Ochrana osobních údajů

Obecná ustanovení

HENKEL ČR, spol. s r. o., dále jen jako Henkel, respektuje soukromí každé osoby, která navštíví tyto webové stránky. Nyní bychom vás rádi seznámili s typem údajů shromažďovaných společností Henkel a jak společnost tyto údaje používá. Také se dozvíte, jak můžete uplatnit svá práva jako subjekt údajů.

Veškeré změny provedené v Prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Budete se tak moci kdykoliv informovat o typu údajů, které sbíráme, a jak tyto údaje používáme.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky přístupné pomocí hypertextových odkazů na webových stránkách společnosti Henkel.

 

Sběr, užívání a zpracování osobních údajů

Název odpovědného subjektu: HENKEL ČR, spol. s r. o.

Adresa odpovědného subjektu: U Průhonu 700/10, Holešovice, 170 00 Praha, Czech Republic

Společnost Henkel používá osobní údaje především za účelem poskytování těchto webových stránek uživatelům. Jakékoliv další zpracování údajů se provádí pouze na základě jiných zákonných povinností nebo povolení nebo pokud k tomu daný uživatel dal společnosti Henkel souhlas. Společnost Henkel ukládá a zpracovává údaje konkrétně pro tyto účely:

Když uživatelé navštíví tyto webové stránky, společnost Henkel automaticky shromažďuje a ukládá určité údaje. Ty zahrnují: IP adresu či IP zařízení přidělené příslušnému koncovému zařízení, které potřebujeme k přenosu požadovaného obsahu (např. především obsah, texty, obrázky a informace o produktu, jakožto i datové soubory poskytnuté ke stahování apod.), aktivitu uživatelů v rámci našich webových stránek, typ příslušného koncového zařízení, typ užívaného prohlížeče a datum a čas užití.

Společnost Henkel tyto údaje uchovává maximálně 7 dní za účelem rozpoznání a stíhání zneužití.

Společnost Henkel také používá tyto údaje k vylepšení prezentace služeb, funkcí a funkcionalit a obecných administrativních úkonů.

Kromě toho společnost Henkel okamžitě odstraní údaje o užívání (včetně IP adres), jakmile takovéto údaje již pro výše uvedené účely nebude potřebovat.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že (1) je zpracovávání údajů nezbytné pro poskytování webových stránek; nebo že (2) společnost Henkel má nadřazený oprávněný zájem na zajištění a vylepšení funkcionality a bezchybného fungování webových stránek tak, aby byly přizpůsobeny potřebám uživatelů.

 

Další zpracování osobních údajů

 

Tabulka pro zákaznické požadavky

Při vyplňování našeho kontaktního formuláře jste možná poskytli vaše kontaktní údaje. Tyto údaje použijeme k zodpovězení vašeho požadavku.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že je zpracovávání údajů nezbytné pro zpracování vašeho požadavku.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v průběhu správy vztahů se zákazníky, ukládáme údaje pouze po nezbytnou dobu pro výše uvedené účely či po zákonnou dobu archivace.

 

Tomboly

Při účasti v tombole, kterou občas na našich webových stránkách pořádáme, jste možná poskytli vaše kontaktní údaje. Tyto údaje použijeme k vyhodnocení tomboly.

Vaše údaje nebudeme poskytovat žádné třetí straně kromě případů zahrnujících předávání cen či organizování tomboly.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že je zpracovávání údajů nezbytné pro organizaci tomboly.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v průběhu správy vztahů se zákazníky, ukládáme údaje pouze po nezbytnou dobu pro výše uvedené účely či po zákonnou dobu archivace.

 

Test produktu

Při účasti na testech produktů jste možná poskytli vaše kontaktní údaje a adresu. Tyto údaje použijeme k organizaci produktových testů.

Vaše údaje nebudeme poskytovat žádné třetí straně kromě případů zahrnujících organizování produktových testů.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že je zpracovávání údajů nezbytné pro provádění testu produktu.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v průběhu správy vztahů se zákazníky, ukládáme údaje pouze po nezbytnou dobu pro výše uvedené účely či po zákonnou dobu archivace.

 

Webinář

Při účasti na webinářích jste možná jste poskytli vaše kontaktní údaje, např. e-mailovou adresu. Tyto údaje použijeme k poskytnutí webinářů.

Vaše údaje nebudeme poskytovat žádné třetí straně kromě případů zahrnujících organizování webinářů.
 
Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že je zpracovávání údajů nezbytné pro poskytnutí webináře.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v průběhu správy vztahů se zákazníky, ukládáme údaje pouze po nezbytnou dobu pro výše uvedené účely či po zákonnou dobu archivace.

 

Průzkumy

Při účasti v průzkumech jste možná jste poskytli vaše kontaktní údaje, např. e-mailovou adresu. Tyto údaje použijeme k vyhodnocení průzkumu.

Vaše údaje nebudeme poskytovat žádné třetí straně kromě případů zahrnujících organizování průzkumu.

Zpracování a užívání údajů je založené na zákonných ustanoveních, které tyto operace odůvodňují tak, že je zpracovávání údajů nezbytné pro organizaci průzkumu.

Pokud jste nedali souhlas s delší dobou uložení, např. v průběhu správy vztahů se zákazníky, ukládáme údaje pouze po nezbytnou dobu pro výše uvedené účely či po zákonnou dobu archivace.

 

Souhlas/odvolání souhlasu

 

Možná jste dali souhlas k tomu, aby společnost Henkel mohla zpracovat vaše kontaktní údaje, které jste společnosti Henkel poskytli, obsah a okolnosti vaší elektronické komunikace se společností Henkel, jako např. kontaktní formuláře či e-mail, vaši aktivitu na webových stránkách společnosti Henkel, údaje o vaší účasti v rámci online školení společnosti Henkel, aktivitu na sociálních kanálech společnosti Henkel (blogy, facebookové stránky, atd.) pro účely inzerce (poštou, v prohlížeči, v aplikaci a níže uvedeným způsobem, pokud k tomu dáte dodatečný souhlas), poskytování technické pomoci, jako např. o produktech či technologiích, průzkum trhu a poskytování služeb online, jako např. eLearning, webináře komunikace ohledně událostí provádění průzkumů. K dosažení vybraných účelů může společnost Henkel
kombinovat výše uvedené údaje s jinými údaji, které o vás zákonitě nashromáždila, jako např. V rámci tombol či jiných aktivit na webových stránkách a analyzovat údaje za účelem podniknutí náležitých reklamních kroků.

 

Správa vztahů se spotřebiteli/zákazníky a online komunity

Společnost Henkel v rámci této analýzy uplatňuje automatizovanou metodiku, která pomáhá stanovit prioritní prodejní vzory. Kontakty jsou pak roztříděny dle jejich online a offline aktivit. Na základě jejich přidělené kategorie a jejich umístění jsou kontakty přidělovány prodejcům a dostává se jim pak jiných informací o našich produktech a službách, stejně jako jiných reklamních materiálů.

Možná jste dali souhlas k tomu, aby společnost Henkel poskytla vaše osobní údaje společnosti GfK za tímto účelem:

 • přidělování a aktualizace kontaktních adres.
 •  

  Údaje si uschováme pouze po dobu platnosti souhlasu nebo po dobu, která je vyžadována v případě zákonné povinnosti archivace.


Souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna kliknutím na odkaz příslušného prohlášení o souhlasu nebo zasláním dopisu či e-mailu na následující konktaktní údaje: HENKEL ČR, spol. s r.o., JUDr. Lenka Studničná, U Průhonu 700/10, 170 00 Praha 7, (e-mail: dataprotectioncz@henkel.com). Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování dat na základě souhlasu před jeho odstoupením.

 

Inzerce prostřednictvím elektronické pošty

Můžete také dát souhlas k tomu, že vás bude společnost Henkel kontaktovat ohledně nabídek, produktů a služeb z oblasti Henkel Lepidel a technologií prostřednictvím elektronické pošty (e-mail, sms, mms, rychlé zprávy) a/nebo telefonu.

Vaše údaje budeme využívat v souladu s výše uvedenou pasáží Další zpracování osobních údajů Nenalezen zdroj odkazů. tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, abychom mohli podniknout příslušné reklamní kroky.

Souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna kliknutím na odkaz příslušného prohlášení o souhlasu nebo zasláním dopisu či e-mailu na následující konktaktní údaje: HENKEL ČR, spol. s r.o., JUDr. Lenka Studničná, U Průhonu 700/10, 170 00 Praha 7, (e-mail: dataprotectioncz@henkel.com). Odvolání souhlasu neovlivní zákonnost zpracování dat na základě souhlasu před jeho odstoupením.

 

Soubory Cookies, Pixel, otisky prstů

Tato internetová stránka používá soubory cookie a podobné technologie. Technicky nezbytné soubory cookie budou používány automaticky. Ostatní soubory cookie (nebo podobné technologie) se použijí pouze na základě vašeho předchozího souhlasu. Více informací o souborech cookie používaných naší internetovou stránkou a o jejich účelu naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie. Zde rovněž najdete informace jak do budoucna svůj souhlas odvolat.

Vaše preference budou zaznamenány pro uvedenou doménu, prohlížeč a počítač. Proto když navštěvujete naši internetovou stránku doma i v práci nebo pomocí různých prohlížečů, musíte ukládání dat zakázat na každém zařízení či prohlížeči.

 

Web Tracking

 

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Za tímto účelem je na váš počítač nainstalován soubor cookie. Informace shromažďované souborem cookie o vašem užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou zasílány a uchovávány společností Google na serverech v USA.

Aktivovali jsme anonymizaci IP, což znamená, že společnost Google anonymizuje/zkrátí vaši IP adresu o poslední osmičíslí v členských státech Evropské unie a pro další subjekty, které jsou součástí Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá IP adresa je zasílána a zkracována servery společnosti Google v USA pouze ve výjimečných případech.

Společnost Google pro poskytovatele webových stránek tyto informace shromažďuje za účelem vyhodnocení vašeho užívání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb spojených s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google nespojuje vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, kterými disponuje.

Nesouhlas se sběrem údajů:

Kromě změny nastavení vašeho prohlížeče můžete společnosti Google zabránit ve sběru a užívání vašich osobních údajů (souborů cookie a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Google DoubleClick

Funkci Google DoubleClick na našich webových stránkách používáme pro vyhodnocení užívání webových stránek, abychom mohli my, společnost Google a další poskytovatelé reklamy využívající DoubleClick poskytovat reklamy relevantní pro uživatele. Za tímto účelem je na váš počítač nainstalován soubor cookie. Tento soubor cookie shromažďuje informace o reklamě zobrazující se ve vašem prohlížeči a o tom, na které reklamy kliknete. Data vytvářená souborem cookie o vašem užívání webových stránek jsou posílána a ukládána na server společnosti Google ve USA. Reklamy relevantní pro Vás jsou zobrazovány ve vašem prohlížeči na základě shromážděných informací.

Nesouhlas se sběrem údajů:

Kromě změny nastavení vašeho prohlížeče můžete soubor cookie DoubleClick také natrvalo vypnout pomocí plug-inu prohlížeče. S plug-inem zůstane nastavení vašeho prohlížeče zachováno i v případě, že vymažete všechny soubory cookie. Můžete si pořídit plug-in prohlížeče, který službu trvale deaktivuje https://support.google.com/ads/answer/7395996.

 

Facebook Custom Audience Pixel

Používáme program Custom Audience společnosti Facebook, který nám umožňuje zobrazovat reklamy šité na míru v případě, že využíváte služby Facebook a jste přihlášeni k vašemu Facebook profilu. Tento nástroj nám dovoluje upravovat reklamy v závislosti na vašem užívání našich stránek a poskytovat reklamy šité na míru přesně pro vás. Za tímto účelem sdílíme vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo v hašované podobě, což společnosti Facebook umožňuje identifikovat vás v případě, že máte účet u služby Facebook.

