Ochranné nátery LOCTITE®

Opotrebenie spôsobuje prestoje. LOCTITE znižuje opotrebenie a zabraňuje prestojom.

Priemyselné ochranné nátery - pre tie najnáročnejšie priemyselné odvetvia.

Ťažobný priemysel. Výroba elektriny. Cementárne a oceliarne. Tieto náročné priemyselné odvetvia kladú vysoké nároky na používané zariadenia a stroje, ktoré sú pre ich fungovanie kritické.

Predchádzanie prestojom je jednou z kľúčových potrieb. Ochranné nátery LOCTITE® proti opotrebeniu poskytujú vynikajúcu odolnosť voči oderu a rázovému zaťaženiu. Predlžujú životnosť kritických zariadení udržujú ich v chode.

Pozrite si video a dozviete sa viac.

Produkty LOCTITE® proti opotrebeniu

LOCTITE® ponúka kompletný rad produktov proti opotrebeniu a na zníženie prestojov aj v tých najnáročnejších priemyselných odvetviach - od ochrany voči oderu až po ochranu voči korózii.Ak máte záujem o predvedenie produktov