Analüütilised teenused

Kliendid saavad nõu pindade eeltöötlemisel ja ettevalmistamisel Henkeli analüütiliste lahenduste osakonnalt, mis koosneb 12-st kombineeritud analüütika ja rakenduse laborist. Henkeli analüütiliste lahenduste osakonna võtme-eelisteks on õigeaegselt täpsete proovianalüüside ja raportite saatmine.

Henkeli 20 analüütilise ja kiirenduse labori osakonna töötajatel on keskmiselt üle 16 aasta kogemust tööstuses. Mitmetel meeskonnaliikmetel on kórgem kraad (magistri- vói doktorikraad) ning enamikul on vähemalt üks või rohkem bakalaureusekraadi keemia / teadusalal. See pühendunud meeskond võib teha erinevaid analüüse alates kliendi protsessiteede valideerimisest ja osadest kuni kliendiprobleemide juurpõhjuste leidmiseni. Kasutades Henkeli analüütiliste lahuste labori teabehaldussüsteemi, vóimaldab analüütiliste teenuste meeskond teabe efektiivset voogu kliendile, k.a toote jälgimistulemused, kliendi ja liini number.

Henkeli ulatuslike analüütiliste teenuste hulka kuuluvad, kuid mitte ainult:

 • Eeltöötluskatte iseloomustus (SEM, XRD, XRF, jne)
 • Kliendi protsessitee analüüs (ICP, IC, HPLC, UV-Vis jne)
 • Kliendi protsessitee analüüs (Fe-SEM, FTIR, GC-MS, LC-MS, NMR, jne)
 • Korrosiooni keskkonnaanalüüs ja materjali testimine (ASTM, GMW, SAE, Mil, jne)

Testimisseadmed

Henkeli analüütiliste seadmete varustus on võrreldamatu ühegi teise autotööstuse eeltöötlemise tarnijaga, pakkudes kliendile palju erinevat liiki teste. Nende seadmete hulka kuuluvad, kuid mitte ainult.

 • Skaneerivad elektronmikroskoobid (SEM / Fe-SEM) koos EDX-analüsaatoritega
 • Stereomikroskoobid ja metallograaf mitme pildistamisrežiimiga
 • Röntgendifraktomeeter (XRD) p-suhete ja kristalse aine identifitseerimiseks
 • Röntgenfluorestsentsanalüsaatorid (XRF) - välja ja uuringupõhine
 • Fourier infrapunase (FTIR) spektroskoopia seadmed mikroskoobiga
 • Ultraviolett / nähtava valguse spektromeeter komponendianalüüsiks
 • Gaaskromatograafid (GC) lahuse ja lenduvate orgaaniliste ainete kvantifitseerimiseks
 • Kõrgsuutliku vedelikkromatograafia (HPLC) seadmed orgaaniliste ühendite kvantifitseerimiseks
 • Ioonkromatograafia (IC) seadmed aniooni analüüsiks
 • Tuuma magnetresonants (NMR) orgaanilise ühendi analüüsiks
 • Geelkromatograafia (GPC) molekulaarmassi identifitseerimiseks
 • Vedelikkromatograaf-massispektromeetrid (LC-MS) paljude orgaaniliste ühendite jaoks
 • NC-40 dünaamilised ja staatilised soolapihustuskambrid ASTM & OEM testimisprotokollide jaoks
 • ASFC & CASS kambrid liimi- ja vahekatete analüüsiks