Produkty na upevňovanie predstavujú typ anaeróbnych lepidiel, ktoré vypĺňajú vnútorný priestor medzi komponentmi a po vytvrdnutí vytvárajú pevnú presnú zostavu. Vo všeobecnosti sa ich použitie považuje za štandardný postup pri montáži lisovaných a sklzových spojok. 

Výhody produktov na upevňovanie značky LOCTITE®

Produkty na upevňovanie značky LOCTITE® ponúkajú:

 • vyššiu pevnosť s jednoduchším a lacnejším návrhom konštrukcie,
 • nižšiu závislosť na presnosti opracovania,
 • ochranu pred koróziou a trením,
 • rovnomerné zaťaženie a distribúciu namáhania na spoji.

Pri použití v kombinácii s lisovaným uložením umožňujú dosiahnuť:

 • lepší prenos zaťaženia a pevnosť konštrukcií a geometrie,
 • rovnaký výkon pri väčšej tolerancii,
 • zníženie veľkosti a hmotnosti zariadenia.

Problémy spojené s použitím konvenčných montážnych postupov, ktoré môže vyriešiť použitie produktov na upevňovanie značky LOCTITE®:

 • Zostavy so sponami či perom a drážkou majú nerovnomernú distribúciu hmotnosti, čo je nerovnováha, ktorá môže pri vysokej rýchlosti spôsobovať vibrácie.
 • Drážky a ozubenia spôsobujú veľké namáhania v dôsledku „vrubového efektu“, ktorý vzniká v oblasti klinu. Náklady na ich opracovanie sú zároveň vysoké
 • Prítlačné kruhy, zalisovanie, montáž za tepla a kužeľové uloženie sa pri prenose krútiaceho momentu spoliehajú iba na trenie, preto sú obmedzené materiálom, povrchmi a konštrukciou. Na dosiahnutie špecifickej zaťažiteľnosti je potrebná malá tolerancia, čo vedie k vysokým výrobným nákladom.

Ekonomické a funkčné výhody 

Ekonomické výhody:

 • obmedzenie alebo úplné vylúčenie nákladných prác súvisiacich s opracovaním,
 • vylúčenie niektorých požiadaviek na úpravu povrchov,
 • predĺženie životnosti zariadení vďaka zvýšenej odolnosti voči únave materiálu a korózii,
 • vyplnenie medzier, vďaka ktorému sa môže rozšíriť tolerancia miery opracovania,
 • pomoc pri znižovaní celkových nákladov na montáž a údržbu,
 • zjednodušenie zostáv vďaka zníženej potrebe použitia kruhových spôn, pier, rozperiek alebo závitov,
 • môžu odstrániť potrebu použitia mechanických upevňovačov,
 • minimalizácia odstávok strojov a zabezpečenie rýchlejšieho opätovného uvedenia do prevádzky.

Funkčné výhody:

 • zvýšenie spoľahlivosti zostáv,
 • výroba presnejších a pevnejších zostáv,
 • eliminácia vôle pier a drážok,
 • prevencia skrivenia hriadeľov s malým priemerom,
 • zvýšenie pevnosti spojov s veľkým presahom,
 • eliminácia korózie trením,
 • eliminácia korózie z okolitého prostredia,
 • eliminácia vysokého zaťaženia zostáv,
 • zmiernenie výkyvov v miere prenosu zaťaženia,
 • jednoduchšia montáž odlišných materiálov.

Úspešný príbeh: Polaris

Zdroje 

Sprievodca produktmi na upevňovanie (EN) 

Príručka k lepidlám

Kontakt

Infolinka Loctite:
0800 777 222

Našli sme chyby, opravte ich nižšie.
Čoho sa týka vaša požiadavka
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je povinné
Toto pole je neplatné
Toto pole je povinné