Analytické služby

Zákazníci provádějící chemická přípravná ošetření využívají Skupinu analytických řešení Henkel skládající se z 12 společných analytických a akcelerovaných laboratoří. Klíčovými přednostmi Skupiny analytických řešení Henkel jsou vyhotovení včasných a přesných zpráv o analýzách vzorků.

20 analytických a akcelerovaných zaměstnanců Henkel přináší do laboratoří v průměru více než 16 let zkušeností v odvětví. Několik členů týmu jsou držitelé univerzitního diplomu (PhD/mgr.), přičemž většině byl udělen jeden či více bakalářských titulů (Bc.) v oblasti chemie/vědy. Tento specializovaný tým provádí řadu analýz, od kontroly lázní zákazníka pro zpracování a dílů po analytické stanovení hlavních příčin problémů zákazníků. Díky využívání systému řízení informací Laboratoře analytických řešení Henkel analytický servisní tým udržuje efektivní tok informací k zákazníkovi, včetně sledování výsledků podle výrobku, zákazníka a čísla linky.

Komplexní analytické služby Henkel zahrnují například:

 • Stanovení charakteristik přípravného nátěru (SEM, XRD, XRF atd.)
 • Analýzu lázně zákazníka pro zpracování (ICP, IC, HPLC, UV-Vis atd.)
 • Analýzu řešení problémů zákazníka (Fe-SEM, FTIR, GC-MS, LC-MS, NMR atd.)
 • Analýzu korozivního prostředí u zákazníka a zkoušky materiálů (ASTM, GMW, SAE, Mil atd.)

Zkušební vybavení

Šířce a rozsahu analytického vybavení společnosti Henkel nemůže konkurovat žádný jiný dodavatel automobilových polotovarů, přičemž zákazníkům nabízí různé zkušební typy. Toto vybavení zahrnuje například:

 • Skenovací elektronové mikroskopy (SEM/Fe-SEM) s analyzéry EDX
 • Stereomikroskopy a metalografy s několika zobrazovacími režimy
 • RTG difraktometr (XRD) pro p-poměry a identifikaci krystalického materiálu
 • RTG fluorescenční analyzéry (XRF) - terénní a laboratorní
 • Jednotky pro infračervenou spektroskopii s Fourierovou transformací
 • Spektrometr ultrafialového a viditelného pásma pro analýzu komponentů
 • Plynové chromatografy (GC) pro kvantifikaci rozpouštědel a těkavých organických látek
 • Vysoce výkonné jednotky kapalné chromatografie (HPLC) pro kvantifikaci organických sloučenin
 • Iontové chromatografické (IC) jednotky pro analýzu aniontů
 • Nukleární magnetická rezonance (NMR) pro analýzu organických sloučenin
 • Gelová chromatografie (GPC) pro stanovení molární hmotnosti
 • Kapalinový chromatografy s hmotnostním spektrometrem (LC-MS) pro širokou řadu organických sloučenin
 • NC-40 dynamické a statické komory se solným postřikem pro zkušební protokoly ASTM a OEM
 • Komory ASFC a CASS pro analýzu lepení a konverzních nátěrů