Τα αναερόβια συγκολλητικά λειτουργούν γεμίζοντας πλήρως τα κενά μεταξύ των εξαρτημάτων. Χρησιμοποιούνται συνήθως για την αύξηση της στεγανοποίησης ή της δύναμης συγκράτησης μιας κατασκευής που έχει συνενωθεί με μηχανικό τρόπο. Τα αναερόβια συγκολλητικά LOCTITE® περιλαμβάνουν κόλλες σπειρώματος, στεγανωτικά σπειρώματος, μείγματα συγκράτησης και στεγανωτικά παρεμβύσματα.

Πώς λειτουργούν τα αναερόβια συγκολλητικά LOCTITE®

Τα αναερόβια συγκολλητικά παραμένουν υγρά έως ότου απομονωθούν από το οξυγόνο παρουσία μεταλλικών ιόντων. Αν και οι αναερόβιες εφαρμογές παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, στις περισσότερες περιπτώσεις το συγκολλητικό παρέχει υψηλή αντοχή στην διάτμηση και ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία. Τα αναερόβια συγκολλητικά σταθεροποιούνται σε λίγα λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και σκληρύνουν εντελώς εντός 24 ωρών. Η πλήρης σκλήρυνση των αναερόβιων συγκολλητικών μπορεί να επιτευχθεί ταχύτερα χρησιμοποιώντας βραχυχρόνια έκθεση σε θερμότητα (π.χ. 30 λεπτά στους 120 °C).

Πρόσθετες πηγές

Λευκή Βίβλος αναερόβιων

Πλεονεκτήματα των αναερόβιων

Οι αναερόβιες κόλλες εγγυώνται την αξιοπιστία των σπειρωμάτων σύσφιξης

Ανάλυση των επιλογών κατεργασίας σπειρωμάτων

Βασικές αναερόβιες κόλλες και κόλλες σπειρωμάτων

Διατήρηση των σπειρωμάτων σύσφιξης στη θέση τους

Εμφανιζόμενη βιβλιογραφία

Βιβλιοθήκη συλλογής κόλλας LOCTITE®

Οδηγός λύσεων συντήρησης

Οδηγός χρήσης συγκόλλησης σπειρωμάτων LOCTITE®

Επικοινωνήστε μαζί μας

Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα που ακολουθεί και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό. Για άμεση τεχνική υποστήριξη παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο
+30 2104897201

Υπάρχουν ορισμένα σφάλματα, διορθώστε τα παρακάτω
Τι θα θέλατε να ζητήσετε;
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Χαιρετισμός
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό
Αυτό το πεδίο δεν είναι έγκυρο
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό