Henkel Adhesives – Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Obecné

Tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů Vás chceme informovat o tom, jaké vaše osobní údaje shromažďujeme a jak je používáme. Dozvíte se také, jakým způsobem můžete uplatnit svá práva jakožto subjekt údajů.

Veškeré změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na této stránce. Díky tomu se můžete kdykoli informovat o tom, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky přístupné prostřednictvím hypertextových odkazů na těchto webových stránkách.

 

2. Shromažďování, používání a zpracování osobních údajů

2.1 Odpovědný za zpracování údajů / Kontaktní údaje

HENKEL ČR, spol. s r.o., Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8, Česká republika

společně s

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Německo

jako společní správci podle čl. 26 GDPR, dále společně jen jako "Henkel" nebo "my".

Svá práva subjektu údajů můžete uplatnit jak vůči nám, tak vůči všem ostatním společným správcům. My a s námi společně odpovědní správci se budeme neprodleně vzájemně informovat o všech vámi uplatněných právech subjektu údajů. Vzájemně si také poskytneme veškeré informace nezbytné k tomu, abychom mohli reagovat na žádosti o informace.

Henkel AG & Co. KGaA poskytne subjektům údajů nezbytné informace v souladu s články 13 a 14 GDPR. V tomto procesu nám ostatní společní správci poskytují veškeré potřebné informace z oblasti své působnosti.

Chcete-li uplatnit jakákoli vaše práva jakožto subjekt údajů, odvolat svůj souhlas nebo máte obecný dotaz týkající se ochrany údajů, můžete nás kontaktovat na adrese HENKEL ČR, spol. s r.o., Boudníkova 2514/5, 180 00, Praha 8, Česká republika (e-mail: dataprotectioncz@henkel.com)

 

2.2 Obecné používání webových stránek

Společnost Henkel používá osobní údaje za účelem poskytování těchto webových stránek uživatelům. K dalšímu zpracování údajů dochází pouze na základě zákonných povinností nebo povolení nebo pokud příslušný uživatel udělil společnosti Henkel souhlas.

 Když uživatelé navštíví webové stránky, společnost Henkel automaticky shromažďuje a ukládá určité údaje.  Patří mezi ně: IP adresa nebo ID zařízení přidělené příslušnému koncovému zařízení, které potřebujeme k přenosu požadovaného obsahu (např. zejména textů, obrázků a informací o produktech, jakož i elektronických souborů poskytnutých ke stažení atd.), aktivita uživatelů v kontextu webových stránek, typ příslušného koncového zařízení, používaný prohlížeč a datum a čas použití.

 Společnost Henkel tyto informace uchovává po dobu maximálně 7 dnů za účelem rozpoznání a stíhání zneužití.

 Společnost Henkel tyto informace používá také pro vylepšování prezentace, vlastností a funkcí služby, jakož i pro obecné administrativní úkoly.

 Kromě toho společnost Henkel údaje o používání, včetně IP adres, bez zbytečného odkladu odstraní nebo anonymizuje, jakmile již nejsou pro výše uvedené účely potřebné.

Takové zpracování a použití vašich údajů je zákonné, jelikož (1) zpracování je nezbytné pro poskytování webových stránek podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; nebo (2) společnost Henkel má převažující oprávněný zájem na zajištění a zlepšení funkčnosti a bezchybného fungování webových stránek a na tom, aby byly přizpůsobeny potřebám uživatelů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

2.3 Poskytovatelé služeb / Mezinárodní přenosy dat

Za účelem poskytování webových stránek a služeb na nich obsažených může společnost Henkel využívat služeb poskytovatelů služeb (např. pro hosting webových stránek společnosti Henkel, správu výpočetní techniky a databází, sledování atd.), kteří proto mohou obecně zpracovávat vaše osobní údaje, když používáte naše webové stránky.

Většina těchto poskytovatelů služeb je smluvně zavázána zpracovávat tyto osobní údaje pouze jménem společnosti Henkel a sídlí (i) v EU/EHP, (ii) v zemích, které Komise EU oficiálně uznala za země poskytující odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo (iii) v USA a účastní se rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů.

Pokud tomu tak není nebo pokud poskytovatelé služeb sami využívají subdodavatele, mohou být vaše osobní údaje potenciálně předávány do třetích zemí (tj. mimo EU/EHP a země oficiálně uznané Komisí EU jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany údajů (včetně USA s ohledem na účastníky Rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů)), které neposkytují úroveň ochrany údajů v zásadě rovnocennou úrovni ochrany údajů v EU/EHP.

Všichni naši poskytovatelé služeb jsou však povinni zpracovávat nebo předávat vaše osobní údaje do třetích zemí pouze v případě, že jsou splněny dodatečné požadavky na mezinárodní předávání údajů zakotvené v čl. 44 a násl. nařízení GDPR, a to převážně uzavřením standardních smluvních doložek EU, a v případě potřeby zavést další opatření k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů. Standardní smluvní doložky EU jsou vzorové smlouvy poskytované Komisí EU, které – pokud jsou vyžadovány – mají spolu s dalšími opatřeními zajistit, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány v souladu s evropskými standardy ochrany údajů, i když zpracování probíhá mimo EU/EHP.

 

3. Další zpracování osobních údajů

3.1 Účet

Je možné, že jste zadali svou e-mailovou adresu a zvolili si heslo, abyste si vytvořili účet na našich webových stránkách, např. při použití kontaktního formuláře (jako volitelné funkce) nebo na stránce pro vytvoření účtu.

Vytvoření uživatelského účtu a s tím spojené zpracování osobních údajů je nutné pro využívání některých funkcí nabízených na našich webových stránkách. Pouhá návštěva nebo prohlížení webových stránek však účet nevyžaduje.

Pokud nám během používání našich webových stránek a funkcí na nich obsažených (po přihlášení) poskytnete další informace, jsou tyto informace po interakci (např. nákupu) přiřazeny a uloženy ve vašem účtu. Případně můžete takové další informace do svého účtu zadat sami. Takové informace mohou zahrnovat vaše jméno, pracovní pozici a číslo mobilního telefonu, informace o vaší společnosti (odvětví/obor, velikost, vaše role ve společnosti atd.), platební údaje a také fakturační a dodací adresu. Ve vašem účtu také uchováváme informace o vašich nákupech a poskytujeme vám přehled o aktuálních objednávkách a historii objednávek (dále společně jen "údaje o účtu").

Údaje o vašem účtu zpracováváme, abychom zjednodušili a zabezpečili vaše používání našich webových stránek a poskytli vám konsolidovaný přehled o údajích o vašem účtu. Po prvotní registraci vašeho účtu dále použijeme vaši zadanou e-mailovou adresu, abychom vám zaslali příslušný potvrzovací e-mail. Své heslo můžete kdykoli obnovit a/nebo změnit.

Údaje o vašem účtu zpracováváme a používáme za účelem / v oprávněném zájmu poskytování této funkce na vaši žádost na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo f) GDPR nebo na základě vašeho příslušného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Ve všech uživatelských účtech dále zpracováváme informace v nich obsažené pro účely průzkumu trhu a dalších statistických analýz, např. za účelem získání většího přehledu o demografických údajích našich klientů, aniž bychom však analyzovali uživatelské účty na individuální úrovni nebo přisuzovali získané poznatky jednotlivým uživatelům, pokud tito individuálně nesouhlasili s takovým zpracováním svých údajů o účtu (viz níže). 

Takové zpracování a použití údajů o vašem účtu je zákonné podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, protože máme převažující oprávněný zájem na optimalizaci našich marketingových a prodejních aktivit na základě těchto analýz a poznatků.

Vaše údaje o účtu uchováváme, dokud účet nevymažete prostřednictvím příslušné funkce na stránce profilu účtu nebo dokud to není nutné v případě, že se na vás vztahuje zákonná povinnost uchovávání údajů. Většinu údajů o účtu můžete dále z účtu kdykoli odstranit a/nebo individuálně upravit.

Váš účet vám také umožní nastavit si preference ohledně toho, zda a jaká marketingová sdělení od nás chcete dostávat, a tím poskytnout svůj souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s takovou marketingovou komunikací a souvisejícím zpracováním vašich osobních údajů. Účel a rozsah každého takového zpracování údajů jsou uvedeny v příslušných formulářích souhlasu a také v příslušných oddílech tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

V případě, že nám takový souhlas udělíte, budeme údaje o vašem účtu zpracovávat pro účely a v rozsahu uvedeném ve formulářích souhlasu a v příslušných oddílech tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Takové zpracování údajů o vašem účtu je založeno na vašem souhlasu se zpracováním.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zrušením zaškrtnutí příslušných políček v předvolbách komunikace na svém účtu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

 

3.2 Dotaz zákazníka

Své kontaktní údaje jste nám mohli poskytnout prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonického hovoru nebo jiným způsobem. Vaše údaje použijeme pro účely odpovědi na váš dotaz.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem / v oprávněném zájmu zpracování vaší žádosti na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo písm. f) GDPR.

 Pokud jste neudělili souhlas s delší dobou uchovávání údajů, např. v rámci řízení našich vztahů se zákazníky, nebudeme údaje uchovávat déle, než je nutné pro splnění výše uvedeného účelu, nebo tak dlouho, jak je nutné v případě, že se na ně vztahuje zákonná povinnost uchovávání.

 

3.3 Tomboly

Je možné, že jste poskytli své kontaktní údaje a adresu při účasti v tombole, kterou čas od času pořádáme na našich webových stránkách. Vaše údaje použijeme pro účely realizace tomboly.

 Vaše údaje nebudeme předávat žádné třetí straně, ledaže by sloužily k distribuci výher nebo k provedení tomboly.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem / v oprávněném zájmu provedení tomboly na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo písm. f) GDPR.

 Pokud jste neudělili souhlas s delší dobou uchovávání údajů, např. v rámci řízení našich vztahů se zákazníky, nebudeme údaje uchovávat déle, než je nutné k naplnění výše uvedeného účelu, nebo tak dlouho, jak je nutné v případě, že se na ně vztahuje zákonná povinnost uchovávání.

 

3.4 Test produktu

Je možné, že jste při účasti na testech produktů poskytli své kontaktní údaje a adresu. Vaše údaje použijeme pro účely provedení testu výrobku.

 Vaše údaje nebudeme předávat žádné třetí straně, ledaže by to bylo za účelem provedení testu výrobku.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem / v oprávněném zájmu provedení testu výrobku na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo písm. f) GDPR.

Pokud jste neudělili souhlas s delší dobou uchovávání, např. v rámci řízení našich vztahů se zákazníky, nebudeme údaje uchovávat déle, než je nutné pro splnění výše uvedeného účelu, nebo tak dlouho, jak je to nutné v případě, že se na ně vztahuje zákonná povinnost uchovávání.

 

3.5 Kontrola padělků

Pro kontrolu padělaného výrobku jste mohli poskytnout své jméno, adresu a kontaktní údaje, např. e-mailovou adresu, a také informace o výrobku, např. název výrobku, číslo šarže a fotografii výrobku. Vaše údaje použijeme za účelem provedení kontroly padělaného výrobku a vašeho informování o jejím výsledku. Dále vás můžeme znovu kontaktovat v případě, že kontrola ukázala, že vámi předložený výrobek je skutečně padělaný výrobek, abychom incident dále prošetřili.

Vaše údaje nebudeme předávat žádné třetí straně jinak než za účelem provedení kontroly padělků nebo dalšího vyšetřování incidentu.

Zpracování a používání vašich údajů je zákonné, protože máme převažující oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na provádění kontroly padělků včetně dalšího šetření.

Pokud jste neudělili souhlas s delší dobou uchovávání, např. v rámci řízení našich vztahů se zákazníky, nebudeme údaje uchovávat déle, než je nutné pro splnění výše uvedeného účelu, nebo tak dlouho, jak je nutné v případě, že se na ně vztahuje zákonná povinnost uchovávání.

 

3.6 Kde koupit

Pokud na webových stránkách kliknete na funkci "Najít distributora", zobrazí se vám seznam elektronických prodejců, u kterých si můžete zakoupit příslušný výrobek, který je zobrazen na našich webových stránkách. Za účelem poskytnutí této služby budou vaše údaje, jako je vaše IP adresa a produkt, o který máte zájem, předány poskytovateli této služby, společnosti NeuIntel, LLC, 20 Pacifica, Suite 1000, Irvine, CA 92618. Pokud se rozhodnete sledovat uvedenou nabídku kliknutím na tlačítko "Koupit nyní", budete přesměrováni na webové stránky příslušného elektronického prodejce. Toto přesměrování, jakož i přesměrování v průběhu procesu je umožněno v režii společnosti NeuIntel, LLC. Další informace o ochraně údajů a uplatňované době uložení naleznete na adrese: https://www.pricespider.com/privacy-policy-2021/. (v části 4.B.i.).

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem / v oprávněném zájmu poskytování této služby na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo f) GDPR.

Pokud jste neudělili souhlas s delší dobou uchovávání, např. v rámci řízení našich vztahů se zákazníky, nebudeme údaje uchovávat déle, než je nutné pro splnění výše uvedeného účelu, nebo tak dlouho, jak je nutné v případě, že se na ně vztahuje zákonná povinnost uchovávání.

 

3.7 Webový seminář

Možná jste před webinářem nebo během něj poskytli své kontaktní údaje, např. e-mailovou adresu. Vaše údaje použijeme za účelem poskytnutí webináře. Webináře budou probíhat prostřednictvím služby MS Teams nebo podobné služby a vyžadují další zpracování vašich osobních údajů.

