Priemyselné riešenia divízie Henkel Adhesive

Spolupracujeme s novátormi s cieľom zvládnuť zložité problémy v každom odvetví.