Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató a weboldal használatára vonatkozóan

 

1.      Általános rendelkezések

A Henkel Magyarország Kft., a továbbiakban Henkel, tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat tájékoztatást ad arról, hogy a Henkel a személyes adatok mely kategóriáit gyűjti, és azokat milyen módon használja fel. Megtudhatja továbbá, miként gyakorolhatja személyes adataihoz fűződő jogait.

Jelen nyilatkozatban történt bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor tájékozódhat a Henkel által gyűjtött adatok köréről és azok felhasználásáról.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik azon weboldalakra, amelyek a Henkel weboldalain megtalálható hiperhivatkozásokon keresztül érhetők el.

 

2.      Személyes adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása

Adatkezelő neve: Henkel Magyarország Kft.

Adatkezelő székhelye és elérhetőségei: 1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. (www.henkel.hu; 1 372 5555)

A Henkel a személyes adatokat elsődlegesen a jelen weboldalnak a felhasználók részére történő elérhetővé tételére, és az oldal megfelelő működésének és biztonságának fenntartására használja fel. Az adatok bármely további kezelésére kizárólag jogszabályi kötelezettség vagy jogszabályban biztosított felhatalmazás alapján kerül sor, illetve, ha az érintett felhasználó az adatkezeléshez hozzájárulást adott.

Az oldal látogatásával Henkel automatikusan rögzít bizonyos adatokat. Ide sorolhatók az alábbiak: a kívánt tartalom (pl. különösen a tartalom, szövegek, képek és termékinformációk, továbbá a letöltésre szánt fájlok stb.) továbbításához szükséges, az adott felhasználói eszközhöz (pl. számítógép, okos telefon) tartozó IP cím vagy eszköz-azonosító; a felhasználók weboldalhoz kötődő tevékenysége; a felhasználói eszköz típusa; az alkalmazott böngésző típusa; valamint a látogatás dátuma és ideje.

A Henkel ezen információkat legfeljebb 7 napig tárolja a visszaélések felismerése és megállapítása, valamint az oldal megjelenésének, jellemzőinek és funkcióinak javítása, valamint általános adminisztrációs feladatok ellátása érdekében.

Henkel indokolatlan késedelem nélkül törli, illetve anonimizálja az oldal használatával kapcsolatos adatokat, ideértve az IP címeket is, amennyiben azok a fenti cél eléréséhez már nem szükségesek.

Az adatok kezelése és felhasználása a következő indokok figyelembevételével jogszabályon alapul: (1) az adatkezelésre a weboldal elérhetővé tétele érdekében van szükség; (2) a Henkelnek törvényes érdeke fűződik a weboldal funkcionalitásának és hibamentes működésének biztosításához és tökéletesítéséhez, valamint ahhoz, hogy az megfeleljen az egyes felhasználók egyedi igényeinek.

 

A gyűjtött adatok a következő címzettekhez kerülhetnek:

 • Henkel felelős osztályai, Henkel-csoporthoz tartozó más cégek
 • külső szolgáltatók (pl. tárhelyszolgáltatók; tartalom feltöltéséért felelős ügynökségek; marketing ügynökségek; más külső szolgáltatók, ha az adatokhoz való hozzáférésük elengedhetetlen az általuk nyújtott szolgáltatás ellátásához)
 • hatóságok, amennyiben közfeladatuk ellátásához szükséges, pl. amikor Henkel hatósági megkeresésre válaszol; vagy amennyiben a személyes adatok megadása Henkel érdekeinek érvényesítése vagy védelme miatt szükséges; illetve ha folyamatban lévő vagy jövőbeni üzletszerzés vagy átalakulás (összeolvadás, üzletrész eladás) miatt szükséges az adatok átadása

 

3.      Személyes adatok további kezelése

a)     Kapcsolatfelvétel a felhasználó részéről

Adatait Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül is megadhatta számunkra, illetve felkereshetett bennünket valamelyik elérhetőségünkön is, például e-mailen, telefonon vagy levélben. Megkeresését az Ön hozzájárulásának tekintjük, ahol adatait kérésének megválaszolásához használjuk fel.

 • Megőrzési idő – fogyasztói megkeresések esetén

Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, vagy amennyiben a további megőrzést valamely jogos érdek, igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, úgy megadott adatait 2 hónapig őrizzük meg.

Ettől eltérő a megőrzési idő, amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk. Ebben az esetben a jogszabályban (Fogyasztóvédelemről szóló törvény) meghatározott megőrzési időt kell alkalmaznunk, amely 3 év.