 Vaše údaje mohou být předány přidruženým společnostem společnosti Henkel nebo distributorům odpovědným za daný region a kategorii výrobků, a to buď proto, že tyto přidružené společnosti nebo distributoři webinář provádějí, nebo za účelem usnadnění obchodního kontaktu vyplývajícího z webináře.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem / v oprávněném zájmu poskytnout vám webinář na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo písm. f) GDPR.

 Pokud jste neudělili souhlas s delší dobou uchovávání, např. v rámci řízení našich vztahů se zákazníky, nebudeme údaje uchovávat déle, než je nutné pro splnění výše uvedeného účelu, nebo tak dlouho, jak je to nutné v případě, že se na ně vztahuje zákonná povinnost uchovávání.

 

3.8 Průzkumy

V případě, že se zúčastníte průzkumu na našich webových stránkách nebo na naší servisní lince či jinde, budeme zpracovávat vaše kontaktní údaje, např. vaši e-mailovou adresu, a také vaše odpovědi a jakékoli další informace, které se nám rozhodnete v reakci na průzkum sdělit. Výsledky průzkumu použijeme pro účely průzkumu trhu a veřejného mínění, zajištění kvality a školení, jakož i pro získání dalších obchodních informací.

 Vaše údaje nebudeme předávat žádné třetí straně, ledaže by to bylo za účelem provedení průzkumu.

 Zpracování a použití vašich údajů je zákonné, protože (i) zpracování je nezbytné pro provedení průzkumu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a (ii) máme převažující oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR optimalizovat naše marketingové, servisní a prodejní úsilí na základě těchto analýz a poznatků. Případně jste mohli poskytnout souhlas s účastí v průzkumu. V takovém případě budeme vámi poskytnuté informace zpracovávat na základě vašeho souhlasu a pro účely a v rozsahu v něm popsaném.

 Pokud jste neudělili (dodatečný) souhlas s delší dobou uchovávání, např. v rámci řízení našich vztahů se zákazníky, nebudeme údaje uchovávat déle, než je nutné pro splnění výše uvedeného účelu, nebo tak dlouho, jak je to nutné v případě, že se na ně vztahuje zákonná povinnost uchovávání.

 

3.9 Personalizovaná marketingová komunikace a digitální obsah

Možná jste udělili souhlas s tím, že vás společnost Henkel může na základě analýzy vašich osobních údajů, jak je popsáno níže, kontaktovat za účelem personalizovaného marketingu, včetně nabídek produktů apod. divize Henkel Adhesive Technologies, a to prostřednictvím jednoho, více nebo všech následujících kanálů:

 • prostřednictvím e-mailu (tj. newslettery a další e-mailové inzeráty poskytující informace o všech produktech a nabídkách Henkel Adhesive Technologies).
 • prostřednictvím online reklamy na Facebooku nebo LinkedIn (tj. reklamy na produkty a události týkající se Henkel Adhesive Technologies zobrazené na Facebooku a LinkedInu).

Vaše e-mailová adresa a/nebo ID uživatele budou za tímto účelem předány společnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

V závislosti na rozsahu vašeho souhlasu přizpůsobíme naši marketingovou komunikaci, digitální služby, maloobchodní aktivity a online reklamu prostřednictvím vybraných kanálů na základě analýzy vašich interakcí s námi, našimi webovými stránkami a službami (jak je podrobněji uvedeno níže), a to i prostřednictvím cookies a podobných technologií, abychom vám a společnosti, kterou zastupujete, poskytli co nejrelevantnější a nejzajímavější obsah.

V takovém případě budeme analyzovat zejména vaše využívání (1) našeho newsletteru a dalších e-mailových reklam, (2) našich webových stránek, jakož i (3) vašich předchozích interakcí s námi, včetně dotazů a stížností, které jste vznesli, a nákupů, které jste uskutečnili pro vaši společnost, (4) vaše účasti na online a off-line akcích (pořádaných námi nebo třetí stranou), (5) vaše zapojení do našich online reklam na našich webových stránkách i na webových stránkách a v aplikacích třetích stran a (6) veřejně přístupné informace obsažené ve vašich profesních profilech na sociálních sítích, jakož i anonymizovat veškeré takové informace, abychom mohli dále analyzovat vaše interakce s námi, aniž bychom vám mohli tyto informace přiřadit.

Zpracování vašich osobních údajů v této souvislosti zakládáme na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna kliknutím na příslušný hypertextový odkaz pro odvolání souhlasu nebo zasláním dopisu či e-mailu na výše uvedené kontaktní údaje. Pokud jste svůj souhlas deklarovali prostřednictvím nastavení svého osobního účtu, můžete jej odvolat zrušením zaškrtnutí příslušného políčka ve svých komunikačních preferencích. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro výše uvedené účely pouze po dobu platnosti souhlasu nebo po dobu, která je vyžadována v případě zákonných povinností uchovávání údajů.

 

3.10 Marketingová komunikace v rámci stávajících vztahů se zákazníky

V případě, že jsme vaši e-mailovou adresu získali v souvislosti s prodejem zboží nebo služby, použijeme vaši e-mailovou adresu k tomu, abychom vám zasílali sdělení týkající se našeho vlastního podobného zboží a služeb, pokud jste proti takovému použití vašich osobních údajů nevznesli námitku.

Proti zasílání těchto sdělení můžete kdykoli vznést námitku s platností do budoucna, a to zasláním e-mailu na adresu dataprotectioncz@henkel.com. Vznesení námitky nevede ke vzniku jiných nákladů než nákladů na přenos podle základních sazeb.

Právním základem pro toto zpracování je příslušné ustanovení, kterým se provádí čl. 13 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) do vnitrostátního práva v jurisdikci, kde má společnost Henkel sídlo.

 

4. Cookies, Pixel, otisky prstů a podobné technologie

4.1 Obecné informace a informace o vašem právu odvolat souhlas

Tyto webové stránky používají soubory cookie a podobné technologie (dále jen "cookies" nebo „soubor cookies“), které se ukládají do vašeho zařízení pro následující účely: nezbytně nutné, funkční, výkonnostní a personalizovaný marketing. Ty jsou podrobněji vysvětleny níže.

Další informace o cookies používaných na našich webových stránkách, zejména o době jejich ukládání, nebo právu kdykoli odvolat svůj souhlas s platností do budoucna najdete v části "Nastavení cookies". Tam prosím posuňte příslušný posuvník doleva a klikněte na "Akceptovat vybrané účely", pokud chcete odvolat svůj souhlas pro jednotlivé účely, nebo klikněte na "Odmítnout", pokud chcete odvolat svůj souhlas pro všechny tyto účely. V takovém případě budou použity pouze cookies, které jsou technicky nezbytné pro poskytování těchto webových stránek.

