Henkel Adezivi – Declarație privind protecția datelor

1. Generalități

Această Declarație privind protecția datelor are scopul să vă informeze ce tipuri de date sunt colectate și în ce mod sunt acestea utilizate. Veți afla, de asemenea, cum vă puteți exercita drepturile în calitate de persoane vizate.

Orice modificare adusă prezentei Declarații privind protecția datelor va fi publicată pe această pagină. Astfel veți putea să vă informați în orice moment cu privire la datele pe care le colectăm și la modul în care folosim aceste date.

Această Declarație privind protecția datelor nu se aplică site-urilor web accesibile prin intermediul hiperlinkurilor de pe acest site.

 

2. Colectarea, utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

2.1 Responsabil pentru prelucrarea datelor / Detalii de contact

Henkel Romania, cu sediul in București, Str. Ioniță Vornicul nr. 1-7, sector 2

împreună cu

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Germania

în calitate de operatori asociați, în conformitate cu articolul 26 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), denumiți în continuare împreună „Henkel” sau „noi”

Vă puteți exercita drepturile în calitate de persoane vizate împotriva noastră, precum și împotriva tuturor celorlalți operatori asociați. Noi și operatorii asociați responsabili împreună cu noi ne vom informa imediat reciproc cu privire la orice drepturi exercitate de persoanele vizate. Ne vom furniza reciproc toate informațiile necesare pentru a răspunde la cererile de informații.

Henkel AG & Co. KGaA va furniza persoanelor vizate informațiile necesare conform cerințelor articolelor 13 și 14 din RGPD. În cadrul acestui proces, ceilalți operatori asociați ne furnizează toate informațiile generale din domeniul lor de activitate.

Pentru a transmite orice cereri privind drepturile persoanelor vizate, retragerea consimțământului sau întrebări privind protecția datelor, ne puteți contacta la Henkel AG & Co. KGaA, „Protecția datelor“, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germania (E-Mail: datenschutz@henkel.com)

 

2.2 Utilizarea generală a site-ului web

Henkel utilizează date cu caracter personal pentru a pune acest site web la dispoziția utilizatorilor. Orice prelucrare ulterioară a datelor are loc numai pe baza altor obligații sau permisiuni legale sau dacă utilizatorul respectiv a transmis Henkel consimțământul său.

Atunci când utilizatorii vizitează site-ul web, Henkel colectează și stochează automat anumite date.  Printre acestea se numără: adresa IP sau ID-ul de dispozitiv alocat(ă) dispozitivului final respectiv, de care avem nevoie pentru a transmite conținutul solicitat (de exemplu, în special texte, imagini și informații despre produse, precum și fișiere electronice puse la dispoziție pentru descărcare etc.), activitatea utilizatorilor în contextul site-ului web, tipul dispozitivului final respectiv, browserul utilizat, precum și data și ora utilizării.

Henkel stochează aceste informații timp de maximum 7 zile în scopul identificării și urmăririi utilizării abuzive.

De asemenea, Henkel utilizează aceste informații pentru îmbunătățirea prezentării, caracteristicilor și funcționalităților serviciului, precum și pentru sarcini administrative generale.

În afara acestor scopuri, Henkel șterge sau anonimizează datele privind utilizarea, inclusiv adresele IP, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce acestea nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus.

O astfel de prelucrare și utilizare a datelor dumneavoastră este legală deoarece (1) prelucrarea este necesară pentru punerea la dispoziție a site-ului web în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera b) din RGPD; sau (2) Henkel are interesul legitim, care prevalează, de a asigura și îmbunătăți funcționalitatea și funcționarea fără erori a site-ului web, ca și faptul că acesta este adaptat la nevoile utilizatorilor, în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera f) din RGPD.

 

2.3 Furnizori de servicii/ Transferuri internaționale de date

Pentru a furniza site-ul web și serviciile conținute în acesta, Henkel poate angaja furnizori de servicii (de exemplu, pentru găzduirea site-urilor web ale Henkel, gestionarea resurselor IT și a bazelor de date, urmărire etc.) care, prin urmare, în general, pot prelucra și datele dumneavoastră personale atunci când utilizați site-urile noastre web.

Majoritatea acestor furnizori de servicii sunt obligați prin contract să prelucreze aceste date cu caracter personal numai în numele Henkel și se află (i) în UE/SEE, (ii) în țări recunoscute oficial de către Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor sau (iii) în SUA și participă la Cadrul de protecție a datelor UE-SUA.

În alte situații decât cele descrise mai sus sau dacă furnizorii de servicii angajează ei înșiși subcontractanți, este posibil ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie transferate în țări terțe (adică în afara UE/SEE și a țărilor recunoscute oficial de către Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor (inclusiv SUA în ceea ce privește participanții la Cadrul de protecție a datelor UE-SUA)) care nu oferă un nivel de protecție a datelor echivalent în mod semnificativ cu cel din UE/SEE.

Cu toate acestea, toți furnizorii noștri de servicii au obligația să prelucreze sau să transfere oricare dintre datele dumneavoastră personale către țări terțe numai în cazul în care cerințele suplimentare privind transferurile internaționale de date consacrate în articolul 44 și următoarele din RGPD sunt respectate, în principal prin încheierea Clauzelor contractuale standard ale UE și, dacă este necesar, prin implementarea unor măsuri suplimentare pentru a atinge un nivel adecvat de protecție a datelor. Clauzele contractuale standard ale UE sunt modele de contracte puse la dispoziție de Comisia Europeană care, dacă este necesar, împreună cu măsuri suplimentare, au scopul de a asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu standardele europene de protecție a datelor, chiar dacă prelucrarea are loc în afara UE/SEE.

 

3. Prelucrarea suplimentară a datelor dumneavoastră cu caracter personal

3.1 Contul

Este posibil ca dumneavoastră să fi furnizat adresa dumneavoastră de e-mail și să fi selectat o parolă pentru a crea un cont pentru site-ul nostru web, de exemplu, în timpul utilizării formularului de contact (ca funcție opțională) sau prin intermediul unei pagini de creare a contului.

Crearea unui cont de utilizator și prelucrarea asociată a datelor cu caracter personal este necesară pentru a utiliza mai multe funcționalități oferite pe site-ul nostru web. Cu toate acestea, simpla vizitare a site-ului web sau navigarea pe acesta nu necesită crearea unui cont.

În cazul în care ne furnizați informații suplimentare în timpul utilizării site-ului nostru web și a funcționalităților conținute în acesta (în timpul conectării la site), aceste informații sunt alocate și stocate în contul dumneavoastră în urma unei interacțiuni (de exemplu, o cumpărare). Alternativ, puteți introduce chiar dumneavoastră astfel de informații suplimentare în contul dumneavoastră. Astfel de informații pot include numele dumneavoastră, funcția ocupată și numărul de telefon mobil, informații despre compania dumneavoastră (sector/industrie, dimensiune, rolul dumneavoastră în cadrul companiei etc.), informații pentru plăți, precum și adresele de facturare și de expediere. De asemenea, vom stoca informații despre achizițiile dumneavoastră și vă vom prezenta o imagine de ansamblu a comenzilor curente și a istoricului comenzilor în contul dumneavoastră (informații denumite în continuare împreună „Datele contului”).

Prelucrăm Datele contului dumneavoastră pentru a simplifica și a securiza utilizarea site-ului nostru web de către dumneavoastră și pentru a vă oferi o imagine de ansamblu consolidată a Datelor contului dumneavoastră. După înregistrarea inițială a contului dumneavoastră, vom utiliza în continuare adresa de e-mail furnizată de dumneavoastră pentru a vă trimite un e-mail de confirmare. Vă puteți reseta și/sau modifica parola de acces în orice moment.

Prelucrăm și utilizăm Datele contului dumneavoastră în scopul/interesul legitim de a furniza această funcționalitate la cererea dumneavoastră în baza articolului 6 alineatul 1 litera b) sau litera f) din RGPD sau în conformitate cu consimțământul dumneavoastră respectiv (articolul 6 alineatul 1 litera a) din RGPD.

