturilor Facebook și a aspectului lor, accesați: https://developers.facebook.com/docs/plugins
  • Twitter, operat de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA („Twitter”). Pentru prezentarea generală a butoanelor Twitter și a aspectului lor, accesați: https://twitter.com/about/resources/buttons
  • Instagram este furnizat de Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SUA („Instagram“). Pentru prezentarea generală a inserturilor Instagram și a aspectului lor, accesați: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
  • LinkedIn este furnizat de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA („LinkedIn”). Pentru prezentarea generală a inserturilor LinkedIn și a aspectului lor, accesați: https://developer.linkedin.com/plugins#

Pentru a crește protecția datelor dumneavoastră atunci când vizitați paginile noastre de internet, aceste inserturi sunt implementate ca „butoane cu dublu clic”. Această formă de integrare asigură că, atunci când accesați o pagină din site-ul nostru web care conține astfel de inserturi, nu sunteți conectat automat la serverele furnizorilor. Browserul va crea un link direct către serverele furnizorilor doar dacă activați aceste inserturi și permiteți astfel transmisia datelor. În acest caz, conținutul diverselor inserturi este transmis de către furnizorul respectiv direct în browserul dumneavoastră și este apoi afișat pe ecranul dumneavoastră.

Insertul comunică furnizorului care sunt paginile noastre de internet pe care le-ați accesat. Dacă, în timp ce vizitați site-ul nostru web, sunteți conectat la contul dumneavoastră de utilizator pentru furnizorul respectiv, acesta poate să coreleze interesele dumneavoastră, adică informațiile pe care le accesați, cu contul dumneavoastră de utilizator. Atunci când utilizați oricare dintre funcțiile inserturilor (de exemplu, clic pe butonul „Like”, postarea unor comentarii), și aceste informații vor fi transmise de browser direct furnizorului, spre păstrare.

Puteți consulta mai multe informații despre colectarea și utilizarea datelor de către furnizori și despre drepturile și posibilitățile de care dispuneți pentru a vă proteja intimitatea în aceste circumstanțe accesând politicile privind protecția datelor/confidențialitatea ale furnizorilor: