Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Postanowienia ogólne

Henkel Polska sp. z o.o., zwana dalej „firmą Henkel”, szanuje prywatność wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa, jakie rodzaje danych są przez nas gromadzone oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Dowiedzą się Państwo również, w jaki sposób można skorzystać ze swoich praw jako osób, których dane dotyczą.

Wszelkie zmiany wprowadzone w tym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych będą publikowane na tej stronie. Dzięki temu w każdej chwili mogą się Państwo dowiedzieć, jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób z nich korzystamy.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się w oparciu o przepisy ustawowe uzasadniające takie działania tym, że (1) przetwarzanie jest niezbędne do działania strony internetowej; lub (2) zapewnienie i doskonalenie funkcjonalności i bezbłędnego działania strony internetowej oraz jej przystosowywanie do potrzeb użytkowników leżą w nadrzędnym uzasadnionym interesie firmy Henkel.

 

Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego: Henkel Polska sp. z o.o.

Adres podmiotu odpowiedzialnego: ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa

Henkel wykorzystuje dane osobowe głównie w celu udostępniania tej strony internetowej użytkownikom oraz zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Jakiekolwiek dalsze przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w  celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Henkel albo jeśli dany użytkownik udzielił firmie Henkel na to zgody.

Kiedy użytkownicy odwiedzają stronę internetową, firma Henkel automatycznie gromadzi i zapisuje określone dane. Są to: adres IP lub identyfikator urządzenia przypisane do danego urządzenia końcowego, które są nam niezbędne do wysyłania żądanych treści (np. zwłaszcza treści, tekstów, obrazów i informacji o produktach oraz plików danych udostępnianych do pobrania itd.), aktywność użytkowników w odniesieniu do strony internetowej, rodzaj danego urządzenia końcowego, typ używanej przeglądarki oraz data i godzina odwiedzin.

Firma Henkel przechowuje takie informacje przez maksymalny okres  7 dni w celu rozpoznawania i ścigania nadużyć.

Firma Henkel wykorzystuje te informacje również do udoskonalania wyglądu, cech i funkcjonalności serwisu, a także do wykonywania ogólnych związanych z zarządzaniem stroną.

Poza tym firma Henkel bez zbędnej zwłoki usuwa lub anonimizuje dane dotyczące korzystania ze strony internetowej, w tym adresy IP, kiedy tylko przestaną być potrzebne do powyższych celów.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się w oparciu o przepisy ustawowe uzasadniające takie działania tym, że (1) przetwarzanie jest niezbędne do działania strony internetowej; lub (2) Henkel ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, polegający na zapewnieniu i doskonaleniu funkcjonalności i bezbłędnego działania strony internetowej oraz jej dostosowywanie do potrzeb użytkowników.

Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy naszych odpowiedzialnych działów wewnętrznych, inne spółki z grupy kapitałowej Henkel, zewnętrzni dostawcy usług (np. w zakresie hostingu i zarządzania treścią, agencje marketingowe, inni zewnętrzni dostawcy, jeśli jest to konieczne dla świadczonych przez nich usług), organy publiczne w wykonywaniu swoich obowiązków i uprawnień, na przykład w przypadku oficjalnego wniosku z ich strony lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw Henkla, oraz obecni lub przyszli nabywcy spółek z grupy kapitałowej Henkel w przypadku transakcji takiej jak sprzedaż, fuzja lub przejęcie.

 

Dalsze przetwarzanie danych osobowych

Tabela z zapytaniem od konsumenta 

W naszym formularzu kontaktowym mogli Państwo podać swoje dane teleadresowe. Dane te zostaną przez nas użyte do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera się na przepisach ustawowych uzasadniających takie działania tym, że przetwarzanie jest niezbędne do obsługi złożonego przez Państwa zapytania.

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas, na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

 

Loterie

Mogli Państwo podać nam swoje dane teleadresowe w związku z uczestniczeniem w loterii, którą organizujemy od czasu do czasu na swojej stronie internetowej. Dane te zostaną przez nas użyte do przeprowadzenia loterii.

Nie przekażemy Państwa danych żadnej osobie trzeciej, chyba że w celu przekazania nagród lub przeprowadzenia loterii.

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera się na przepisach ustawowych uzasadniających takie działania tym, że przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia loterii.

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas, na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

 

Testowanie produktów

Mogli Państwo podać nam swoje dane teleadresowe w związku z uczestniczeniem w testowaniu produktów. Dane te zostaną przez nas użyte do przeprowadzenia testu produktów.

Nie przekażemy Państwa danych żadnej osobie trzeciej, chyba że w celu przeprowadzenia testu produktów.

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera się na przepisach ustawowych uzasadniających takie działania tym, że przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia testu produktów.

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas, na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

 

Webinary

Mogli Państwo podać nam swoje dane kontaktowe, np.adres e-mail, uczestnicząc w naszych seminariach internetowych. Podane przez Państwa informacje wykorzystamy do przeprowadzenia webinarium.

Państwa dane osobowe możemy przekazać stronom trzecim, jedynie w celu przeprowadzenia webinarium (seminarium internetowego).

Przetwarzanie Państwa danych opiera się o prawnie uzasadnionym interesie Firmy Henkel polegającym na niezbędności przetwarzania do przeprowadzenia webinarium (seminarium internetowego)

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany przepisami prawa okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

 

Ankiety

Mogli Państwo podać nam swoje dane kontaktowe, np. adresy e-mail, uczestnicząc w ankiecie. Podane przez Państwa informacje wykorzystamy do przeprowadzenia ankiety.

Państwa dane osobowe możemy przekazać stronom trzecim, jedynie w celu przeprowadzenia webinarium Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera się o prawnie uzasadniony  interesu Firmy Henkel polegający na  możliwości przeprowadzenia ankiety i analizy jej wyników.

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas,na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany  przepisami prawa okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

 

Chatbot

Mogą Państwo korzystać z naszego Chatbota bez podawania dodatkowych danych osobowych.

Zalecamy jednocześnie, aby podczas kontaktu z Firmą Henkel przy pomocy chatbota unikali Państwo podawania informacji stanowiących szczególne kategorie danych, tj. ujawniających Państwa: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej

W przypadku podania przez Państwo danych osobowych podczas kontaktu z firmą Henkel podczas kontaktu z nami przy pomocy chatbota, Państwa dane wykorzystamy wyłącznie  w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Możemy dokonać anonimizacji Państwa zapytania, aby zachować je w celu usprawnienia tej formy komunikacji.

Państwa dane osobowe możemy przekazać stronom trzecim jedynie gdy będzie tokonieczne dla udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Przetwarzanie Państwa danych opiera się o  prawnie uzasadniony interes Firmy Henkel polegającym na możliwości udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas , na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub wymagany przepisami prawa okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych

 

Wystawianie recenzji o produktach

Mogli Państwo podać nam swoje dane osobowe takie jak adres email, miejsce zamieszkania, pseudonim oraz wizerunek w (jeżeli recenzja zawiera zdjęcie) w związku z wystawianiem recenzji o naszych produktach. Podane przez Państwa dane wykorzystamy do zbierania, analizy oraz opublikowania opinii o naszych produktach.

Państwa dane możemy przekazać do Bazaarvoice, Inc. 10901 Stonelake Blvd. Austin, TX 78759, USA , w celu gromadzenia, przetwarzania i analizowania recenzji produktów firmy Henkel. W świetle europejskiego prawa ochrony danych osobowych, system prawny Stanów Zjednoczonych Ameryki nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Skutkować może to wystąpieniem zwiększonego ryzyka w związku z przetwarzaniem Państwa  danych osobowych przez Bazaarvoice, Inc.  Istnieje również możliwość, że nie będziecie mogli Państwo korzystać ze swoich z praw w odniesieniu do przekazanych danych osobowych. Podstawą przekazania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy   jest Państwa zgoda udzielona podczas recenzowania produktu.

Przetwarzamy Państwa dane w oparciu o udzieloną zgodę.

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na przechowywanie danych przez dłuższy czas , na przykład w ramach zarządzania relacjami z klientami przez naszą firmę, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub wymagany przepisami prawa okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych

 

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość klikając link do odpowiedniego oświadczenia lub wysyłając pismo czy wiadomość elektroniczną do naszego inspektora ochrony danych [Data Protection Office, Henkel Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polska (E-Mail: dpo.pl@henkel.com)]. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Udzielenie i cofnięcie zgody

a) Zarządzanie relacjami z konsumentami/klientami / Społeczności internetowe

 • Udzielili Państwo zgody na przetwarzanie przez firmę Henkel:
 • Państwa danych teleadresowych, które mogli Państwo podać firmie Henkel, 
 • treści i okoliczności korespondencji elektronicznej prowadzonej przez Państwa z firmą Henkel, takiej jak formularze kontaktowe czy e-maile, 
 • danych o korzystaniu przeze Państwa ze stron internetowych firmy Henkel, 
 • danych o aktywności na stronach firmy Henkel w mediach społecznościowych (na blogach, profilach Facebookowych itp.) do celów reklamowych (drogą pocztową, w przeglądarce internetowej, w aplikacji oraz w sposób wskazany poniżej, pod warunkiem udzielenia dodatkowej zgody), 

