Analitičke usluge

Korisnici kemijskih sredstava prije tretiranja mogu profitirati zahvaljujući Grupi za analitička rješenja tvrtke Henkel koju čini 12 kombiniranih analitičkih laboratorija. Pravovremena isporuka precizne analize uzoraka i izvješća ključne su prednosti Grupe za analitička rješenja u tvrtki Henkel.

Dvadeset zaposlenika tvrtke Henkel u analitičkim laboratorijima imaju u prosjeku više od 16 godina iskustva u industrijskom radu u laboratorijima. Nekoliko članova tima diplomirani su inženjeri, doktori ili magistri znanosti, a većina ih ima jednu ili više prvostupničkih diploma iz područja kemije i drugih znanosti. Ovaj posvećeni tim provodi niz analiza: od provjere korisničkih kupelji i dijelova za obradu do određivanja uzroka korisničkih problema analizom. Tim za analitička rješenja održava učinkoviti protok informacija do korisnika primjenom sustava informacija laboratorija za analitička rješenja tvrtke Henkel, što uključuje i praćenje rezultata prema proizvodu, korisniku i broju linije.

Sveobuhvatne analitičke usluge tvrtke Henkel uključuju između ostalog:

 • karakterizaciju premaza prije obrade (SEM, XRD, XRF itd.)
 • analizu korisničkih kupelji za obradu (ICP, IC, HPLC, UV-Vis itd.)
 • analizu radi rješavanja korisničkih problema (Fe-SEM, FTIR, GC-MS, LC-MS, NMR itd.)
 • analizu korisničkih artikala u korozivnom okruženju i ispitivanje materijala (ASTM, GMW, SAE, Mil itd.)

Oprema za testiranje

Širina i raspon analitičke opreme tvrtke Henkel nenadmašni su u usporedbi sa svim drugim dobavljačima sredstava prije tretiranja za automobilsku industriju te korisnicima nudi različite vrste ispitivanja. Ta oprema, između ostalog, uključuje:

 • skenirajuće elektronske mikroskope (SEM/Fe-SEM) s analizatorima EDX
 • stereo mikroskope i metalurške mikroskope s višestrukim načinima snimanja
 • rendgenske difraktometre (XRD) za utvrđivanje p-omjera i kristalnog materijala
 • analizatore fluorescencije rendgenskih zraka (XRF), terenski i na temelju istraživanja
 • jedinice za infracrvenu spektroskopiju s Fourierovom transformacijom (FTIR) s mikroskopom
 • ultraljubičaste/vidljive spektrometre za analizu komponenata
 • plinske kromatografe (GC) za otapala i hlapljive organske spojeve
 • jedinice za tekućinsku kromatografiju visoke djelotvornosti (HPLC) za kvantitativnu analizu organskih spojeva
 • jedinice za ionsku kromatografiju (IC) za analizu aniona
 • nuklearnu magnetsku rezonanciju (NMR) za analizu organskih spojeva
 • gel-permeacijsku kromatografiju (GPC) za utvrđivanje molekularne mase
 • uređaje za tekućinsku kromatografiju i spektrometriju masa (LC-MS) za širok raspon organskih spojeva
 • komore NC-40 za statičko i dinamičko slano raspršivanje za protokole ispitivanja ASTM-a i OEM-a
 • komore ASFC i CASS za analizu adhezije i kemijske predobrade