Usługi analityczne

Klienci wykorzystujący chemikalia do obróbki wstępnej mogą skorzystać z usług Grupy Rozwiązań Analitycznych Henkla obejmującej 12 połączonych laboratorium analitycznych. Główne korzyści ze współpracy z Grupą Rozwiązań Analitycznych Henkla to otrzymywanie dokładnych analiz próbek i raportów zgodnie z ustalonym terminem.

20 pracowników analitycznych Henkla pracujących w naszych laboratoriach posiada ponad 16 lat doświadczenia w różnych branżach przemysłu. Wielu członków naszego zespołu posiada stopień magistra lub doktora, a większość z nich posiada jeden lub kilka stopni licencjata uzyskanych na kierunkach chemicznych/z zakresu nauk ścisłych. Nasz dedykowany zespół może przeprowadzić różne analizy, począwszy od walidacji kąpieli do obróbki części po dogłębną analizę przyczyn problemów napotykanych przez naszych klientów. Korzystając z systemu zarządzania informacjami Henkla stworzonego na potrzeby laboratorium Rozwiązań Analitycznych, zespół świadczący usługi analityczne zapewnia wydajny przepływ informacji do klienta, włącznie z możliwością śledzenia rezultatów testów wg produktu, klienta i numeru linii.

Kompleksowe usługi analityczne Henkla obejmują m.in:

 • Charakteryzację powłok do obróbki wstępnej (SEM, XRD, XRF itp.)
 • Analizę kąpieli stosowanych przez klienta do obróbki (ICP, IC, HPLC, UV-Vis itp.)
 • Analizę rozwiązywania problemów klienta (Fe-SEM, FTIR, GC-MS, LC-MS, NMR itp.)
 • Analizę środowiska klienta powodującego korozję części i testy materiałowe (ASTM, GMW, SAE, Mil itp.)

Sprzęt do testów

Henkel dysponuje bogatą ofertą sprzętu analitycznego, której nie dorównuje asortyment żadnego innego dostawcy produktów do obróbki wstępnej dla branży motoryzacyjnej. Oferujemy klientom szeroką gamę testów.Nasza oferta obejmuje m.in:

 • Skaningowe elektroskopy mikronowe (SEM/Fe-SEM) z analizatorami EDX
 • Stereomikroskopy i metalograf z różnymi trybami obrazowania
 • Dyfraktometr rentgenowski (XRD) do identyfikacji wskaźników p i materiałów krystalicznych
 • Rentgenowskie analizatory fluorescencyjne (XRF) - do badań w terenie i w laboratorium
 • Urządzenia do spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) z mikroskopem
 • Spektrometr UV-VIS do analizy komponentów
 • Chromatografy gazowe (GC) do oznaczania zawartości rozpuszczalników i lotnych związków organicznych
 • Wysoko wydajne chromatografy cieczowe (HPLC) do oznaczania zawartości związków organicznych
 • Chromatografy jonowe (IC) do analizy anionów
 • Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR) do analizy związków organicznych
 • Chromatografię żelowo-permeacyjną (GPC) do określania wagi molekularnej
 • Chromatografy cieczowe ze spektrometrem masowym (LC-MS) do oznaczana różnych związków organicznych
 • Dynamiczne i statyczne komory solne NC-40 do protokołów testów ASTMamp; OEM
 • Komory ASFC & CASS do analizy adhezji i powłok konwersyjnych