Analītikas pakalpojumi

Klienti, kuri savā darbā lieto pirmsapstrādes ķīmiskās vielas, gūst labumu no Henkel analītisko risinājumu grupas, ko veido 12 apvienotas un paātrināti strādājošas laboratorijas. Henkel analītisko risinājumu grupas galvenās priekšrocības ir savlaicīga un precīza paraugu analīžu un pārskatu nodrošināšana.

Henkel 20 analītiskie un paātrinājuma režīmā strādājošie darbinieki laboratorijai ir sagādājuši vidēji vairāk nekā 16 gadu ilgu pieredzi savā nozarē. Vairākiem komandas dalībniekiem ir universitātes grāds (PhD/maģistri), lielajam vairumam ir viens vai vairāki bakalaura grādi (BS) ķīmijas/zinātnes jomā. Šī specializētā komanda veic visdažādākās analīzes, sākot no klientu apstrādes vannu un detaļu validēšanas līdz pat saknes cēloņa noteikšanas analīzei klienta problēmu gadījumā. Izmantojot Henkel analītisko risinājumu laboratorijas informācijas pārvaldības sistēmu, analītisko pakalpojumu komanda uztur efektīvu informācijas plūsmu klienta virzienā, ieskaitot izsekošanas rezultātus pēc produkta, klienta un sērijas numura.

Henkel visaptverošie nalītikas pakalpojumi ietver, taču neaprobežojas ar šādiem:

 • Pirmsapstrādes pārklājuma raksturojums (SEM, XRD, XRF u. c.)
 • Klientu apstrādes vannas analīze (ICP, IC, HPLC, UV-Vis u. c.)
 • Klientu problēmu risināšanas analīze (Fe-SEM, FTIR, GC-MS, LC-MS, NMR u. c.)
 • Klientu detaļu korozijas apkārtējās vides analīze un materiālu testēšana (ASTM, GMW, SAE, Mil u. c.)

Testēšanas aprīkojums

Henkel analītiskā aprīkojuma diapazonu un mērogu nepārspēj neviens cits autobūves pirmsapstrādes nodrošinātājs, un šis aprīkojums sniedz iespēju piedāvāt klientiem visdažādāko veidu testus.Šis aprīkojums ietver, taču neaprobežojas ar šādu:

 • Skeneri-elektronu mikroskopi (SEM/Fe-SEM) ar EDX analizatoriem
 • Stereomikroskopi un metalogrāfs ar daudziem attēlveides režīmiem
 • Rentgena staru difraktometrs (XRD) p-attiecības un kristāliskā materiāla identificēšanai
 • Rentgena staru fluorescences analizatori (XRF), paredzēti praktiskajam un zinātniskajam pielietojumam
 • Furjē pārveides infrasarkano staru (FTIR) spektroskopijas iekārtas ar mikroskopu
 • Ultravioletās/redzamās gaismas spektrometrs komponentu analīzei
 • Gāzu hromatogrāfi (GC) šķīdinātāju un gaistošo organisko savienojumu kvantificēšanai
 • Augstas veiktspējas šķidrumu hromatogrāfijas (HPLC) iekārtas organisko savienojumu kvantificēšanai
 • Jonu hromatogrāfa (IC) iekārtas anjonu analīzei
 • Kodolmagnētiskā rezonanse (NMR) organisko savienojumu analīzei
 • Gēla caurlaidības hromatogrāfija (GPC) molekulārā svara noteikšanai
 • Šķidruma hromatogrāfijas masas spektrometri (LC-MS) plašam organisko savienojumu diapazonam
 • NC-40 dinamiskās un statiskās sāls smidzināšanas kameras ASTM un OEM testēšanas protokoliem
 • ASFC un CASS kameras liptspējas un konversijas pārklājuma analīzei