Kokkupõrkejärgne parandamine on kereparandustöökodade oluline tegevusvaldkond, keskendudes eelkõige ressursside säästmisele ja kahjustatud osade välja vahetamise asemel parandamisele. Kerepahtlid sobivad suurepäraselt kahjustatud osade esialgse kuju taastamiseks, sest need on lihvitavad; nakkuvad metalli, klaaskiu, alumiiniumi ja kõigi värvitavate plastide külge ning taluvad kere liikumist, vibratsiooni ja väiksemaid lööke. Kestvus kogu sõiduki eluea jooksul. 

Tutvuge juhendiga

Meie juhendis on toodud näide auto kapoti mõlgi tasandamist peenpahtli abil. Kasutage kindlasti õiget kerepahtlit, lähtudes töödeldavast aluspinnast.


Kõiki näidatud remondi- ja hooldustöid peaksid tegema ainult spetsialistid. Ärge proovige seda teha kodus või kui teil pole selleks erialast väljaõpet. Järgige alati autotootja juhiseid.
Vastutuse piiramine

1. SAMM

Ettevalmistamine (I)

Puhastage ja eeltöödelge tootega TEROSON® VR 10. Eemaldage olemasolev värvikiht, paljastades parandatavast alast 5-10 cm laiema ala ja paljastades halja metalli.

2. SAMM

Ettevalmistamine (II)

Lihvige lihvpaberiga P120 ja pärast seda P150-ga, et tekitada sujuv kalle, et suurendada kerepahtli nakkepinda. Toote TEROSON® VR 10 abil puhastage ja rasvärastage lihvitud ala põhjalikult.

3. SAMM

Segamistehnika (I)

Veenduge, et teil oleks puhas, mitteimav segamisalus ja pahtlilabidas. Sega 50 g täitepastat (TEROSON® UP 210) 4-5 g kõvendiga (golfipalli ja hernetera suhe). Kõvendi segamisel kasutage voltimistehnikat, et vältida õhumullide teket. 

4. SAMM

Segamistehnika (II)

Segage hoolikalt, kuni kõik punase kõvendi jäljed on täielikult pastasse segunenud. Ärge segage rohkem kogust kui see, mida saab kasutada ja kandke peale 4 minuti jooksul.

5. SAMM

Pahtli pealekandmine

Kandke puhta pahtlilabida abil metallpinnale õhuke kiht segatud kerepahtlit (parima tulemuse saamiseks max 2 mm). Pressimise abil kandke kerepahtel ja täitke lihvimisega tekkinud ebatasasused, sooned.

6. SAMM

Tasandav kerepahtel

Täitke soovitud tasandini, et vältida tühimike tekkimist.

7. SAMM

Kuivamine

Laske kerepahtlil toatemperatuuril kuivada. Kuivamist saab kiirendada infrapunakiirguri abil (pinnatemperatuur kuni 65 °C), mille järel lasta jahtuda toatemperatuuril 10 minutit. Vältige kuumaõhufööni kasutamist!

Korduma kippuvad küsimused

VASTUSED SAGEDAMATELE KÜSIMUSTELE

Vastutuse piirangud

Siin esitatud teave, iseäranis soovitused meie toodete kasutamiseks, põhinevad meie teadmistel ja kogemustel. Seoses erinevate materjalide ja töötingimustega, mida me ei saa mõjutada, soovitame tungivalt, et viiksite läbi ulatuslikud katsed, kontrollimaks meie toodete sobivust vajalike protsesside ja kasutusviiside jaoks. Me ei võta vastutust eeltoodud teabe või kirjalike või suuliste soovituste eest, välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti ja kui tegemist on surma või vigastusega, mis on põhjustatud Henkeli raskest hooletusest ja vastutusega kohaldatava tootevastutuse seaduse alusel. Juhime tähelepanu, et meie esitatud teave ei pruugi olla ajakohane, täielik ega õige. See ei ole mõeldud õigusliku nõuandena. Iga kasutaja on ainuvastutav kohaldatava õiguse hindamise ja selle järgimise tagamise eest. Teave on kaitstud autoriõigusega. Esmajoones laieneb autoriõigus kõikidele taasesitamistele, mugandamistele, tõlgetele, muus meedias säilitamisele ja töötlemisele, sealhulgas elektroonilisele säilitamisele ning töötlemisele. Täieliku või osalise erandi saamiseks on vaja Henkel Balti OÜ. eelnevat kirjalikku nõusolekut. Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik selles müügilehes kasutatud märgid Henkeli ja/või selle sidusettevõtete kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid.