Henkel Adhesives – Datu aizsardzības paziņojums

1. Vispārīga informācija

Šis Datu aizsardzības paziņojums sagatavots, lai informētu jūs par apkopoto datu veidu un to izmantošanu. Jūs uzzināsiet arī, kā varat izmantot savas datu subjekta tiesības.

Jebkādas šī Datu aizsardzības paziņojuma izmaiņas tiks publicētas šajā lapā. Tas ļauj jums jebkurā brīdī iegūt informāciju par to, kādus datus mēs apkopojam un kā mēs tos izmantojam.

Šis Datu aizsardzības paziņojums neattiecas uz vietnēm, kas šajā vietnē pieejamas, izmantojot hipersaites.

 

2. Personas datu apkopošana, izmantošana un apstrāde

2.1 Par datu apstrādi atbildīgā persona / Kontaktinformācija

Henkel (Henkel Latvia SIA,  Gustava Zemgala gat. 76, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1039, Latvia)

kopā ar

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Duesseldorf, Vācija

kā kopīgie pārziņi saskaņā ar VDAR 26. pantu, turpmāk kopā – “Henkel” vai “mēs”

Jūs varat izmantot savas datu subjekta tiesības pret mums, kā arī pret visiem pārējiem pārziņiem. Mēs un citi pārziņi, kuri kopā ar mums ir atbildīgi, nekavējoties informēs viens otru par jebkādām datu subjektu izmantotajām tiesībām. Mēs viens otram sniegsim visu informāciju, kas būs nepieciešama atbilžu sniegšanai uz informācijas pieprasījumu.

Henkel AG & Co. KGaA nodrošinās datu subjektus ar visu nepieciešamo informāciju, kas noteikta VDAR 13. un 14. pantā. Šī procesa laikā pārējie kopīgie pārziņi nodrošina mums visu nepieciešamo informāciju savas darbības jomas ietvaros.

Lai aizsargātu jebkuras datu subjektu tiesības, atsauktu piekrišanu vai veiktu vispārējus datu aizsardzības pieprasījumus, varat sazināties ar mums: Henkel AG & Co. KGaA, „Datu aizsardzība“, Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Vācija (e-pasts: datenschutz@henkel.com)

 

2.2 Vispārējā Vietnes izmantošana

Henkel izmanto personas datus, lai nodrošinātu šo vietni lietotājiem. Jebkāda turpmāka datu apstrāde notiek tikai citu tiesību aktos noteiktu pienākumu vai atļauju pamata vai gadījumā, ja attiecīgais lietotājs ir sniedzis Henkel piekrišanu.

Kad lietotāji apmeklē vietni, Henkel automātiski apkopo un saglabā noteiktus datus. Tie ietver: IP adresi vai attiecīgajai gala ierīcei iedalīto tās ierīces ID, kas mums nepieciešama pieprasītā satura pārraidīšanai (piemēram, īpaši teksti, attēli un informācija par produktu, kā arī lejupielādei paredzēti elektroniskie faili utt.), lietotāju aktivitāti vietnes kontekstā, attiecīgās gala ierīces tipu, izmantoto pārlūku, kā arī izmantošanas datumu un laiku.

Henkel šo informāciju saglabā, maksimums, 7 dienas, lai atpazītu un vērstos pret ļaunprātīgu izmantošanu.

Henkel šo informāciju izmanto arī pakalpojumu sniegšanas, iespēju un funkciju uzlabošanai, kā arī vispārējiem pārvaldīšanas darbiem.

Turklāt Henkel bez liekas kavēšanās dzēš vai anonimizē izmantojamos datus, tostarp IP adreses, tiklīdz tās vairs nav nepieciešamas iepriekšminētajiem mērķiem.

Šāda jūsu datu apstrāde un izmantošana ir likumīga, jo (1) apstrāde ir nepieciešama vietnes darbības nodrošināšanai saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b apakšpunktu; vai (2) Henkel ir primāra leģitīma interese nodrošināt un uzlabot vietnes funkcionalitāti un no kļūdām brīvu darbību, kā arī panākt, ka tā ir pielāgota lietotāju vajadzībām saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunktu.

 

2.3 Pakalpojumu sniedzēji / starptautiska datu nosūtīšana

Lai nodrošinātu vietnes darbību un tajā ietvertos pakalpojumus, Henkel var iesaistīt pakalpojumu sniedzējus (piemēram, Henkel vietņu mitināšanai, aprēķinu veikšanai un datubāzu pārvaldībai, izsekošanai utt.), kas tādējādi var vispārīgi apstrādāt jūsu personas datus, kad vien izmantojat mūsu vietnes.

Vairumam šo pakalpojumu sniedzēju ir tikai līgumiskas saistības veikt šādu personas datu apstrādi Henkel vārdā, un tie atrodas (i) ES/EEZ teritorijā, (ii) valstīs, ko ES Komisija oficiāli atzinusi par tādām, kas nodrošina atbilstošu datu aizsardzības līmeni, vai (iii) ASV un piedalās ES-ASV datu privātuma regulējumā.

Ja tā nav vai arī ja pakalpojumu sniedzēji paši iesaista apakšuzņēmējus, jūsu personas dati var tikt potenciāli nosūtīti uz trešajām valstīm (t.i., ārpus ES/EEZ teritorijas un valstīm, ko ES Komisija oficiāli atzinusi par tādām, kas nodrošina atbilstošu datu aizsardzības līmeni (tostarp ASV attiecībā uz ES-ASV datu privātuma regulējumu)), kas nenodrošina pēc būtības ES/EEZ līdzvērtīgu datu aizsardzības līmeni.

Tomēr visiem mūsu pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums apstrādāt vai nosūtīt jebkādus jūsu personas datus trešajām valstīm tikai tad, ja tiek ievērotas VDAR 44. pantā un turpmākajos pantos nostiprinātās prasības attiecībā uz starptautisku datu nosūtīšanu, galvenokārt noslēdzot ES līguma standartklauzulas un, ja nepieciešams, veic papildu pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu datu aizsardzības līmeni. ES līguma standartklauzulas ir tipveida līgumi, ko nodrošina ES Komisija, kas nepieciešamības gadījumā kopā ar papildu pasākumiem ir paredzēti, lai nodrošinātu jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības standartiem pat tad, ja apstrāde notiek ārpus ES/EEZ.

 

3. Turpmāka personas datu apstrāde

3.1 Konts

Lai mūsu vietnē izveidotu kontu, jūs, iespējams, esat norādījis savu e-pasta adresi un izvēlējies paroli, piemēram, izmantojot saziņas veidlapu (kā izvēles funkciju) vai konta izveides lapu.

Lietotāja konta izveide un ar to saistītā personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izmantotu vairākas mūsu vietnē piedāvātās funkcijas. Vietnes apmeklēšanai un pārlūkošanai konts nav nepieciešams.

Gadījumā, ja mūsu vietnes un tās funkciju lietošanas laikā (kad esat pierakstījies) jūs mums sniedzat sīkāku informāciju, pēc mijiedarbības (piemēram, pirkuma veikšanas) šāda informācija ir piesaistīta un tiek uzglabāta jūsu kontā. Tāpat šādu papildu informāciju savā kontā jūs varat ievadīt pats. Šāda informācija var ietvert jūsu vārdu, amatu un mobilā tālruņa numuru, informāciju par jūsu uzņēmumu (sektors/nozare, lielums, jūsu amats uzņēmumā utt.), informāciju par maksājumiem, kā arī rēķina nosūtīšanas un piegādes adreses. Tāpat mēs saglabājam informāciju par jūsu pirkumiem un sniedzam jums pārskatu par aktuālajiem pasūtījumiem un jūsu konta pasūtījumu vēsturi (turpmāk kopā saukti “Konta dati”).

Mēs jūsu Konta datus apstrādājam nolūkā vienkāršot un nodrošināt jums mūsu vietnes izmantošanu un sniegt jums konsolidētu pārskatu attiecībā uz jūsu Konta datiem. Pēc jūsu konta sākotnējās reģistrācijas mēs izmantosim jūsu norādīto e-pasta adresi, lai nosūtītu jums attiecīgu apstiprinājuma e-pastu. Jūs savu paroli jebkurā brīdī varat atiestatīt un/vai nomainīt.

Mēs apstrādājam un izmantojam jūsu Konta datus ar mērķi / likumīgām interesēm, kas saistītas ar šīs funkcijas nodrošināšanu pēc jūsu pieprasījuma, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b vai f apakšpunktu vai saskaņā ar attiecīgo jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunkts).