La nivelul tuturor conturilor de utilizator, prelucrăm în continuare informațiile conținute în acestea pentru cercetări de piață și alte analize statistice, de exemplu, pentru a obține mai multe informații despre distribuția demografică a clienților noștri, însă fără a analiza conturile de utilizator la nivel individual și fără a atribui orice informații obținute utilizatorilor individuali, dacă aceștia nu și-au dat consimțământul individual pentru o astfel de prelucrare a Datelor contului lor (a se vedea mai jos). 

O astfel de procesare și utilizare a Datelor contului dumneavoastră este legală în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera f) din RGPD deoarece avem interesul legitim care prevalează de a optimiza eforturile noastre de marketing și vânzări pe baza unor astfel de analize și informații.

Stocăm Datele contului dumneavoastră până când ștergeți contul prin intermediul funcționalității respective din pagina de profil a contului dumneavoastră sau atât timp cât este necesar în cazul în care se aplică orice obligație legală de păstrare. Majoritatea Datelor contului pot fi eliminate ulterior din contul dumneavoastră și/sau modificate de dumneavoastră individual în orice moment.

Contul dumneavoastră vă va permite, de asemenea, să setați preferințe pentru a indica dacă acceptați comunicări de marketing de la noi și care sunt comunicările marketing pe care doriți să le primiți de la noi și, în acest mod, să vă exprimați consimțământul în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera a) din RGPD cu privire la orice astfel de comunicare de marketing și la prelucrarea asociată a datelor dumneavoastră personale. Scopul și domeniul de aplicare al oricărei astfel de prelucrări de date sunt identificate în formularele de consimțământ respective, precum și în secțiunile aplicabile din această declarație privind protecția datelor.

În cazul în care ne transmiteți acest consimțământ, vom prelucra Datele contului dumneavoastră în scopul (scopurile) și în măsura identificate în formularele de consimțământ, precum și în secțiunile aplicabile din această declarație privind protecția datelor. O astfel de prelucrare a Datelor contului dumneavoastră se bazează pe consimțământul dumneavoastră la prelucrare.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment prin debifarea casetelor de selectare relevante din preferințele de comunicare ale contului dumneavoastră. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul exprimat anterior retragerii acestuia.

 

3.2 Întrebări din partea clienților

Este posibil ca dumneavoastră să ne fi furnizat datele dumneavoastră de contact prin intermediul formularului nostru de contact, prin e-mail, prin telefon sau în alt mod. Vom utiliza datele dumneavoastră în scopul de a răspunde la solicitarea dumneavoastră

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul/interesul legitim de a procesa cererea dumneavoastră, în baza articolului 6 alineatul 1 litera b) sau litera f) din RGPD.

În cazul în care nu v-ați dat consimțământul pentru o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării relațiilor noastre cu clienții, vom stoca datele nu mai mult decât este necesar în vederea îndeplinirii scopului menționat mai sus sau atât timp cât este necesar, în cazul în care se aplică orice obligație legală de păstrare.

 

3.3 Tombole

Este posibil ca dumneavoastră să ne fi furnizat datele dumneavoastră de contact și adresa dumneavoastră în timpul participării la o tombolă pe care o oferim din când în când prin intermediul site-ul nostru web. Vom utiliza datele dumneavoastră în scopul desfășurării tombolei.

Nu vom transmite datele dumneavoastră unui terț în alte scopuri decât distribuirea premiilor sau desfășurarea tombolei.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul/interesul legitim de a desfășura tombola, în baza articolului 6 alineatul 1 litera b) sau litera f) din RGPD.

În cazul în care nu v-ați dat consimțământul pentru o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării relațiilor noastre cu clienții, vom stoca datele nu mai mult decât este necesar în vederea îndeplinirii scopului menționat mai sus sau atât timp cât este necesar, în cazul în care se aplică orice obligație legală de păstrare.

 

3.4 Testarea produselor

Este posibil ca dumneavoastră să ne fi furnizat datele dumneavoastră de contact și adresa dumneavoastră în timpul participării la testări ale produselor. Vom utiliza datele dumneavoastră în scopul desfășurării testării produselor.

Nu vom transmite datele dumneavoastră unui terț în alte scopuri decât desfășurarea testării produselor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul/interesul legitim de a desfășura testarea produselor, în baza articolului 6 alineatul 1 litera b) sau litera f) din RGPD.

În cazul în care nu v-ați dat consimțământul pentru o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării relațiilor noastre cu clienții, vom stoca datele nu mai mult decât este necesar în vederea îndeplinirii scopului menționat mai sus sau atât timp cât este necesar, în cazul în care se aplică orice obligație legală de păstrare.

 

3.5 Verificarea produselor contrafăcute

Este posibil ca dumneavoastră să fi furnizat numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră și datele dumneavoastră de contact, de exemplu, adresa de e-mail, precum și informații despre produs, de exemplu, numele produsului, numărul de lot și fotografia produsului, pentru o verificare a produselor contrafăcute. Vom utiliza datele dumneavoastră în scopul efectuării verificării produselor contrafăcute și pentru a vă informa cu privire la rezultatul acesteia. În plus, este posibil să vă contactăm din nou în cazul în care verificarea a demonstrat că produsul pe care ni l-ați trimis este într-adevăr un produs contrafăcut, pentru a investiga în continuare incidentul.

Nu vom transmite datele dumneavoastră unui terț în alte scopuri decât efectuarea verificării produselor contrafăcute sau investigarea suplimentară a incidentului.

Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră este legală deoarece avem interesul legitim, care prevalează, în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera f) din RGPD, de a efectua verificarea contrafacerilor, inclusiv pentru investigare ulterioară.

În cazul în care nu v-ați dat consimțământul pentru o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării relațiilor noastre cu clienții, vom stoca datele nu mai mult decât este necesar în vederea îndeplinirii scopului menționat mai sus sau atât timp cât este necesar, în cazul în care se aplică orice obligație legală de păstrare.

 

3.6 Unde puteți cumpăra

Dacă faceți clic pe funcționalitatea „Găsește un distribuitor” de pe site-ul web, vi se prezintă o listă de comercianți cu amănuntul online, de la care puteți cumpăra produsul respectiv care este prezentat pe site-ul nostru web. Pentru a vă oferi acest serviciu, datele dumneavoastră, printre care adresa dumneavoastră IP și produsul care vă interesează, vor fi transferate furnizorului acestui serviciu, NeuIntel, LLC, 20 Pacifica, Suite 1000, Irvine, CA 92618. Dacă decideți să urmăriți o ofertă indicată prin clic pe „Cumpără acum”, veți fi direcționați către site-ul web al comerciantului cu amănuntul respectiv. Această direcționare, precum și redirecționarea din proces, este facilitată sub controlul NeuIntel, LLC. Mai multe informații despre protecția datelor și perioada de stocare aplicată sunt disponibile la: https://www.pricespider.com/privacy-policy-2021/ (în secțiunea 4.B.i.)

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul/interesul legitim de a furniza acest serviciu, în baza articolului 6 alineatul 1 litera b) sau litera f) din RGPD.

În cazul în care nu v-ați dat consimțământul pentru o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării relațiilor noastre cu clienții, vom stoca datele nu mai mult decât este necesar în vederea îndeplinirii scopului menționat mai sus sau atât timp cât este necesar, în cazul în care se aplică orice obligație legală de păstrare.

 

3.7 Webinar

Este posibil ca dumneavoastră să fi furnizat datele dumneavoastră de contact, de exemplu, adresa de e-mail, înainte de un webinar sau în timpul unui webinar. Vom utiliza datele dumneavoastră în scopul furnizării webinarului. Webinarele se vor desfășura prin intermediul MS Teams sau al unui serviciu similar și necesită o prelucrare suplimentară a datelor dumneavoastră personale.

Datele dumneavoastră pot fi transmise companiilor afiliate Henkel sau distribuitorilor responsabili pentru regiunea și categoria de produse respectivă, fie pentru că aceste companii afiliate sau distribuitori realizează webinarul, fie pentru a facilita un contact de vânzări care rezultă dintr-un webinar.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopul/interesul legitim de a vă furniza webinarul, în baza articolului 6 alineatul 1 litera b) sau litera f) din RGPD.

În cazul în care nu v-ați dat consimțământul pentru o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării relațiilor noastre cu clienții, vom stoca datele nu mai mult decât este necesar în vederea îndeplinirii scopului menționat mai sus sau atât timp cât este necesar, în cazul în care se aplică orice obligație legală de păstrare.

 

3.8 Sondaje

În cazul în care participați la un sondaj pe site-ul nostru web sau prin linia noastră de asistență telefonică sau în alt mod, vom prelucra datele dumneavoastră de contact, de exemplu adresa dumneavoastră de e-mail, precum și răspunsurile dumneavoastră și orice alte informații pe care decideți să ni le comunicați ca răspuns la sondaj. Vom utiliza rezultatele sondajului pentru cercetări de piață și de opinie, pentru asigurarea calității și în scopuri de formare, precum și pentru a genera informații comerciale suplimentare.

Nu vom transmite datele dumneavoastră unui terț în alte scopuri decât desfășurarea sondajului.

Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră sunt legale deoarece (1) prelucrarea este necesară pentru derularea sondajului, în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera b) din RGPD și (ii) noi avem un interes legitim, care prevalează, în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 litera f) din RGPD, de a optimiza eforturile noastre de marketing, servicii și vânzări pe baza unor astfel de analize și informații. Alternativ, este posibil să vă fi exprimat consimțământul de a participa la sondaj. În acest caz, vom prelucra informațiile pe care le-ați furnizat pe baza consimțământului dumneavoastră și în scopurile și în măsura descrise în formularul de consimțământ.

În cazul în care nu v-ați dat consimțământul (suplimentar) pentru o durată de stocare mai lungă, de exemplu în cursul gestionării relațiilor noastre cu clienții, vom stoca datele nu mai mult decât este necesar în vederea îndeplinirii scopului menționat mai sus sau atât timp cât este necesar, în cazul în care se aplică orice obligație legală de păstrare.

 

3.9 Comunicări de marketing și conținut digital personalizate

Este posibil ca dumneavoastră să fi consimțit ca, pe baza analizării datelor dumneavoastră cu caracter personal așa cum este descris mai jos, Henkel să vă contacteze în scopuri de marketing personalizat, inclusiv oferte de produse și alte comunicări despre Henkel Adezivi Tehnologii, prin unul sau mai multe dintre, sau toate canalele următoare:

 • prin e-mail (și anume, prin buletine informative și alte reclame prin e-mail, care oferă informații despre toate produsele și propunerile din sectorul Henkel Adezivi Tehnologii
 • prin reclame online de pe Facebook sau LinkedIn (de exemplu, reclame privind produse Henkel și evenimente în legătură cu Adezivi Tehnologii, prezentate pe Facebook și LinkedIn)

Adresa dumneavoastră de e-mail și/sau ID-ul dumneavoastră de utilizator vor fi transferate către Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda și LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda, în acest scop.

În funcție de domeniul de aplicare al consimțământului dumneavoastră, ne vom personaliza comunicările de marketing, serviciile digitale, activitățile de vânzare cu amănuntul și publicitatea online prin intermediul canalelor selectate pe baza unei analize a interacțiunilor dumneavoastră cu noi, cu site-urile noastre și cu serviciile noastre (așa cum se detaliază mai jos), inclusiv prin intermediul modulelor cookie și al tehnologiilor similare, pentru a vă oferi dumneavoastră și companiei pe care o reprezentați cel mai relevant și mai interesant conținut.

În acest caz, vom analiza în special modul în care dumneavoastră utilizați (1) buletinul nostru informativ și alte reclame prin e-mail, (2) site-urile noastre web, precum și (3) interacțiunile dumneavoastră anterioare cu noi, inclusiv întrebările și reclamațiile pe care le-ați formulat și achizițiile pe care le-ați făcut pentru compania dumneavoastră, (4) participarea dumneavoastră la evenimente online și offline (găzduite fie de noi, fie de un terț), (5) interacțiunea dumneavoastră cu reclamele noastre online de pe site-ul nostru web, precum și de pe site-urile și aplicațiile furnizate de terți și (6) informațiile accesibile publicului conținute în profilurile dumneavoastră profesionale din rețelele de socializare și vom anonimiza orice astfel de informații pentru a permite o analiză ulterioară a interacțiunilor dumneavoastră cu noi, fără a vă atribui orice astfel de informații.

Această prelucrare a datelor dumneavoastră de către noi în contextul consimțământului dumneavoastră se bazează pe articolul 6 alineatul 1 litera a) din RGPD.

Vă puteți retrage consimțământul cu efect pentru viitor în orice moment, prin clic pe hiperlinkul respectiv de retragere a consimțământului sau trimițând o scrisoare sau un e-mail la datele de contact menționate mai sus. În cazul în care v-ați exprimat consimțământul prin intermediul setărilor contului dumneavoastră personal, vă puteți retrage consimțământul prin debifarea casetei de selectare corespunzătoare din preferințele dumneavoastră de comunicare. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul exprimat anterior retragerii acestuia. Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus numai atât timp cât consimțământul este valabil sau atât timp cât este necesar în cazul unor obligații legale de păstrare.

 

3.10 Comunicări de marketing în cadrul relațiilor cu clienții existenți

În cazul în care am obținut adresa dumneavoastră de e-mail în legătură cu vânzarea unui bun sau serviciu, vom utiliza adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite comunicări privind produsele și serviciile noastre similare, cu condiția ca dumneavoastră să nu vă fi opus unei astfel de utilizări a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Puteți să vă opuneți să primiți astfel de comunicări în orice moment, cu efect în viitor, trimițând un e-mail la adresa [henkel.ro@henkel.com]. Opoziția nu conduce la alte costuri decât cele de transmisie, conform tarifelor de bază.

Temeiul legal al acestei prelucrări este prevederea care transpune articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2002/58/CE asupra confidențialității și comunicațiilor electronice în legislația națională din jurisdicția în care își are sediul Henkel, de exemplu, în Germania, Secțiunea 7 alineatul 3 din Legea privind combaterea concurenței neloiale (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, UWG).

 

4. Module cookie, pixeli, amprente digitale și tehnologii similare

4.1 Informații generale și informații despre dreptul dumneavoastră de a vă retrage consimțământul

Acest site web utilizează module cookie și tehnologii similare (denumite împreună „module cookie”) care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră în următoarele scopuri: Strict necesare, Funcționale, de Performanță și pentru Marketing personalizat. Acestea sunt explicate mai detaliat mai jos.

De asemenea, puteți găsi mai multe informații despre modulele cookie utilizate de site-ul nostru web, în special despre perioada de stocare a acestora, sau vă puteți exercita dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, din fila „Cookie Settings” (Setările modulelor cookie). În această filă, deplasați glisorul spre stânga și faceți clic pe „Accept selected purposes” (Acceptare scopuri selectate) dacă doriți să vă retrageți consimțământul pentru scopuri unice sau faceți clic pe „Reject” (Respingere) dacă doriți să vă retrageți consimțământul pentru toate aceste scopuri. În acest caz, vor fi utilizate doar modulele cookie care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă pune la dispoziție acest site web.

Consimțământul dumneavoastră este setat pentru fiecare browser și fiecare computer în parte. Prin urmare, dacă vizitați site-ul nostru web de acasă și de la serviciu sau utilizând browsere diferite, trebuie să vă retrageți consimțământul pentru fiecare dispozitiv sau browser.

Henkel implică furnizori de servicii specializați în prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră în scopurile descrise mai jos, care acționează în calitate de persoane împuternicite de operator pentru Henkel în conformitate cu articolul 28 din RGPD sau în calitate operatori de date separați. Companiile care prelucrează date cu caracter personal împreună cu Henkel în calitate de operatori asociați în conformitate cu articolul 26 din RGPD sunt enumerate mai jos.

