Làm thế nào để mua sản phẩm Keo công nghiệp Henkel

Tìm hiểu các cách thức khác nhau để mua các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp Keo của Henkel.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn không chắc chắn về ứng dụng của mình, muốn được cung cấp thêm thông tin về thách thức cụ thể của bạn, cần tìm một nhà phân phối địa phương  hoặc nếu chỉ muốn xin báo giá hoặc đặt hàng một trong những sản phẩm của chúng tôi. 

Nếu bạn muốn mua sản phẩm của chúng tôi từ một nhà phân phối gần bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn là khách hàng hoặc Đối tác phân phối, hãy đăng nhập vào Cửa hàng trực tuyến Henkel để đặt hàng. Nếu bạn chưa có tài khoản eShop, vui lòng gửi yêu cầu đến Henkel eShop mảng keo dán.