Saistībā ar visiem lietotāja kontiem mēs apstrādājam arī tajos esošo informāciju, lai veiktu tirgus izpēti un citu statikas datu analīzi, piemēram, lai gūtu plašāku ieskatu par mūsu klientu demogrāfisko sastāvu, tomēr neanalizējot lietotāju kontus individuālā līmenī un nesasaistot nekādus gūtos ieskatus ar atsevišķiem lietotājiem, ja viņi nav individuāli piekrituši jebkādai šāda veida savu Konta datu apstrādei (skatīt tālāk). 

Šāda jūsu Konta datu apstrāde un izmantošana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunktu ir likumīga, jo mums ir primāra likumīga interese attiecībā uz sava mārketinga un pārdošanas darba optimizēšanu, pamatojoties uz šādām analīzēm un ieskatiem.

Mēs jūsu Konta datus saglabājam līdz brīdim, kad jūs dzēšat kontu, izmantojot attiecīgo sava konta profila lapas funkciju, vai tik ilgi, cik nepieciešams, ja tiek piemērots tiesību aktos noteikts uzglabāšanas pienākums. Vairumu Konta datu jūs vēlāk jebkurā brīdī no sava konta varat izdzēst un/vai mainīt.

Jūsu konts arī ļaus jums iestatīt savas preferences, ja vēlēsieties no mums saņemt mārketinga paziņojumus, norādot, kādus paziņojumus vēlaties saņemt, un tādējādi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunktu sniegt savu piekrišanu jebkurai šādai mārketinga saziņai un ar to saistītajai savu personas datu apstrādei. Jebkādas šādas datu apstrādes mērķis un apjoms ir norādīti attiecīgajās piekrišanas veidlapās, kā arī piemērojamās šī Datu aizsardzības paziņojuma sadaļās.

Gadījumā, ja mums sniedzat jebkādu šādu piekrišanu, mēs jūsu Konta datus apstrādāsim piekrišanas veidlapās, kā arī šī Datu aizsardzības paziņojuma sadaļās norādītajiem mērķiem un tajās norādītajā apjomā. Šāda jūsu Konta datu apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu apstrādei.

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu, sava konta paziņojumu preferencēs noņemot atzīmi attiecīgajos lodziņos. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību, balstoties uz piekrišanu, kas sniegta pirms atsaukuma.

 

3.2 Klienta pieprasījums

Jūs, iespējams, esat norādījis savu kontaktinformāciju, izmantojot mūsu saziņas veidlapu, e-pastu, tālruni vai citādi. Mēs jūsu datus izmantosim, lai sniegtu atbildi uz jūsu pieprasījumu.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi / likumīgām interesēm, kas saistītas ar jūsu pieprasījuma apstrādi, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b vai f apakšpunktu.

Ja neesat sniedzis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, piemēram, mūsu klientu attiecību pārvaldības laikā, mēs datus uzglabāsim ne ilgāk, kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai arī tik ilgi, cik nepieciešams, ja ir spēkā jebkurš tiesību aktos noteiktais uzglabāšanas pienākums.

 

3.3 Izlozes

Jūs, iespējams, esat norādījis savu kontaktinformāciju un adresi, piedaloties izlozē, ko mēs savā vietnē periodiski piedāvājam. Mēs jūsu datus izmantosim nolūkā nodrošināt izlozes norisi.

Mēs jūsu datus nenosūtīsim trešajai personai, ja vien tas nebūs nepieciešams balvu izdalīšanai vai izlozes procesa nodrošināšanai.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi / likumīgām interesēm, kas saistītas ar izlozes procesa nodrošināšanu, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b vai f apakšpunktu.

Ja neesat sniedzis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, piemēram, mūsu klientu attiecību pārvaldības laikā, mēs datus uzglabāsim ne ilgāk, kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai arī tik ilgi, cik nepieciešams, ja ir spēkā jebkurš tiesību aktos noteiktais uzglabāšanas pienākums.

 

3.4 Produkta izmēģinājums

Jūs, iespējams, esat norādījis savu kontaktinformāciju un adresi, piedaloties produktu izmēģinājumos. Mēs jūsu datus izmantosim produktu izmēģinājuma veikšanai.

Mēs jūsu datus nenosūtīsim trešajai personai, ja vien tas nebūs nepieciešams produktu izmēģinājuma veikšanai.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi / likumīgām interesēm, kas saistītas ar produktu izmēģinājuma veikšanu, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b vai f apakšpunktu.

Ja neesat sniedzis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, piemēram, mūsu klientu attiecību pārvaldības laikā, mēs datus uzglabāsim ne ilgāk, kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai arī tik ilgi, cik nepieciešams, ja ir spēkā jebkurš tiesību aktos noteiktais uzglabāšanas pienākums.

 

3.5 Viltojumu pārbaude

Jūs, iespējams, esat norādījis savu vārdu, adresi un kontaktinformāciju, piemēram, e-pasta adresi, kā arī informāciju par produktu, piemēram, produkta nosaukumu, partijas numuru un produkta fotogrāfiju, lai veiktu produktu viltojumu pārbaudi. Mēs jūsu datus izmantosim produktu viltojumu pārbaudei un jūsu informēšanai par tās rezultātu. Turklāt mēs varam ar jums no jauna sazināties gadījumā, ja pārbaudē konstatēts, ka jūsu iesniegtais produkts patiešām ir viltots, lai veiktu detalizētāku starpgadījumu izmeklēšanu.

Mēs jūsu datus nenosūtīsim trešajai personai, ja vien tas nebūs nepieciešams viltojumu pārbaudei vai detalizētākai starpgadījuma izmeklēšanai.

Jūsu datu apstrāde un izmantošana ir likumīga, jo mums saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunktu ir primāra leģitīma interese veikt viltojumu pārbaudi, tostarp sīkāku izmeklēšanu.

Ja neesat sniedzis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, piemēram, mūsu klientu attiecību pārvaldības laikā, mēs datus uzglabāsim ne ilgāk, kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai arī tik ilgi, cik nepieciešams, ja ir spēkā jebkurš tiesību aktos noteiktais uzglabāšanas pienākums.

 

3.6 Kur iegādāties

Ja vietnē nospiedīsiet uz funkcijas “Atrast izplatītāju”, jums tiks attēlots e-mazumtirgotāju saraksts, pie kuriem varat iegādāties attiecīgo mūsu vietnē attēloto produktu. Lai jums sniegtu šo pakalpojumu, jūsu dati, piemēram, jūsu IP adrese, un jūsu interesējošais produkts tiks nosūtīti šī pakalpojuma sniedzējam NeuIntel, LLC, 20 Pacifica, Suite 1000, Irvine, CA 92618. Ja nolemsiet sekot norādītajam piedāvājumam, nospiežot “Iegādāties tūlīt”, jūs tiksiet novirzīts uz attiecīgā e-mazumtirgotāja vietni. Šī novirzīšana, kā arī pārmaršrutēšana notiek NeuIntel, LLC uzraudzībā. Sīkāka informācija par datu aizsardzību un spēkā esošo uzglabāšanas laiku ir pieejama vietnē: https://www.pricespider.com/privacy-policy-2021/ (sadaļā 4.B.i.)

Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi / likumīgām interesēm, kas saistītas ar šī pakalpojuma sniegšanu, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b vai f apakšpunktu.

Ja neesat sniedzis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, piemēram, mūsu klientu attiecību pārvaldības laikā, mēs datus uzglabāsim ne ilgāk, kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai arī tik ilgi, cik nepieciešams, ja ir spēkā jebkurš tiesību aktos noteiktais uzglabāšanas pienākums.

 

3.7 Vebinārs

Jūs, iespējams, esat norādījis savu kontaktinformāciju, piemēram, savu e-pasta adresi, pirms vebināriem vai to laikā. Mēs jūsu datus izmantosim vebināra norisei. Vebināri tiks nodrošināti, izmantojot MS Teams vai tamlīdzīgu pakalpojumu, un šim nolūkam būs nepieciešama jūsu personas datu papildu apstrāde.

Jūsu dati var tikt nodoti Henkel saistītajiem uzņēmumiem vai par attiecīgo reģionu un produktu kategoriju atbildīgajiem izplatītājiem vai nu tādēļ, ka šie saistītie uzņēmumi vai izplatītāji nodrošina vebināra norisi vai arī nolūkā atvieglot pārdošanas kontaktu veidošanu vebinārā.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti ar mērķi / likumīgām interesēm, kas saistītas ar vebināra nodrošināšanu jums, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b vai f apakšpunktu.

Ja neesat sniedzis piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, piemēram, mūsu klientu attiecību pārvaldības laikā, mēs datus uzglabāsim ne ilgāk, kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai arī tik ilgi, cik nepieciešams, ja ir spēkā jebkurš tiesību aktos noteiktais uzglabāšanas pienākums.

 

3.8 Aptaujas

Gadījumā, ja piedalāties aptaujā mūsu vietnē vai mūsu pakalpojumu tālruņa līnijā, vai citviet, mēs apstrādāsim jūsu kontaktinformāciju, piemēram, jūsu e-pasta adresi, kā arī jūsu atbildes un jebkādu citu informāciju, ko esat nolēmis koplietot ar mums, atbildot uz aptauju. Aptaujas rezultātus mēs izmantosim tirgus un sabiedriskās domas izpētei, kvalitātes nodrošināšanai un apmācībai, kā arī papildu uzņēmējdarbības ieskatu gūšanai.

Mēs jūsu datus nenosūtīsim trešajai personai, ja vien tas nebūs nepieciešams aptaujas veikšanai.

Jūsu datu apstrāde un izmantošana ir likumīga, jo (i) apstrāde ir nepieciešama aptaujas veikšanai saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b apakšpunktu un (ii) saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f apakšpunktu mums ir primāra likumīga interese attiecībā uz sava mārketinga, pakalpojumu un pārdošanas darba optimizēšanu, pamatojoties uz šādām analīzēm un ieskatiem. Kā arī iespējams, ka esat sniedzis piekrišanu piedalīties aptaujā. Šādā gadījumā mēs jūsu sniegto informāciju apstrādāsim, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, tajā aprakstīto mērķu sasniegšanai un tajā norādītajā apjomā.

Ja neesat sniedzis (papildu) piekrišanu ilgākam uzglabāšanas laikam, piemēram, mūsu klientu attiecību pārvaldības laikā, mēs datus uzglabāsim ne ilgāk, kā nepieciešams iepriekšminētā mērķa sasniegšanai, vai arī tik ilgi, cik nepieciešams, ja ir spēkā jebkurš tiesību aktos noteiktais uzglabāšanas pienākums.

 

3.9 Personalizēta mārketinga saziņa un digitālais saturs

Jūs, iespējams, esat sniedzis piekrišanu, ka – balstoties uz jūsu personas datu analīzi, kā aprakstīts tālāk – Henkel var sazināties ar jums personalizēta mārketinga nolūkā, tostarp saistībā ar produktu piedāvājumiem un citiem paziņojumiem par Henkel Adhesive Technologies, izmantojot vienu, vairākus vai visus šādus kanālus:

 • e-pastu (t.i., jaunumu lapas un citas e-pasta reklāmas, kurās sniegta informācija par visiem produktiem un piedāvājumiem Henkel Adhesive Technologies darbības jomā)
 • tiešsaistes reklāmas vietnēs Facebook vai LinkedIn (t.i., Henkel produktu un pasākumu reklāmas saistībā ar Adhesive Technologies, kas tiek attēlotas vietnēs Facebook un LinkedIn)

Jūsu e-pasta adrese un/vai jūsu lietotāja ID šajā nolūkā tiks nosūtīti: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland un LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Atkarībā no jūsu piekrišanas apjoma, mēs personalizēsim savus mārketinga paziņojumus, digitālos pakalpojumus, mazumtirdzniecības aktivitātes un tiešsaistes reklāmas, izmantojot atlasītus kanālus, balstoties uz jūsu mijiedarbības ar mums, mūsu vietnēm un pakalpojumiem (kā detalizētāk aprakstīts zemāk) analīzi, tostarp – izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, lai jums un jūsu pārstāvētajam uzņēmumam nodrošinātu visatbilstošāko un visinteresantāko saturu.

Šādā gadījumā mēs īpaši analizēsim to, kā jūs izmantojat (1) mūsu jaunumu lapu un citas e-pasta reklāmas, (2) mūsu vietnes, kā arī (3) jūsu agrāko mijiedarbību ar mums, tostarp jūsu iesniegtos pieprasījumus un sūdzības un jūsu uzņēmumam veiktos pirkumus, (4) jūsu līdzdalību tiešsaistes un bezsaistes pasākumos (ko rīkojam mēs vai trešā persona), (5) jūsu iesaisti mūsu tiešsaistes reklāmās mūsu vietnē, kā arī trešo personu vietnēs un lietotnēs, un (6) jūsu sociālo mediju profilos publiski pieejamo informāciju, kā arī anonimizēsim jebkādu šādu informāciju, lai veicinātu tālāku jūsu mijiedarbības ar mums analīzi, bez iespējām piesaistīt šādu informāciju jums.

Šajā kontekstā mēs jūsu personas datu apstrādi pamatojam ar jūsu piekrišanu saskaņā ar VDAR 1. punkta a apakšpunktu.

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz nākamajiem periodiem, nospiežot attiecīgo piekrišanas atsaukuma hipersaiti vai nosūtot vēstuli vai e-pastu, izmantojot iepriekš sniegto kontaktinformāciju. Ja esat apliecinājis savu piekrišanu sava personīgā konta iestatījumos, to jūs varat atsaukt, savās komunikācijas preferencēs noņemot atzīmi attiecīgajā lodziņā. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību, balstoties uz piekrišanu, kas sniegta pirms atsaukuma

Mēs jūsu personas datus iepriekšminētajiem mērķiem apstrādāsim tikai tik ilgi, cik būs spēkā piekrišana vai arī tik ilgi, cik nepieciešams, ja ir spēkā jebkurš tiesību aktos noteiktais uzglabāšanas pienākums.

 

3.10 Mārketinga saziņa esošo klientu attiecību ietvaros

Gadījumā, ja esam ieguvuši jūsu e-pasta adresi saistībā ar preces vai pakalpojuma pārdošanu, mēs jūsu e-pasta adresi izmantosim, lai nosūtītu jums paziņojumu saistībā ar līdzīgām mūsu precēm un pakalpojumiem ar nosacījumu, ka neesat iebildis pret šādu jūsu personas datu izmantošanu.

Jūs jebkurā brīdī varat iebilst pret turpmāku šādu paziņojumu saņemšanu, nosūtot e-pastu uz adresi [datenschutz@henkel.com]. Iebildumu celšana nerada nekādas izmaksas, izņemot pārraides izmaksas saskaņā ar pamata tarifiem.

Šādas apstrādes likumīgais pamats ir attiecīgā norma, saskaņā ar kuru ES Direktīvas 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē 13. panta 2. punkts tiek iestrādāts nacionālajos tiesību aktos, piemēram, Latvijā Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta otrajā daļā.

 

4. Sīkdatnes, pikselis, pirkstu nospiedumi un tamlīdzīgas tehnoloģijas

4.1 Vispārīga informācija un informācija par jūsu tiesībām atsaukt savu piekrišanu

Šajā vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes un tamlīdzīgas tehnoloģijas (kopā – “sīkdatnes”), kas tiek uzglabātas jūsu ierīcē: stingri nepieciešamās, funkcionālās, ekspluatācijas un personalizēta mārketinga. Sīkāki paskaidrojumi par tām sniegti zemāk.

Plašāku informāciju par mūsu vietnē izmantotajām sīkdatnēm, īpaši par to uzglabāšanas laiku, vai jūsu tiesību izmantošanu savas piekrišanas atsaukšanai jebkurā brīdī attiecībā uz nākamajiem periodiem varat atrast arī sadaļā “Sīkdatņu iestatījumi”. Tajā, lūdzu, pārvietojiet bīdāmo pogu pa kreisi un nospiediet uz “Piekrist atlasītajiem mērķiem”, ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu atsevišķiem mērķiem, vai nospiediet uz “Noraidīt”, ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu visiem šiem mērķiem. Šajā gadījumā tiks izmantotas tikai tās sīkdatnes, kas ir tehniski nepieciešamas, lai jums nodrošinātu šīs vietnes darbību.

Jūsu piekrišana ir iestatīta konkrētam pārlūkam un datoram. Tādēļ, ja mūsu vietni apmeklējat mājās un darbā vai izmantojot dažādus pārlūkus, jums piekrišana jāatsauc katrai ierīcei vai pārlūkam.

Henkel ar jums saistīto personas datu apstrādei zemāk norādītajiem mērķiem ir iesaistījis specializētus pakalpojumu sniedzējus, kas rīkojas kā Henkel datu apstrādātāji saskaņā ar VDAR 28. pantu vai kā atsevišķi datu pārziņi. Uzņēmumi, kas personas datus saskaņā ar VDAR 26. pantu apstrādā kopā ar Henkel kā kopīgi pārziņi, norādīti zemāk.

 

4.2 Stingri nepieciešamās sīkdatnes

Stingri nepieciešamās sīkdatnes ir tehniski nepieciešamas, lai iespējotu mūsu vietnes lietošanu (piemēram, lai attēlotu saturu, sabalansētu slodzi un garantētu IT drošību), un tās tiks izmantotas automātiski. Tā juridiskais pamats ir attiecīgā norma, saskaņā ar kuru ES Direktīvas 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē 5. panta 3. punkta otrais teikums tiek iestrādāts nacionālajos tiesību aktos, piemēram, Latvijā Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 7.1panta otrajā daļā, un lai šajā nolūkā veiktu ar jums saistīto personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b apakšpunktu.

 

4.3 Funkcionālās sīkdatnes

Funkcionālās sīkdatnes tiek izmantotas, lai jums nodrošinātu funkcijas, kas nav stingri nepieciešamas, bet nodrošina jums ērtāku un personalizētāku mūsu vietnes izmantošanu, piemēram, saglabājot un analizējot jūsu preferences, ierakstus un iestatījumus, piemēram, valodas izvēles. Ja jūs neatļaujat funkcionālo sīkdatņu izmantošanu, šīs funkcijas var netikt nodrošinātas vai var nedarboties pareizi.

Minētā juridiskais pamats ir jūsu piekrišana (norādītajā apmērā) saskaņā ar attiecīgo normu, atbilstoši kurai ES Direktīvas 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē 5. panta 3. punkta pirmais teikums tiek iestrādāts nacionālajos tiesību aktos, piemēram, Latvijā Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 7.1panta pirmajā daļā, un lai šajā nolūkā veiktu ar jums saistīto personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunktu.

 

4.4 Ekspluatācijas sīkdatnes

Ekspluatācijas sīkdatnes izmanto, lai analizētu, kā jūs izmantojat mūsu vietni, lai izmērītu un uzlabotu mūsu vietnes ekspluatāciju, kā arī lietotāju izmantošanas pieredzi. Šim nolūkam tiek īpaši analizēta informācija par jūsu apmeklējumiem, aktivitātēm un mijiedarbību mūsu un citās vietnēs, kā arī par jūsu pārlūku un ierīci, lai rezultātā ģenerētu pseidonīmus statistikas datus. Tas mums palīdz, piemēram, noskaidrot, kuras mūsu vietnes lapas ir vispopulārākās un vismazāk populāras, un redzēt lietotāju pārvietošanos vietnē, kā arī veikt testus un uz to pamata ģenerēt uzņēmējdarbības ieskatus, lai optimizētu pārdošanas darbu.

Mūsu biznesa klientiem paredzētajās vietnēs jūsu datus var izmantot arī nolūkā analizēt, ar kuru uzņēmumu, kurā strādājat nolūkā uzturēt mūsu informāciju par uzņēmējdarbības struktūrām, mums jau varētu būt lietišķas attiecības vai kurus interesē mūsu produkti un pakalpojumi. Šajā nolūkā jūsu dati arī var tikt pielīdzināti un kombinēti ar datiem no mūsu partnera Dun & Bradstreet, kā aprakstīts zemāk.

Turklāt jūsu dati var arī tikt izmantoti un analizēti, lai izsekotu jūsu veiktos mūsu produktu pirkumus interneta veikalos, īpaši nolūkā saprast, kuri vietnes apmeklētāji (to grupas) (1) iegādājas kāda veida produktus un (2) no kā viņi tos pērk (t.i., no kura e-mazumtirgotāja), kā arī analizētu, kuri citi mazumtirgotāji un veikali tika apmeklēti.

Minētā juridiskais pamats ir jūsu piekrišana (norādītajā apmērā) saskaņā ar attiecīgo normu, atbilstoši kurai ES Direktīvas 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē 5. panta 3. punkta pirmais teikums tiek iestrādāts nacionālajos tiesību aktos, piemēram, Latvijā Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 7.1panta pirmajā daļā, un lai šajā nolūkā veiktu ar jums saistīto personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunktu.

Ekspluatācijas sīkdatnes izmanto šādu rīku kontekstā. Attiecīgajā aprakstā mēs arī informējam jūs par to, kā varat atsaukt savu piekrišanu attiecīgā rīka izmantošanai. Jūsu vispārīgās tiesības atsaukt piekrišanu vienam vai visiem mērķiem, kas iepriekš aprakstīti šajā sadaļā, netiek aizskartas.

 

 • Dun & Bradstreet Direct+

Ar nosacījumu, ka esat sniedzis savu piekrišanu, šajā vietnē tiek izmantots Dun & Bradstreet Direct+, pakalpojums, ko nodrošina Dun & Bradstreet Deutschland GmbH, Robert Bosch Straße 11, 64293 Darmstadt, Germany (“D&B”). Šis rīks ļauj mums identificēt un analizēt vietnes apmeklētājus, konkrēti, sniedzot mums informāciju par apmeklētājiem, kuri rīkojas citu uzņēmumu vārdā, ar kuriem mums jau ir izveidotas lietišķas attiecības vai kuri varētu vēlēties tādas izveidot.

Šajā nolūkā ik reizi, kad vien apmeklējat mūsu vietni, D&B jūsu tīmekļa pārlūkā ievieto sīkdatni. Sīkdatne apkopo informāciju par jūsu veikto mūsu vietnes apmeklējumu, un D&B novērtē sniegto informāciju, salīdzinot to ar mūsu datubāzē norādīto, un izmanto patentētu algoritmu, lai identificētu ar katru vietnes apmeklētāju saistītās struktūras un tā datus. Šajā saistībā mēs – ar D&B starpniecību – varam apstrādāt tādu jūsu personas informāciju, kā: jūsu vārds, e-pasta adreses, darba devēju nosaukumi, kontaktinformācija, amatu nosaukumi, juridiskā adrese, akadēmiskais nosaukums un kvalifikācija, tā sauktais D-U-N-S numurs (unikāls deviņu ciparu skaitliskais identifikators, kas norāda konkrētu uzņēmējdarbības struktūru); uzņēmējdarbības veidi; IP adrese un sīkdatņu dati.

Mēs izmantosim šo informāciju, lai identificētu uzņēmējdarbības struktūras, ar kurām mums jau ir lietišķas attiecības vai kas varētu vēlēties tādas izveidot, bagātinot mūsu esošo informāciju par uzņēmējdarbības struktūrām un uzraugot uzņēmējdarbības struktūru izmaiņas, lai uzturētu aktuālu uzņēmējdarbības informāciju.

Plašāka informācija par privātumu, izmantojot D&B pakalpojumus, pieejama vietnē: https://www.dnb.com/de-de/datenschutz/downloadbereich/

Piekrišanas atsaukšana:

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt piekrišanu nākamajiem periodiem, atspējojot sīkdatnes mūsu vietnes sadaļā "Sīkdatņu iestatījumi".

 

4.5 Personalizētā mārketinga sīkdatnes

Personalizētā mārketinga sīkdatnes varam izmantot mēs un zemāk norādītie mūsu reklāmas partneri, daži no kuriem rīkojas kā atsevišķi pārziņi vai kopā ar mums kā kopīgie pārziņi. Šīs sīkdatnes mēs un mūsu partneri varam izmantot, lai veidotu jūsu interešu, rīcības un raksturlielumu profilu, lai šajā vietnē un citos medijos, piemēram, vietnēs, sociālo mediju platformās un (mobilajās) lietotnēs, ko var pilnībā nodrošināt arī trešās personas, attēlotu jums atbilstošas reklāmas. Šajā nolūkā īpaši tiek analizēta jūsu lietotāja uzvedība (arī citās vietnēs, sociālo mediju platformās un lietotnēs), tostarp jūsu mijiedarbība ar saturu un reklāmām, jūsu ievadītā informācija (piemēram, veidlapas un aptaujas), informācija par jūsu darbu (kas cita starpā tiek ievākta no LinkedIn), kā arī informācija par jūsu ierīci un atrašanās vietu. Šos datus var izmantot arī nolūkā optimizēt un izmērīt reklāmas kampaņu rezultātus.

Turklāt šos datus var izmantot, lai noteiktu, vai jūs izmantojat dažādas ierīces, un tās savstarpēji sasaistītu, īpaši – lai kombinētu ar šo dažādo ierīču palīdzību par jums apkopotos datus un attēlotu (personalizētas) reklāmas kampaņas, un dažādās ierīcēs izmērītu reklāmu rezultātus.

Jūsu datus var apstrādāt arī nolūkā noteikt, vai jūsu mājsaimniecībai var iedalīt citas ierīces un šādā gadījumā šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem kombinēt ar datiem par jūsu mājsaimniecības locekļiem attiecībā šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem saistībā ar personalizētu mārketingu, īpaši nolūkā dažādās jūsu mājsaimniecībai iedalītās ierīcēs attēlot (personalizētas) reklāmas.

Ja jūs neļaujat izmantot sīkfailus personalizēta mārketinga nolūkos, jums var tikt īpaši attēlotas reklāmas, kas jums ir mazāk svarīgas.

Minētā juridiskais pamats ir jūsu piekrišana (norādītajā apmērā) saskaņā ar attiecīgo normu, atbilstoši kurai ES Direktīvas 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē 5. panta 3. punkta pirmais teikums tiek iestrādāts nacionālajos tiesību aktos, piemēram, Latvijā Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 7.1panta pirmajā daļā, un lai šajā nolūkā veiktu ar jums saistīto personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a apakšpunktu.

Personalizētā mārketinga sīkdatnes izmanto šādu rīku kontekstā. Attiecīgajā aprakstā mēs arī informējam jūs par to, kā varat atsaukt savu piekrišanu attiecīgā rīka izmantošanai. Jūsu vispārīgās tiesības atsaukt piekrišanu vienam vai visiem mērķiem, kas iepriekš aprakstīti šajā sadaļā, netiek aizskartas.

 

 • Adobe Analytics

Ar nosacījumu, ka esat sniedzis savu piekrišanu, šajā vietnē tās izmantošanas analīzei tiek izmantots Adobe Analytics, tīmekļa analītikas pakalpojums, ko nodrošina Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ireland) (“Adobe”).

Šajā nolūkā jūsu ierīcē tiek uzstādītas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes apkopos datus, piemēram, informāciju par pārlūku un ierīci, jūsu IP adresi, apmeklētajām vietnēm un servera pieprasījuma datumu un laiku, lai varētu novērtēt, kā izmantojat vietni, sagatavot atskaites par vietnes darbību tās operatoriem un sniegtu citus pakalpojumus tīmekļa nodrošinātājam saistībā ar vietnes darbību un interneta izmantošanu, kā arī sniegtu informāciju par lietotāju un reklāmu mijiedarbību (nospiežot uz teksta reklāmas vai apskatot video reklāmu).

Mēs esam nodrošinājuši Adobe Analytics darbību tā, lai jūsu IP adreses pēdējais oktets (pēdējā daļa) tiktu aizēnots uzreiz pēc IP adreses ievākšanas, un tas jebkurā gadījumā tiek izdarīts pirms jebkādas tālākas IP adreses apstrādes. Statistiskās analīzes veikšanas nolūkā būs pieejama tikai aptuvena atrašanās vieta.

Henkel ievāktos datus izmantos, lai optimizētu šīs vietnes darbību un kampaņas, pārvirzītu un personalizētu reklāmas. Šajā nolūkā jūsu ierīcē saglabātās sīkdatnes ļauj jūs novirzīt gan mūsu, gan trešo personu vietnēs. Lai to izdarītu, reklāmas piegādes laikā jūsu pārlūks tiek identificēts un piesaistīts mērķa grupai. Šo informāciju izmanto, lai attēlotu jums atbilstošas un interesantas reklāmas.

Plašāku informāciju par privātumu, izmantojot Google pakalpojumus, varat atrast šeit: https://www.adobe.com/privacy/policy.html  

Piekrišanas atsaukšana:

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt piekrišanu nākamajiem periodiem, atspējojot sīkdatnes mūsu vietnes sadaļā "Sīkdatņu iestatījumi".

 

 • Google Analytics

Ar nosacījumu, ka esat sniedzis savu piekrišanu, šajā vietnē tās izmantošanas analīzei tiek izmantots Google Analytics, tīmekļa analītikas pakalpojums, ko nodrošina Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) un Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) (“Google”).

Šajā nolūkā jūsu ierīcē tiek uzstādīta sīkdatne. Šī sīkdatne apkopos datus, piemēram, informāciju par pārlūku un ierīci, jūsu IP adresi, apmeklētajām vietnēm un servera pieprasījuma datumu un laiku, lai varētu novērtēt, kā izmantojat vietni, sagatavot atskaites par vietnes darbību tās operatoriem un sniegtu citus pakalpojumus tīmekļa nodrošinātājam saistībā ar vietnes darbību un interneta izmantošanu. Sīkdatne arī apkopo informāciju par lietotāju un reklāmu mijiedarbību (nospiežot uz teksta reklāmas vai apskatot video reklāmu).

Henkel ievāktos datus izmantos, lai optimizētu šīs vietnes darbību un kampaņas, pārvirzītu un personalizētu reklāmas. Šajā nolūkā jūsu ierīcē Google saglabātās sīkdatnes ļauj jūs no vienas puses novirzīt (piemēram, “Google Ads” ietvaros) Google vietnēs un no otras puses (piemēram, “Google Campaign Manager 360” ietvaros) mūsu vietnēs, un – atkarībā no jūsu interesēm – kad apmeklējat citu partneru vietnes.Lai to izdarītu, reklāmas piegādes laikā jūsu pārlūks tiek identificēts un piesaistīts mērķa grupai. Šo informāciju izmanto, lai attēlotu jums atbilstošas un interesantas reklāmas.

Mēs esam nodrošinājuši Google Analytics darbību tā, lai jūsu IP adreses pēdējais oktets pēdējā daļa) tiktu aizēnots uzreiz pēc IP adreses ievākšanas ES vai EEZ. Uz Google serveriem ASV pilna adrese tiek nosūtīta (un Google serveros saīsināta) tikai izņēmuma gadījumos.

Plašāku informāciju par privātumu, izmantojot Google pakalpojumus, varat atrast šeit: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Piekrišanas atsaukšana:

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt piekrišanu nākamajiem periodiem, atspējojot sīkdatnes mūsu vietnes sadaļā "Sīkdatņu iestatījumi". Ja piekrītat izmantot sīkdatnes kopumā, tomēr Google Analytics sīkdatņu izmantošana nav ērta, jūs varat sekot šai saitei (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en), lejupielādēt un instalēt pārlūka spraudni, lai deaktivizētu Google Analytics datu apkopošanu un izmantošanu (sīkdatnes un IP adrese).

 

 • Adobe Target

Ar nosacījumu, ka esat sniedzis savu piekrišanu, šajā vietnē lietotāju analīzei un A/B testēšanai tiek izmantots Adobe Target, tīmekļa analītikas pakalpojums, ko nodrošina Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Ireland) (“Adobe”).

Šajā nolūkā jūsu ierīcē tiek uzstādīta sīkdatne. Šī sīkdatne apkopos datus, piemēram, informāciju par pārlūku un ierīci, jūsu mijiedarbību ar vietni (piemēram, klikšķiem uz reklāmām un produktiem), jūsu IP adresi, apmeklētajām vietnēm un servera pieprasījuma datumu un laiku, lai varētu novērtēt, kā izmantojat vietni, veiktu mūsu vietņu testus (konkrēti, A/B testēšanu) un dinamiski nodrošinātu personalizētu saturu, kad apmeklējat mūsu vietni.

Informāciju, ko sīkdatne apkopos par to, kā izmantojat vietni, mūsu vārdā pārraidīs un uzglabās Adobe. Mēs esam nodrošinājuši Adobe Target darbību tā, lai jūsu IP adreses pēdējais oktets (pēdējā daļa) tiktu aizēnots uzreiz pēc IP adreses ievākšanas, un tas jebkurā gadījumā tiek izdarīts pirms jebkādas tālākas IP adreses apstrādes. Statistiskās analīzes veikšanas nolūkā būs pieejama tikai aptuvena atrašanās vieta.

Plašāku informāciju par privātumu, izmantojot Adobe pakalpojumus, varat atrast šeit: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Piekrišanas atsaukšana:

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt piekrišanu nākamajiem periodiem, atspējojot sīkdatnes mūsu vietnes sadaļā "Sīkdatņu iestatījumi". Ja piekrītat izmantot sīkdatnes kopumā, tomēr Adobe Target sīkdatņu izmantošana nav ērta, jūs varat sekot šai saitei (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) un deaktivizēt Adobe veiktu datu apkopošanu un izmantošanu.

 

 • Adobe Marketo Munchkin

Ar nosacījumu, ka esat sniedzis savu piekrišanu, šajā vietnē mārketinga kampaņu optimizēšanai tiek izmantots Adobe Marketo Munchkin, JavaScript izsekošanas kods, ko nodrošina Marketo EMEA Ltd., Cairn House, South County Business Park, Leopardstown Road, Dublin 18, Ireland (“Marketo”).

Šajā nolūkā jūsu ierīcē tiek uzstādīta sīkdatne. Šī sīkdatne apkopos datus, piemēram, informāciju par pārlūku un ierīci, jūsu mijiedarbību ar vietni (piemēram, reklāmām un produktiem), jūsu IP adresi, apmeklētajām vietnēm, no IP pārlūkošanas iegūtajiem ģeolokācijas datiem, servera pieprasījuma datumu un laiku un datiem, kas apkopoti, veicot veidlapu aizpildi. Sniegtie dati tiek uzglabāti un apstrādāti tieši Marketo, ļaujot mums izmantot šo informāciju mērķa grupas izveidei, interešu segmentēšanai, saišu ģenerēšanai, pieredzes optimizēšanai un optimizētu un personalizētu mārketinga kampaņu īstenošanai.

Informāciju, ko sīkdatne apkopos par to, kā izmantojat mūsu vietni, mūsu vārdā pārraidīs un uzglabās Marketo.

Plašāku informāciju par privātumu, izmantojot Marketo pakalpojumus, varat atrast šeit: https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Piekrišanas atsaukšana:

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt piekrišanu nākamajiem periodiem, atspējojot sīkdatnes mūsu vietnes sadaļā "Sīkdatņu iestatījumi".

 

 • Microsoft Advertising (iepriekš BingAds)

Ar nosacījumu, ka esat sniedzis savu piekrišanu, šajā vietnē jums adresētu personalizētu un optimizētu reklāmu nodrošināšanai Microsoft reklāmu tīklā tiek izmantots "Microsoft Advertising", pakalpojums, ko nodrošina Microsoft Ireland Operations Limited One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 (“Microsoft”). Plašāka informācija par Microsoft datu apstrādi šajā saistībā ir pieejama šeit: https://help.ads.microsoft.com/apex/index/3/en-us/53056#!.

Microsoft Advertising vajadzībām jūsu ierīcē tiek uzstādīta sīkdatne. Tā priekšnoteikums ir jūsu nonākšana mūsu vietnē, izmantojot “Microsoft Advertising” reklāmu. Izmantojot šo sīkdatni, Microsoft apstrādā jūsu ierīces apkopoto informāciju par mūsu vietnes izmantošanu, mijiedarbību ar mūsu vietni un reklāmas pasākumiem, kā arī jūsu IP adresi, sīkdatņu identifikatoru, informāciju par pārlūku, jūsu iepriekš apmeklētajām vietnēm un piekļūšanas datumu un laiku nolūkā veikt mūsu reklāmu sasniedzamības mērījumu analīzi un vizualizāciju un attēlot personalizētas reklāmas (“Microsoft Advertising lietotāju dati”; plašāks apraksts par apstrādātajiem datiem sniegts šeit: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-advertising-agreement, 8. sadaļa). Šajā nolūkā var noteikt arī, vai dažādas gala ierīces pieder jums vai jūsu mājsaimniecībai. Izmantojot funkciju “Pāreju izsekošana”, var izsekot pāreju mērķus, piemēram, pirkumus, reģistrācijas un lejupielādes. Izmantojot funkciju “Atkārtots mārketings”, mūsu vietnes lietotājus Microsoft reklāmas tīkla ietvaros var atkārtoti identificēt un atpazīt citās vietnēs (piemēram, Bing vai Yahoo Search), un viņiem var attēlot īpaši šo lietotāju interesēm pielāgotas reklāmas.

Plašāku informāciju par privātumu, izmantojot Microsoft pakalpojumus, varat atrast šeit: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Piekrišanas atsaukšana:

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt piekrišanu nākamajiem periodiem, atspējojot sīkdatnes mūsu vietnes sadaļā "Sīkdatņu iestatījumi". Ja piekrītat izmantot sīkdatnes kopumā, tomēr nevēlaties saņemt personalizētas Microsoft reklāmas, informāciju par to, kā individuāli pielāgot savus Microsoft reklāmu iestatījumus, varat atrast zem šīs saites: https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/personalized-ads.

 

 • Google Campaign Manager 360 (iepriekš DoubleClick)

Ar nosacījumu, ka esat sniedzis savu piekrišanu, izmantojot Google Campaign Manager 360 (“Campaign Manager”), mēs lietojam pakalpojumu, ko nodrošina Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (“Google”), lai jums attēlotu attiecīgas reklāmas.

Šajā nolūkā Google, izmantojot jūsu IP adresi, jūsu ierīcē uzstāda sīkdatni. Papildus informācijai par IP adresi, pārlūku un ierīci, apmeklētajām vietnēm un piekļuves laiku šī sīkdatne apkopo arī informāciju par jūsu pārlūkā attēlotajām reklāmām un tām reklāmām, uz kurām klikšķināt. Tas ļauj Google un tās partneru vietnēm attēlot ar interesēm saistītas reklāmas, balstoties uz agrākiem Henkel lapu vai citu vietņu apmeklējumiem. Campaign Manager sīkdatnes izmanto jūsu pārlūkam piešķirtu pseidonīmu identifikācijas numuru, lai varētu pārbaudīt uz ekrāna attēlotās un uzmanību piesaistījušās reklāmas. Šajā nolūkā, demonstrējot reklāmas, jūsu pārlūks tiek identificēts un iedalīts mērķa grupā. Tādējādi Google jūsu ierīcē saglabātās sīkdatnes ļauj jūs no vienas puses novirzīt (piemēram, “Google Ads” ietvaros) Google vietnēs un no otras puses (piemēram, “Google Campaign Manager 360” ietvaros) mūsu vietnēs, un – atkarībā no jūsu interesēm – kad apmeklējat citu partneru vietnes

Šī informācija tiks izmantota arī nolūkā novērtēt, kā izmantojat vietni, sagatavot atskaites par vietnes darbību tās operatoriem un sniegtu citus pakalpojumus tīmekļa saistībā ar vietnes darbību un interneta izmantošanu.

“Campaign Manager” ietvaros mēs izmantojam pāreju izsekošanas sistēmu “Floodlight”, lai varētu uzraudzīt un ziņot par pārvēšanām, kas veiktas pēc lietotāju mijiedarbības ar kādu no mūsu Google attēlošanas vai meklēšanas reklāmām. Lai to izdarītu, Google jūsu ierīcē uzstāda sīkdatni. “Floodlight” seko līdzi lietotāju aktivitātei mūsu vai trešās personas vietnē, tiklīdz lietotājs ir noklikšķinājis uz Google reklāmas, un atpazīst vai no jauna identificē lietotājus, izmantojot to lietotāja ID. Šo informāciju “Floodlight” var izmantot pāreju attiecināšanai. “Floodlight” arī skaita uz dažādām vidēm attiecināmās pārejas (piemēram, lietotājs klikšķina uz maksas meklēšanas reklāmu mobilajā ierīcē, bet veic pāreju no stacionārā datora), izmantojot – pēc Google secinātā – dažādus apkopoto un anonimizēto datu avotus. 

Plašāku informāciju par privātumu, izmantojot Google pakalpojumus, varat atrast šeit: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Piekrišanas atsaukšana:

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt piekrišanu nākamajiem periodiem, atspējojot sīkdatnes mūsu vietnes sadaļā "Sīkdatņu iestatījumi". Ja piekrītat izmantot sīkdatnes kopumā, tomēr Google Campaign sīkdatņu izmantošana nav ērta, jūs varat sekot šai saitei (www.google.com/settings/ads/onweb), lai deaktivizētu Google pakalpojumu Campaign Manager.

 

 • Google Ads

Ar nosacījumu, ka esat sniedzis savu piekrišanu, šajā vietnē reklāmas pasākumu efektivitātes novērtēšanai un atkārtotai jūsu uzrunāšanai tiek izmantots "Google Ads", pakalpojums, ko nodrošina Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”).

Kad apmeklējat mūsu vietni, “Google Ads” jūsu ierīcē uzstāda sīkdatni. Ar šīs sīkdatnes palīdzību Google apstrādā jūsu ierīces ģenerēto informāciju par mūsu vietnes izmantošanu, mijiedarbību ar mūsu vietni un reklāmas pasākumiem, kā arī jūsu IP adresi, informāciju par pārlūku, jūsu iepriekš apmeklētajām vietnēm un piekļūšanas datumu un laiku nolūkā veikt mūsu reklāmu sasniedzamības mērījumu analīzi un vizualizāciju un attēlot personalizētas reklāmas. Šajā nolūkā var noteikt arī, vai dažādas gala ierīces pieder jums vai jūsu mājsaimniecībai. Izmantojot funkciju “Atkārtots mārketings”, mūsu vietnes lietotājus Google reklāmas tīkla ietvaros var atkārtoti identificēt un atpazīt citās vietnēs (piemēram, Google Search vai YouTube), un viņiem var attēlot īpaši šo lietotāju interesēm pielāgotas reklāmas.

Plašāku informāciju par privātumu, izmantojot Google pakalpojumus, varat atrast šeit: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Piekrišanas atsaukšana:

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt piekrišanu nākamajiem periodiem, atspējojot sīkdatnes mūsu vietnes sadaļā "Sīkdatņu iestatījumi". Ja piekrītat izmantot sīkdatnes kopumā, tomēr nevēlaties saņemt personalizētas Google reklāmas, informāciju par to, kā individuāli pielāgot savus Google reklāmu iestatījumus, varat atrast zem šīs saites:
(https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Jūs varat instalēt arī atteikšanās spraudni (https://support.google.com/ads/answer/7395996).