Nesouhlas se sběrem údajů:

Kromě změny nastavení vašeho prohlížeče můžete také upravit nastavení reklam ve vašem nastavení služby Facebook, pokud nechcete dostávat v rámci služby Facebook reklamy založené na vašich preferencích.

 

Práva subjektů údajů / Pověřenec DPO er

Kdykoliv můžete uplatnit právo na přístup k vašim údajům. Za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky, můžete dále uplatnit následující práva:

 • právo na opravu
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na podání stížnosti u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů
 • právo na přenositelnost údajů (k 25. květnu 2018)

Právo nesouhlasu

V případě činností týkajících se zpracování vašich osobních údajů, které jsou vykonávány na základě oprávněného zájmu společnosti Henkel, máte kdykoliv právo vznést námitku proti takovémuto zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Henkel přestane zpracovávat vaše údaje, neprokáže-li podstatný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování údajů slouží k uplatnění, výkonu, nebo obraně proti právním nárokům.

V těchto případech, pokud máte jakékoliv další dotazy nebo přání v souvislosti s vašimi osobními údaji, zašlete e-mail či dopis našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů: HENKEL ČR, spol. s r.o., JUDr. Lenka Studničná, U Průhonu 700/10, 170 00 Praha 7, (e-mail: dataprotectioncz@henkel.com).


Použití plug-inů sociálních médií

 

Zásuvné moduly neboli plug-iny různých sociálních sítí jsou vloženy do našich webových stránek. Přidružené služby jsou poskytovány příslušnými společnostmi („poskytovateli“). Poskytovatelé:

 

 • Facebook je provozován společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Přehled plug-inů Facebooku a jejich vzhled naleznete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 • Twitter je provozován společností Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Přehled tlačítek Twitteru a jejich vzhled naleznete na: https://twitter.com/about/resources/buttons
 • Služby Google+ a YouTube jsou poskytovány společností Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA („Google“). Přehled plug-inů Google+ a jejich vzhled naleznete na: https://developers.google.com/+/web/; plug-iny YouTube naleznete na: https://developers.google.com/youtube/subscribe/
 • Službu Instagram poskytuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Přehled plug-inů Instagramu a jejich vzhled naleznete na: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
 • Službu LinkedIn poskytuje společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“). Přehled plug-inů LinkedInu a jejich vzhled naleznete na: https://developer.linkedin.com/plugins#

 

Chcete-li zvýšit ochranu vašich osobních údajů při návštěvě našich webových stránek, tyto plug-iny jsou zavedeny jako tlačítka s dvojitým kliknutím. Tato forma integrace zajišťuje, že při vstupu na webovou stránku z naší webové stránky obsahující takovéto plug-iny nebudete automaticky přesměrováni na servery poskytovatelů. Pouze pokud plug-iny aktivujete a tím umožníte přenos osobních údajů, vytvoří prohlížeč přímý odkaz na servery poskytovatelů. Obsah jednotlivých plug-inů je pak předán daným poskytovatelem přímo vašemu prohlížeči a poté zobrazen na vaší obrazovce.

Plug-in informuje poskytovatele, které z našich webových stránek jste navštívili. Pokud jste při prohlížení našich webových stránek přihlášení pomocí vašeho uživatelského účtu k danému poskytovateli, je pak schopen zjistit vaše zájmy, tj. informace, které získáváte pomocí vašeho uživatelského účtu. Při použití libovolné funkce plug-inu (např. kliknutí na tlačítko „Líbí se mi“ nebo připojení komentáře) jsou tyto informace také předány vaším prohlížečem přímo poskytovateli k archivaci.

Další informace o sběru a používání údajů poskytovateli a o právech a možnostech, které máte k dispozici, abyste mohli chránit své osobní údaje za takovýchto okolností, můžete nalézt v zásadách pro ochranu osobních údajů zavedených poskytovateli: