arrow_down arrow_left arrow_right arrow_up burger_menu ic-checkmark close contact download edit filter Icon-GetDirections location_selector Shape Icon-GoToWebsite search neu social_facebook social_google_plus social_instagram social_linkedin social_snapchat social_twitter social_vk social_wechat social_xing social_youtube

Upevňovacie činidlá predstavujú typ anaeróbnych lepidiel, ktoré vypĺňajú vnútorný priestor medzi komponentmi a po vytvrdnutí vytvárajú pevnú presnú zostavu. Vo všeobecnosti sa ich použitie považuje za štandardný postup pri montáži lisovaných a sklzových spojok. 

Výhody produktov na upevňovanie značky LOCTITE®

Produkty na upevňovanie značky LOCTITE® ponúkajú:

 • vyššiu pevnosť s jednoduchším a lacnejším návrhom konštrukcie,
 • nižšiu závislosť na presnosti opracovania,
 • ochranu pred koróziou a trením,
 • rovnomerné zaťaženie a distribúciu namáhania na spoji.

Pri použití v kombinácii s lisovaným uložením umožňujú upevňovacie činidlá značky LOCTITE® dosiahnuť:

 • vyšší prenos zaťaženia a lepší výkon existujúcich návrhov a geometrie,
 • rovnaký výkon pri väčšej tolerancii,
 • zníženie veľkosti a hmotnosti zariadenia.

Problémy spojené s použitím konvenčných montážnych postupov, ktoré môže vyriešiť použitie produktov na upevňovanie značky LOCTITE®:

 • Zostavy so sponami či perom a drážkou majú nerovnomernú distribúciu hmotnosti, čo je nerovnováha, ktorá môže pri vysokej rýchlosti spôsobovať vibrácie.
 • Drážky a ozubenia spôsobujú veľké namáhania v dôsledku „vrubového efektu“, ktorý vzniká v oblasti klinu. Náklady na ich opracovanie sú zároveň vysoké
 • Prítlačné kruhy, zalisovanie, montáž za tepla a kužeľové uloženie sa pri prenose krútiaceho momentu spoliehajú iba na trenie, preto sú obmedzené materiálom, povrchmi a konštrukciou. Na dosiahnutie špecifickej zaťažiteľnosti je potrebná malá tolerancia, čo vedie k vysokým výrobným nákladom.

Ekonomické a funkčné výhody spojené s využitím upevňovacích činidiel:

Ekonomické výhody:

 • obmedzenie alebo úplné vylúčenie nákladných prác súvisiacich s opracovaním,
 • vylúčenie niektorých požiadaviek na úpravu povrchov,
 • predĺženie životnosti zariadení vďaka zvýšenej odolnosti voči únave materiálu a korózii,
 • vyplnenie medzier, vďaka ktorému sa môže rozšíriť tolerancia miery opracovania,
 • pomoc pri znižovaní celkových nákladov na montáž a údržbu,
 • zjednodušenie zostáv vďaka zníženej potrebe použitia kruhových spôn, pier, rozperiek alebo závitov,
 • môžu odstrániť potrebu použitia mechanických upevňovačov,
 • minimalizácia odstávok strojov a zabezpečenie rýchlejšieho opätovného uvedenia do prevádzky.

Funkčné výhody:

 • zvýšenie spoľahlivosti zostáv,
 • výroba presnejších a pevnejších zostáv,
 • eliminácia mŕtveho chodu pier a drážok,
 • prevencia skrivenia hriadeľov s malým priemerom,
 • zvýšenie pevnosti ťažkých lisovacích spojok,
 • eliminácia korózie trením,
 • eliminácia korózie z okolitého prostredia,
 • eliminácia vysokého zaťaženia zostáv,
 • zmiernenie výkyvov v miere prenosu zaťaženia,
 • jednoduchšia montáž odlišných materiálov.

Úspešný príbeh: Polaris

Kontakt

Infolinka Loctite:
0800 777 222

Našli sme chyby, opravte ich nižšie.
Čoho sa týka vaša požiadavka
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Oslovenie
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je neplatné
Toto pole je povinné