Smese za učvršćivanje, vrsta anaerobnog lepka, popunjava unutrašnji prostor između komponenti i očvršćava u snažan i precizan sklop. Široko su prihvaćeni kao standardna metoda za sklapanje presovanih delova i uglavaka. 

Prednosti LOCTITE® sredstava za učvršćavanje

Ponuda LOCTITE® sredstava za učvršćavanje

 • Veća snaga sa pojednostavljenim i jeftinijim dizajnom
 • Smanjuje zavisnost od tolerancije mašinske obrade
 • Sprečavanje korozije i izjedanja
 • Ravnomerno raspoređivanje tereta i opterećenja na spoj

Kada se koristi u kombinaciji sa steznim spojevima, LOCTITE® sredstva za učvršćivanje pružaju:

 • Bolji prenos opterećenja i bolje performanse sa postojećim dizajnom i geometrijom
 • Jednake performanse sa ublaženim tolerancijama
 • Smanjenja u veličini i težini sklopa

Problemi sa konvencionalnim metodama koji se mogu prevazići koristeći LOCTITE® sredstva za učvršćivanje:

 • Sklopovi sa klinovima, perima/žlebovima imaju neravnomerno raspoređenu masu, što je neravnoteža koja može dovesti do vibracija pri visokim brzinama
 • Žlebni spojevi i zubci mogu izazvati visoku napetost zbog efekta zareza koji se zbiva u peru. I imaju visoke troškove mašinske obrade
 • Stezni prstenovi, presovani, utisnuti i konusni spojevi se oslanjaju samo na trenje da prenose moment sile, stoga su ograničeni materijalom, površinama i dizajnom. Male tolerancije su potrebne da bi se ostvarili određeni kapaciteti nosivosti, što dovodi do velikih troškova proizvodnje

Prednosti u ceni i performansi smesa za učvršćivanje

Prednosti u ceni:

 • Smanjite ili eliminišite skupe operacije mašinske obrade
 • Eliminišite neke potrebe površinskog finiširanja
 • Produžite vek opreme kroz bolju otpornost na zamor i koroziju
 • Popunite zazore tako da se mogu proširiti tolerancije mašinske obrade
 • Utičite na smanjenje troškova sklapanja i održavanja
 • Pojednostavite sklopove smanjivanjem korišćenja uskočnih prstenova, pera, moždanika ili navoja
 • Može da eliminiše potrebu za mehaničkim učvršćivačima
 • Smanjite zastoje u radu mašina na najmanju moguću meru osiguravajući raniji povratak radu

Prednosti u performansama:

 • Povećajte pouzdanost sklopa
 • Proizvodite preciznije, čvršće sklopove
 • Eliminišite prazan hod u perima i žlebnim spojevima
 • Sprečite deformacije malog prečnika na vratilima
 • Povećajte snagu teških upresovanih spojeva
 • Eliminišite nagrizajuću koroziju
 • Zaptiva protiv atmosferske korozije
 • Eliminiše visoka naprezanja sklopa
 • Smanjuje varijacije u prenosu opterećenja
 • Dozvoljava različitim materijalima da se lakše sklope

Priča o uspehu: Polaris

Resursi o smesama za učvršćivanje

Vodič za dizaj sa smesom za učvršćivanje

Vodič za lepkove

Kontaktirajte nas

Molimo popunite obrazac ispod i mi ćemo ubrzo odgovoriti.

Postoje neke greške, molimo ispraviti ih ispod
Koji je Vaš zahtev?
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je obavezno.
Ovo polje je neodgovarajuće
Ovo polje je obavezno.