świadczenia porad technicznych dotyczących np. posługiwania się produktami lub technologiami, badań rynku oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, takich jak e-learning, seminaria internetowe, komunikacji związanej z wydarzeniami, przeprowadzania badań

Aby osiągnąć wybrane cele, firma Henkel może:

zestawiać powyższe dane z innymi danymi na Państwa temat, które mogła zgromadzić w zgodny z prawem sposób, na przykład z loterii lub innych aktywności prowadzonych na stronie internetowej oraz analizować dane w celu wskazania odpowiednich działań reklamowych.

 

Zarządzanie relacjami z konsumentami/klientami / Społeczności internetowe

Podczas tej analizy firma Henkel stosuje zautomatyzowane metody, które pomagają w priorytetyzacji potencjalnych klientów do celów sprzedaży. Kontakty są dzielone na kategorie według ich aktywności online i offline. W zależności od przypisanej kategorii i lokalizacji, kontakty są przydzielane do handlowców i otrzymują różne informacje o naszych produktach i usługach oraz różne materiały reklamowe.

Mogli Państwo również wyrazić zgodę na przekazywanie przez firmę Henkel Państwa danych osobowych firmie GFK w następującym celu:

 • dopasowywanie i aktualizacja adresów kontaktowych.

Będziemy przechowywali te dane, dopóki otrzymana zgoda będzie ważna, lub przez wymagany okres, w przypadku ustawowych obowiązków przechowywania danych.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych, klikając link do odpowiedniego oświadczenia lub wysyłając pismo czy wiadomość elektroniczną do naszego inspektora ochrony danych [Data Protection Office, Henkel Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polska (E-Mail: dpo.pl@henkel.com)]. Wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej wcześniej.

 

Wysyłanie reklam pocztą elektroniczną

Mogli Państwo również wyrazić zgodę na kontaktowanie się firmy Henkel z Państwem w sprawie ofert, produktów i usług z asortymentu Adhesive Technologies za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-maile, wiadomości sms i mms, komunikatory) i/lub telefonu.

Będziemy wykorzystywali Państwa dane w sposób określony powyżej w punkcie Dalsze przetwarzanie danych osobowych niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych, dostarczając Państwu odpowiednie reklamy. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, klikając link do odpowiedniego oświadczenia lub wysyłając pismo czy wiadomość elektroniczną do naszego inspektora ochrony danych [Data Protection Office, Henkel Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polska (E-Mail: dpo.pl@henkel.com)]. Wycofanie zgody nie będzie mieć wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody udzielonej wcześniej.

 

Pliki cookie, piksele, fingerprinting i podobne technologie

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie. Pliki cookie, to małe jednostki danych tymczasowo przechowywane na dysku twardym Państwa urządzenia przez przeglądarkę, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Często zawierają unikalny identyfikator, który jest losowo wygenerowanym numerem i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji na stronie internetowej, inne pozostają na nim przez dłuższy czas. Pliki cookie, konieczne z technicznego punktu widzenia będą używane automatycznie. Inne pliki cookie (lub podobne technologie) będą stosowane na podstawie Państwa uprzedniej zgody.

Istnieje kilka rodzajów plików cookie. Własne pliki cookies (first party cookies) stanowią te ciasteczka, które są umieszczane przez odwiedzaną stronę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika i mogą być odczytywane tylko przez tę stronę .

Pliki cookie stron trzecich to pliki umieszczane przez inne podmioty, z których usług. Na przykład, korzystamy z zewnętrznych dostawców usług analitycznych, którzy umieszczają pliki cookie w naszym imieniu, aby przekazać nam informacje o tym, co jest i dlaczego lubiane na naszej stronie internetowej. Ponadto witryna może zawierać osadzone treści np. z serwisu YouTube, który z kolei może umieszczać własne pliki cookie.

Piksel to zazwyczaj nie więcej niż 1-piksel x 1-piksel przezroczystego obrazu, który jest umieszczony na stronie internetowej w celu gromadzenia danych, takich jak adres IP, typ przeglądarki, czas połączenia lub wcześniej ustawione pliki cookie w celu personalizacji treści lub uczynienia przeglądania bardziej wydajnym i łatwiejszym. Są one często używane w połączeniu z plikami cookies, ponieważ piksele generują i zarządzają tymi plikami.

Jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, strona internetowa będzie gromadzić dane dotyczące systemu operacyjnego urządzenia, przeglądarki, języka, zainstalowanych czcionek, adresu IP, wtyczek i innych informacji. W ten sposób urządzenie może zostać ponownie zidentyfikowane w celach marketingowych dostosowanych do potrzeb użytkownika. 

Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych przez naszą stronę internetową oraz ich celów znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Zawiera ona także informacje na temat sposobu wycofania zgody na wykorzystywanie tych technologii w przyszłości.

Państwa preferencje odnośnie do wymienionej domeny ustalane są oddzielnie dla każdej przeglądarki i komputera. Jeżeli zatem odwiedzają Państwo naszą stronę w domu i w pracy lub korzystając z różnych przeglądarek, muszą Państwo odmówić przechowywania danych w przypadku każdego urządzenia lub przeglądarki.

 

Mapp Intelligence (dawniej Webtrekk)

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, ta strona internetowa gromadzi i przechowuje dane do celów marketingowych i optymalizacyjnych używając technologii Mapp Digital c/o Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Niemcy. Plik ten gromadzi dane takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe i czas dostępu.  Dane te są przechowywane i przetwarzane dalej w oparciu o anonimowe lub speudonimizowane profile użytkowników (w zależności od zastosowanej technologii i usługi). Profile użytkowników są przechowywane w plikach cookie za pomocą innych, podobnych technologii, jak opisano powyżej.

Poza danymi gromadzonymi podczas korzystania ze strony internetowej (jak opisano powyżej), mogą to być również informacje dotyczące strony internetowej, z której przechodzą Państwo na naszą witrynę, stron internetowych, które odwiedzają Państwo przebywając na naszej witrynie oraz ewentualnie wyrażenia, słowa, które wpisują Państwo do wyszukiwarki, aby znaleźć naszą stronę internetową.

Bez wyraźnej zgody użytkownika, dane zgromadzone z wykorzystaniem technologii Mapp nie są wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających i nie są dołączane do innych danych osobowych użytkownika.

Więcej informacji na temat śledzenia stron internetowych można znaleźć w polityce ochrony danych osobowych naszego operatora: https://mapp.com/privacy/

 

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo  wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" w "Ustawieniach plików cookie". Jeśli wyrażają Państwo zgodę  na korzystanie z plików cookie ogółem, ale nie odpowiada Ci korzystanie z plików cookie Mapp Intelligence, możesz skorzystać z tego linku (https://mapp.com/opt-out-mapp/) i ustawić plik cookie opt-out. Plik cookie jest ustawiany dla nazwanej domeny, dla każdej przeglądarki i urządzenia. Dlatego, jeśli odwiedzają Państwo  naszą stronę w domu i w pracy lub za pomocą różnych przeglądarek, powinni Państwo odmówić przechowywania danych z każdego urządzenia lub przeglądarki.

 

Google Ads

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, niniejsza witryna korzysta z "Google Ads", usługi świadczonej przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"), w celu oceny skuteczności działań reklamowych. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, "Google Ads" instaluje plik cookie na Państwa urządzeniu. Za pomocą tego pliku cookie Google przetwarza informacje generowane przez Państwa urządzenie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, wzajemnych kontaktów z naszą stroną internetową i środkami reklamowymi, jak również Państwa adresem IP, informacjami o przeglądarce, poprzednio odwiedzanymi stronami internetowymi oraz datą i godziną dostępu w celu analizy i wizualizacji pomiaru zasięgu naszych reklam oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam. W tym celu możliwe jest również ustalenie, czy różne urządzenia finalne należą do Państwa lub Państwa gospodarstwa domowego. Dzięki "remarketingowi" użytkownicy naszej strony internetowej mogą być ponownie identyfikowani i rozpoznawani na innych stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google (np. w wyszukiwarce Google lub na YouTube) i mogą wyświetlać się im reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej kontroli bezpieczeństwa. Po ujawnieniu danych osobowych, nie będą one objęte taką samą ochroną, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie danych przez Google.