Váš souhlas je nastaven pro každý prohlížeč a počítač. Pokud tedy navštěvujete naše webové stránky doma i v práci nebo s různými prohlížeči, musíte souhlas odvolat s každým zařízením nebo prohlížečem.

Společnost Henkel zapojuje do zpracování osobních údajů, které se vás týkají, specializované poskytovatele služeb pro účely popsané níže, kteří pro společnost Henkel jednají jako zpracovatelé údajů v souladu s čl. 28 GDPR nebo jako samostatní správci údajů. Společnosti, které zpracovávají osobní údaje společně se společností Henkel jako společní správci podle čl. 26 GDPR, jsou uvedeny níže.

 

4.2 Nezbytně nutné cookies

Nezbytně nutné cookies jsou technicky nutné pro používání našich webových stránek (např. pro zobrazování obsahu, vyrovnávání zátěže a zabezpečení IT) a používají se automaticky. Právním základem je příslušné ustanovení, kterým se provádí čl. 5 odst. 3 věta 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) do vnitrostátního práva v jurisdikci, kde má společnost Henkel sídlo. Pro zpracování osobních údajů, které se vás týkají, za tímto účelem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

4.3 Funkční cookies

Funkční cookies se používají k tomu, aby vám poskytly funkce, které nejsou nezbytně nutné, ale umožňují vám pohodlnější a personalizovanější používání našich webových stránek, např. ukládáním a analýzou vašich preferencí, záznamů a nastavení, jako je výběr jazyka. Pokud funkční cookies nepovolíte, tyto funkce nemusí být poskytovány nebo nemusí fungovat správně.

Právním základem je váš souhlas (v rozsahu, v jakém byl udělen) v souladu s příslušným ustanovením, kterým se provádí čl. 5 odst. 3 věta 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) v jurisdikci, kde je společnost Henkel usazena a pro zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento účel čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 

4.4 Výkonnostní cookies

Výkonnostní cookies se používají k analýze vašeho používání našich webových stránek, aby bylo možné měřit a zlepšovat výkonnost našich webových stránek a uživatelský komfort. Za tímto účelem jsou analyzovány zejména vaše návštěvy, aktivity a interakce na našich i jiných webových stránkách, jakož i informace o vašem prohlížeči a zařízení, které se používají k vytváření pseudonymních statistik. To nám pomáhá například zjistit, které stránky našeho webu jsou nejoblíbenější a které nejméně, a zjistit, jak se uživatelé na webu pohybují, a také provádět testy a na jejich základě generovat obchodní poznatky s cílem optimalizovat naše prodejní úsilí.

Na našich webových stránkách určených pro firemní zákazníky mohou být vaše údaje použity také k analýze společnosti, pro kterou pracujete, abychom mohli udržovat informace o podnikatelských subjektech, se kterými již máme obchodní vztah nebo které mají zájem o naše produkty a služby. Za tímto účelem mohou být vaše údaje také porovnávány a kombinovány s údaji od našeho partnera Dun & Bradstreet, jak je popsáno níže.

Kromě toho mohou být vaše údaje použity a analyzovány také za účelem sledování vašich nákupů našich produktů v internetových obchodech, zejména s cílem zjistit, které (skupiny) návštěvníků webových stránek (1) nakupují jaký druh produktů a (2) odkud je nakupují (tj. od kterého elektronického prodejce), a také analyzovat, které další prodejce a obchody jste navštívili.

Právním základem je váš souhlas (v rozsahu, v jakém byl udělen) v souladu s příslušným ustanovením, kterým se provádí čl. 5 odst. 3 věta 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) do vnitrostátního práva v jurisdikci, kde je společnost Henkel usazena a pro zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento účel čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Výkonnostní cookies se používají v souvislosti s následujícími nástroji. V příslušném popisu vás také informujeme o tom, jak můžete svůj souhlas pro daný nástroj konkrétně odvolat. Vaše obecné právo odvolat souhlas pro jeden nebo všechny účely v této části popsané výše zůstává nedotčeno.

 

 • Dun & Bradstreet Direct+

Pokud jste s tím souhlasili, používá tato webová stránka službu Dun & Bradstreet Direct+, kterou poskytuje společnost Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, Robert Bosch Straße 11, 64293 Darmstadt, Německo ("D&B"). Tento nástroj nám umožňuje identifikovat a analyzovat návštěvníky webových stránek, zejména nám poskytuje informace o návštěvnících, kteří jednají jménem jiných společností, s nimiž již obchodujeme nebo s nimiž bychom mohli chtít navázat obchodní vztah.

Za tímto účelem společnost D&B při návštěvě našich webových stránek vytvoří ve vašem webovém prohlížeči soubor cookie. Soubor cookie shromažďuje informace týkající se vaší návštěvy našich webových stránek a společnost D&B vyhodnocuje poskytnuté údaje s údaji ve své databázi a pomocí vlastního algoritmu identifikuje subjekty, které stojí za každým návštěvníkem webových stránek, a podrobnosti o něm. V tomto ohledu můžeme – prostřednictvím společnosti D&B – zpracovávat vaše osobní údaje, jako jsou: vaše jméno, e-mailové adresy, názvy zaměstnavatelů, kontaktní údaje, pracovní pozice, adresa sídla, akademický titul a kvalifikace, takzvané D-U-N-S číslo (jedinečný devítimístný číselný identifikátor vztahující se k jednomu podnikatelskému subjektu); typ podnikání; IP adresa a údaje ze cookies.

Tyto informace budeme používat za účelem identifikace podnikatelských subjektů, se kterými již obchodujeme nebo se kterými bychom mohli chtít navázat obchodní vztah, obohacení našich stávajících informací o podnikatelských subjektech a sledování změn podnikatelských subjektů, abychom udrželi příslušné obchodní informace aktuální.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službách D&B naleznete na adrese: https://www.dnb.com/de-de/datenschutz/downloadbereich/.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tím, že na našich webových stránkách v části "Nastavení cookies" zakážete cookies.

 

4.5 Personalizované marketingové cookies

Personalizované marketingové cookies můžeme používat my a naši níže uvedení reklamní partneři, z nichž někteří vystupují jako samostatní správci nebo společně s námi jako společní správci. Tyto cookies můžeme my a naši partneři používat k vytvoření profilu vašich zájmů, chování a vlastností, abychom vám mohli zobrazovat relevantní reklamy na našich webových stránkách a v dalších médiích, jako jsou webové stránky, na platformách sociálních médií a v (mobilních) aplikacích, které mohou být poskytovány také třetími stranami. Za tímto účelem se analyzuje zejména vaše chování při používání (také na jiných webových stránkách, platformách sociálních médií a v aplikacích), včetně vašich interakcí s obsahem a reklamami, informace, které jste zadali (např. ve formulářích a průzkumech), informace o vašem zaměstnání (které se shromažďují mimo jiné od společnosti LinkedIn), jakož i informace o vašem zařízení a vaší poloze. Tyto údaje mohou být rovněž použity k optimalizaci a měření úspěšnosti reklamních kampaní.

Dále mohou být tyto údaje použity ke zjištění, zda používáte různá zařízení, a k jejich vzájemnému propojení, zejména ke spojení údajů shromážděných o vás prostřednictvím těchto různých zařízení, jakož i k zobrazení (personalizovaných) reklamních kampaní a měření úspěšnosti reklam na různých zařízeních.

Vaše údaje mohou být zpracovávány také za účelem zjištění, zda k vaší domácnosti mohou být přiřazena další zařízení, a v takovém případě mohou být kombinovány s údaji členů vaší domácnosti pro účely popsané v této části týkající se personalizovaného marketingu, zejména za účelem zobrazení (personalizované) reklamy na zařízeních přiřazených k vaší domácnosti.

Pokud nepovolíte cookies pro personalizovaný marketing, můžete se setkat zejména s reklamou, která pro vás může být méně relevantní.

Právním základem je váš souhlas (v rozsahu, v jakém byl udělen) v souladu s příslušným ustanovením, kterým se provádí čl. 5 odst. 3 věta 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) do vnitrostátního práva v jurisdikci, kde je společnost Henkel usazena a pro zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro tento účel čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Personalizované marketingové cookies se používají v kontextu následujících nástrojů. V příslušném popisu vás také informujeme o tom, jak můžete svůj souhlas pro daný nástroj konkrétně odvolat. Vaše obecné právo odvolat souhlas pro jeden nebo všechny účely v této části popsané výše zůstává nedotčeno.

 

 • Adobe Analytics

Pokud jste s tím souhlasili, používá tato webová stránka službu Adobe Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irsko) (dále jen jako "Adobe") za účelem analýzy používání této webové stránky.

Za tímto účelem jsou do vašeho zařízení instalovány cookies. Tyto cookies shromažďují údaje, jako jsou informace o prohlížeči a zařízení, vaší IP adrese, navštívené webové stránky a datum a čas požadavku serveru, a to za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu poskytovateli webových stránek, jakož i informace o interakcích, které uživatelé měli s reklamami (kliknutí na textovou reklamu nebo zobrazení videoreklamy).

Službu Adobe Analytics jsme implementovali tak, že poslední oktet (poslední část) vaší IP adresy je při shromažďování IP adresy ihned obfuskován, a to v každém případě před jakýmkoli dalším zpracováním IP adresy. Pro účely statistické analýzy bude k dispozici pouze přibližná poloha.

Společnost Henkel použije shromážděné údaje k optimalizaci těchto webových stránek a kampaní, k opětovnému cílení a personalizaci reklam. Za tímto účelem umožňují cookies uložené ve vašem zařízení opětovné cílení na našich webových stránkách i na webových stránkách třetích stran. Za tímto účelem je váš prohlížeč identifikován během doručování reklamy a přiřazen k cílové skupině. Tyto informace se používají k tomu, aby se vám zobrazovaly relevantní a zajímavé reklamy.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službách společnosti Adobe najdete zde: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tím, že na našich webových stránkách v části "Nastavení cookies" zakážete cookies.

 

 • Google Analytics

Pokud jste s tím souhlasili, používá tato webová stránka službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) ("Google") za účelem analýzy používání těchto webových stránek.

Za tímto účelem se do vašeho zařízení nainstaluje soubor cookie. Tento soubor cookie shromažďuje údaje, jako jsou informace o prohlížeči a zařízení, vaše IP adresa, navštívené webové stránky a datum a čas požadavku serveru, za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, sestavení zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu poskytovateli webových stránek. Soubor cookie také shromažďuje informace o interakcích, které uživatelé uskutečnili s reklamami (kliknutí na textovou reklamu nebo zobrazení videoreklamy).

Společnost Henkel použije shromážděné údaje k optimalizaci těchto webových stránek a kampaní, k opětovnému cílení a personalizaci reklam. Za tímto účelem umožňují cookies uložené společností Google ve vašem zařízení, abyste byli na jedné straně (např. v rámci "Google Ads") znovu cíleni na webových stránkách společnosti Google a na druhé straně (např. v rámci "Google Campaign Manager 360") na našich webových stránkách a - v závislosti na vašich zájmech - při návštěvě webových stránek jiných partnerů. Za tímto účelem je váš prohlížeč identifikován během poskytování reklamy a přiřazen k cílové skupině. Tyto informace se používají k tomu, aby se vám zobrazovaly relevantní a zajímavé reklamy.

Službu Google Analytics jsme implementovali tak, že poslední oktet (poslední část) vaší IP adresy je okamžitě zakryt, pokud je IP adresa shromážděna v rámci EU nebo EHP. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa odeslána a zkrácena servery společnosti Google v USA.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službách Google najdete zde: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tím, že na našich webových stránkách v části "Nastavení cookies" zakážete cookies. Pokud souhlasíte s používáním cookies obecně, ale nevyhovuje vám používání cookies služby Google Analytics, můžete následovat tento odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) a stáhnout a nainstalovat si doplněk prohlížeče, který deaktivuje shromažďování a používání údajů (cookies a IP adresy) služby Google Analytics.

 

 • Adobe Target

Pokud jste s tím souhlasili, používá tato webová stránka službu Adobe Target, webovou analytickou službu poskytovanou společností Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irsko) ("Adobe") pro účely analýzy uživatelů a A/B testování.

Za tímto účelem se do vašeho zařízení nainstaluje soubor cookie. Tento soubor cookie shromažďuje údaje - například informace o prohlížeči a zařízení, vaší interakci s webovými stránkami (např. kliknutí na reklamy a produkty), vaši IP adresu, navštívené webové stránky a datum a čas požadavku serveru - za účelem vyhodnocení vašeho používání webových stránek, provádění testů našich stránek (zejména A/B testování) a dynamického poskytování personalizovaného obsahu při návštěvě našich webových stránek.

Informace shromážděné pomocí souboru cookie o vašem používání našich webových stránek budou přeneseny a uloženy společností Adobe naším jménem. Službu Adobe Target jsme implementovali tak, že poslední oktet (poslední část) vaší IP adresy je při shromažďování IP adresy okamžitě obfuskován a toto se v každém případě provádí před jakýmkoli dalším zpracováním IP adresy. Pro účely statistické analýzy bude k dispozici pouze přibližná poloha.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službách společnosti Adobe najdete zde: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tím, že na našich webových stránkách v části "Nastavení cookies" zakážete cookies. Pokud souhlasíte s používáním cookies obecně, ale nevyhovuje vám používání cookies Adobe Target, můžete následovat tento odkaz (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) a deaktivovat shromažďování a používání údajů společností Adobe.

 

 • Adobe Marketo Munchkin

Pokud jste s tím souhlasili, používá tato webová stránka Adobe Marketo Munchkin, sledovací kód v JavaScriptu poskytovaný společností Marketo EMEA Ltd., Cairn House, South County Business Park, Leopardstown Road, Dublin 18, Irsko ("Marketo") za účelem optimalizace marketingových kampaní.

