Impresum

Naziv:

Henkel Croatia d.o.o.

Adresa:

Budmanijeva 1
10 000 Zagreb

Registrirano kao:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Matični broj OIB:

09730191730