Cách tìm kiếm một SDS

Bảng Chỉ dẫn an toàn cho các sản phẩm LOCTITE®, BONDERITE®, TECHNOMELT®, TEROSON® và AQUENCE®

Bạn đang tìm kiếm một Bảng Chỉ dẫn an toàn (SDS)? Bạn có thể tìm kiếm trực tuyến thông tin an toàn về các thương hiệu của chúng tôi bao gồm LOCTITE®, BONDERITE®, TECHNOMELT®, TEROSON® và AQUENCE®. Bạn có thể tìm thấy bảng chỉ dẫn an toàn (SDS) theo hai cách:

Tìm kiếm trang web của chúng tôi

Có thể tìm thấy nhiều bảng chỉ dẫn an toàn (SDS) bằng cách tìm kiếm trên trang web của chúng tôi.

Mẹo tìm kiếm trang web:

  1. Bắt đầu tại đây và đánh tên sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm.
  2. Tìm kiếm kết quả có chữ SDS.
  3. Nếu không thể tìm thấy SDS mà bạn đang cần, thử tìm kiếm qua IDH trên cơ sở dữ liệue MyMSDS hoặc liên hệ với chúng tôi.
Tìm kiếm trang web của chúng tôi

Tìm kiếm Cơ sở dữ liệu MyMSDS

Cơ sở dữ liệu MyMSDS là một kho lưu trữ toàn cầu cho các bảng chỉ dẫn an toàn (SDS).

Mẹo tìm kiếm SDS:

  1. Bắt đầu tìm kiếm bằng cách chọn quốc gia và ngôn ngữ ở phía trên bên phải màn hình.
  2. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng số IDH thay vì tên hoặc số sản phẩm. Nếu không biết số IDH của sản phẩm, liên hệ với chúng tôi.
  3. Nếu không tìm được SDS mà bạn đang cần, liên hệ với chúng tôi.
Tìm kiếm

Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu một bảng chỉ dẫn an toàn

Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu một bảng chỉ dẫn an toàn Không phải tất cả các bảng chỉ dẫn an toàn đều có sẵn trực tuyến. INếu không tìm được SDS mà bạn đang cần, liên hệ với chúng tôi  à chúng tôi sẽ gửi nó cho bạn qua email.