 • Megőrzési idő – üzleti partnereinktől érkező megkeresés esetén

Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, vagy amennyiben a további megőrzést valamely jogos érdek, igény vagy hatósági eljárás nem indokolja, úgy megadott adatai megőrzésénél az általános 5 éves elévülési időt vesszük figyelembe.

 

b)     Nyereményjáték

Nevét és elérhetőségét Ön valamely, a weboldalunkon rendszeres időközönként meghirdetett nyereményjátékban való részvétele során is megadhatta számunkra. Adatait a nyereményjáték lefolytatásának céljából fogjuk felhasználni.

Adatait nem továbbítjuk külső felek részére, kivéve, ha erre a díjak kiosztása miatt, illetve a nyereményjáték lefolytatása érdekében szükség van.

A nyereményjátékban való részvételét az ehhez szükséges adatkezeléshez történt hozzájárulásának tekintjük.

Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, akkor a megadott adatokat kizárólag a fent említett cél eléréséig, illetve a jogszabályban előírt megőrzési idő lejártáig tároljuk.

Az egyes nyereményjátékokhoz tartozó részletes adatvédelmi tájékoztató a vonatkozó Játékszabályban található.

 

c)      Terméktesztelés

Nevét és elérhetőségét Ön a terméktesztelésben való részvétele során is megadhatta számunkra. Adatait a terméktesztelés lefolytatásának céljából fogjuk felhasználni.

Adatait nem továbbítjuk külső felek részére, kivéve, ha erre a terméktesztelés lefolytatása érdekében szükség van.

A terméktesztelésben való részvételét az ehhez szükséges adatkezeléshez történt hozzájárulásának tekintjük.

Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, pl. a Henkellel való kapcsolattartás során, akkor a megadott adatokat kizárólag a fent említett cél eléréséig, illetve a jogszabályban előírt megőrzési idő lejártáig tároljuk.

 

d)     Webinárium

Nevét, elérhetőségét pl. e-mail címét, Ön a webináriumokon való részvétele során is megadhatta számunkra. Adatait a webináriumok lefolytatásának céljából fogjuk felhasználni.

Adatait nem továbbítjuk külső felek részére, kivéve, ha erre a webinárium lefolytatása érdekében szükség van.

A webináriumon való részvételét az ehhez szükséges adatkezeléshez történt hozzájárulásának tekintjük.

Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, pl. a Henkellel való kapcsolattartás során, akkor a megadott adatokat kizárólag a fent említett cél eléréséig, illetve a jogszabályban előírt megőrzési idő lejártáig tároljuk.

 

e)      Felmérések

Nevét, elérhetőségét, pl. e-mail címét, Ön valamely felmérésben való részvétele során is megadhatta számunkra. Adatait a felmérés lefolytatásának céljából fogjuk felhasználni.

Adatait nem továbbítjuk külső felek részére, kivéve, ha erre a felmérés lefolytatása érdekében szükség van.

A felmérésben való részvételét az ehhez szükséges adatkezeléshez történt hozzájárulásának tekintjük

Amennyiben Ön nem járult hozzá adatainak hosszabb ideig történő megőrzéséhez, pl. a Henkellel való kapcsolattartás során, akkor a megadott adatokat kizárólag a fent említett cél eléréséig, illetve a jogszabályban előírt megőrzési idő lejártáig tároljuk.

 

4.      Kifejezett hozzájárulás alapján kezelt adatok

a)      Fogyasztókkal, ügyfelekkel történő online kapcsolattartás

Ön hozzájárulását adhatta ahhoz, hogy Henkel kezelje

 • elérhetőségi adatait, amelyeket esetlegesen a Henkel részére megadott,
 • a Henkellel folytatott elektronikus kommunikációjának tartalmát és körülményeit, úgymint a kapcsolatfelvételi űrlapot vagy e-mail levelezéseket,
 • a Henkel weboldalainak Ön által történő használatára vonatkozó adatait,
 • a Henkel online képzésein való részvételére vonatkozó adatokat,
 • a Henkel közösségi oldalain folytatott tevékenységeit (blog, Facebook oldal, YouTube csatorna, LinkedIn oldal)

 a Henkel fogyasztókkal, ügyfelekkel és az online közösségekkel való kapcsolattartása során az alábbi célok érdekében:

 • reklámozás (böngészőben, posztokon, alkalmazáson keresztül, valamint az alábbiakban meghatározottak szerint, amennyiben erre vonatkozóan Ön kiegészítő hozzájárulást ad),
 • műszaki tanácsadás biztosítása például termékek vagy technológiák alkalmazására vonatkozóan,
 • piackutatás, továbbá
 • online szolgáltatások például online tréningek, webinárium biztosítása,
 • eseményekkel kapcsolatos kommunikáció folytatása,
 • felmérések elvégzése
 • műszaki szaktanácsadás

A kijelölt célok elérése érdekében, Henkel

 • egyesítheti a fent felsorolt adatokat más, a Henkel által Önnel kapcsolatban jogszerűen gyűjtött adatokkal, például a nyereményjátékok vagy egyéb, a weboldalhoz kapcsolódó tevékenységek során gyűjtött adatokkal, továbbá
 • elemezheti az adatokat hirdetési tevékenységének meghatározása érdekében.

A fenti elemzés során, a Henkel automatizált eljárást alkalmaz a hirdetési módszerek rangsorolásához. A személyeket online és offline tevékenységeik szerint kategorizáljuk. A besorolási kategória, valamint a helyadat szerint, a személyeket hozzárendelik az egyes értékesítési képviselőkhöz, majd ezt követően testreszabott információt és reklámanyagokat kapnak termékeinkről és szolgáltatásinkról.

Az adatokat kizárólag a hozzájárulás érvényességéig, illetve (ha van ilyen) a jogszabályban előírt megőrzési idő lejártáig őrizzük meg.

Ön a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a következő linken keresztül Leiratkozás,  melyet a visszaigazoló e-mailben is megküldtünk. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

b)     E-mail marketing, hírlevél

A Henkel Ragasztástechnológiai Üzletága ügyfelei és indirekt felhasználói részére a fennálló üzleti kapcsolat körében hírlevelet küld, melyben ajánlatokkal és újdonságokkal keresi meg ügyfeleit, felhasználóit. A címlista a következő adatokat tartalmazza:

 • az ügyfél által, kapcsolattartás céljára megadott e-mail cím
 • cégnév

Jelen adatkezelés alapja Henkel azon jogos érdeke, hogy meglévő ügyfeleit, felhasználóit megtartsa, a fennálló üzleti kapcsolat körében új üzletet szerezzen.

Amennyiben nem szeretne hírlevelet kapni tőlünk, kérjük írjon a kérdéses email címéről a henkel.magyarorszag@henkel.com címre megjelölve a következőt: „Leiratkozás Ragasztástechnológiai hírlevélről”. Levelét az adatkezeléssel szembeni tiltakozásnak tekintjük, és adatait (cégnév, e mail cím) töröljük a vonatkozó címlistánkról.

Leiratkozását kizárólag a hírlevéllel kapcsolatban tekintjük leiratkozásnak, az a cégeink között fennálló üzleti kapcsolatot nem érinti. A hírlevélhez kapcsolódó levelezési listánkat egyebekben féléves időközönként tekintjük át, és töröljük azokat az e-mail elérhetőségeket, amelyek olyan ügyfelekhez tartoznak, ahol a megelőző félévben nem volt érdeklődés termékeink és szolgáltatásaink iránt.

 

5.      Sütik, pixel

Az oldal sütiket és ahhoz hasonló technológiai megoldásokat alkalmaz. Ezek a sütik olyan kicsi adategységek, amelyeket a böngésző az eszköz merevlemezén ideiglenesen tárol, és amelyek a weboldalunk használatához szükségesek. A cookie-k gyakran tartalmaznak egyedi azonosítót, amely egy véletlenszerűen generált és az eszközön tárolt azonosító. Néhány a webhely munkamenetének végén lejár; mások hosszabb ideig maradnak az eszközön. Az oldal alapműködéséhez szükséges sütik (alapműködéshez szükséges süti) kezelése automatikusan történik. alkalmazásra. Más sütik (vagy ehhez hasonló technológiai megoldások) csak az Ön előzetes hozzájárulása esetén kerülnek alkalmazásra.

A sütik több típusát különböztetjük meg. Az elsődleges féltől származó sütik azok, amelyeket a felkeresett webhely helyez el, és amelyekhez csak az adott webhely férhet hozzá. Harmadik féltől származó sütiket más szervezetek helyezik el, és a Henkel által igénybe vett szolgáltatásokat biztosítják. Például külső elemzés-szolgáltatás használata esetén az ezt szolgáltató partnerünk sütiket helyez el a nevünkben, hogy az oldalunkon kedvelt és nem-kedvelt tartalmakról elemzést kapjunk. Ezen kívül a meglátogatott webhely tartalmazhat beágyazott tartalmat, például a YouTube-tól, amely viszont a beágyazott tartalom megjelenítéséért saját süti alkalmazhat.

A pixel általában nem több, mint egy 1 pixel x 1 pixel méretű átlátszó kép, amelyet a weboldalon helyeznek el olyan adatok gyűjtésére, mint például az IP-cím, a böngésző típusa, a hozzáférés ideje vagy a korábban beállított sütik, a tartalom személyre szabása vagy a böngészés hatékonyabbá és könnyebbé tétele érdekében. Gyakran a sütikkel együtt alkalmazzák, mivel a pixelek sütiket generálnak és kezelnek.

Amennyiben hozzájárult, a webhely adatokat gyűjt az eszköz operációs rendszeréről, böngészőjéről, a beállított nyelvről, telepített betűtípusokról, IP-címéről, beépülő moduljairól és további információkról. Ez lehetővé teszi, hogy személyre szabott marketing továbbítása érekében az eszköz újra azonosítható legyen.

Az általunk használt sütikkel (vagy ehhez hasonló technológiai megoldásokkal) és funkciójukkal kapcsolatban bővebb információt a „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt ér el.

Itt a jövőre nézve bármikor vissza is vonhatja hozzájárulását a kérdéses süti letiltásával.

Az Ön által tett beállítások az adott oldalra, az éppen használt böngészőre és eszközre lesznek érvényesek. Amennyiben tehát Ön otthonról és munkahelyéről is meglátogatja oldalunkat vagy többféle böngészőt is használ, akkor az Ön által preferált beállításokat minden egyes eszközre, illetve böngészőre meg kell adnia.

 

a)      Google Ads

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, a weboldal a Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) ("Google") által nyújtott "Google Ads" szolgáltatást használja, mely a hirdetési tevékenység hatékonyságát értékeli és a felhasználó újbóli felismerését teszi lehetővé. Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, a „Google Ads” süti telepít az eszközére. Ezzel a sütivel a Google – felhasználva az Ön weboldalunk használatával kapcsolatos adatait, a weboldalunkkal és a hirdetéseinkkel történt interakciókat, valamint az Ön IP-címét, böngésző adatait, korábban látogatott webhelyeit, illetve a webhely elérésének dátumát és idejét – hirdetéseink elérését elemzi, valamint a személyre szabott hirdetéseket jelenít meg. Ennek során, ugyanezen célból az is meghatározható, hogy Ön, illetve az Ön háztartása több eszközzel rendelkezik-e. A „Remarketing” segítségével weboldalunk felhasználói a Google hirdetési hálózatának más webhelyein újra azonosíthatók és felismerhetők (pl. A Google kereső funkciójában és a YouTube-on), így az érdeklődésükre szabott hirdetések jeleníthetők meg számukra. A sütik által generált Ön webhely használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címet is) a Google Egyesült Államok-beli szerverein kerülnek tárolásra. Az európai jog alapján az Egyesült Államok nem garantálja az adatvédelem megfelelő szintjét. Az Egyesült Államok-beli kormányzati szervek a tömeges megfigyelést lehetővé tevő jogszabályok alapján hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Amennyiben az Ön személyes adatai így átadásra kerülnek, azok nem részesülnek az európaival azonos szintű védelemben, és előfordulhat, hogy Ön az adatokkal kapcsolatos jogait nem gyakorolhatja.

A Henkel weboldalán a cookie-k engedélyezésével Ön elfogadja a fent említett adatok felhasználását és a Google által fent leírt adatkezelést.

A Google-szolgáltatások adatvédelméről itt talál további információt: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Adatgyűjtés letiltása

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával.

Amennyiben Ön általánosságban egyetért a sütik alkalmazásával, de nem szeretné, hogy  személyre szabott reklámok jelenjen meg Önnek, akkor ezen a linken további információt talál a Google Önnel kapcsolatos hirdetési beállításainak módosításáról (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en). Másik megoldásként telepíthet készülékére egy leiratkozási bővítményt is (https://support.google.com/ads/answer/7395996).


b)     Google Analytics

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, ez a webhely a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) és a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) (“Google”) által biztosított Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. Ebből a célból a Google sütit telepít az eszközére. Ezzel a sütivel a Google – felhasználva a böngésző és az eszköz adatait, valamint az Ön IP-címét, korábban látogatott webhelyeit, illetve a weblapot tároló szervernek küldött kérelem dátumát és idejét – az Ön weboldal használatát értékeli, valamint jelentést készít a weboldal használatáról a weboldal üzemeltetőinek és az Ön weboldalon végzett és az internet használattal kapcsolatos tevékenységéről a weboldal szolgáltatójának. A süti a felhasználók és a hirdetések közötti interakciókról (szöveges hirdetésre kattintás vagy videohirdetés megtekintése) is gyűjt információkat.

A Henkel az összegyűjtött adatokat a kampányok optimalizálására, célzott hirdetésekre és a hirdetések személyre szabására használja fel. A Google által telepített sütik lehetővé teszik, hogy személyre szabott hirdetések jelenjenek meg egyrészt a Google webhelyein (pl. a „Google Ads” működési területén), másrészt a mi webhelyeinken (pl. A „Google Campaign Manager 360” működési területén), és - érdeklődésétől függően - amikor más partnerek webhelyeire látogat. Ebből a célból az Ön böngészőjét a reklám megjelenítéséhez azonosítják, és hozzárendelik egy célcsoporthoz. Ez az információ az Ön számára releváns és érdekesnek ítélt hirdetések megjelenítésére szolgál.

A Google (mint adatkezelő) saját céljára is felhasználhatja az Ön adatait, például az Ön profiljának kialakításához, illetve az Önről gyűjtött adatokat összekapcsolhatja korábbi Önről gyűjtött adataival (pl. Google-fiókján keresztül). A sütik által generált és az Ön webhely használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címet is) a Google Egyesült Államok-beli szerverein kerülnek tárolásra. Az európai jog alapján az Egyesült Államok nem garantálja az adatvédelem megfelelő szintjét. Az Egyesült Államok-beli kormányzati szervek a tömeges megfigyelést lehetővé tevő jogszabályok alapján hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Amennyiben az Ön személyes adatai így átadásra kerülnek, azok nem részesülnek az európaival azonos szintű védelemben, és előfordulhat, hogy Ön az adatokkal kapcsolatos jogait nem gyakorolhatja.

A szolgáltatás IP-cím anonimizálással működik, azaz a Google az IP-cím utolsó 8 bitből álló részét törli vagy olvashatatlanná teszi az Európai Unió tagállamait, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más részes feleit érintően. Csak kivételes esetben történik a teljes IP-cím elküldése az Egyesült Államokba, ekkor az anonimizálásra már a Google Egyesült Államok-beli szerverein kerül sor.

A Henkel weboldalán a cookie-k engedélyezésével Ön elfogadja a fent említett adatok felhasználását és a Google által fent leírt adatkezelést.

A Google-szolgáltatások adatvédelméről itt talál további információt: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Adatgyűjtés letiltása

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával.

Amennyiben Ön általánosságban egyetért a sütik alkalmazásával, de a Google Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó sütiket szeretné letiltani, akkor ezen a linken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) telepíthet készülékére egy leiratkozási bővítményt a Google Analytics adatgyűjtésének és felhasználásának (sütik és IP-cím) kikapcsolásához.


c)      Google Optimize 360

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, weboldalunkon a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) által nyújtott "Google Optimize 360" szolgáltatást használjuk. A Google Optimize elemzi webhelyünk különböző változatainak használatát, és a felhasználók weboldalon folytatott tevékenysége alapján hozzájárul a felhasználói élmény javításához. A Google Optimize a Google Analytics-hez tartotó szolgáltatás, így a Google Analytics-szel kapcsolatos fenti információk érvényesek a Google Optimize szolgáltatásra is.

Adatgyűjtés letiltása

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával vagy telepíthet készülékére egy leiratkozási bővítményt a Google Analytics adatgyűjtésének és felhasználásának kikapcsolásához (lásd feljebb).


d)     Adobe Analytics

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, weboldalunk az Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Írország) („Adobe”) által üzemeltetett Adobe Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. Ebből a célból az Adobe sütit telepít az eszközére. Ezzel a sütivel az Adobe – felhasználva a böngésző és az eszköz adatait, valamint az Ön IP-címét, korábban látogatott webhelyeit, illetve a weblapot tároló szervernek küldött kérelem dátumát és idejét – az Ön weboldal használatát értékeli, valamint jelentést készít a weboldal használatáról a weboldal üzemeltetőinek és az Ön weboldalon végzett és az internet használattal kapcsolatos tevékenységéről a weboldal szolgáltatójának.

Az Adobe (mint adatkezelő) saját céljára is felhasználhatja az Ön adatait, például az Ön profiljának kialakításához, illetve az Önről gyűjtött adatokat összekapcsolhatja korábbi Önről gyűjtött adataival (pl. Adobe-fiókján keresztül).

A sütik által generált és az Ön webhely használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címet is) az Adobe Egyesült Királyságbeli szerverein kerülnek tárolásra. Az adatvédelem megfelelő szintjét a GDPR 46. cikke alapján létrejött általános adatvédelmi kikötések biztosítják. A GDPR 45. cikke szerinti megfelelőségi határozat jelenleg függőben van.

A szolgáltatás IP-cím anonimizálással működik, azaz az IP-cím utolsó 8 bitből álló része elrejtésre kerül, amikor az Adobe összegyűjti az IP-címet. Az anonimizálásra az IP-cím bármilyen kezelését megelőzően kerül sor. Ennek eredményeként a megmaradt adatsor csak hozzávetőleges helymeghatározásra alkalmas statisztikai elemzés céljából.

A Henkel weboldalán a cookie-k engedélyezésével Ön elfogadja a fent említett adatok felhasználását és a fent leírt adatkezelést az Adobe részéről.

Az Adobe szolgáltatások adatvédelméről itt talál további információt: https://www.adobe.com/privacy/policy.html  

Adatgyűjtés letiltása

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával. Amennyiben Ön általánosságban egyetért a sütik alkalmazásával, de az Adobe Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódó sütiket szeretné letiltani, akkor ezen a linken (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) kikapcsolhatja az Adobe Analytics adatgyűjtését és -felhasználását (sütik és IP-cím).


e)     Google Campaign Manager 360 (korábban DoubleClick)

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, weboldalunk a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) által üzemeltetett Google Campaign Manager 360 szolgáltatást alkalmazza annak érdekében, hogy releváns hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek. Erre a célra a Google az Ön IP-címének felhasználásával sütit telepít az eszközére. Ez a cookie az IP-címen, a böngésző és az eszköz információin, a meglátogatott webhelyeken és a hozzáférés idején kívül információkat gyűjt a böngészőben megjelenített hirdetésekről és arról, hogy Ön mely hirdetésekre kattint. Ez lehetővé teszi a Google és a partneroldalak számára, hogy az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetéseket jelenítsenek meg a Henkel-oldalak és más webhelyek korábbi látogatásai alapján. A Campaign Manager sütik a böngészőhöz rendelt álneves azonosító számot használják a képernyőn megjelenő és vonzónak ítélt hirdetések ellenőrzéséhez. Ennek során azonosítja a böngészőt a hirdetések megjelenítésekor, és hozzárendeli egy célcsoporthoz. A Google által telepített sütik lehetővé teszik, hogy személyre szabott hirdetések jelenjenek meg egyrészt a Google webhelyein (pl. a „Google Ads” működési területén), másrészt a mi webhelyeinken (pl. A „Google Campaign Manager 360” működési területén), és - érdeklődésétől függően - amikor más partnerek webhelyeire látogat.

Ezeket az információkat arra is felhasználjuk, az Ön weboldal használatát értékeljük, valamint, hogy jelentés készüljön a weboldal használatáról a weboldal üzemeltetőinek és az Ön weboldalon végzett és az internet használattal kapcsolatos tevékenységéhez kapcsolódó egyéb szolgáltatást nyújtsunk.

A Google (mint adatkezelő) saját céljára is felhasználhatja az Ön adatait, például az Ön profiljának kialakításához, illetve az Önről gyűjtött adatokat összekapcsolhatja korábbi Önről gyűjtött adataival (pl. Google-fiókján keresztül).

A sütik által generált és az Ön webhely használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címet is) a Google Egyesült Államok-beli szerverein kerülnek tárolásra. Az európai jog alapján az Egyesült Államok nem garantálja az adatvédelem megfelelő szintjét. Az Egyesült Államok-beli kormányzati szervek a tömeges megfigyelést lehetővé tevő jogszabályok alapján hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Amennyiben az Ön személyes adatai így átadásra kerülnek, azok nem részesülnek az európaival azonos szintű védelemben, és előfordulhat, hogy Ön az adatokkal kapcsolatos jogait nem gyakorolhatja.

A Henkel weboldalán a cookie-k engedélyezésével Ön elfogadja a fent említett adatok felhasználását és a Google által fent leírt adatkezelést.

A Google-szolgáltatások adatvédelméről itt talál további információt: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Adatgyűjtés letiltása

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával.

Amennyiben Ön általánosságban egyetért a sütik alkalmazásával, de a Google Campaign Manager szolgáltatáshoz kapcsolódó sütiket szeretné letiltani, akkor ezen a linken (www.google.com/settings/ads/onweb) kikapcsolhatja a Google Campaign Manager adatgyűjtését és -felhasználását (sütik és IP-cím).


f)       Facebook Pixel

Amennyiben ahhoz Ön hozzájárult, weboldalunkon a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország) és a Facebook, Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia 94025 USA) („Facebook”) által biztosított Facebook Pixelt használjuk. Ez az szolgátatás lehetővé teszi számunkra, hogy elemezzük és személyre szabhassuk hirdetéseinket a weboldalunk Ön általi használata alapján. Ennek érdekében a pixel kezeli az Ön IP-címét, a böngésző adatait, a webhelyeinkre tett látogatásait és az ott végzett műveleteit, a „Facebook-azonosítót”, valamint a szerverkérés dátumát és idejét.

A Pixel és egyéb Üzleti Szolgáltatások révén általunk kezelt adataival kapcsolatos további információ elérhető a Facebook Üzleti Szolgáltatási Feltételek 1 a. bekezdésében

(https://www.facebook.com/legal/technology_terms).

Az összegyűjtött adatok kampányok optimalizálása és közönségcsoportok létrehozása céljából kerülnek felhasználásra. A közönségcsoportok a begyűjtött adatok révén létrehozott Facebook felhasználókból álló csoportok, melynek segítségével célzott hirdetési kampányok szervezhetők (Facebook Ads). Ennek során, ugyanezen célból az is meghatározható, hogy Ön, illetve az Ön háztartása több eszközzel rendelkezik-e.

A Facebook (mint adatkezelő) saját céljára is felhasználhatja az Ön adatait, például az Ön profiljának kialakításához, illetve az Önről gyűjtött adatokat összekapcsolhatja korábbi Önről gyűjtött adataival (például a Facebook-fiókján keresztül). Ha Ön a Facebook regisztrált felhasználója, akkor a Facebook az összegyűjtött információkat hozzárendelheti fiókjához. Még abban az esetben is, ha még nem regisztrálta magát a Facebookon, vagy nincs bejelentkezve oda, a Facebookhoz eljuthat az Ön IP-címe és más azonosítója.

A Facebook is részben az Egyesült Államokban kezeli az adatokat. Az európai jog alapján az Egyesült Államok nem garantálja az adatvédelem megfelelő szintjét. Az Egyesült Államok-beli kormányzati szervek a tömeges megfigyelést lehetővé tevő jogszabályok alapján hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Amennyiben az Ön személyes adatai így átadásra kerülnek, azok nem részesülnek az európaival azonos szintű védelemben, és előfordulhat, hogy Ön az adatokkal kapcsolatos jogait nem gyakorolhatja.

A Henkel weboldalán a sütik engedélyezésével Ön elfogadja a fent említett adatok felhasználását és a Facebook által fent leírt adatkezelést.

A Facebook-szolgáltatások adatvédelméről és a kapcsolódó megőrzési időkről itt talál további információt:

https://www.facebook.com/privacy/explanation és https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Adatgyűjtés letiltása:

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával.

Ön módosíthatja hirdetésbeállításait a böngésző beállításának megváltoztatásával vagy a Facebook beállítás menüpont alatt, amennyiben nem szeretne az érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket kapni Facebook oldalán. (https://www.facebook.com/help/568137493302217).


g)      Közösségi média

A közösségi média tartalomkezelési szolgáltatásai, például a különböző közösségi média hálózatok sütijei és beépülő moduljai („plug-ins”) megtalálhatók weboldalunkon. A kapcsolódó szolgáltatásokat az érintett vállalatok („szolgáltatók”) kizárólag az Ön hozzájárulása esetén biztosítják. A szolgáltatások célja, hogy lehetővé tegyék a közzétett tartalom megtekintését és megosztását. Az említett szolgáltatók közé tartoznak az alábbiak:

 • A Facebook felületet a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, az EU-n belül pedig a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország („Facebook") működteti. A Facebook beépülő moduljai és azok megjelenési formájának megtekintéséhez, látogasson el a következő oldalra:  https://developers.facebook.com/docs/plugins
 • A YouTube szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA („Google”) az EU-n belül pedig a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország („Google”) biztosítja. A YouTube beépülő moduljainak áttekintéséhez keresse fel a következő weboldalt: https://developers.google.com/youtube/documentation
 • Az Instagram szolgáltatója a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország („Instagram”). Az Instagram beépülő moduljainak és megjelenésük áttekintéséhez keresse fel a következő weboldalt: https://developers.facebook.com/docs/instagram
 • A LinkedIn szolgáltatója a LinkedIn Corporation, 1000 West Maude Avenue, Sunnyvale, Kalifornia 94085, USA, az EU-n belül pedig a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország („LinkedIn”). A LinkedIn beépülő moduljainak és megjelenésük áttekintéséhez keresse fel a következő weboldalt:  https://developer.linkedin.com/plugins#

A weboldalainkat böngésző felhasználók adatainak magasabb szintű védelme érdekében ezek a közösségi média szolgáltatások „2-kattintásos gombként" vannak létrehozva. A beágyazás ezen formája biztosítja, hogy amikor egy ilyen szolgáltatásra kattintva nyitnak meg egy oldalt, a kattintással nem kapcsolódnak automatikusan az adott szolgáltató szervereihez. A böngésző csak abban az esetben létesít közvetlen kapcsolatot a szolgáltatók szervereivel, ha Ön aktiválja ezeket a szolgáltatásokat, és ezzel engedélyt ad az adatok továbbítására. Ilyenkor az érintett szolgáltató közvetlenül az Ön böngészőjének továbbítja a szolgáltatás tartalmát, ami azt követően a képernyőn is megjelenik.

A közösségi média szolgáltatás az azt működtető szolgáltatójának információt ad az Ön által korábban meglátogatott webhelyekről, az IP-címéről, a böngészőjéről, valamint a szerverkérés dátumáról és idejéről. A közösségi média bármely funkciójának használatával (pl. „Megosztás” gombra kattintás, megjegyzés küldése) ezeket az információkat a böngésző közvetlenül továbbítja a szolgáltatónak. A szolgáltatók (mint adatkezelők) saját céljaikra is felhasználhatják az Ön adatait, például elemzési, marketing célra vagy az Ön profiljának kialakításához, illetve az Önről gyűjtött adatokat összekapcsolhatja korábbi Önről gyűjtött adataival (például a fiókján keresztül), még abban az esetben is, ha Ön nincs bejelentkezve a közösségi média fiókjába.

A közösségi média szolgáltatók is részben az Egyesült Államokban kezelik az adatokat. Az európai jog alapján az Egyesült Államok nem garantálja az adatvédelem megfelelő szintjét. Az Egyesült Államok-beli kormányzati szervek a tömeges megfigyelést lehetővé tevő jogszabályok alapján hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz. Amennyiben az Ön személyes adatai így átadásra kerülnek, azok nem részesülnek az európaival azonos szintű védelemben, és előfordulhat, hogy Ön az adatokkal kapcsolatos jogait nem gyakorolhatja.

A Henkel weboldalán a sütik engedélyezésével Ön elfogadja a fent említett adatok felhasználását és a közösségi média szolgáltatók általi fent leírt adatkezelést.

Az adatok szolgáltató általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti adatkezeléssel kapcsolatban az Önt megillető jogokról és a rendelkezésre álló lehetőségekről a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában találhat további tudnivalókat:

A Facebook által kiadott adatvédelmi irányelvek:
http://www.facebook.com/policy.php

A Google által kiadott adatvédelmi irányelvek:
https://policies.google.com/privacy

Az Instagram által kiadott adatvédelmi irányelvek:
https://help.instagram.com/155833707900388/

A LinkedIn által kiadott adatvédelmi irányelvek:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Adatgyűjtés letiltása:

A „Sütik” és „Sütik testreszabása” menüpontok alatt a jövőre nézve bármikor visszavonhatja hozzájárulását a sütik letiltásával.

Ön módosíthatja hirdetésbeállításait a böngésző vagy a közösségi média felület beállításának megváltoztatásával.

 

6.      Az adatvédelemmel kapcsolatban Önt megillető jogok, adatvédelmi felelős

 • Ön bármikor érvényesítheti az adatihoz való hozzáféréshez fűződő jogát. Továbbá, amennyiben azok feltételei fennállnak, Ön az alább felsorolt jogokkal is élhet:
 • Helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz történő panaszbenyújtáshoz való jog
 • Adathordozhatósághoz fűződő jog (2018. május 25-től kezdődően)

Tiltakozáshoz való jog

A Henkel jogos érdeke alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.


Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik, úgy hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja.

Ilyen esetekben, illetve, ha bármilyen kérdése vagy kérése merül fel személyes adataival kapcsolatban, kérjük, levélben vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi felelősünkkel a következő címen:

Henkel Magyarország Kft.
1113 Budapest,
Dávid Ferenc u. 6.
(e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com)