Většina průmyslových odstředivých čerpadel představuje pro podnik významnou investici. Případné poruchy proto představují závažný problém. Naštěstí lze mnoho poruch snadno opravit - a dokonce jim i zabránit - pomocí účinného programu údržby. Další informace o údržbě a zvyšování spolehlivosti čerpadel naleznete v našich materiálech k čerpadlům.

Příčiny poruch čerpadel

Existuje mnoho příčín poruch čerpadel, mezi ty nejčastější patří tyto:

 

Nesouosost

Uvolnění upevňovacích šroubů základny čerpadla vede k vibracím, které mohou způsobit poškození ložiska

Netěsnosti

Nedokonalý povrch přírub vede časem k netěsnostem, které snižují výkon čerpadla.

Opotřebení

Opotřebení ploch čerpadla vlivem abraze, kavitace a chemického působení.

Údržba čerpadel je klíčová

Vzhledem k vysokým nákladům na údržbu a ještě vyšším nákladům spojených s poruchami je kvalitní plán údržby čerpadla klíčem k:

 • prodloužení životnosti čerpadla
 • zachování účinnosti čerpadla
 • zvýšení spolehlivosti čerpadla

Typické opravy:

LOCTITE Řešení pro odstředivá čerpadla

Vyberte si LOCTITE jako svého partnera v oblasti čerpadel

Abychom vám pomohli udržet vaše čerpadla - a váš podnik - spolehlivě v provozu, nabízíme:

 • znalost odvětví a komponent
 • technologická řešení
 • podporu aplikací
   

 

Můžeme vám pomoci:

 • zvýšit spolehlivost čerpadel
 • zvýšit účinnost čerpadla
 • předcházet běžným poruchám
 • prodloužit servisní intervaly
 • prodloužit střední dobu mezi poruchami
 • snížit celkové náklady na údržbu

Materiály k tématu ČERPADLA