Analitinės paslaugos

Pradiniam paruošimui skirtomis cheminėmis medžiagomis besidomintiems klientams gali būti naudingos „Henkel“ analitinių sprendimų grupės, kurią sudaro 12 kartu dirbančių analitinių ir pagreitintų bandymų laboratorijų, paslaugos. „Henkel“ analitinių sprendimų grupės pagrindiniai privalumai – tikslios ir laiku pateikiamos mėginių analizės ir ataskaitos. 20 „Henkel“ analitinių ir pažengusių darbuotojų vidutinė pramoninės patirtis – daugiau kaip 16 metų. Dalis komandos narių turi magistro arba daktaro laipsnį, didžioji komandos dalis turi vieną ar daugiau bakalauro laipsnių chemijos ar mokslo srityje. Ši motyvuota komanda atlieka įvairaus pobūdžio analizes: nuo kliento procesų dalių validavimo iki kliento patiriamų problemų pagrindinės priežasties nustatymo. Naudodamasi „Henkel“ analitinių sprendimų laboratorijos informacijos valdymo sistema, analitinių paslaugų grupė užtikrina efektyvų informacijos perdavimą klientui, įskaitant produkto rezultatų atsekamumą, kliento ir linijos numerį.

„Henkel“ išsamios analizės paslaugos apima, bet neapsiriboja šiomis paslaugomis:

 • Pradinio paruošimo dangų apibūdinimas (skenuojanti elektroninė mikroskopija (SEM), rentgeno spindulių difrakcija (XRD), rentgeno spindulių fluorescencijos spektometrija (XRF), ir kt.)
 • Kliento procesų analizė (induktyviai susietos plazmos optinės emisijos spektroskopija (ICP), jonų chromatografija (IC), didelio efektyvumo skysčių chromatografija (HPLC), UV-Vis spektrometrija, ir kt.)
 • Kliento problemų sprendimo analizė (skenuojanti elektroninė mikroskopija su lauko emisijos šaltiniu (Fe-SEM), Furjė transformacijos infraraudonųjų spindulių (FTIR) spektroskopija, dujų chromatografija – masių spektrometrija (GC-MS), skysčių chromatografija – masių spektrometrija (LC-MS), branduolių magnetinis rezonansas (NMR), ir kt.)
 • Kliento detalių korozijos aplinkos analizė ir medžiagų bandymai (Amerikos bandymų ir medžiagų draugijos (ASTM), General Motors Worldwide (GMW), SAE, Mil ir kiti bandymai.)

Bandymų įranga

Nė vieni automobilių paviršiaus paruošimo paslaugų tiekėjai neprilygsta „Henkel“ savo analitine įranga. Klientams siūlome įvairias bandymų rūšis. Tarp mūsų turimos įrangos galite rasti tokius prietaisus:

 • Skenuojantys elektroniniai mikroskopai (SEM/Fe-SEM) su rentgeno spindulių energijos dispersijos (EDX) analizatoriais
 • Stereo mikroskopai ir metalografas su įvairias vaizdo režimais
 • Rentgeno spindulių difraktometras (XRD) fosfatų kiekiui ir kristalinėms medžiagoms nustatytiX-ray diffractometer 
 • Rentgeno spindulių fluorescencijos analizatoriai (XRF), pritaikyti lauko tyrimamsX-ray fluorescence analyzers 
 • Furjė Transformacijos Infraraudonųjų Spindulių (FTIR) spektroskopai su mikroskopais
 • Ultravioleto ir regimosios srities spektrometrai komponentų analizei
 • Dujų chromatografijos sistemos (GS) tirpiklių ir lakiųjų organinių medžiagų kiekio nustatymui
 • Didelio efektyvumo skysčių chromatografijos sistemos (HPLC) organinių junginių kiekio nustatymui
 • Jonų chromatografijos sistemos (JC) anijonų analizeiIon chromatograph 
 • Branduolių magnetinio rezonanso aparatas (NMR) organinių junginių analizei
 • Gelchromatografai (GPC) molekulinio svorio nustatymui
 • Skysčių chromatografai – masių spektrometrai (LC-MS) įvairioms organinėms medžiagoms
 • NC-40 dinaminio ir statinio druskos purškimo kameros ASTM ir OĮG bandymų protokolams
 • ASFC ir CASS bandymų kameros sukibimo ir konversinių dangų analizei