Uvjeti korištenja

Zbog stalnih tehničkih inovacija i promjena mjerodavnog zakonskog okvira s vremena na vrijeme moramo izmijeniti i/ili dopuniti sljedeće Uvjete korištenja. Stoga molimo korisnika da pregleda ove Uvjete korištenja prije svakog posjeta internetskoj stranici i uzme u obzir izmjene i/ili dopune.

 

Uvod

Ovu internetsku stranicu za vas uređuje Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Njemačka. Informacije o tvrtki Henkel AG & Co. KGaA (dalje u tekstu „Henkel”), tvrtkama povezanima s Henkelom i trećima dostupne na internetskoj stranici prikupljene su s dužnom pažnjom. Međutim, ne možemo jamčiti cjelovitost i ispravnost informacija. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške u sadržaju na ovoj internetskoj stranici. Prognoze su dane na stranici prema našim saznanjima i uvjerenjima. Međutim, rezultati koje je Henkel ostvario mogu se uvelike razlikovati od ovih prognoza jer ovise o cijelom nizu čimbenika konkurentske i makroekonomske prirode koji u nekim slučajevima nisu pod kontrolom Henkela. Ne dovodeći u pitanje pravne obveze na ispravljanje prognoza, Henkel nema namjeru kontinuirano ažurirati prognoze sadržane na ovoj internetskoj stranici.

Pristupom na stranicu bez ograničenja i pogovora prihvaćate ove Opće uvjete korištenja internetske stranice koje možete ispisati ili pregledavati.

OVA INTERNETSKA STRANICA I SADRŽANE INFORMACIJE NISU NAMIJENJENI NI ODOBRENI ZA KORIŠTENJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ILI OD STRANE GRAĐANA ILI STANOVNIKA SAD-A. ONI TREBAJU PRONAĆI LOKALNU INTERNETSKU STRANICU ILI STRANICE PODRUŽNICE HENKELA U SAD-U.

 

Opći uvjeti korištenja internetske stranice

1. Autorsko pravo

Naše su internetske stranice (sadržaj, struktura) zaštićene autorskim pravom. Zaštitu autorskog prava posebice imaju sve kopije, prerade, prijevodi, pohranjivanje i obrada drugim sredstvima, uključujući pohranjivanje ili obradu elektroničkim sredstvima. Za uporabu dijela ili cijele internetske stranice potrebno je prvobitno pribaviti pisanu suglasnost tvrtke Henkel AG & Co. KGaA. Za svako umnažanje informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili dijelova teksta ili slika (isključujući Henkelove fotografije za tisak) ili bilo kakvo drugo iskorištavanje ili dijeljenje, potrebna je prethodna pisana suglasnost Henkela. Prava distribucije i umnažanja ima Henkel.

Henkelove fotografije za tisak mogu se koristiti samo u uredničke svrhe. Henkelove fotografije za tisak koje se umnažaju i/ili elektronički mijenjaju u uredničke svrhe moraju nositi sljedeću oznaku autorskog prava „© [godina] Henkel AG & Co. KGaA. Sva prava pridržana”. Ponovni ispis je besplatan, ali zahtijevamo presliku za svoju evidenciju.

© 2020 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Sva prava pridržana

2. Zaštitni znakovi

Henkelov ovalni logotip i svi nazivi proizvoda i/ili dizajn proizvoda na ovim stranicama registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Henkel AG & Co. KGaA, njezinih podružnica, predstavništva ili davatelja licence. Neovlaštena uporaba ili zloporaba ovih zaštitnih znakova izričito je zabranjena i predstavlja kršenje zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskom pravu, druga prava intelektualnog vlasništva ili zakona o nelojalnoj konkurenciji.

