Impresum

Obsah zabezpečil:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o. 

Sídlo: 
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava, Slovensko

Poštová adresa:
820 09 Bratislava 29, Slovensko
P.O. Box 66

Obchodný register:
Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka 1413/B

IČO:
17324246

IČ-DPH.:
SK2020325384