 

4.2 Module cookie strict necesare

Modulele cookie strict necesare sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a permite utilizarea site-ului nostru web (de exemplu, pentru afișarea conținutului, echilibrarea încărcării și securitatea IT) și vor fi utilizate automat. Temeiul legal corespunzător este prevederea care transpune articolul 5 alineatul (3) teza a 2-a din Directiva 2002/58/CE asupra confidențialității și comunicațiilor electronice în legislația națională din jurisdicția în care își are sediul Henkel, de exemplu, în Germania, Secțiunea 25 alineatul 2 nr. 2 din Legea privind protecția datelor în mijloace și servicii de telecomunicații (Gesetz über den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien, TTDSG), iar temeiul pentru prelucrarea datelor dumeavostră cu caracter personal în acest scop este articolul 6 alineatul (1) litera b) din RGPD.

 

4.3 Module cookie funcționale

Modulele cookie funcționale sunt utilizate pentru a vă oferi funcționalități care nu sunt strict necesare, dar care vă permit să utilizați site-ul nostru web într-un mod mai confortabil și personalizat, de exemplu, prin salvarea și analizarea preferințelor dumneavoastră, datelor introduse de dumneavoastră și setărilor dumneavoastră, cum ar fi alegerea limbii. Dacă nu permiteți modulele cookie funcționale, este posibil ca aceste funcționalități să nu fie furnizate sau să nu funcționeze corespunzător.

Temeiul legal corespunzător este consimțământul dumneavoastră (în măsura în care a fost acordat), în conformitate cu prevederea care transpune articolul 5 alineatul (3) teza 1 din Directiva 2002/58/CE asupra confidențialității și comunicațiilor electronice în legislația națională din jurisdicția în care își are sediul Henkel, de exemplu, în Germania, Secțiunea 25 alineatul 1 din TTDSG, iar temeiul pentru prelucrarea datelor dumeavostră cu caracter personal în acest scop este articolul 6 alineatul (1) litera a) din RGPD.

 

4.4 Module cookie pentru performanță

Modulele cookie pentru performanță sunt folosite pentru a analiza utilizarea site-ului nostru web cu scopul de a măsura și a îmbunătăți performanța site-ului nostru web, precum și experiența de utilizare pentru utilizatori. În acest scop, în special vizitele, activitățile și interacțiunile dumneavoastră pe site-ul nostru și pe alte site-uri web, precum și informațiile despre browserul și dispozitivul dumneavoastră sunt analizate și utilizate pentru a genera statistici pseudonime. Aceasta ne ajută, de exemplu, să știm care dintre paginile site-ului nostru web sunt cele mai populare și cele mai puțin populare și să vedem cum navighează utilizatorii pe site, precum și să efectuăm teste și, pe această bază, să generăm informații comerciale pentru a ne optimiza eforturile de vânzare.

Pe site-urile noastre web destinate clienților noștri comerciali, datele dumneavoastră pot fi, de asemenea, utilizate pentru a analiza pentru ce companie lucrați, cu scopul de a întreține informațiile noastre despre entitățile comerciale cu care am putea avea deja o relație de afaceri sau care sunt interesate de produsele și serviciile noastre. În acest scop, este posibil ca datele dumneavoastră să fie corelate și combinate cu date furnizate de partenerul nostru Dun & Bradstreet, așa cum se descrie mai jos.

De asemenea, datele dumneavoastră pot fi utilizate și analizate pentru a urmări achizițiile dumneavoastră de produse în magazinele noastre online, în special pentru a înțelege care dintre (grupurile de) vizitatori(i) (ai) site-ului (1) cumpără anumite tipuri de produse și (2) de unde le cumpără (adică de la care dintre comercianții cu amănuntul online), precum și pentru a analiza care sunt ceilalți comercianți și celelalte magazine care au fost vizitați.

Temeiul legal corespunzător este consimțământul dumneavoastră (în măsura în care a fost acordat), în conformitate cu prevederea care transpune articolul 5 alineatul (3) teza 1 din Directiva 2002/58/CE asupra confidențialității și comunicațiilor electronice în legislația națională din jurisdicția în care își are sediul Henkel, de exemplu, în Germania, Secțiunea 25 alineatul 1 din TTDSG, iar temeiul pentru prelucrarea datelor dumeavostră cu caracter personal în acest scop este articolul 6 alineatul (1) litera a) din RGPD.

Modulele cookie pentru performanță sunt utilizate în contextul următoarelor instrumente. În descrierea respectivă, vă vom informa și cum vă puteți retrage consimțământul în mod specific în legătură cu instrumentul respectiv. Dreptul dumneavoastră general de a vă retrage consimțământul pentru unul dintre sau toate scopurile din secțiunea de mai sus nu este afectat.

 

 • Dun & Bradstreet Direct+

Cu condiția ca dumneavoastră să vă fi acordat consimțământul, acest site web utilizează Dun & Bradstreet Direct+, un serviciu furnizat de Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, Robert Bosch Straße 11, 64293 Darmstadt, Germania („D&B”). Acest instrument ne permite să identificăm și să analizăm vizitatorii site-ului web, în special prin furnizarea de informații despre vizitatorii care acționează în numele altor companii cu care avem deja o relație de afaceri sau cu care am putea dori să intrăm într-o relație de afaceri.

În acest scop, D&B creează un modul cookie în browserul dumneavoastră web atunci când vizitați site-ul nostru web. Acest modul cookie colectează informații despre vizita dumneavoastră pe site-ul nostru web, iar D&B evaluează detaliile furnizate în comparație cu cele din baza sa de date și utilizează algoritmul proprietar pentru a identifica entitățile din care face parte vizitatorul și detaliile despre fiecare vizitator al site-ului web. În acest scop, noi – prin intermediul D&B – putem prelucra informații personale despre dumneavoastră, cum ar fi: numele dumneavoastră, adresele dumneavoastră de e-mail, numele angajatorilor dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact, funcțiile dumneavoastră, adresa dumneavoastră profesională, titlul și calificările dumneavoastră academice, așa-numitul număr D-U-N-S (un identificator numeric unic compus din nouă cifre, care desemnează o singură entitate comercială); tipul companiei; adresa IP și datele modulelor cookie.

Vom utiliza aceste informații cu scopul de a identifica entitățile comerciale cu care avem deja relații de afaceri sau cu care am putea dori să intrăm într-o relație de afaceri, îmbogățind informațiile noastre existente despre entitățile comerciale și monitorizând modificările entităților comerciale pentru a menține la zi informațiile comerciale relevante.

Pentru mai multe informații privind confidențialitatea în contextul serviciilor D&B, accesați: https://www.dnb.com/de-de/datenschutz/downloadbereich/

Retragerea consimțământului:

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, dezactivând modulele cookie de pe site-ul nostru web din fila „Cookie settings” (Setări module cookie).

 

4.5 Module cookie pentru marketing personalizat

Modulele cookie pentru Marketing personalizat pot fi utilizate de noi și de partenerii noștri de publicitate menționați mai jos, dintre care unii acționează în calitate de operatori de date separați sau de operatori asociați împreună cu noi. Aceste module cookie pot fi utilizate de noi și de partenerii noștri pentru a crea un profil al intereselor, comportamentului și caracteristicilor dumneavoastră, pentru a vă prezenta reclame relevante pe site-ul nostru web și în alte medii, cum ar fi site-uri web, platforme ale rețelelor de socializare și aplicații (pentru mobil) care pot fi furnizate și de terți. În acest scop, se analizează în special comportamentul dumneavoastră de utilizare (inclusiv pe alte site-uri web, platforme de rețele de socializare și aplicații), inclusiv interacțiunile dumneavoastră cu conținutul și reclamele, informațiile pe care le-ați introdus (de exemplu, în formulare și sondaje), informațiile despre profesia dumneavoastră (care sunt colectate, printre altele, de la LinkedIn), precum și informații despre dispozitivul dumneavoastră și localizarea dumneavoastră. Aceste date pot fi, de asemenea, utilizate pentru a optimiza și a măsura succesul campaniilor publicitare.

În plus, aceste date pot fi utilizate pentru a determina dacă utilizați dispozitive diferite și pentru a le corela între ele, în special pentru a combina datele colectate despre dumneavoastră prin intermediul acestor dispozitive diferite, precum și pentru a afișa campanii publicitare (personalizate) și pentru a măsura succesul reclamelor pe diferite dispozitive.

De asemenea, datele dumneavoastră pot fi prelucrate pentru a determina dacă alte dispozitive pot fi atribuite gospodăriei dumneavoastră și, în acest caz, pot fi combinate cu datele despre membrii gospodăriei dumneavoastră în scopurile descrise în această secțiune privind marketingul personalizat, în special pentru a afișa publicitate (personalizată) pe toate dispozitivele atribuite gospodăriei dumneavoastră.

Dacă nu permiteți modulele cookie pentru marketing personalizat, este posibil, în special, să primiți reclame care ar putea fi mai puțin relevante pentru dumneavoastră.

Temeiul legal corespunzător este consimțământul dumneavoastră (în măsura în care a fost acordat), în conformitate cu prevederea care transpune articolul 5 alineatul (3) teza 1 din Directiva 2002/58/CE asupra confidențialității și comunicațiilor electronice în legislația națională din jurisdicția în care își are sediul Henkel, de exemplu, în Germania, Secțiunea 25 alineatul 1 din TTDSG, iar temeiul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop este articolul 6 alineatul (1) litera a) din RGPD.

Modulele cookie pentru marketing personalizat sunt utilizate în contextul următoarelor instrumente. În descrierea respectivă, vă vom informa și cum vă puteți retrage consimțământul în mod specific în legătură cu instrumentul respectiv. Dreptul dumneavoastră general de a vă retrage consimțământul pentru unul dintre sau toate scopurile din această secțiune descrise mai sus nu este afectat.

 

 • Adobe Analytics

Cu condiția ca dumneavoastră să vă fi acordat consimțământul, acest site web utilizează Adobe Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irlanda) („Adobe”) cu scopul de a analiza utilizarea acestui site web.

În acest scop, se instalează module cookie pe dispozitivul dumneavoastră. Aceste module cookie vor colecta date precum informații despre browser și dispozitiv, adresa IP, site-urile web vizitate și data și ora solicitării serverului, cu scopul de a evalua utilizarea site-ului web de către dumneavoastră, a compila rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorii site-ului web și a furniza alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului către furnizorul site-ului web, precum și informații despre interacțiunile pe care utilizatorii le-au avut cu reclamele (prin clic pe un anunț text sau vizionând un anunț video).

Am implementat Adobe Analytics în așa fel încât ultimul octet (ultima porțiune) din adresa dumneavoastră IP să fie imediat mascat atunci când adresa IP este colectată și pentru ca aceasta să se realizeze, în orice caz, înainte de orice prelucrare ulterioară a adresei IP. Numai localizarea aproximativă va fi disponibilă în scopul unei analize statistice.

Henkel va utiliza datele colectate pentru a optimiza acest site web și campaniile și pentru a redirecționa și personaliza reclamele. În acest scop, modulele cookie stocate pe dispozitivul dumneavoastră permit redirecționarea dumneavoastră către site-urile noastre web, precum și către site-uri web terțe. În acest scop, browserul dumneavoastră este identificat în timpul trimiterii reclamelor și este și atribuit unui grup țintă. Aceste informații sunt utilizate pentru a vă prezenta reclame relevante și interesante.

Puteți găsi mai multe informații despre confidențialitate în contextul serviciilor Adobe accesând: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Retragerea consimțământului:

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, dezactivând modulele cookie de pe site-ul nostru web din fila „Cookie settings” (Setări module cookie).

 

 • Google Analytics

Cu condiția ca dumneavoastră să vă fi acordat consimțământul, acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) și Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) („Google”) cu scopul de a analiza utilizarea acestui site web.

În acest scop, se instalează un modul cookie pe dispozitivul dumneavoastră. Acest modul cookie va colecta date precum informații despre browser și dispozitiv, adresa dumneavoastră IP, site-urile web vizitate și data și ora solicitării serverului, cu scopul de a evalua utilizarea site-ului web de către dumneavoastră, a compila rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorii site-ului web și a furniza alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului către furnizorul site-ului web. Acest modul cookie colectează și informații despre interacțiunile utilizatorilor cu reclamele (prin clic pe un anunț text sau vizionând un anunț video).

Henkel va utiliza datele colectate pentru a optimiza acest site web și campaniile și pentru a redirecționa și personaliza reclamele. În acest scop, modulele cookie stocate de Google pe dispozitivul dumneavoastră permit redirecționarea dumneavoastră, pe de o parte (de exemplu, în sfera de aplicare a „Google Ads”) către site-urile web Google, și, pe de altă parte (de exemplu, în sfera de aplicare a „Google Campaign Manager 360”) către site-urile noastre web și, în funcție de interesele dumneavoastră, atunci când vizitați site-urile web ale altor parteneri. În acest scop, browserul dumneavoastră este identificat în timpul trimiterii reclamelor și este și atribuit unui grup țintă. Aceste informații sunt utilizate pentru a vă prezenta reclame relevante și interesante.

Am implementat Google Analytics în așa fel încât ultimul octet (ultima porțiune) din adresa dumneavoastră IP să fie imediat mascat atunci când adresa IP este colectată în UE sau SEE. Adresa IP completă este trimisă către și prescurtată de serverele Google din SUA numai în cazuri excepționale.

Puteți găsi mai multe informații despre confidențialitate în contextul serviciilor Google accesând: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Retragerea consimțământului:

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, dezactivând modulele cookie de pe site-ul nostru web din fila „Cookie settings” (Setări module cookie). Dacă sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie în general, dar, cu toate acestea, vă deranjează utilizarea modulelor cookie Google Analytics, puteți urma acest link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) și descărca și instala un plugin pentru browser pentru a dezactiva colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră (module cookie și adresa IP) prin Google Analytics.

 

 • Adobe Target

Cu condiția ca dumneavoastră să vă fi acordat consimțământul, acest site web utilizează Adobe Target, un serviciu de analiză web furnizat de Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irlanda) („Adobe”) cu scopul de a analiza utilizatorii și pentru testare A/B.

În acest scop, se instalează un modul cookie pe dispozitivul dumneavoastră. Acest modul cookie va colecta date, cum ar fi informații despre browser și dispozitiv, interacțiunea dumneavoastră cu site-ul web (de exemplu, reclame și produse accesate prin clic), adresa IP, site-urile web vizitate și data și ora solicitării serverului, cu scopul de a evalua utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web, a efectua testarea site-urilor noastre web (în special testarea A/B) și a prezenta dinamic conținut personalizat atunci când vizitați site-ul nostru web.

Informațiile colectate de modulul cookie despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru web vor fi transmise către Adobe și stocate de aceasta în numele nostru. Am implementat Adobe Target în așa fel încât ultimul octet (ultima porțiune) din adresa dumneavoastră IP să fie imediat mascat atunci când adresa IP este colectată și pentru ca aceasta să se realizeze, în orice caz, înainte de orice prelucrare ulterioară a adresei IP. Numai localizarea aproximativă va fi disponibilă în scopul unei analize statistice.

Puteți găsi mai multe informații despre confidențialitate în contextul serviciilor Adobe accesând: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Retragerea consimțământului:

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, dezactivând modulele cookie de pe site-ul nostru web din fila „Cookie settings” (Setări module cookie). Dacă sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie în general, dar, cu toate acestea, vă deranjează utilizarea modulelor cookie Adobe Target, puteți urma acest link (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) și dezactiva colectarea și utilizarea datelor prin Adobe.

 

 • Adobe Marketo Munchkin

Cu condiția ca dumneavoastră să vă fi acordat consimțământul, acest site web utilizează Adobe Marketo Munchkin, un cod de urmărire JavaScript furnizat de Marketo EMEA Ltd., Cairn House, South County Business Park, Leopardstown Road, Dublin 18, Irlanda („Marketo”) cu scopul de a optimiza campaniile de marketing.

În acest scop, se instalează un modul cookie pe dispozitivul dumneavoastră. Acest modul cookie va colecta date cum ar fi informații despre browser și dispozitiv, interacțiunea dumneavoastră cu site-ul web (de exemplu, reclame și produse), adresa dumneavoastră IP, site-urile web vizitate, datele de geolocalizare deduse din căutările IP, data și ora solicitării serverului și datele colectate prin completarea de formulare. Datele furnizate sunt stocate și prelucrate direct în Marketo, ceea ce ne permite să folosim aceste informații pentru crearea de grupuri țintă, segmentarea intereselor, generarea de piste, optimizarea experienței și prezentarea de campanii de marketing optimizate și personalizate

Informațiile colectate de modulul cookie despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului nostru web vor fi transmise către Marketo și stocate de aceasta în numele nostru.

Puteți găsi mai multe informații despre confidențialitate în contextul serviciilor Marketo accesând: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Retragerea consimțământului:

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, dezactivând modulele cookie de pe site-ul nostru web din fila „Cookie settings” (Setări module cookie).

 

 • Microsoft Advertising (cu denumirea anterioară BingAds)

Cu condiția ca dumneavoastră să vă fi acordat consimțământul, acest site web utilizează „Microsoft Advertising”, un serviciu furnizat de Microsoft Ireland Operations Limited One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 („Microsoft”) cu scopul de a vă prezenta reclame personalizate și optimizate în rețeaua de publicitate Microsoft. Pentru mai multe informații despre prelucrarea de date de către Microsoft în acest scop, accesați: https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/en-us/53056#!.

În scopul „Microsoft Advertising”, se instalează un modul cookie pe dispozitivul dumneavoastră. Condiția prealabilă pentru această instalare este ca dumneavoastră să fi ajuns pe site-ul nostru web prin intermediul unei reclame „Microsoft Advertising”. Cu acest modul cookie, Microsoft prelucrează informațiile colectate de dispozitivul dumneavoastră despre utilizarea site-ului nostru web, interacțiunile cu site-ul nostru web și acțiunile de publicitate, precum și adresa IP, identificatorul modulului cookie, informațiile despre browser, site-urile web pe care le-ați vizitat anterior și data și ora accesării, cu scopul de a analiza și vizualiza măsurătorile acoperiri reclamelor noastre și pentru a afișa reclame personalizate („Datele utilizatorului Microsoft Advertising”; mai multe informații despre datele prelucrate sunt prezentate aici: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-advertising-agreement, secțiunea 8). În acest scop, se poate determina și dacă mai multe dispozitive finale diferite vă aparțin dumneavoastră sau gospodăriei dumneavoastră. Cu funcționalitatea „Conversion tracking”, se pot urmări obiectivele conversiei, cum ar fi achizițiile, abonările și descărcările. Cu funcționalitatea „Remarketing”, utilizatorii site-ului nostru web pot fi reidentificați și recunoscuți pe alte site-uri web din rețeaua de publicitate Microsoft (de exemplu, în Bing sau Yahoo Search) și li se pot prezenta reclame adaptate intereselor lor.

Puteți găsi mai multe informații despre confidențialitate în contextul serviciilor Microsoft accesând: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Retragerea consimțământului:

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, dezactivând modulele cookie de pe site-ul nostru web din fila „Cookie settings” (Setări module cookie). Dacă sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie în general, dar nu doriți să primiți reclame personalizate prin Microsoft Advertising, puteți găsi informații despre cum să reglați individual setările dumneavoastră privind reclamele Microsoft urmând acest link: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/personalized-ads.

 

 • Google Campaign Manager 360 (cu denumirea anterioară DoubleClick)

Cu condiția ca dumneavoastră să vă fi acordat consimțământul privind Google Campaign Manager 360 („Campaign Manager”) utilizăm un serviciu furnizat de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (“Google”) pentru a vă prezenta reclame relevante pentru dumneavoastră.

În acest scop, Google instalează un modul cookie pe dispozitivul dumneavoastră utilizând adresa dumneavoastră IP. Pe lângă adresa IP, informațiile despre browser și dispozitiv, site-urile web vizitate și ora accesării, acest modul cookie colectează și informații despre publicitatea afișată în browserul dumneavoastră și despre reclamele pe care faceți clic. Acest lucru permite Google și site-urilor partenere să afișeze anunțuri legate de interese pe baza vizitelor anterioare pe paginile de internet Henkel și pe alte site-uri. Modulele cookie Campaign Manager utilizează un număr de identificare pseudonim atribuit browserului dumneavoastră pentru a analiza reclamele de pe ecran și atractive. În acest scop, browserul dumneavoastră este identificat la momentul trimiterii reclamelor și este și atribuit unui grup țintă. Modulele cookie stocate de Google pe dispozitivul dumneavoastră permit redirecționarea dumneavoastră, pe de o parte (de exemplu, în sfera de aplicare a „Google Ads”) către site-urile web Google, și, pe de altă parte (de exemplu, în sfera de aplicare a „Google Campaign Manager 360”) către site-urile noastre web și, în funcție de interesele dumneavoastră, atunci când vizitați site-urile web ale altor parteneri.

Aceste informații vor fi utilizate și cu scopul de a evalua utilizarea site-ului web de către dumneavoastră, a compila rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorii site-ului web și a furniza alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului.

În cadrul Campaign Manager, utilizăm sistemul de urmărire a conversiei „Floodlight” pentru a monitoriza și a raporta conversiile după ce utilizatorii interacționează cu una dintre reclamele noastre prin afișare sau căutare prin Google. În acest scop, Google instalează un modul cookie pe dispozitivul dumneavoastră. Floodlight urmărește activitatea utilizatorului pe site-ul nostru web sau pe un site web terț după ce utilizatorul a făcut clic pe o reclamă Google și recunoaște sau reidentifică utilizatorii prin intermediul ID-ului de utilizator. Aceste informații pot fi utilizate de Floodlight pentru atribuirea conversiei. Floodlight contorizează și conversiile între medii (de exemplu, utilizatorul face clic pe o reclamă din căutare plătită pe un dispozitiv mobil, dar o convertește de pe un computer desktop), utilizând, conform Google, diverse surse de date agregate și anonimizate. 

Puteți găsi mai multe informații despre confidențialitate în contextul serviciilor Google accesând: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Retragerea consimțământului:

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, dezactivând modulele cookie de pe site-ul nostru web din fila „Cookie settings” (Setări module cookie). Dacă sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie în general, dar, cu toate acestea, vă deranjează utilizarea modulelor cookie Google Campaign, puteți urma acest link (www.google.com/settings/ads/onweb) și dezactiva serviciul Google Campaign Manager.

 

 • Google Ads

Cu condiția ca dumneavoastră să vă fi acordat consimțământul, acest site web utilizează „Google Ads”, un serviciu furnizat de Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google”), cu scopul de a evalua eficacitatea acțiunilor de publicitate și de a vi le transmite din nou.

Atunci când vizitați site-ul nostru web, „Google Ads” instalează un modul cookie pe dispozitivul dumneavoastră. Cu acest modul cookie, Google prelucrează informațiile generate de dispozitivul dumneavoastră despre utilizarea site-ului nostru web, interacțiunile cu site-ul nostru web și acțiunile de publicitate, precum și adresa dumneavoastră IP, informațiile despre browser, site-urile web pe care le-ați vizitat anterior și data și ora accesării, cu scopul de a analiza și vizualiza raza de acțiune a reclamelor noastre și pentru a afișa reclame personalizate. În acest scop, se poate determina și dacă mai multe dispozitive finale diferite vă aparțin dumneavoastră sau gospodăriei dumneavoastră. Cu funcționalitatea „Remarketing”, utilizatorii site-ului nostru web pot fi reidentificați și recunoscuți pe alte site-uri web din rețeaua de publicitate Google (de exemplu, în Google Search sau pe YouTube) și li se pot prezenta reclame adaptate intereselor lor.

Puteți găsi mai multe informații despre confidențialitate în contextul serviciilor Google accesând: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Retragerea consimțământului:

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, dezactivând modulele cookie de pe site-ul nostru web din fila „Cookie settings” (Setări module cookie). Dacă sunteți de acord cu utilizarea modulelor cookie în general, dar nu doriți să primiți reclame personalizate prin Google Advertising, puteți găsi informații despre cum să reglați individual setările dumneavoastră privind reclamele Google urmând acest link (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en) De asemenea, puteți instala un plugin de refuz (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

 

 • Meta Pixel

Cu condiția ca dumneavoastră să vă fi acordat consimțământul, utilizăm Meta Pixel furnizat de Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda) („Meta”). Acest instrument ne permite să analizăm și să personalizăm reclamele noastre pe baza utilizării de către dumneavoastră a site-ului nostru web, pentru a vă oferi reclame special adaptate pentru dumneavoastră. În acest scop, Meta Pixel colectează adresa dumneavoastră IP, informații despre browser, vizitele și acțiunile dumneavoastră pe site-urile noastre web, „ID-ul Facebook” și data și ora solicitării serverului. Consultați Secțiunea 1 a. din Condițiile instrumentelor pentru afaceri ale Facebook (https://www.facebook.com/legal/technology_terms) pentru mai multe informații despre datele pe care ni le comunicați prin intermediul Instrumentelor pentru afaceri Facebook/Meta, cum ar fi Pixel.

Datele colectate sunt utilizate pentru a optimiza campaniile și a crea grupuri de destinatari personalizate, care sunt grupuri de utilizatori Facebook și Instagram bazate pe datele colectate, pentru a direcționa campaniile publicitare pe Facebook și Instagram (Reclame Facebook și Instagram). În acest scop, se poate determina și dacă mai multe dispozitive finale diferite vă aparțin dumneavoastră sau gospodăriei dumneavoastră.

În măsura în care sunt colectate date despre utilizarea site-ului nostru web de către dumneavoastră, sunt optimizate campaniile publicitare personalizate și sunt create grupuri de destinatari personalizate, acționăm în calitate de operator asociat, în conformitate cu articolul 26 din RGPD, împreună cu Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda. În acest scop, am încheiat cu Meta un contract, care poate fi consultat aici: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum („Actul adițional privind operatorul”). Contractul stabilește rolurile și responsabilitățile respective în vederea îndeplinirii obligației prevăzute de RGPD în ceea ce privește activitățile operatorilor asociați.

Informațiile solicitate în conformitate cu articolul 13 alineatul 1 litera a), b) din RGPD cu privire la prelucrarea datelor de către operatori asociați sunt disponibile în politica de confidențialitate a Meta, care poate fi consultată aici: https://www.facebook.com/privacy/policy.

Am convenit cu Meta că Meta este punctul de contact pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate în temeiul articolelor 15-20 din RGPD în ceea ce privește activitățile de prelucrare ale operatorilor asociați.

Informații suplimentare despre modul în care Meta prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv temeiurile legale ale prelucrării și informații suplimentare despre drepturile persoanelor vizate sunt disponibile aici: https://www.facebook.com/about/privacy.

Mai multe informații despre protecția datelor și perioada de stocare în ceea ce privește Meta Pixel sunt disponibile la: https://www.facebook.com/privacy/explanation și https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Retragerea consimțământului:

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, dezactivând modulele cookie de pe site-ul nostru web din fila „Cookie settings” (Setări module cookie). Puteți regla preferințele dumneavoastră privind reclamele modificând setările browserului dumneavoastră sau setările dumneavoastră Facebook în cazul în care nu doriți să primiți reclame bazate pe interese pe Facebook (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

 

 • Pinterest Pixel

Cu condiția ca dumneavoastră să vă fi acordat consimțământul, site-ul web utilizează tehnologia de urmărire a conversiei a rețelei de socializare „Pinterest” (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda)  pentru a afișa reclame și oferte relevante pe Pinterest pentru vizitatorii acestui site web care au exprimat deja un interes pentru site-ul nostru web și conținutul/ofertele noastre sau care au anumite caracteristici (de exemplu, interese pentru anumite subiecte sau produse determinate pe baza site-urilor web vizitate) și care sunt membri Pinterest.

În acest scop, pe site-urile noastre web este integrat un așa-numit pixel de urmărire a conversiilor furnizat de Pinterest. Pixelul generează un modul cookie care stochează adresa dumneavoastră IP, informații despre browser și dispozitiv, vizitele și acțiunile dumneavoastră pe site-urile noastre web, precum și data și ora solicitării serverului. Puteți găsi mai multe informații în „Acordul privind serviciile publicitare Pinterest, Anexa A: Act adițional privind comunicarea datelor pe Pinterest” (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Cu modulul cookie Pinterest, Pinterest poate identifica vizitatorii site-ului nostru ca grup țintă pentru afișarea de reclame (așa-numitele „reclame Pinterest”). Dacă, de exemplu, v-ați exprimat interesul pentru produsele noastre pe site-ul nostru web, vi se poate prezenta o reclamă pentru produsele noastre pe Pinterest. Cu ajutorul modulului cookie Pinterest, putem urmări și eficacitatea reclamelor Pinterest în scopuri statistice și de cercetare de piață deoarece acest modul cookie ne permite să vedem dacă utilizatorii au fost redirecționați către site-ul nostru web după ce au făcut clic pe o reclamă Pinterest (așa-numita „conversie”).

În măsura în care noi și Pinterest colectăm și comunicăm așa-numitele „Date despre activitate” (cum ar fi măsurători offline ale vânzărilor sau integrarea unui partener pentru măsurarea utilizării pe dispozitive mobile), noi și Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda) acționăm în calitate de operatori asociați în conformitate cu articolul 26 din RGPD. În acest scop, am încheiat cu Pinterest un contract, care poate fi consultat aici, în secțiunea „Anexa B”: https://business.pinterest.com/en-gb/pinterest-advertising-services-agreement/germany/ („JCA”). Contractul stabilește rolurile și responsabilitățile respective în vederea îndeplinirii obligației prevăzute de RGPD în ceea ce privește activitățile operatorilor asociați.

Informațiile solicitate în conformitate cu articolul 13 alineatul 1 literele a) și b) din RGPD cu privire la prelucrarea datelor de către operatori asociați sunt disponibile în politica de confidențialitate a Pinterest, care poate fi consultată aici: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

Am convenit cu Pinterest că Pinterest acționează ca punct de contact pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate în temeiul articolelor 15-20 din RGPD în ceea ce privește activitățile de prelucrare ale operatorilor asociați.

Informații suplimentare despre modul în care Pinterest prelucrează datele cu caracter personal, inclusiv temeiurile legale ale prelucrării și informații suplimentare despre drepturile persoanelor vizate sunt disponibile aici: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

Mai multe informații despre protecția datelor și perioada de stocare pe Pinterest sunt disponibile la:

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Retragerea consimțământului:

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, dezactivând modulele cookie de pe site-ul nostru web din fila „Cookie settings” (Setări module cookie). Puteți regla preferințele dumneavoastră privind reclamele modificând setările browserului dumneavoastră sau setările dumneavoastră Pinterest în cazul în care nu doriți să primiți reclame bazate pe interese pe Pinterest (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

 

 • LinkedIn Insight Tag

Cu condiția ca dumneavoastră să vă fi acordat consimțământul, acest site web utilizează LinkedIn Insight Tag, un serviciu furnizat de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda („LinkedIn”). Acest instrument ne permite să analizăm și să personalizăm reclamele noastre pe baza utilizării de către dumneavoastră a site-ului nostru web și a reclamelor, pentru a vă oferi reclame special adaptate pentru dumneavoastră.

