LOCTITE AA 326 Keo kết cấu

Đặc tính và Lợi ích

LOCTITE AA 326 là keo dán nam châm, có độ nhớt trung bình, không trộn, có màu từ vàng đến hổ phách, được hoạt hóa bằng LOCTITE SF 7649.
LOCTITE® AA 326 keo dán nam châm có màu từ vàng đến hổ phách, không trộn. Sản phẩm có độ bám dính tốt với các loại ferit khác nhau, thời gian cố định là 3 phút và độ bền kéo là 15 N/mm². Sản phẩm có thể sử dụng ở nhiệt độ lên tới +120°C. Cần có LOCTITE SF 7649 để hoạt hóa.
Đọc thêm

Thông tin kĩ thuật

Màu Sắc Màu Vàng, Vàng: Hổ Phách
Thời gian thi đấu 3.0 phút
Đặc Điểm Chính Khả Năng Pha Trộn: Không Cần Pha Trộn
Độ Bền Cắt 15.0 N/mm²
Độ Nhớt, Brookfield - RVT, @ 25.0 °C Spindle 6, speed 20 rpm 14000.0 - 22000.0 mPa.s (cP)
Độ Nhớt, EN 12092 - MV, @ 25.0 °C Shear Rate 36 s⁻¹ 10000.0 - 20000.0 mPa.s (cP)