Thể thao và thời trang

Các giải pháp keo dính cho ngành thể thao & thời trang

Chi phí nhân công tăng và sự tiến bộ trong sản xuất xanh là các thách thức chính trong ngành sản xuất đồ thể thao và thời trang. Khi bạn làm việc với Henkel, bạn có thể tận dụng mạng lưới toàn cầu, bí quyết kỹ thuật và khả năng cải tiến của chúng tôi để giải quyết các thách thức này. Với nhiều loại keo dính nhất và bí quyết xử lý riêng, chúng tôi có thể hỗ trợ quy trình sản xuất của bạn, bất kể thách thức của bạn là gì.

Các Dịch vụ được Điều chỉnh theo Nhu cầu Riêng của Bạn

Là công ty hàng đầu về công nghệ trong ngành keo dính, Henkel cung cấp các giải pháp keo dính tối ưu để đáp ứng yêu cầu của quy trình sản xuất giày, bóng, túi hoặc thuyền. Chúng tôi cung cấp danh mục công nghệ đa dạng bao gồm các loại keo gốc nước, keo không có toluene, keo cyanoacrylate, keo nóng chảy và keo nóng chảy PUR.

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng

Có lỗi, xin vui lòng sửa chúng dưới đây
Bạn muốn yêu cầu gì?
Trường này là bắt buộc
Trường này là bắt buộc
Lời chào
Trường này là bắt buộc
Trường này là bắt buộc
Trường này là bắt buộc
Trường này là bắt buộc
Trường này không hợp lệ