În acest scop, LinkedIn Insight Tag creează un modul cookie în browserul dumneavoastră web atunci când vizitați site-ul nostru web. Acest modul cookie colectează informații despre profilul dumneavoastră LinkedIn și vizita dumneavoastră pe site-ul nostru web, cum ar fi: URL-ul, URL-ul de trimitere, adresa IP, identificatorul de membru LinkedIn, caracteristicile dispozitivului și ale browserului, marcajele temporale, vizualizările paginilor, informații demografice agregate (de exemplu, denumirea funcției, nivelul carierei, sectorul de activitate, localizarea, țara), site-urile web vizitate anterior și interacțiunea dumneavoastră cu reclamele noastre și cu site-ul nostru web, cu scopul de a urmări și a analiza raza de acțiune a reclamelor noastre, acțiunile pe site-ul nostru după ce s-a vizualizat sau s-a făcut clic pe o reclamă (urmărirea conversiilor), a afișa reclame personalizate și a optimiza campaniile noastre de marketing pe LinkedIn. Urmărirea conversiilor poate fi efectuată și pe mai multe dispozitive (de exemplu, de la PC la tabletă). LinkedIn Insight Tag oferă și o funcție de redirecționare care permite redirecționarea membrilor LinkedIn care vizitează site-ul nostru web și prezentarea de reclame adaptate pentru vizitatorii din afara site-ului nostru web.

Mai multe informații despre protecția datelor și perioada de stocare în ceea ce privește LinkedIn sunt disponibile la: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy? și https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?.

Retragerea consimțământului:

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, cu efect pentru viitor, dezactivând modulele cookie de pe site-ul nostru web din fila „Cookie settings” (Setări module cookie). Puteți regla preferințele dumneavoastră privind reclamele modificând setările browserului dumneavoastră sau setările dumneavoastră LinkedIn în cazul în care nu doriți să primiți reclame bazate pe interese pe LinkedIn (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427426/manage-your-linkedin-ads-settings?lang=en).

 

5. Utilizarea plugin-urilor rețelelor de socializare

Serviciile de gestionare a conținutului de pe rețelele de socializare, cum ar fi modulele cookie și plugin-urile diferitelor rețele de socializare, sunt încorporate în paginile noastre web. Serviciile asociate sunt furnizate de către companiile respective („furnizori”). Scopul acestor servicii este de a vă permite să vizualizați conținutul nostru și să îl partajați cu prietenii dumneavoastră și rețelele dumneavoastră profesionale. Acești furnizori sunt:

Facebook este administrat în cadrul UE de către Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). Pentru o prezentare generală a plugin-urilor Facebook și a aspectului lor, accesați: https://developers.facebook.com/docs/plugins

X este administrat de către X Corp., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA („X”). Pentru o prezentare generală a butoanelor X și a aspectului lor, accesați: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites

YouTube este furnizat în cadrul UE de către Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda („Google”). Pentru o prezentare generală a plugin-urilor YouTube, accesați: https://developers.google.com/youtube/documentation

Instagram este administrat în cadrul UE de către Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Instagram”). Pentru o prezentare generală a plugin-urilor Instagram și a aspectului lor, accesați: https://developers.facebook.com/docs/instagram

LinkedIn este furnizat de către LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda („LinkedIn”). Pentru o prezentare generală a plugin-urilor LinkedIn și a aspectului lor, accesați: https://developer.linkedin.com/plugins#

Pentru a spori protecția oferită datelor dumneavoastră atunci când vizitați paginile noastre de internet, aceste plugin-uri sunt implementate sub forma unor „butoane cu 2 clicuri”. Această formă de integrare asigură că, atunci când accesați o pagină din site-ului nostru web care conține astfel de plugin-uri, nu sunteți conectați automat la serverele furnizorilor. Browserul va iniția o transmisie de date către serverele furnizorilor doar dacă activați plugin-urile. Conținutul diferitelor plugin-uri este apoi transmis de către furnizorul respectiv direct către browserul dumneavoastră și este apoi afișat pe ecran.

Instrumentul rețelei de socializare comunică furnizorului site-urile pe care le-ați vizitat anterior, adresa dumneavoastră IP, informațiile despre browser, precum și data și ora solicitării serverului. Atunci când utilizați oricare dintre funcțiile rețelei de socializare (de exemplu, apăsarea butonului „Share”, lăsarea unui comentariu), aceste informații vor fi, de asemenea, transmise de browser direct furnizorului pentru a fi păstrate. Furnizorii respectivi pot utiliza datele dumneavoastră în orice scop propriu, cum ar fi analize, marketing, creare de profiluri și corelarea datelor dumneavoastră cu alte date colectate despre dumneavoastră (de exemplu, prin intermediul contului dumneavoastră de utilizator la furnizorul respectiv), chiar dacă nu sunteți conectat la contul dumneavoastră din rețeaua de socializare.

Rețineți: Furnizorii pot prelucra datele parțial și în țări din afara UE/SEE, care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor, inclusiv în SUA, dacă furnizorul nu participă la Cadrul de protecție a datelor UE-SUA.

Această prelucrare și utilizare a datelor dumneavoastră de către noi (și, dacă este cazul, inclusiv orice transfer direct de la Henkel către furnizori din afara UE/SEE) se întemeiază pe articolul 6 alineatul 1 litera b) sau f) din RGPD, deoarece sunt necesare pentru a vă oferi această funcționalitate odată ce decideți să interacționați cu un plugin al unei rețele de socializare implementat pe acest site web.

Informații suplimentare despre colectarea și utilizarea datelor de către furnizori, în special în ceea ce privește măsurile implementate de furnizori cu privire la transferul de date cu caracter personal în afara UE/SEE, precum și drepturile și posibilitățile de care dispuneți pentru a vă proteja viața privată în aceste circumstanțe, pot fi consultate în politicile de protecție/confidențialitate a datelor furnizorilor:

 

6. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate / Responsabilul cu protecția datelor

În orice moment, vă puteți exercita dreptul de acces la datele dumneavoastră. În plus, cu condiția îndeplinirii cerințelor respective, puteți exercita următoarele drepturi:

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să obțineți corectarea datelor cu caracter personal false care vă privesc.

Dreptul la ștergere: De asemenea, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu, dacă datele dumneavoastră nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți, de asemenea, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; în acest caz, datele vor fi blocate pentru orice prelucrare. Acest drept se aplică în special în cazul în care exactitatea datelor cu caracter personal este contestată între dumneavoastră și noi.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor: Aveți, de asemenea, dreptul de a depune în orice moment o plângere la o autoritate de supraveghere, în special la o autoritate de supraveghere din statul membru în care locuiți sau lucrați sau în care se presupune că a avut loc încălcarea, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă legile aplicabile privind protecția datelor.

Dreptul la portabilitatea datelor: În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră sau pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți, de asemenea, dreptul să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, cu condiția și în măsura în care ne-ați pus datele la dispoziție.

 • Dreptul de a vă retrage consimțământul: dacă ne-ați acordat consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, aveți dreptul să vă retrageți acest consimțământ, cu efect pentru viitor, în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul exprimat anterior retragerii acestuia.

Dreptul la opoziție

În cazul activităților de prelucrare care implică datele dumneavoastră cu caracter personal și care se bazează pe un interes legitim al Henkel sau al unui terț, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment unei astfel de prelucrări a datelor dumneavoastră cu caracter personal, din motive care rezultă din situația dumneavoastră specifică. Henkel va opri prelucrarea respectivă, cu excepția cazului în care Henkel poate dovedi motive importante ale prelucrării care necesită protecție și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau dacă prelucrarea are ca scop afirmarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În aceste cazuri sau dacă aveți orice alte întrebări sau dorințe în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail sau o scrisoare la datele de contact de mai sus.

După ce răspundem la solicitarea dumneavoastră, ștergem solicitarea dumneavoastră în termen de trei ani de la sfârșitul anului calendaristic respectiv.