Za tímto účelem se do vašeho zařízení nainstaluje soubor cookie. Tento soubor cookie shromažďuje údaje, jako jsou informace o prohlížeči a zařízení, vaše interakce s webovými stránkami (např. reklamy a produkty), vaše IP adresa, navštívené webové stránky, geolokační údaje odvozené z vyhledávání IP, datum a čas požadavku serveru a údaje shromážděné prostřednictvím vyplněných formulářů. Poskytnuté údaje se ukládají a zpracovávají přímo v systému Marketo, což nám umožňuje používat tyto informace pro vytváření cílových skupin, segmentaci zájmů, generování leadů, optimalizaci zkušeností a poskytování optimalizovaných a personalizovaných marketingových kampaní.

Informace shromážděné pomocí souboru cookie o vašem používání našich webových stránek budou přeneseny a uloženy společností Marketo naším jménem.

Více informací o ochraně osobních údajů ve službách Marketo najdete zde: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tím, že na našich webových stránkách v části "Nastavení cookies" zakážete cookies.

 

 • Microsoft Advertising (dříve BingAds)

Pokud jste s tím souhlasili, používá tato webová stránka službu "Microsoft Advertising", kterou poskytuje společnost Microsoft Ireland Operations Limited One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 ("Microsoft") za účelem poskytování personalizovaných a optimalizovaných reklam v rámci reklamní sítě společnosti Microsoft. Více informací o zpracování údajů společností Microsoft v této souvislosti naleznete zde: https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/en-us/53056#!.

Pro účely reklamy společnosti Microsoft se do vašeho zařízení nainstaluje soubor cookie. Předpokladem je, že jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy od "Microsoft Advertising". Pomocí tohoto souboru cookie zpracovává společnost Microsoft informace shromážděné vaším zařízením o používání našich webových stránek, interakcích s našimi webovými stránkami a reklamních opatřeních, jakož i vaši IP adresu, identifikátor souboru cookie, informace o prohlížeči, dříve navštívené webové stránky a datum a čas přístupu za účelem analýzy a vizualizace měření dosahu našich reklam a zobrazování personalizovaných reklam ("uživatelské údaje z reklamy společnosti Microsoft"; více o zpracovávaných údajích je popsáno zde: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-advertising-agreement, část 8). Za tímto účelem lze také zjistit, zda různá koncová zařízení patří vám nebo vaší domácnosti. Pomocí "Sledování konverzí" lze sledovat cíle konverzí, jako jsou nákupy, registrace a stahování. Pomocí "Remarketingu" mohou být uživatelé našich webových stránek znovu identifikováni a rozpoznáni na jiných webových stránkách v rámci reklamní sítě společnosti Microsoft (např. v Bing nebo Yahoo Search) a mohou jim být zobrazovány reklamy přizpůsobené jejich zájmům.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službách společnosti Microsoft najdete zde: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tím, že na našich webových stránkách v části "Nastavení cookies" zakážete cookies. Pokud obecně souhlasíte s používáním cookies, ale nepřejete si dostávat personalizovanou reklamu společnosti Microsoft, informace o tom, jak individuálně upravit nastavení reklamy u společnosti Microsoft, najdete pod tímto odkazem: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/personalized-ads.

 

 • Správce kampaní Google 360 (dříve DoubleClick)

Pokud jste s tím souhlasili, využíváme k zobrazování relevantních reklam službu Google Campaign Manager 360 ("Campaign Manager"), kterou poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 ("Google").

Za tímto účelem společnost Google nainstaluje do vašeho zařízení soubor cookie pomocí vaší IP adresy. Kromě IP adresy, informací o prohlížeči a zařízení, navštívených webových stránkách a času přístupu shromažďuje tento soubor cookie také informace o reklamách zobrazených ve vašem prohlížeči a o tom, na které reklamy jste klikli. To umožňuje společnosti Google a jejím partnerským webům zobrazovat zájmové reklamy na základě předchozích návštěv Henkel stránek nebo jiných webových stránek. Cookies Campaign Manager využívají pseudonymní identifikační číslo přidělené vašemu prohlížeči ke kontrole zobrazovaných a líbivých reklam. Za tímto účelem je váš prohlížeč při zobrazování reklam identifikován a přiřazen k cílové skupině. Cookies uložené společností Google ve vašem zařízení tak umožňují cílení na jedné straně (např. v rámci "Google Ads") na webových stránkách společnosti Google a na druhé straně (např. v rámci "Google Campaign Manager 360") na našich webových stránkách a - v závislosti na vašich zájmech - při návštěvě webových stránek jiných partnerů.

Tyto informace budou rovněž použity pro účely vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používáním internetu.

V rámci nástroje Campaign Manager používáme systém sledování konverzí "Floodlight", abychom mohli sledovat a vykazovat konverze po interakci uživatelů s některou z našich zobrazovacích nebo vyhledávacích reklam Google. Za tímto účelem společnost Google instaluje do vašeho zařízení soubor cookie. Floodlight sleduje aktivitu uživatele na našich webových stránkách nebo na webových stránkách třetí strany poté, co uživatel klikne na reklamu Google, a rozpozná nebo znovu identifikuje uživatele pomocí jeho ID uživatele. Tyto informace může společnost Floodlight použít k přiřazení konverzí. Společnost Floodlight také počítá konverze napříč prostředími (např. uživatel klikne na placenou reklamu ve vyhledávání na mobilním zařízení, ale konvertuje ze stolního počítače) pomocí – podle společnosti Google - různých zdrojů agregovaných a anonymizovaných údajů. 

Další informace o ochraně osobních údajů ve službách Google najdete zde: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tím, že na našich webových stránkách v části "Nastavení cookies" zakážete cookies. Pokud souhlasíte s používáním cookies obecně, ale nevyhovuje vám používání cookies pro kampaně Google, můžete pomocí tohoto odkazu (www.google.com/settings/ads/onweb) deaktivovat službu Campaign Manager od společnosti Google.

 

 • Reklamy Google

Pokud jste s tím souhlasili, používají tyto webové stránky službu "Google Ads", kterou poskytuje společnost Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"), pro účely vyhodnocování účinnosti reklamních opatření a pro vaše opětovné oslovení.

Když navštívíte naše webové stránky, "Google Ads" nainstaluje do vašeho zařízení soubor cookie. Pomocí tohoto souboru cookie společnost Google zpracovává informace generované vaším zařízením o používání našich webových stránek, interakcích s našimi webovými stránkami a reklamních opatřeních, jakož i vaši IP adresu, informace o prohlížeči, dříve navštívené webové stránky a datum a čas přístupu za účelem analýzy a vizualizace měření dosahu našich reklam a zobrazování personalizovaných reklam. Za tímto účelem lze také zjistit, zda různá koncová zařízení patří vám nebo vaší domácnosti. Pomocí "Remarketingu" mohou být uživatelé našich webových stránek znovu identifikováni a rozpoznáni na jiných webových stránkách v rámci reklamní sítě Google (např. ve vyhledávači Google nebo na YouTube) a mohou jim být zobrazovány reklamy přizpůsobené jejich zájmům.

