Identifikacioni podaci o kompaniji

Naziv, adresa i telefon:

Henkel Srbija d.o.o.
Bulevar Oslobođenja 383, 11040 Beograd

Registrovano kao:

Društvo sa ograničenom odgovornošću

Matični broj:

Henkel Srbija d.o.o.
7102160

PIB:

Henkel Srbija d.o.o.
100472093