Με τη LOCTITE®, κανένας βράχος δεν είναι πολύ σκληρός για την Herrenknecht

Η Herrenknecht είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων παγκοσμίως, με 100 μηχανήματα που εργάζονται σε έργα από σήραγγες κυκλοφορίας στην Κουάλα Λουμπούρ έως το μετρό του Παρισιού.

Ο τεράστιος τροχός κοπής και ο κύριος μηχανισμός κίνησης του μηχανήματος υπόκεινται σε υψηλά φορτία, οπότε η Herrenknecht βασίζεται σε κόλλες σπειρώματος της LOCTITE® για να διασφαλίσει ότι τα εξαρτήματα υψηλής πίεσης είναι ασφαλή και μόνιμα στερεωμένα και παρέχουν μακροχρόνια αντοχή σε κραδασμούς. Τα στεγανοποιητικά φλάντζας της LOCTITE χρησιμοποιούνται επίσης για την αύξηση της αξιοπιστίας του συγκροτήματος κίνησης.