Impresum

Storitev zagotavlja:

Henkel Slovenija d.o.o.
Željko Smodlaka

Sedež podjetja:

Industrijska ulica 23
2506 Maribor
Slovenija

Poštni naslov:

Industrijska ulica 23
2506 Maribor

Davčna številka:

SI 64268438