Další informace o ochraně osobních údajů ve službách Google najdete zde: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tím, že na našich webových stránkách v části "Nastavení cookies" zakážete cookies. Pokud obecně souhlasíte s používáním cookies, ale nepřejete si dostávat personalizovanou reklamu Google, informace o tom, jak individuálně upravit nastavení reklamy u společnosti Google, najdete pod tímto odkazem (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Můžete si také nainstalovat zásuvný modul pro odhlášení (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

 

 • Meta Pixel

Pokud jste s tím souhlasili, používáme Meta Pixel poskytovaný společností Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) ("Meta"). Tento nástroj nám umožňuje analyzovat a přizpůsobovat naše reklamy na základě vašeho používání našich webových stránek, abychom vám mohli poskytovat reklamy speciálně přizpůsobené pro vás. Za tímto účelem Meta Pixel shromažďuje vaši IP adresu, informace o prohlížeči, návštěvách a akcích, které na našich webových stránkách provádíte, "Facebook-ID" a datum a čas požadavku serveru. Další informace o údajích, které s námi sdílíte prostřednictvím Facebook/Meta Business Tools, jako je Pixel, naleznete v části 1 a. Podmínek Facebook Business Tools (https://www.facebook.com/legal/technology_terms).

Shromážděné údaje se používají k optimalizaci kampaní a vytváření vlastních publik, což jsou skupiny uživatelů Facebooku a Instagramu založené na těchto shromážděných údajích, k cílení reklamních kampaní na Facebooku a Instagramu (Facebook a Instagram Ads). Za tímto účelem lze také zjistit, zda různá koncová zařízení patří vám nebo vaší domácnosti.

Pokud jsou shromažďovány údaje o vašem používání našich webových stránek, optimalizovány personalizované reklamní kampaně a vytvářena vlastní publika, jednáme jako společný správce v souladu s čl. 26 GDPR společně se společností Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. V této souvislosti jsme se společností Meta uzavřeli smlouvu, kterou naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum ("Dodatek o správci"). Tato dohoda určuje příslušné role a odpovědnosti za plnění povinností podle GDPR s ohledem na společné správcovství.

Požadované informace podle čl. 13 odst. 1 písm. a), b) GDPR s ohledem na zpracování údajů jako společných správců naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Meta zde: https://www.facebook.com/privacy/policy.

Se společností Meta jsme se dohodli, že Meta je kontaktním místem pro výkon práv subjektu údajů podle článků 15 až 20 GDPR, pokud jde o činnosti zpracování ve společné správě.

Další informace o tom, jak společnost Meta zpracovává osobní údaje, včetně právního základu a dalších informací o právech subjektů údajů, naleznete zde: https://www.facebook.com/about/privacy.

Další informace o ochraně údajů a době jejich uchovávání s ohledem na Meta Pixel naleznete na: https://www.facebook.com/privacy/explanation a https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tím, že na našich webových stránkách v části "Nastavení cookies" zakážete cookies. Pokud nechcete dostávat zájmové reklamy na Facebooku, můžete upravit své reklamní preference změnou nastavení prohlížeče nebo nastavení Facebooku (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

 

 • Pinterest Pixel

Za předpokladu, že jste s tím souhlasili, používají webové stránky technologii sledování konverzí sociální sítě "Pinterest" (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko), aby zobrazovaly relevantní reklamy a nabídky na Pinterestu návštěvníkům těchto webových stránek, kteří již projevili zájem o naše webové stránky a obsah/nabídky nebo kteří mají určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty určený na základě navštívených webových stránek) a jsou členy Pinterestu.

Za tímto účelem je na našich webových stránkách integrován takzvaný pixel pro sledování konverzí od společnosti Pinterest. Pixel generuje soubor cookie, který ukládá vaši IP adresu, informace o prohlížeči a zařízení, návštěvy a akce, které na našich webových stránkách provádíte, a také datum a čas požadavku na server. Více informací naleznete v části "Smlouva o reklamních službách Pinterest, příloha A: Dodatek o sdílení dat společnosti Pinterest" (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Pomocí souboru Pinterest cookie může Pinterest určit návštěvníky našich webových stránek jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. "reklamy Pinterest"). Pokud jste například na našich webových stránkách projevili zájem o naše produkty, může se vám na Pinterestu zobrazit reklama na naše produkty. Pomocí souboru Pinterest cookie můžeme také sledovat účinnost reklam na Pinterestu pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že zjistíme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Pinterestu přesměrováni na naše webové stránky (tzv. "konverze").

Pokud my a Pinterest shromažďujeme a sdílíme takzvané "údaje o činnosti" (například měření offline prodeje nebo integrace partnera pro mobilní měření), jednáme my a Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko) jako společní správci v souladu s čl. 26 GDPR. V této souvislosti jsme se společností Pinterest uzavřeli dohodu, kterou naleznete zde v části "Příloha B": https://business.pinterest.com/en-gb/pinterest-advertising-services-agreement/germany/ ("JCA"). Dohoda určuje příslušné role a odpovědnosti za plnění povinností podle GDPR s ohledem na společné správce.

Požadované informace podle čl. 13 odst. 1 písm. a), b) GDPR s ohledem na zpracování údajů jako společných správců naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Pinterest zde: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

Se společností Pinterest jsme se dohodli, že společnost Pinterest působí jako kontaktní místo pro výkon práv subjektu údajů podle článků 15 až 20 GDPR, pokud jde o činnosti zpracování ve společné správě.

Další informace o tom, jak Pinterest zpracovává osobní údaje, včetně právního základu a dalších informací o právech subjektů údajů, naleznete zde: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

Další informace o ochraně údajů a době jejich uložení na Pinterestu naleznete na adrese: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tím, že na našich webových stránkách v části "Nastavení cookies" zakážete cookies. Pokud nechcete dostávat zájmové reklamy na Pinterestu, můžete upravit své preference reklam změnou nastavení prohlížeče nebo nastavení Pinterestu (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

 

 • LinkedIn Insight Tag

Pokud jste s tím souhlasili, používá tato webová stránka službu LinkedIn Insight Tag, kterou poskytuje společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko ("LinkedIn"). Tento nástroj nám umožňuje analyzovat a personalizovat naše reklamy na základě vašeho používání našich webových stránek a reklam, abychom vám mohli poskytovat reklamy speciálně přizpůsobené vašim potřebám.

Za tímto účelem LinkedIn Insight Tag při návštěvě našich webových stránek vytvoří ve vašem webovém prohlížeči soubor cookie. Tento soubor cookie shromažďuje informace týkající se vašeho profilu LinkedIn a vaší návštěvy našich webových stránek, jako např.: URL, URL odkazu, IP adresa, identifikátory člena LinkedIn, charakteristiky zařízení a prohlížeče, časové značky, zobrazení stránek, souhrnné demografické informace (např. pracovní pozice, kariérní úroveň, odvětví, lokalita, země), dříve navštívené webové stránky a vaše interakce s našimi reklamami a našimi webovými stránkami za účelem sledování a analýzy dosahu našich reklam, akcí provedených na našich stránkách po zobrazení nebo kliknutí na reklamu (sledování konverzí), zobrazování personalizovaných reklam a optimalizace našich marketingových kampaní LinkedIn. Sledování konverzí lze provádět také napříč zařízeními (např. z počítače na tablet). LinkedIn Insight Tag také nabízí funkci retargetingu, která nám umožňuje znovu cílit na členy sítě LinkedIn, kteří navštíví naše webové stránky, a zobrazovat cílenou reklamu návštěvníkům mimo naše webové stránky.

Další informace o ochraně údajů a době jejich uchovávání v souvislosti s LinkedIn naleznete na: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy? a https://de.linkedin.com/legal/cookie-policy?.

Odvolání souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna tím, že na našich webových stránkách v části "Nastavení cookies" zakážete cookies. Pokud nechcete dostávat zájmové reklamy na LinkedIn, můžete upravit své preference reklam změnou nastavení prohlížeče nebo nastavení LinkedIn (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427426/manage-your-linkedin-ads-settings?lang=en).

 

5. Používání zásuvných modulů sociálních médií

Služby správy obsahu sociálních médií, jako jsou cookies a zásuvné moduly různých sociálních sítí, jsou vloženy do našich webových stránek. Související služby poskytují příslušné společnosti ("poskytovatelé"). Účelem těchto služeb je umožnit vám prohlížení a sdílení našeho obsahu s vašimi přáteli a profesními sítěmi. Těmito poskytovateli jsou např:

Facebook je v EU provozován společností Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). Přehled zásuvných modulů Facebooku a jejich vzhledu naleznete na adrese: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

X provozuje společnost X Corp. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("X"). Přehled tlačítek X a jejich vzhledu naleznete na adrese:  https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites.

Službu YouTube v rámci EU poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Přehled zásuvných modulů YouTube naleznete na adrese: https://developers.google.com/youtube/documentation

Instagram je v EU poskytován společností Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko ("Instagram"). Přehled zásuvných modulů Instagram a jejich vzhledu naleznete na adrese: https://developers.facebook.com/docs/instagram

LinkedIn poskytuje společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko ("LinkedIn"). Přehled doplňků LinkedIn a jejich vzhledu naleznete na adrese: https://developer.linkedin.com/plugins#.

Pro zvýšení ochrany vašich údajů při návštěvě našich webových stránek jsou tyto zásuvné moduly implementovány jako "tlačítka na dvě kliknutí". Tato forma integrace zajišťuje, že při přístupu na stránku z našich webových stránek, která obsahuje tyto zásuvné moduly, nejste automaticky připojeni k serverům poskytovatelů. Pouze v případě, že aktivujete zásuvné moduly, prohlížeč zahájí přenos dat na servery poskytovatelů. Obsah různých zásuvných modulů je pak příslušným poskytovatelem přenesen přímo do vašeho prohlížeče a následně zobrazen na vaší obrazovce.

Nástroj sociálních médií sdělí poskytovateli vaše dříve navštívené webové stránky, vaši IP adresu, informace o prohlížeči a datum a čas požadavku na server. Při použití některé z funkcí sociálních médií (např. kliknutí na tlačítko "Sdílet", zanechání komentáře) budou i tyto informace předány prohlížečem přímo poskytovateli k uchování. Tito poskytovatelé mohou vaše údaje použít pro libovolné vlastní účely, jako je analýza, marketing, profilování a propojení vašich údajů s dalšími údaji, které o vás shromáždili (např. prostřednictvím vašeho uživatelského účtu u příslušného poskytovatele), i když nejste přihlášeni ke svému účtu na sociálních médiích.

Upozornění: Poskytovatelé mohou údaje částečně zpracovávat i v zemích mimo EU/EHP, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany údajů, včetně USA, pokud poskytovatel není účastníkem Rámce pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA.

Takové zpracování a použití vašich údajů (případně včetně přímého předání od společnosti Henkel poskytovatelům mimo EU/EHP) se řídí čl. 6 odst. 1 písm. b) nebo f) GDPR, protože je to nutné k tomu, abychom vám mohli tuto funkci poskytnout, jakmile se rozhodnete komunikovat se zásuvným modulem sociálních médií implementovaným na těchto webových stránkách.

Další informace o shromažďování a používání údajů poskytovateli, zejména také s ohledem na opatření, která poskytovatelé zavedli v souvislosti s předáváním osobních údajů mimo EU/EHP, a o právech a možnostech, které máte za těchto okolností k dispozici pro ochranu svého soukromí, naleznete v zásadách ochrany údajů/ochrany soukromí poskytovatelů:

 

6. Vaše práva subjektu údajů / pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kdykoli můžete uplatnit právo na přístup ke svým údajům. Kromě toho můžete za předpokladu, že jsou splněny příslušné požadavky, uplatnit následující práva:

 • Právo na opravu: Máte právo na opravu nepravdivých osobních údajů, které se vás týkají.
 • Právo na výmaz: Můžete také požádat o vymazání svých osobních údajů, například pokud již vaše údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Právo na omezení zpracování: V takovém případě budou údaje zablokovány pro jakékoli zpracování. Toto právo existuje zejména v případě, že je mezi vámi a námi sporná přesnost osobních údajů.
 • Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů: Máte také právo kdykoli podat stížnost u dozorového úřadu, zejména u dozorového úřadu v členském státě, kde pobýváte, pracujete nebo kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: Pokud zpracováváme vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy s vámi nebo na základě vašeho souhlasu, máte rovněž právo získat vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud jste nám tyto údaje poskytli.
 • Právo na odvolání souhlasu: Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat s platností do budoucna. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

 

Právo vznést námitku


V případě zpracování vašich osobních údajů, které je prováděno na základě oprávněného zájmu společnosti Henkel nebo třetí strany, máte právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Společnost Henkel toto zpracování zastaví, pokud neprokáže důležité důvody pro zpracování, které si zaslouží ochranu a které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obraně proti právním nárokům.

V těchto případech nebo v případě jakýchkoli jiných dotazů či přání týkajících se vašich osobních údajů zašlete e-mail nebo dopis na výše uvedené kontaktní údaje.

Po zodpovězení vašeho dotazu váš dotaz vymažeme s tříletou lhůtou po skončení příslušného kalendářního roku.