Henkel līmju rūpnieciski risinājumi

Mēs strādājam kopā ar novatoriem, lai risinātu sarežģītus izaicinājumus ikvienā nozarē.