Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Postanowienia ogólne

Henkel Polska sp. z o.o., zwana dalej „firmą Henkel”, szanuje prywatność wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa, jakie rodzaje danych są przez nas gromadzone oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Dowiedzą się Państwo również, w jaki sposób można skorzystać ze swoich praw jako osób, których dane dotyczą.

Wszelkie zmiany wprowadzone w tym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych będą publikowane na tej stronie. Dzięki temu w każdej chwili mogą się Państwo dowiedzieć, jakie dane gromadzimy oraz jak z nich powyższych celów.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się w oparciu o przepisy ustawowe uzasadniające takie działania tym, że (1) przetwarzanie jest niezbędne do działania strony internetowej; lub (2) zapewnienie i doskonalenie funkcjonalności i bezbłędnego działania strony internetowej oraz jej przystosowywanie do potrzeb użytkowników leżą w nadrzędnym uzasadnionym interesie firmy Henkel.

 

Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego: Henkel Polska sp. z o.o.

Adres podmiotu odpowiedzialnego: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Firma Henkel wykorzystuje dane osobowe głównie w celu udostępniania tej strony internetowej użytkownikom. Ewentualne dalsze przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w związku z innymi obowiązkami ustawowymi bądź zezwoleniami, albo jeśli dany użytkownik udzielił firmie Henkel na to zgody. Firma Henkel przechowuje i przetwarza dane w następujących celach:

Kiedy użytkownicy odwiedzają stronę internetową, firma Henkel automatycznie gromadzi i zapisuje określone dane. Są to: adres IP lub identyfikator urządzenia przypisane do danego urządzenia końcowego, które są nam niezbędne do wysyłania żądanych treści (np. zwłaszcza treści, tekstów, obrazów i informacji o produktach oraz plików danych udostępnianych do pobrania itd.), aktywność użytkowników w odniesieniu do strony internetowej, rodzaj danego urządzenia końcowego, typ używanej przeglądarki oraz data i godzina odwiedzin.

Firma Henkel przechowuje takie informacje przez co najwyżej 7 dni w celu rozpoznawania i ścigania nadużyć.

Firma Henkel wykorzystuje te informacje również do udoskonalania wyglądu, cech i funkcjonalności serwisu, a także do wykonywania ogólnych czynności administracyjnych.

Poza tym firma Henkel bez zbędnej zwłoki usuwa lub anonimizuje dane dotyczące korzystania z witryny, w tym adresy IP, kiedy tylko przestaną być potrzebne do powyższych celów.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się w oparciu o przepisy ustawowe uzasadniające takie działania tym, że (1) przetwarzanie jest niezbędne do działania strony internetowej; lub (2) zapewnienie i doskonalenie funkcjonalności i bezbłędnego działania strony internetowej oraz jej przystosowywanie do potrzeb użytkowników leżą w nadrzędnym uzasadnionym interesie firmy Henkel.

 

Dalsze przetwarzanie danych osobowych

 

Tabela z zapytaniem od konsumenta 

W naszym formularzu kontaktowym mogli Państwo podać swoje dane teleadresowe. Dane te zostaną przez nas użyte do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera się na przepisach ustawowych uzasadniających takie działania tym, że przetwarzanie jest niezbędne do obsługi złożonego przez Państwa zapytania.

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas, na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

 

Loterie

Mogli Państwo podać nam swoje dane teleadresowe w związku z uczestniczeniem w loterii, którą organizujemy od czasu do czasu na swojej stronie internetowej. Dane te zostaną przez nas użyte do przeprowadzenia loterii.

Nie przekażemy Państwa danych żadnej osobie trzeciej, chyba że w celu przekazania nagród lub przeprowadzenia loterii.

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera się na przepisach ustawowych uzasadniających takie działania tym, że przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia loterii.

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas, na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

 

Testowanie produktów

Mogli Państwo podać nam swoje dane teleadresowe w związku z uczestniczeniem w testowaniu produktów. Dane te zostaną przez nas użyte do przeprowadzenia testu produktów.

Nie przekażemy Państwa danych żadnej osobie trzeciej, chyba że w celu przeprowadzenia testu produktów.

