Cách tìm kiếm một SDS

Bảng Chỉ dẫn an toàn cho các sản phẩm LOCTITE®, BONDERITE®, TECHNOMELT®, TEROSON® và AQUENCE®

Bạn đang tìm kiếm một Bảng Chỉ dẫn an toàn (SDS)? Bạn có thể tìm kiếm trực tuyến thông tin an toàn về các thương hiệu của chúng tôi bao gồm LOCTITE®, BONDERITE®, TECHNOMELT®, TEROSON® và AQUENCE®. Bạn có thể tìm thấy bảng chỉ dẫn an toàn (SDS) theo hai cách:

Tìm kiếm trang web của chúng tôi

Có thể tìm thấy nhiều bảng chỉ dẫn an toàn (SDS) bằng cách tìm kiếm trên trang web của chúng tôi.

Mẹo tìm kiếm trang web:

  1. Bắt đầu ở đây và nhập IDH của sản phẩm bạn đang tìm kiếm.
  2. Nếu không thể tìm thấy SDS mà bạn đang cần, hệ với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu một bảng chỉ dẫn an toàn

Liên hệ với chúng tôi để yêu cầu một bảng chỉ dẫn an toàn Không phải tất cả các bảng chỉ dẫn an toàn đều có sẵn trực tuyến. INếu không tìm được SDS mà bạn đang cần, liên hệ với chúng tôi  à chúng tôi sẽ gửi nó cho bạn qua email.