 

 • Meta Pixel

Ar nosacījumu, ka esat sniedzis savu piekrišanu, mēs izmantojam Meta Pixel, ko nodrošina Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) (“Meta”). Šis rīks ļauj mums analizēt un personalizēt mūsu reklāmas, balstoties uz jūsu demonstrētajiem mūsu vietnes lietošanas paradumiem, lai nodrošinātu jums īpaši pielāgotas reklāmas. Tādēļ Meta Pixel ievāc datus par jūsu IP adresi, informāciju par pārlūku, apmeklējumiem un darbībām, ko veicat mūsu vietnēs, “Facebook-ID” un servera pieprasījuma datumu un laiku. Sīkāku informāciju par jūsu ar mums koplietotajiem datiem, izmantojot Facebook/Meta Business Tools, piemēram, Pixel, skatiet Facebook Biznesa rīku lietošanas noteikumu 1.a punktā (https://www.facebook.com/legal/technology_terms).

Apkopotie dati tiek izmantoti, lai optimizētu kampaņas un izveidotu pielāgotas auditorijas, kas ir Facebook un Instagram lietotāju grupas, balstoties uz šiem apkopotajiem datiem, lai mērķētu reklāmas kampaņas vietnēs Facebook un Instagram (Facebook un Instagram Ads). Šajā nolūkā var noteikt arī, vai dažādas gala ierīces pieder jums vai jūsu mājsaimniecībai.

Ciktāl tiek apkopoti dati par jūsu veikto mūsu vietnes izmantošanu, tiek optimizētas personalizētas reklāmas kampaņas un izveidotas pielāgotas auditorijas, mēs kopā ar Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, saskaņā ar VDAR 26. pantu rīkojamies kā kopīgais pārzinis. Šajā saistībā mēs ar Meta esam noslēguši līgumu, kas ir pieejams šeit: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum (“Pārziņa pielikums”). Līgums nosaka attiecīgās lomas un atbildību par saistību izpildi saskaņā ar VDAR attiecībā uz kopīgu pārziņu.

Saskaņā ar VDAR 13. panta 1. daļas a un b punktiem nepieciešamā informācija attiecībā uz datu apstrādi kā kopīgiem pārziņiem ir pieejama Meta privātuma politikā šeit: https://www.facebook.com/privacy/policy.

Mēs esam vienojušies ar Meta, ka Meta ir kontaktpunkts datu subjekta tiesību izmantošanai saskaņā ar VDAR 15.–20. pantu attiecībā uz apstrādes darbībām, īstenojot kopīgu pārziņu.

Sīkāka informācija par to, kā Meta veic personas datu apstrādi, tostarp tās juridiskais pamats un sīkāka informācija par datu subjekta tiesībām, ir pieejama šeit: https://www.facebook.com/about/privacy.

Sīkāka informācija par datu aizsardzību un uzglabāšanas laiku attiecībā uz Meta Pixel ir pieejama vietnēs: https://www.facebook.com/privacy/explanation un https://www.facebook.com/policies/sīkdatnes/.

Piekrišanas atsaukšana:

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt piekrišanu nākamajiem periodiem, atspējojot sīkdatnes mūsu vietnes sadaļā "Sīkdatņu iestatījumi". Ja nevēlaties Facebook vietnē saņemt ar interesēm saistītas reklāmas, jūs varat pielāgot savas reklāmu preferences, savos Facebook iestatījumos nomainot pārlūka iestatījumus (https://www.facebook.com/help/568137493302217).

 

 • Pinterest Pixel

Ar nosacījumu, ka esat sniedzis savu piekrišanu, nolūkā attēlot atbilstošas Pinterest reklāmas un piedāvājumus šīs vietnes apmeklētājiem, kuri jau ir izrādījuši interesi par mūsu vietni un saturu/piedāvājumiem vai kuri atbilst noteiktiem raksturlielumiem (piemēram, interese par noteiktām tēmām vai produktiem, kas noteikti, balstoties uz apmeklētajām vietnēm) un ir Pinterest biedri, vietnē tiek izmantota sociālā tīkla “Pinterest” (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland) pāreju izsekošanas tehnoloģija.

Šajā nolūkā mūsu vietnēs ir integrēts tā sauktais Pinterest pāreju izsekošanas pikselis. Pikselis ģenerē sīkdatni, kas saglabā jūsu IP adresi, pārlūku un informāciju par ierīci, apmeklējumiem un darbībām, ko veicat mūsu vietnēs, kā arī servera pieprasījuma datumu un laiku. Plašāku informāciju varat atrast sadaļā "Pinterest reklāmas pakalpojumu līgums, A pielikums: Pinterest datu koplietošanas pielikums" (https://business.pinterest.com/pinterest-advertising-services-agreement/).

Izmantojot Pinterest sīkdatni, Pinterest var noteikt mūsu vietnes apmeklētājus kā mērķa grupu reklāmu (tā saukto "Pinterest ads") attēlošanai. Ja, piemēram, jūs mūsu vietnē esat izrādījis interesi par mūsu produktiem, jums vietnē Pinterest var attēlot reklāmu par mūsu produktiem. Izmantojot Pinterest sīkdatni, mēs varam arī izsekot Pinterest reklāmu efektivitātei statistikas un tirgus izpētes nolūkā, aplūkojot, vai lietotāji pēc klikšķa uz Pinterest reklāmas ir novirzīti uz mūsu vietni (tā sauktā "pāreja").

Ciktāl mēs un Pinterest apkopojam un koplietojam tā sauktos “Datus par darbību” (piemēram, bezsaistes tirdzniecības mērījumus vai mobilo mērījumu partneru integrāciju), mēs un Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland) saskaņā ar VDAR 26. pantu rīkojamies kā kopīgi pārziņi. Šajā saistībā mēs esam ar Pinterest noslēguši līgumu, kas pieejams šeit sadaļā “B pielikums”: https://business.pinterest.com/en-gb/pinterest-advertising-services-agreement/germany/ (“JCA”). Līgumā ir noteiktas attiecīgās lomas un atbildība par saistību izpildi saskaņā ar VDAR attiecībā uz kopīgu pārziņu.

Saskaņā ar VDAR 13. panta 1. punkta a un b apakšpunktu nepieciešamā informācija attiecībā uz datu apstrādi kā kopīgiem pārziņiem ir pieejama Pinterest privātuma politikā šeit: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

Mēs ar Pinterest esam vienojušies, ka Pinterest rīkojas kā kontaktpunkts datu subjekta tiesību izmantošanai saskaņā ar VDAR 15.–20. pantu attiecībā uz apstrādes darbībām kopīgas pārziņas ietvaros.

Sīkāka informācija par to, kā Pinterest apstrādā personas datus, tostarp juridiskais pamats un sīkāka informācija par datu subjekta tiesībām, ir pieejama šeit: https://policy.pinterest.com/en/section-residents-of-the-eea.

Sīkāka informācija par datu aizsardzību un uzglabāšanas laiku Pinterest ir pieejama šeit:

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Piekrišanas atsaukšana:

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt piekrišanu nākamajiem periodiem, atspējojot sīkdatnes mūsu vietnes sadaļā "Sīkdatņu iestatījumi". Ja nevēlaties Pinterest vietnē saņemt ar interesēm saistītas reklāmas, jūs varat pielāgot savas reklāmu preferences, savos Pinterest iestatījumos nomainot pārlūka iestatījumus (https://help.pinterest.com/en/article/personalized-ads-on-pinterest).

 

 • LinkedIn Insight Tag

Ar nosacījumu, ka esat sniedzis savu piekrišanu, šajā vietnē tiek izmantots LinkedIn Insight Tag, pakalpojums, ko nodrošina LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). Šis rīks ļauj mums analizēt un personalizēt savas reklāmas, balstoties uz jūsu demonstrētajiem mūsu vietnes lietošanas paradumiem un nodrošināt īpaši jums pielāgotas reklāmas.