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć pod adresem: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na stosowanie plików cookie, ale nie chcą Państwo otrzymywać spersonalizowanych reklam, pod tym linkiem (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en) znajdą Państwo informacje o tym, jak indywidualnie dostosować ustawienia reklamowe w Google. Można również zainstalować wtyczkę opt-out (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

 

Google Campaign Manager 360 (dawniej DoubleClick)

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, w przypadku Google Campaign Manager 360 korzystamy z usługi świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, aby wyświetlać Państwu odpowiednie reklamy. W tym celu Google instaluje na Państwa urządzeniu plik cookie, wykorzystując Państwa adres IP. Oprócz adresu IP, informacji o przeglądarce i urządzeniu, odwiedzanych stronach internetowych i czasie dostępu, ten plik cookie gromadzi również informacje o reklamach wyświetlanych w przeglądarce oraz o tym, które reklamy są klikane. Dzięki temu Google i jego partnerzy mogą wyświetlać reklamy dopasowane do zainteresowań użytkowników na podstawie ich wcześniejszych wizyt na stronach Henkla lub innych witrynach. Pliki cookie Campaign Manager wykorzystują pseudonimowy numer identyfikacyjny przypisany do przeglądarki użytkownika w celu sprawdzenia reklam wyświetlanych na ekranie i przyciągających uwagę. W tym celu, podczas wyświetlania reklam, Państwa przeglądarka jest identyfikowana i przypisywana do grupy docelowej. W ten sposób pliki cookie zapisane przez Google na Państwa urządzeniu umożliwiają Państwu retargetowanie z jednej strony (np. w ramach "Google Ads") na stronach internetowych Google, a z drugiej strony (np. w ramach "Google Campaign Manager 360") na naszych stronach internetowych oraz - w zależności od Państwa zainteresowań - podczas odwiedzania stron internetowych innych partnerów.

Informacje te będą również wykorzystywane w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu.

Google może wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, jak np. do profilowania i łączenia Państwa danych z innymi danymi zebranymi na Państwa temat (np. poprzez Państwa konto Google).

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Zgodnie z prawem europejskim, USA nie gwarantuje odpowiedniego poziomu ochrony danych. Władze państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy o masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte taką samą ochroną, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie danych przez Google.

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć tutaj: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Wycofanie zgody W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Jeśli ogólnie zgadzasz się na stosowanie plików cookie, ale nie odpowiada Ci stosowanie plików cookie kampanii Google, możesz skorzystać z tego linku (www.google.com/settings/ads/onweb), aby dezaktywować usługę Campaign Manager firmy Google.

 

Adobe Analytics

O ile wyrazili Państwo zgodę, ta strona internetowa korzysta z Adobe Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irlandia) (Adobe"). W tym celu na urządzeniu użytkownika instalowany jest plik cookie. Ten plik cookie będzie gromadził dane takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz datę i godzinę żądania serwera w celu oceny korzystania przez Państwa z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu na rzecz dostawcy witryny.

Adobe (jako administrator danych) może wykorzystywać dane Użytkownika do dowolnych własnych celów, jak profilowanie i łączenie danych Użytkownika z innymi danymi zgromadzonymi na jego temat (np. za pośrednictwem Konta Adobe).

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane do Adobe i przetwarzane przez nią na serwerach w Wielkiej Brytanii. W przypadku tego przekazywania danych z państw trzecich odpowiedni poziom ochrony danych zapewniają standardowe klauzule umowne, Art. 46 GDPR, w oczekiwaniu na decyzję Komisji Europejskiej o adekwatności (Art. 45 GDPR).

Aktywowaliśmy anonimizację IP, co oznacza, że ostatni oktet (ostatnia część) adresu IP jest natychmiast ukrywany, gdy adres IP jest zbierany przez Adobe. Ta anonimizacja jest wykonywana przed jakimkolwiek przetwarzaniem adresu IP. Na potrzeby analizy statystycznej dostępna będzie jedynie przybliżona lokalizacja. Po geo-lookup, wszędzie w Analytics adresy IP są obfuskowane - zastąpione przez :: X.X.X.X.

Zezwalając na stosowanie plików cookies na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez Adobe.

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Adobe znajdziesz tutaj: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Sprzeciw wobec gromadzenia danych:

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookies na naszej stronie internetowej w "Cookies" przy "Ustawieniach plików cookies". Jeśli ogólnie zgadzasz się na korzystanie z plików cookie, ale jednak czujesz dyskomfort z powodu korzystania z plików cookie Adobe Analytics, możesz skorzystać z tego linku (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) i dezaktywować gromadzenie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) przez Adobe Analytics.

