Termeni si conditii de utilizare

Datorita inovatiilor tehnologice si schimbarilor legislative, acest document trebuie sa fie revizuit, din cand in cand, de catre noi. Prin urmare, solicitam utilizatorilor sa ia cunostinta de acest document – Termeni si Conditii de Utilizare - inainte de fiecare vizita, pentru a fi la curent cu toate schimbarile si amendamentele aparute.

 

Introducere

Acest site este proprietatea Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germania. Informaţia disponibilă pe acest site despre Henkel AG & Co. KGaA (denumită în continuare Henkel), despre companiile afiliate Henkel şi terţi se vrea a fi cât se poate de corectă. Cu toate acestea, nu putem garanta pentru corectitudinea informaţiei. Henkel nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru vreo greşeală din conţinutul acestui site. Declaraţiile făcute pe acest site au fost făcute în concordanţă cu cunoştinţele şi convingerile noastre. Cu toate acestea, rezultatele finale pot diferi în mare măsură de declaraţiile iniţiale, deoarece depind de un grup de factori de natură competiţională şi macroeconomică care sunt în unele cazuri foarte dificil de actualizat constant pe acest site.

Accesând acest site, acceptaţi fără nicio restricţie sau rezervă următorii Termeni Generali de Utilizare a Site-ului pe care îi puteţi vizualiza sau tipări.

ACEST SITE ȘI INFORMAȚIILE AFERENTE ACESTUIA NU SUNT DESTINATE SAU APROBATE PENTRU A FI UTILIZATE PE TERITORIUL STATELOR UNITE ALE AMERICII SAU DE CĂTRE CETĂȚENI SAU REZIDENȚI AI STATELOR UNITE ALE AMERICII. PERSOANELE RESPECTIVE SUNT RUGATE SĂ UTILIZEZE DATELE DE CONTACT DE PE SITE-UL LOCAL HENKEL SAU DE PE SITE-URILE COMPANIILOR AFILIATE HENKEL DIN STATELE UNITE ALE AMERICII.

 

Termeni generali de folosire a site-ului

1. Legea drepturilor de autor

Paginile site-ului nostru sunt protejate de legea drepturilor de autor. În particular, orice reproducere, adaptare, traducere, stocare sau procesare în alte media, incluzând stocarea şi procesarea prin mijloace electronice se bucură de copyright. Orice utilizare parţială sau integrală va necesita acordul prealabil în scris din partea Henkel CEE, numită în continuare Henkel. Atât conţinutul cât şi structura site-ului sunt protejate de legea drepturilor de autor. Orice reproducere a informaţiilor sau datelor, în particular folosirea textelor sau imaginilor de produse (cu excepţia materialelor de presă) necesită acordul prealabil în scris din partea Henkel. Ilustraţiile sunt protejate de § 73 Legea Austriacă a Drepturilor de Autor (UrhG). Drepturile de diseminare şi de reproducere sunt deţinute de Henkel. Drepturile de folosinţă ale imaginilor se păstrează atunci când imaginile sunt adăugate automatic sau manual într-o arhivă.

Fotografiile de presă Henkel pot fi folosite doar pentru scopuri editoriale. Imaginile Henkel care sunt reproduse şi/sau modificate pentru scopuri editoriale trebuie să conţină anunţul de copyright "© [An] Henkel AG & Co. KGaA. Toate drepturile rezervate." Retipărirea este gratuită, cu toate acestea cerem o copie a documentelor.

© 2020 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Toate drepturile rezervate.

2. Mărci înregistrate

Logo-ul oval Henkel, şi toate denumirile produselor şi/sau reprezentările grafice ale produselor aflate pe aceste pagini sunt mărci înregistrate ale partenerilor adiţionali, co-partenerilor, membrilor şi reprezentanţilor legali. Orice abuz sau utilizare neautorizată ale acestor mărci sunt interzise şi constituie încălcări ale legii mărcilor, legii dreptului de autor şi a altor legi ale proprietăţii intelectuale şi ale concurenţiei neloiale.

3. Renunţarea la drepturi ale părţilor terţe ale websitului

a. Paginile acestui website conţin linkuri ("hyperlinkuri") către alte websituri care sunt administrate de părţi terţe şi ale căror conţinuturi nu sunt cunoscute companiei Henkel. Henkel permite doar accesul către aceste situri, dar nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestora. Linkurile noastre către websiturile părţilor terţe sunt menite să vă faciliteze navigarea. Formulările de pe siturile redirecţionate nu ne aparţin. Nu ne identificăm cu niciun fel de conţinut de pe paginile de website ale părţilor terţe. În particular, nu ne asumăm nicio răspundere pentru încălcările prevederilor legale sau pentru încălcările drepturilor părţilor terţe.

b. Administratorii websiturilor la care se ajunge prin redirecţionarea de pe websitul Henkel sunt exclusiv responsabili de conţinutul acestor pagini, de asemenea de produsele puse în vânzare sau de comenzile relaţionate, de orice tip.

c. Henkel nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio încălcare a legii dreptului de autor, a legii mărcilor sau a drepturilor proprietăţii intelectuale sau personale care se pot produce pe o pagină accesată printr-un hyperlink.

d. În cazul unei comenzi sau unei declaraţii legale de orice fel, se încheie un contract între utilizator şi administratorul websitului respectiv sau între utilizator şi altă parte legală sau persoană instruită în această privinţă, fără nicio relaţionare între Henkel şi utilizator. Vă rugăm să consultaţi termenii legali şi condiţiile de utilizare de pe websitul redirecţionat.

e. Această declarație de exonerare a răspunderii este valabilă pentru toate linkurile afișate pe site-ul henkel.com și pentru conținutul de pe site-urile către care utilizatorul este redirecționat prin intermediul unor astfel de linkuri.

4. Declarație generală de exonerare a răspunderii

Orice responsabilitate Henkel pentru prejudiciile survenite în urma utilizării acestui website - fără a ţine seama de cauzele legale, inclusiv ofensele - este limitată la prejudiciile cauzate cu bună ştiinţă sau prin neglijenţă gravă. În aceeaşi măsură, responsabilitatea obligatorie Henkel faţă de încălcările contractuale, totalitatea reclamaţiilor va fi limitată la prejudiciile previzibile. Acest lucru nu va afecta responsabilitatea Henkel în privinţa legii Responsabilităţilor Produsului sau în alte garanţii oferite anterior. Deasemenea, limitările responsabilităţilor mai sus menţionate nu se aplică în cazul vătămărilor corporale, atentării la viaţa sau sănătatea unei persoane.

Henkel se angajzează să nu permită intruziunea viruşilor pe websitul Henkel, pe de altă parte, Henkel nu poate asigura absenţa totală a viruşilor. Drept urmare, recomandăm o atenţie deosebită pentru protecţia împotriva viruşilor (ex: prin scanare) înainte de descărcarea de date şi documente de pe website.

Henkel nu răspunde de greşelile sau erorile serviciilor oferite pe website-ul Henkel, independente de responsabilităţile sale, nici de validitatea acestora.

5. Prevederi şi declaraţii

Prevederile şi declaraţiile de pe acest website au fost încheiate în concordanţă cu misiunea şi principiile noastre. Cu toate acestea, rezultatele actuale obţinute de Henkel pot să difere considerabil faţă de aceste prevederi şi declaraţii deoarece depind de o serie de factori de natură macroeconomică şi competitivă, care sunt, în unele cazuri, independente de controlul Henkel. Fără a aduce prejudicii obligaţiilor legale prin amendarea prevederilor şi declaraţiilor, Henkel nu urmăreşte să actualizeze toate prevederile şi declaraţiile conţinute de acest website.

6. Produsele Henkel

Produsele prezente pe acest website sunt exemple de produse ale companiei Henkel din întreaga lume. Henkel nu garantează că un produs prezent pe website este disponibil şi în ţara ta. Pentru lista completă a produselor Henkel disponibile în ţara ta, vizitează pagina Henkel corespunzătoare ţării tale; accesul direct se face de pe prima pagină Henkel, sub denumirea "Henkel International".

7. Diverse

Aceşti Termeni generali de utilizare sunt formulaţi şi se află sub egida legii Republicii Federale Austria fără legătură cu Convenţia Contractelor pentru Vânzarea de Bunuri Internaţionale, aplicaţie pe care Convenţia acestor Termeni de Utilizare o exclude după cum urmează. În această privinţă, conform cu legea aplicată, locul de judecată pentru toate neînţelegerile legate de acest website se găseşte în Düsseldorf, Germany. În cazul în care oricare din aceste hotărâri judecătoreşti sunt sau devin nejustificate, acest lucru nu va afecta hotărârile judecătoreşti rămase.