Šajā nolūkā LinkedIn Insight Tag jūsu tīmekļa pārlūkā izveido sīkdatni, kad jūs apmeklējat mūsu vietni. Sīkdatne apkopo informāciju saistībā ar jūsu LinkedIn profilu un jūsu līdzšinējo mūsu vietnes apmeklējumu, piemēram: URL, novirzītāja URL, IP adresi, LinkedIn dalībnieka identifikatorus, ierīces un pārlūka raksturlielumus, laika zīmogus, lapu skatījumus, uzkrāto demogrāfisko informāciju (piemēram, amata nosaukumu, karjeras līmeni, nozari, atrašanās vietu, valsti), iepriekš apmeklētās vietnes un jūsu mijiedarbību ar mūsu reklāmām un mūsu vietni nolūkā izsekot un analizēt mūsu reklāmu sasniedzamību, mūsu vietnē veiktās darbības pēc reklāmas apskatīšanas vai klikšķa uz tās (pāreju izsekošana), personalizēto reklāmu attēlošanu un mūsu LinkedIn mārketinga kampaņu optimizēšanu. Pāreju izsekošanu var veikt arī starp dažādām ierīcēm (piemēram, no stacionārā datora uz planšetdatoru). LinkedIn Insight Tag arī piedāvā mērķa maiņas funkciju, kas ļauj mums mainīt mērķi starp LinkedIn biedriem, kuri apmeklē mūsu vietni, un attēlot mērķētas reklāmas apmeklētājiem ārpus mūsu vietnes.

Sīkāka informācija par datu aizsardzību un uzglabāšanas laiku attiecībā uz LinkedIn pieejama vietnē: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy? and https://de.linkedin.com/legal/sīkdatne-policy?.

Piekrišanas atsaukšana:

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt piekrišanu nākamajiem periodiem, atspējojot sīkdatnes mūsu vietnes sadaļā "Sīkdatņu iestatījumi". Ja nevēlaties LinkedIn vietnē saņemt ar interesēm saistītas reklāmas, jūs varat pielāgot savas reklāmu preferences, savos LinkedIn iestatījumos nomainot pārlūka iestatījumus (https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427426/manage-your-linkedin-ads-settings?lang=en).

 

5. Sociālo mediju spraudņu izmantošana

Mūsu tīmekļa lapās ir iegulti sociālo mediju satura pārvaldības pakalpojumi, piemēram, dažādu sociālo mediju tīklu sīkdatnes un spraudņi. Saistītos pakalpojumus nodrošina attiecīgie uzņēmumi (“pakalpojumu sniedzēji”). Šo pakalpojumu mērķis ir ļaut jums skatīt un koplietot mūsu saturu ar jūsu draugiem un profesionālajiem tīkliem. Šie pakalpojumu sniedzēji ir:

Facebook darbību ES teritorijā nodrošina Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Lai aplūkotu Facebook spraudņu pārskatu un to izskatu, dodieties uz vietni: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter darbību nodrošina Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Lai aplūkotu Twitter pogu pārskatu un to izskatu, dodieties uz vietni: https://twitter.com/about/resources/buttons

YouTube darbību ES teritorijā nodrošina Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Lai aplūkotu YouTube spraudņu pārskatu, dodieties uz vietni: https://developers.google.com/youtube/documentation 

Instagram darbību ES teritorijā nodrošina Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland („Instagram“). Lai aplūkotu Instagram spraudņu pārskatu un to izskatu, dodieties uz vietni: https://developers.facebook.com/docs/instagram

LinkedIn darbību nodrošina LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland (“LinkedIn”). Lai aplūkotu LinkedIn spraudņu pārskatu un to izskatu, dodieties uz vietni: https://developer.linkedin.com/plugins#

Lai paaugstinātu savu datu aizsardzību, apmeklējot mūsu tīmekļa lapas, šie spraudņi tiek izmantoti kā “2-klikšķu pogas”. Šī integrācijas forma nodrošina, ka, piekļūstot lapai no mūsu vietnes, kurā ir šādi spraudņi, jūs netiekat automātiski savienoti ar pakalpojumu sniedzēju serveriem. Datu pārraidi uz pakalpojumu sniedzēju serveriem pārlūks uzsāks tikai pēc spraudņu aktivizēšanas. Pēc tam attiecīgais pakalpojumu sniedzējs dažādu spraudņu saturu pārraidīs tieši uz jūsu pārlūku un pēc tam attēlos jūsu ekrānā.

Sociālo mediju rīks informē pakalpojumu sniedzēju par jūsu iepriekš apmeklētajām vietnēm, jūsu IP adresi, pārlūka datiem un servera pieprasījuma datumu un laiku. Izmantojot jebkuru no sociālo mediju funkcijām (piemēram, nospiežot pogu “Kopīgot”, atstājot komentāru), pārlūks arī šo informāciju pārraidīs saglabāšanai tieši pakalpojumu sniedzējam. Šie pakalpojumu sniedzēji jūsu datus var izmantot jebkādiem saviem mērķiem, piemēram, analītikai, mārketingam profilēšanai un jūsu datu sasaistei ar citiem par jums ievāktajiem datiem (piemēram, izmantojot jūsu lietotāja kontu, kas atvērts pie attiecīgā pakalpojumu sniedzēja) pat tad, ja neesat pierakstījies savā sociālo mediju kontā.

Lūdzu, ievērojiet: Pakalpojumu sniedzēji var daļēji apstrādāt datus arī valstīs ārpus ES/EEZ, neparedzot atbilstošu datu aizsardzības līmeni, tostarp ASV, ja pakalpojuma sniedzējs nav ES-ASV datu privātuma regulējuma dalībnieks.

Mēs šādu apstrādi un jūsu datu izmantošanu (ja attiecas, arī ieskaitot jebkādu tiešo nosūtīšanu no Henkel pakalpojumu sniedzējiem ārpus ES/EEZ) pamatojam ar VDAR 6. panta 1. punkta b vai f apakšpunktu, jo šī funkcija jums ir jānodrošina, tiklīdz esat izlēmis mijiedarboties ar šajā vietnē esošo sociālā medija spraudni.

Sīkāka informācija par to, kā pakalpojuma sniedzēji apkopo un izmanto datus, īpaši arī attiecībā uz pakalpojuma sniedzēju īstenotajiem pasākumiem attiecībā uz personas datu nosūtīšanu ārpus ES/EEZ un uz tiesībām un iespējām, kas jums ir pieejamas sava privātuma aizsargāšanai šajos apstākļos, ir pieejama pakalpojuma sniedzēju datu aizsardzības/privātuma politikā:

 

6. Jūsu Datu subjekta tiesības / Datu aizsardzības speciālists

Jūs jebkurā brīdī varat aizstāvēt savas tiesības piekļūt saviem datiem. Turklāt ar nosacījumu, ka ir izpildītas attiecīgās prasības, jūs varat aizstāvēt šādas tiesības:

Tiesības uz labojumu veikšanu: Jums ir tiesības nodrošināt par jums norādītu nepareizu personas datu labošanu.

Tiesības uz dzēšanu: Jūs varat arī pieprasīt dzēst savus personas datus, piemēram, ja jūsu dati vairs nav nepieciešami tiem mērķiem, kādiem tie tika apkopoti vai citādi apstrādāti.

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu: Jums ir arī tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi; šādā gadījumā dati tiks bloķēti jebkādai apstrādei. Šīs tiesības īpaši pastāv tad, ja starp jums un mums pastāv strīds par personas datu precizitāti.

Tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai kompetentajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei: Jums ir arī tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, konkrēti, tās dalībvalsts uzraudzības iestādei, kurā jūs uzturaties, strādājat vai kas ir iespējamā pārkāpuma vieta, ja uzskatāt, ka uz jums attiecināmo personas datu apstrāde veikta, pārkāpjot spēkā esošos datu aizsardzības tiesību aktus.

Tiesības uz datu pārnesamību: Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai izpildītu ar jums noslēgtu līgumu vai uz jūsu piekrišanas pamata, jums ir tiesības arī saņemt savus personas datus strukturētā, vispārīgi izmantotā un mašīnlasāmā formātā, ja vien un tādā mērā, kādā esat nodrošinājuši mums šo datu pieejamību.

 • Tiesības atsaukt piekrišanu: Ja esat sniedzis mums piekrišanu savu personas datu apstrādei, jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šādu piekrišanu attiecībā uz nākamajiem periodiem. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu, kas sniegta pirms tās atsaukšanas.

 

Tiesības iebilst


Tādu jūsu personas datu apstrādes darbību gadījumā, kas tiek veikta, pamatojoties uz Henkel vai trešās personas likumīgas intereses pamata, jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret šādu savu personas datu apstrādi no jūsu konkrētās situācijas izrietošu iemeslu dēļ. Henkel pārtrauks šādu apstrādi, ja vien nespēs pierādīt, ka apstrādei ir svarīgi iemesli, kas ir jāaizstāv un ir būtiskāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai ja apstrāde kalpo, lai aizsargātu, izmantotu juridiskus prasījumus vai aizstāvētos pret tiem.

Šādos gadījumos, ja jums rodas jebkādi citi jautājumi vai vēlmes saistībā ar jūsu personas datiem, lūdzu, nosūtiet e-pastu vai vēstuli, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.

Pēc atbildes sniegšanas uz jūsu pieprasījumu mēs trīs gadu laikā pēc attiecīgā kalendārā gada beigām izdzēsīsim jūsu pieprasījumu.