LOCTITE 401 Keo khô nhanh

Được gọi là Loctite 401 Prism Instant Adhesive

Đặc tính và Lợi ích

LOCTITE 401 là keo thông dụng khô nhanh, lý tưởng khi sử dụng trên các bề mặt vật liệu xốp.
LOCTITE® 401 là keo khô nhanh được thiết kế để ghép các vật liệu khó liên kết, đòi hỏi phải phân phối ứng suất đồng đều và có độ bền kéo và/hoặc lực kéo cao. Sản phẩm tạo liên kết nhanh chóng giữa nhiều loại các vật liệu, bao gồm kim loại, nhựa và các chất đàn hồi. LOCTITE 401 cũng phù hợp để liên kết các vật liệu xốp như gỗ, giấy, da và vải. Sản phẩm hoàn hảo cho mọi hình thức sửa chữa nhanh và sửa chữa khẩn cấp quy mô nhỏ.
  • Universal instant adhesive
  • Very high strength on close-fitting parts
  • Perfect for all quick repairs and all types of small emergency repairs.
  • Bonds a wide range of similar or dissimilar substrates (metals, rubber, wood, cardboard, ceramics as well as most plastics)
Đọc thêm

Related Products

For accessories LOCTITE SF 770

Thông tin kĩ thuật

Color Clear: Ultra Clear
Fixture Time 3 - 10 sec.
Full Cure Temperature 77 °F
Gap Fill 0.006 in.
Key Characteristics General Purpose
Shear Strength Unit, Grit Blasted Steel psi
Shear Strength, Grit Blasted Steel 3200
Specific Gravity 1.05 g/l
Specific Gravity Temperature 25 °C
Temperature -65 - 250 °F
Viscosity 110 mPa.s (cP) Brookfield
Viscosity Temperature 77 °F