Analytické služby

Zákazníci kupujúci chemické látky určené na predbežnú úpravu môžu využiť služby Skupiny pre analytické riešenia spoločnosti Henkel, ktorá pozostáva z 12 kombinovaných a zrýchlených laboratórií. Kľúčovou výhodou Skupiny pre analytické riešenia spoločnosti Henkel je včasné doručenie presných analýz vzoriek a správ.

20 zamestnancov analytických laboratórií má v priemere vyše 16 rokov skúseností v danom odvetví. Viacerí členovia tímu majú vysokoškolské vzdelanie II. alebo III. stupňa (PhD/Mgr.), pričom väčšina má aspoň jeden alebo viaceré bakalárske tituly z oblasti chémie či prírodných vied. Tento špecializovaný tím vykonáva rozličné analýzy od kontroly úpravných roztokov a dielov zákazníkov až po analýzu, ktorou sa odhalí príčinu vzniku problémov u zákazníka. Prostredníctvom systému správy laboratórnych informácií spoločnosti Henkel, ktorý funguje v laboratóriách skupiny pre analytické riešenia, udržiava tím oddelenia analytických služieb efektívny tok informácií smerom k zákazníkovi vrátane sledovania výsledkov na základe čísla produktu, zákazníka a radu.

Medzi komplexné analytické služby spoločnosti Henkel patrí okrem iného aj:

 • Charakterizácia náteru na predbežnú úpravu (SEM, XRD, XRF a pod.)
 • Analýza úpravného roztoku zákazníka (ICP, IC, HPLC, UV-Vis a pod.)
 • Analýza s riešením problémov pre zákazníkov (Fe-SEM, FTIR, GC-MS, LC-MS, NMR a pod.)
 • Environmentálna analýza a testovanie korózie materiálov súčiastok zákazníkov (ASTM, GMW, SAE, Mil a pod.)

Testovacie zariadenia

Šírka a záber analytických zariadení spoločnosti Henkel nemá obdobu u žiadneho dodávateľa predbežných úprav v automobilovom priemysle, pričom zákazníkom ponúkame rôzne typy skúšok. K týmto zariadeniam patria okrem iného aj:

 • Skenovacie elektrónové mikroskopy (SEM/Fe-SEM) s analyzátormi EDX
 • Stereomikroskopy a metalograf s viacerými zobrazovacími režimami
 • Röntgenový difraktometer (XRD) pre pomery p a identifikáciu kryštalických materiálov
 • Röntgenové fluorescenčné analyzátory (XRF) – založené na výskume a reálnych podmienkach
 • Zariadenia na infračervenú spektroskopiu založenú na Fourierovej transformácii (FTIR) s mikroskopom
 • Spektrometer pre ultrafialové a viditeľné svetlo na analýzu komponentov
 • Plynové chromatografy (GC) určené na kvantifikáciu rozpúšťadiel a prchavých organických látok
 • Zariadenia na vysokovýkonnú plynovú chromatografiu (HPLC) určené na kvantifikáciu organických látok
 • Zariadenia na iónovú chromatografiu (IC) určené na analýzu aniónov
 • Nukleárna magnetická rezonancia (NMR) určená na analýzu organických látok
 • Gélová permeačná chromatografia (GPC) na identifikáciu molekulárnej hmotnosti
 • Zariadenia kvapalinovej chromatografie s hmotnostným spektrometrom (LC-MS) vhodné pre množstvo organických látok
 • Dynamické a statické soľné nástrekové komory NC-40 určené pre skúšobné protokoly ASTM a OEM
 • Komory ASFC a CASS určené na analýzu priľnavosti a konverzných povlakov