 

Media społecznościowe

Usługi zarządzania treścią mediów społecznościowych, takie jak pliki cookie i wtyczki różnych sieci mediów społecznościowych, są wbudowane w nasze strony internetowe. Powiązane usługi są świadczone przez odpowiednie firmy ("dostawcy") tylko po wyrażeniu przez Państwa zgody. Celem tych usług jest umożliwienie Państwu przeglądania i dzielenia się naszymi treściami z Twoimi przyjaciółmi i sieciami. Tymi dostawcami są:

 • Facebook jest obsługiwany przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, a na terenie UE przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins
 • Twitter jest obsługiwany przez Twitter Inc. z siedzibą w San Francisco, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Przegląd przycisków Twittera i ich wyglądu można znaleźć pod adresem: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites
 • YouTube jest dostarczany przez Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA, a w UE przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Przegląd wtyczek YouTube można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/youtube/documentation
 • Instagram jest dostarczany przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Instagram"). Przegląd wtyczek Instagram i ich wyglądu można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/instagram 
 • LinkedIn jest dostarczany przez LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, California 94085, USA, a w UE przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia ("LinkedIn"). Przegląd wtyczek LinkedIn i ich wyglądu można znaleźć pod adresem: https://developer.linkedin.com/plugins#

Aby zwiększyć ochronę Państwa danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych, te usługi mediów społecznościowych są implementowane jako "przyciski 2-kliknięć". Ta forma integracji gwarantuje, że wchodząc na stronę z naszej witryny zawierającą takie narzędzia, nie są Państwo automatycznie łączeni z serwerami dostawców. Tylko wtedy, gdy aktywują Państwo usługi mediów społecznościowych i tym samym zezwolą na przesyłanie danych, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców. Zawartość różnych narzędzi jest następnie przekazywana przez danego oferenta bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i wyświetlana na ekranie.

Narzędzie społecznościowe przekazuje oferentowi informacje o poprzednio odwiedzanych stronach internetowych, adres IP, informacje o przeglądarce oraz datę i godzinę żądania serwera. W przypadku korzystania z którejkolwiek z funkcji mediów społecznościowych (np. kliknięcie przycisku "Udostępnij", pozostawienie komentarza), również te informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy w celu ich zachowania. Oferenci ci mogą wykorzystywać dane użytkownika do własnych celów, takich jak analityka, marketing, profilowanie i łączenie danych użytkownika z innymi danymi zebranymi na jego temat (np. poprzez konto użytkownika u danego oferenta), nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych.

Dostawcy przetwarzają dane częściowo również w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z prawem europejskim, Stany Zjednoczone nie gwarantują odpowiedniego poziomu ochrony danych. Organy państwowe mogą mieć dostęp do tych danych ze względu na przepisy dotyczące masowej inwigilacji. Po ujawnieniu danych osobowych nie będą one objęte takim samym poziomem ochrony, a użytkownik może nie być w stanie skorzystać z przysługujących mu praw w odniesieniu do tych danych.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej Henkla, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez dostawców.

 

Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez dostawców oraz na temat praw i możliwości ochrony prywatności w tych okolicznościach można znaleźć w polityce ochrony danych/prywatności dostawców:

Polityka ochrony danych osobowych/prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php

Polityka ochrony danych osobowych/prywatności wydana przez Twittera: https://twitter.com/en/privacy

Zasady ochrony danych osobowych/zasady zachowania prywatności opracowane przez Google: https://policies.google.com/privacy 

Polityka ochrony danych osobowych/zachowania prywatności wydana przez Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Zasady ochrony danych osobowych/zasady zachowania prywatności opracowane przez LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wyłączając pliki cookie na naszej stronie internetowej w sekcji "Pliki cookie" przy "Ustawieniach plików cookie". Mogą Państwo również dostosować swoje preferencje poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub ustawień platformy mediów społecznościowych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

W każdej chwili możecie Państwo dochodzić prawa do dostępu do swoich danych. Ponadto, o ile spełnione są odpowiednie wymagania, mogą Państwo dochodzić następujących praw:

 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych
 • Prawo do przenoszenia danych

Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku czynności przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które są dokonywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Henkel, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Henkel zaprzestanie takiego przetwarzania, chyba że Henkel będzie w stanie wykazać ważne powody przetwarzania zasługujące na ochronę, które są ważniejsze niż Państwa interesy, prawa i wolności lub jeżeli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

 

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych

W powyższych przypadkach, a także w przypadku innych pytań lub życzeń dotyczących Państwa danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres dpo.pl@henkel.com  lub listu na adres Henkel Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa