Lepidla LOCTITE® poskytují rychlá, odolná řešení pro Joker FX

Joker FX, společnost vyrábějící venkovní značky a prostředky vizuální komunikace, se potýkají s mnoha výzvami. Produkty musí být silné, odolné, natíratelné a musí odolávat venkovním vlivům, a přitom všem musí ještě vypadat dobře. Lepidla LOCTITE® firmy Henkel pomáhají měnit výrobní postupy Joker FX. Běžně se používal šestitýdenní cyklus, ale Joker FX nyní díky vteřinovým a konstrukčním lepidlům LOCTITE® dokáže realizovat projekty za pouhých 24 hodin. „Lze zcela bezpečně říct, že nám LOCTITE® umožnil, abychom se stali společností, jíž jsme dnes,“ tvrdí Pierre Knobbs, prezident Joker FX. Lepidla LOCTITE® poskytují výhody při návrhu, zlepšují celkové vlastnosti a vzhled výrobků, urychlují montáž a snižují celkové náklady. Tato lepidla vytváří silné, odolné spoje, jež jsou ideální pro výrobce jako Joker FX, kteří potřebují, aby jejich výrobky odolaly i těm nejnáročnějším vlivům okolí a stále vypadaly skvěle.

Jedním z problémů Joker FX bylo nalezení řešení pro spojování kovů, které jsou příliš tenké na svařování. Řešením byl LOCTITE®: spolehlivé, rychlejší, odolné spojování pomocí konstrukčních lepidel. „Můžeme používat opravdu tenké materiály, které by se nikdy nedaly svařovat, neboť by se deformovaly. Vůbec o tom už neuvažujeme. Lepíme,“ dodává Knobbs. Hybridní lepidlo LOCTITE® HY 4090 otevírá společnosti dveře k novým použitím a řešením. Při výrobě venkovního stojanu na brožury s čirým krytem používají pro lepení akrylátu LOCTITE® HY 4090, protože rychle tvrdne, nezanechává tzv. výkvět na čirém krytu a odolává venkovním vlivům. Joker FX používá konstrukční lepidla LOCTITE® jako spolehlivé řešení pro lepení hliníkových konstrukcí.

Společnost také používá vteřinová lepidla LOCTITE® pro lepení rozměrných písmen na různé prostředky vizuální komunikace. Henkel Adhesive Technologies je hlavním světovým dodavatelem lepidel, těsnicích přípravků a funkčních povlaků.

O Joker FX
Joker FX, společnost vyrábějící venkovní značky a prostředky vizuální komunikace, byla schopná úspěšně využít moderních konstrukčních prostředků. Proto je společnost s 15letou historií schopna poskytovat kompletní řešení šité na míru – od návrhu až po konečnou montáž výrobků. Výrobky společnosti zahrnují i venkovní značky umístěné v parcích a u cest a rovněž další konstrukční návrhy.

O konstrukčních a vteřinových lepidlech LOCTITE®

Konstrukční a vteřinová lepidla LOCTITE® jsou navržena pro výjimečně pevné spoje, dlouhou životnost a použitelnost pro rozmanité materiály a použití, jako je lepení kovů, plastů a kompozitních materiálů a magnetů. Dodávají se v několika formulacích, včetně dvousložkových akrylátových lepidel, jedno a dvousložkových epoxidů, polyuretanových lepidel a akrylátů s aktivátorem. LOCTITE® HY 4090 jako první hybridní konstrukční vteřinové lepidlo nabízí rychlost kyanoakrylátů a pevnost epoxidů. Vteřinová lepidla LOCTITE® poskytují vynikající sílu spoje na široké škále plastů, pryží a kovů. Snadno se používají a rychle vytvrzují i při pokojové teplotě.

 

Všechny uvedené ochranné známky ochrannými a/nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Henkel a jejích přidružených subjektů v USA i kdekoliv jinde. ® = registrováno u Patentového úřadu USA. © 2018 Henkel Corporation. All rights reserved. (2/18)

Podívejte se, jak vám LOCTITE® pomůže zajistit úspěch. Zavolejte 1-800-LOCTITE (562-8483).