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera się na przepisach ustawowych uzasadniających takie działania tym, że przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia testu produktów.

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas, na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

 

Webinary

Mogli Państwo podać nam swoje dane kontaktowe, np. e-mail, uczestnicząc w naszych seminariach internetowych. Dane te zostaną przez nas użyte do przeprowadzenia seminarium internetowego.

Nie przekażemy Państwa danych żadnej osobie trzeciej, chyba że w celu przeprowadzenia seminarium internetowego.

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera się na przepisach ustawowych uzasadniających takie działania tym, że przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia seminarium internetowego.

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas, na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

 

Ankiety

Mogli Państwo podać nam swoje dane kontaktowe, np. e-mail, uczestnicząc w ankiecie. Dane te zostaną przez nas użyte do przeprowadzenia ankiety.

Nie przekażemy Państwa danych żadnej osobie trzeciej, chyba że w celu przeprowadzenia ankiety. 

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera się na przepisach ustawowych uzasadniających takie działania tym, że przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia ankiety.

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas, na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

 

Udzielenie i cofnięcie zgody

 

Udzielili Państwo zgody na przetwarzanie przez firmę Henkel: Państwa danych teleadresowych, które mogli Państwo podać firmie Henkel, treści i okoliczności korespondencji elektronicznej prowadzonej przez Państwa z firmą Henkel, takiej jak formularze kontaktowe czy e-maile, danych o korzystaniu przeze Państwa ze stron internetowych firmy Henkel, danych o Państwa udziale w szkoleniach internetowych firmy Henkel, danych o aktywności na stronach firmy Henkel w mediach społecznościowych (na blogach, profilach Facebookowych itp.) do celów reklamowych (drogą pocztową, w przeglądarce internetowej, w aplikacji oraz w sposób wskazany poniżej, pod warunkiem udzielenia dodatkowej zgody), świadczenia porad technicznych dotyczących np. posługiwania się produktami lub technologiami, badań rynku oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, takich jak e-learning, seminaria internetowe, komunikacji związanej z wydarzeniami, przeprowadzania badań Aby osiągnąć wybrane cele, firma Henkel może: zestawiać powyższe dane z innymi danymi na Państwa temat, które mogła zgromadzić w zgodny z prawem sposób, na przykład z loterii lub innych aktywności prowadzonych na stronie internetowej oraz analizować dane w celu wskazania odpowiednich działań reklamowych.

 

Zarządzanie relacjami z konsumentami/klientami / Społeczności internetowe

Podczas tej analizy firma Henkel stosuje zautomatyzowane metody, które pomagają w priorytetyzacji potencjalnych klientów do celów sprzedaży. Kontakty są dzielone na kategorie według ich aktywności online i offline. W zależności od przypisanej kategorii i lokalizacji, kontakty są przydzielane do handlowców i otrzymują różne informacje o naszych produktach i usługach oraz różne materiały reklamowe.

Mogli Państwo również wyrazić zgodę na przekazywanie przez firmę Henkel Państwa danych osobowych firmie GFK w następującym celu:

 • dopasowywanie i aktualizacja adresów kontaktowych.

Będziemy przechowywali te dane, dopóki otrzymana zgoda będzie ważna, lub przez wymagany okres, w przypadku ustawowych obowiązków przechowywania danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych, klikając link do odpowiedniego oświadczenia lub wysyłając pismo czy wiadomość elektroniczną do naszego inspektora ochrony danych [Data Protection Office, Henkel Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polska (E-Mail: dpo.pl@henkel.com)]. Wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej wcześniej.

 

Wysyłanie reklam pocztą elektroniczną

Mogli Państwo również wyrazić zgodę na kontaktowanie się firmy Henkel z Państwem w sprawie ofert, produktów i usług z asortymentu Adhesive Technologies za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-maile, wiadomości sms i mms, komunikatory) i/lub telefonu.

Będziemy wykorzystywali Państwa dane w sposób określony powyżej w punkcie Dalsze przetwarzanie danych osobowych niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych, dostarczając Państwu odpowiednie reklamy.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych, klikając link do odpowiedniego oświadczenia lub wysyłając pismo czy wiadomość elektroniczną do naszego inspektora ochrony danych [Data Protection Office, Henkel Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polska (E-Mail: dpo.pl@henkel.com)]. Wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej wcześniej.

 

Pliki cookie, Pixel, odciski palców

Strona korzysta z plików cookie i podobnych technologii. Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych będą używane automatycznie. Inne pliki cookie (lub podobne technologie) będą wykorzystywane tylko po uzyskaniu Twojej wcześniejszej zgody. Więcej informacji na temat plików cookie używanych przez naszą stronę i ich przeznaczeniu możesz znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie. Znajdziesz tam także informacje na temat wycofania swojej zgody w przyszłości. Twoje preferencje są ustawione dla danej domeny, przeglądarki i komputera. Dlatego też, jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową w domu i pracujesz lub korzystasz z różnych przeglądarek, musisz nie wyrazić zgody na przechowywanie danych na każdym urządzeniu lub korzystając z każdej przeglądarki.

 

Web Tracking

 

Google Analytics

Na tej witrynie zastosowano Google Analytics, narzędzie do analityki internetowej dostarczane przez firmę Google, Inc. („Google”). W związku z tym na Państwa komputerze został zainstalowany plik cookie. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania przez Państwa z tej witryny (w tym adres IP) zostaną wysłane przez Google na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych i będą tam przechowywane. 

Uruchomiliśmy anonimizację adresu IP, co oznacza, że Google skróci/zanonimizuje ostatni oktet adresu IP w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pozostałych Stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest wysyłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam jest skracany.  

Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu dostawcy strony internetowej w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, opracowywania raportów o aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu dla dostawcy strony internetowej. Google nie powiąże Państwa adresu IP z żadnymi innymi przechowywanymi przez siebie danymi.

Brak zgody na gromadzenie danych:

Poza zmianą ustawień przeglądarki, mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem
 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Google DoubleClick

Korzystamy z funkcji Google DoubleClick na naszej stronie internetowej w celu oceny korzystania z witryny i umożliwienia naszej firmie, Google i innym reklamodawcom współpracującym z DoubleClick kierowania do Państwa odpowiednio dopasowanych reklam. W związku z tym na Państwa komputerze został zainstalowany plik cookie. Plik ten gromadzi informacje o reklamach wyświetlanych w Państwa przeglądarce oraz o tym, które reklamy Państwo otwierają. Informacje o użytkowaniu strony internetowej gromadzone przez plik cookie będą wysyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Na podstawie zgromadzonych informacji w Państwa przeglądarce wyświetlają się reklamy, które mogą Państwa interesować.

Brak zgody na gromadzenie danych:

Poza zmianą ustawień przeglądarki mogą Państwo również na stałe wyłączyć plik cookie DoubleClick z pomocą wtyczki do przeglądarki. Dzięki tej wtyczce ustawienia dotyczące wyłączonych plików cookie zostaną zachowane nawet po usunięciu wszystkich plików cookie. Wtyczkę do przeglądarki umożliwiającą wyłączenie plików cookie na stałe znajdą Państwo pod adresem https://support.google.com/ads/answer/7395996.

 

Piksel grupy niestandardowych odbiorców Facebooka

Uczestniczymy w programie grup niestandardowych odbiorców Facebooka, który umożliwia wyświetlanie Państwu spersonalizowanych reklam, jeśli są Państwo użytkownikami Facebooka i zalogują się na swoje konto na Facebooku. To narzędzie umożliwia nam personalizowanie reklam w celu dostarczania reklam wybranych specjalnie dla Państwa. W tym celu podajemy Państwa adres e-mail lub numer telefonu w zaszyfrowanej postaci, umożliwiając Facebookowi rozpoznanie Państwa, jeśli są Państwo również jego użytkownikami.

Brak zgody na gromadzenie danych:

Poza zmianą ustawień przeglądarki, mogą Państwo również zmienić swoje preferencje wyświetlania reklam w ustawieniach Facebooka, jeśli nie chcą Państwo otrzymywać w tym portalu reklam dopasowanych do swoich zainteresowań.

 

Państwa prawa jako osoby, której dotyczą dane / inspektor ochrony danych

W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z prawa dostępu do swoich danych. Dodatkowo, o ile spełnione zostaną odpowiednie wymagania, mogą Państwo korzystać z następujących praw:

 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzoru właściwego do spraw ochrony danych
 • Prawo do przenoszenia danych (od 25 maja 2018 r.)

Prawo do sprzeciwu

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych odbywającego się na podstawie uzasadnionego interesu firmy Henkel, mają Państwo prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Państwa osobistą sytuacją. Firma Henkel zaprzestanie takiego przetwarzania danych, chyba że może dowieść, że jest ono konieczne z ważnych przyczyn, które uzasadniają dalsze przetwarzanie i należy je przedłożyć nad Państwa interes, prawa i swobody, albo jeśli przetwarzanie służy dochodzeniu lub wnoszeniu roszczeń prawnych bądź obronie przed nimi.

W takich przypadkach lub w razie innych pytań czy próśb związanych z Państwa danymi osobowymi należy wysłać e-mail bądź pismo do naszego inspektora ochrony danych na adres: Data Protection Office, Henkel Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polska (E-Mail: dpo.pl@henkel.com).

 

Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

 

W nasze strony internetowe wbudowane zostały wtyczki („wtyczki”) różnych sieci społecznościowych. Związane z tym usługi są świadczone przez poszczególne firmy („dostawców usług”). Należą do nich:

 • Portal Facebook jest prowadzony przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone („Facebook”). Z zestawieniem wtyczek Facebooka oraz ich wyglądem można się zapoznać pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 • Portal Twitter jest prowadzony przez firmę Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone („Twitter”). Z zestawieniem przycisków Twittera oraz ich wyglądem można się zapoznać pod adresem: https://twitter.com/about/resources/buttons
 • Serwisy Google+ i YouTube są dostarczane przez Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornia 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Z zestawieniem wtyczek Google+ oraz ich wyglądem można się zapoznać pod adresem: https://developers.google.com/+/web/; a wtyczek YouTube pod adresem: https://developers.google.com/youtube/subscribe/
 • Portal Instagram jest dostarczany przez firmę Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone („Instagram”). Z zestawieniem wtyczek Instagrama oraz ich wyglądem można się zapoznać pod adresem: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
 • Portal LinkedIn jest dostarczany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („LinkedIn”). Z zestawieniem wtyczek LinkedIn oraz ich wyglądem można się zapoznać pod adresem: https://developer.linkedin.com/plugins#

W trosce o lepszą ochronę Państwa danych osobowych podczas odwiedzania naszych stron internetowych, wtyczki te mają postać przycisków wymagających dwukrotnego kliknięcia. Dzięki takiej formie, kiedy wchodzą Państwo z naszej witryny na stronę zawierającą takie wtyczki, nie zostają Państwo automatycznie połączeni z serwerami dostawców usług. Dopiero po aktywacji wtyczek, co jest równoznaczne ze zgodą na przesyłanie danych, przeglądarka utworzy bezpośrednie łącze do serwerów dostawców usług. Zawartość poszczególnych wtyczek jest wówczas przesyłana przez danego dostawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki, a następnie jest wyświetlana na Państwa ekranie.

Wtyczka informuje dostawcę o tym, na które strony naszej witryny Państwo wchodzą. Jeśli podczas przeglądania naszej witryny są Państwo zalogowani na swoim koncie użytkownika u danego dostawcy, dostawca jest w stanie powiązać Państwa zainteresowania, tj. przeglądane przez Państwa informacje, z Państwa kontem użytkownika. W przypadku skorzystania z jakiejkolwiek funkcji wtyczki (np. kliknięcia przycisku „Lubię to” lub zamieszczenia komentarza), również te informacje zostaną przekazane przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy, który je zachowa.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez dostawców oraz na temat Państwa praw i możliwości w zakresie ochrony prywatności w tych okolicznościach można znaleźć w politykach poszczególnych dostawców dotyczących ochrony danych i prywatności: