Zaprojektowane do recyklingu: Przejście od gospodarki liniowej do zamkniętego obiegu materiałowego

Szeleszczące, wytrzymałe i wszechstronne opakowania miękkie na chipsy, soki owocowe, kawę, detergenty, a nawet kleje są atrakcyjną propozycją. Te tak zwane laminaty mają jednak tę wadę, że czasami trudno jest je ponownie przetworzyć, by móc je znów wykorzystać. Dlaczego? Wiele opakowań miękkich składa się z różnych warstw materiału, które choć połączone ze sobą, znacznie się od siebie różnią i są w dużej mierze niekompatybilne oraz zasadniczo niemieszalne. Aby mogły być efektywnie przetwarzane i poddane recyklingowi, muszą zostać rozdzielone.

W ścisłej współpracy z partnerami z branży opakowań, Henkel Adhesive Technologies podjął to wyzwanie, jak wyjaśnia Alexander Bockisch, Market Development Manager Flexible Laminates: Istnieje kilka przeszkód do pokonania na różnych etapach łańcucha dostaw, który rozciąga się od sortowania po recykling laminatów z tworzyw sztucznych. Nasze rozwiązania mogą - na początek - pomóc w zwiększeniu możliwości recyklingu odpadów poprzemysłowych pochodzących od producentów opakowań. Adhesive Technologies dostrzega trzy różne podejścia do zwiększenia wskaźnika recyklingu: opracowanie wielowarstwowych laminatów wykonanych z kompatybilnych materiałów, rozdzielenie niekompatybilnych warstw po użyciu oraz nakładanie kompatybilnych powłok zamiast łączenia niekompatybilnych warstw z tworzyw sztucznych.

"Jesteśmy siłą napędową gospodarki obiegowej"

Oprócz tego projektu Henkel angażuje się również w różne programy mające na celu zwiększenie możliwości recyklingu, na przykład jako partner inicjatywy Nowa Gospodarka Tworzywami Sztucznymi, wspierającej efektywny, funkcjonalny system recyklingu tworzyw sztucznych, a także jako członek-założyciel CEFLEX, międzybranżowego konsorcjum 38 firm obejmującego cały łańcuch wartości elastycznych opakowań z tworzyw sztucznych. Henkel jest reprezentowany w różnych grupach roboczych utworzonych w ramach tej inicjatywy, nie tylko poprzez dział Adhesive Technologies, ale ostatnio także poprzez działy Laundry Home Care i Beauty Care. Dzięki naszemu zaangażowaniu i specjalistycznej wiedzy jesteśmy siłą napędową w gospodarce obiegowej, co w dużym stopniu jest zgodne z naszymi wartościami i naszym zaangażowaniem na rzecz stałego zwiększania naszej wiodącej roli w obszarze zrównoważonego rozwoju - mówi dr Dennis Bankmann, Product Development Flexible Laminates Europe.

Skontaktuj się z nami!

Prosimy wypełnić poniższy formularz, a wkrótce się z Państwem skontaktujemy.

Formularz zawiera błędy, proszę je poprawić poniżej
Co chciałbyś zamówić?
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest nieważne