Βιομηχανικές λύσεις Henkel Adhesives

Συνεργαζόμαστε με τους καινοτόμους για την επίλυση σύνθετων προκλήσεων σε κάθε κλάδο.