Cách tìm TDS

Bảng thông số kỹ thuật cho các sản phẩm LOCTITE®, BONDERITE®, TECHNOMELT®, TEROSON® và AQUENCE®

Tìm kiếm một bảng thông số kỹ thuật (TDS)? Bạn có thể tìm kiếm thông tin kỹ thuật về các nhãn hiệu của chúng tôi trên mạng, bao gồm LOCTITE®, BONDERITE®, TECHNOMELT®, TEROSON® và AQUENCE®. Có hai cách giúp bạn có thể tìm được bảng thông số kỹ thuật (SDS):

Tìm kiếm trong Trang web của chúng tôi

Nhiều bảng thông số kỹ thuật (TDS) có thể được tìm thấy bằng cách tìm kiếm trên trang web của chúng tôi.

Mẹo Tìm kiếm trên Trang web:

  1. Bắt đầu tại đây và nhập tên của sản phẩm bạn đang tìm kiếm.
  2. Tìm kiếm kết quả có nhãn "TDS".
  3. Nếu không tìm được TDS bạn muốn tìm, hãy thử tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu TDS của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi.

Tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu TDS của chúng tôi

Cơ sở dữ liệu TDS là một kho lưu trữ toàn cầu các bảng thông số kỹ thuật (TDS).

Mẹo Tìm kiếm TDS:

  1. Tìm kiếm theo tên sản phẩm trong trường tìm kiếm.
  2. Nếu bạn không biết tên sản phẩm hoặc muốn xem thêm nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn, bạn có thể tìm kiếm theo các tiêu chí như công nghệ, khả năng hóa rắn hoặc ứng dụng của sản phẩm.
  3. Nếu không tìm được TDS bạn muốn tìm, hãy liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu Bảng Thông số Kỹ thuật

Hiện tại, không phải tất cả các bảng thông số kỹ thuật đều có sẵn trực tuyến. Nếu không tìm được TDS bạn muốn tìm, hãy liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi cho bạn qua email.