3. Odricanje od odgovornosti za internetske stranice trećih

a. Ove internetske stranice sadrže poveznice (tj. „hiperveze“) na druge internetske stranice koje uređuju treći i čiji sadržaj nije poznat Henkelu. Henkel samo omogućuje pristup tim stranicama, no ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu njihovog sadržaja. Naše poveznice na internetske stanice trećih namijenjene su lakšoj navigaciji za korisnika. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu naše. Izričito se ograđujemo od svakog sadržaja na internetskim stranicama trećih za koje postoje poveznice na našoj internetskoj stranici. Osobito ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenja zakonskih odredbi ili kršenja prava trećih do kojih dolazi na tim stranicama.

b. Za internetske stranice do kojih se dolazi putem hiperveza na Henkelovim stranicama i za njihov sadržaj odgovorni su isključivo vlasnici tih stranica, kao i za prodaju proizvoda koji se tamo nude te za rješavanje povezanih narudžbi.

c. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva ili osobnih prava do kojeg dolazi na nekoj stranici kojoj se pristupa putem hiperveze.

d. U slučaju narudžbe ili druge pravne izjave vezane za neki posao sklapa se ugovor isključivo između korisnika i vlasnika dotične internetske stranice ili strane koja nudi ili tamo predstavljene osobe, ali ni pod kojim uvjetima između Henkela i korisnika. Molimo pročitajte opće uvjete poslovanja dotičnog dobavljača na internetskoj stranici kojoj pristupate putem hiperveze.

e. Ovo odricanje od odgovornosti vrijedi za sve poveznice koje se prikazuju na internetskoj stranici henkel.com te za sav sadržaj internetskih stranica na koje je korisnik usmjeren putem takvih poveznica.

4. Opće odricanje od odgovornosti

Odgovornost Henkela za štetu koja nastaje zbog korištenja ove internetske stranice – neovisno o pravnom razlogu, uključujući delikt – ograničava se na štetu koja je nanesena namjerno ili grubim nemarom. Ako kao rezultat kršenja bitnih ugovornih obveza za Henkel nastane obvezna odgovornost, ukupni iznos potraživanja na ime odštete ograničen je na predvidivu odštetu. To ne utječe na Henkelovu odgovornost prema važećem Zakonu o odgovornosti za proizvode ili prema danim jamstvima. Navedena ograničenja odgovornosti nisu važeća u slučaju opasnosti po život, tjelesne ozljede ili opasnosti po zdravlje osobe.

Henkel nastoji držati svoje internetske stranice čistima od virusa, ali nije u mogućnosti jamčiti njihovu potpunu odsutnost. Stoga preporučamo da se poduzmu potrebne mjere zaštite od virusa (npr. uporaba antivirusnih programa za detekciju virusa) prije preuzimanja dokumenata i podataka.

Henkel ne jamči da usluge ponuđene na njegovim internetskim stranicama ne sadrže greške te ne jamči dostupnost tih usluga.

5. Prognoze i izjave o namjeri

Prognoze na ovoj internetskoj stranici dane su prema našim saznanjima i uvjerenjima. Međutim, rezultati koje je Henkel ostvario mogu se uvelike razlikovati od ovih prognoza jer ovise o cijelom nizu čimbenika konkurentske i makroekonomske prirode koji u nekim slučajevima nisu pod kontrolom Henkela. Ne dovodeći u pitanje pravne obveze na ispravljanje prognoza, Henkel nema namjeru kontinuirano ažurirati prognoze sadržane na ovoj internetskoj stranici.

6. Henkelovi proizvodi

Brendovi/proizvodi prikazani na ovoj internetskoj stranici primjeri su brendova/proizvoda dostupnih od Henkelovih tvrtki širom svijeta. Henkel ne jamči da su prikazani brendovi/proizvodi dostupni i u vašoj zemlji.

 

Razno

Ovi Opći uvjeti korištenja regulirani su i tumače se u skladu sa zakonima Savezne Republike Njemačke s isključenjem UN-ove Konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe te se primjena te Konvencije na ove Opće uvjete korištenja ovime izričito izuzima. U mjeri u kojoj to dopušta mjerodavno pravo, nadležnost za sve sporove vezane uz ovu internetsku stranicu ima Düsseldorf, Njemačka. Ako je neka od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja nevažeća ili postane nevažeća, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi.