OEM-hermeetikute taastamine on omaette kunst. Kuid meie TEROSON®i hermetiseerimissüsteemiga on originaalse OEM-i tekstuuri tegelikult lihtne kopeerida. Õppige kõike, mida peate teadma liitekohtade tihendamise kohta sõiduki kere remondis, alates tavalise hermeetikuprofiili kasutamisest kuni originaalisarnaste tekstuuride teostamiseni.

Tutvuge juhendiga

Sõidukite remondis on korrosiooni vältimiseks ülitähtis taasluua sama kvaliteet ja visuaalne välimus, mida pakuvad originaalsed OEM-hermeetikud. Allpool toodud juhiste abil saate taastada kerehermeetikuid originaalilähedaselt.


Kõiki näidatud remondi- ja hooldustöid peaksid tegema ainult spetsialistid. Ärge proovige seda teha kodus või kui teil pole selleks erialast väljaõpet. Järgige alati autotootja juhiseid.
Vastutuse piirang

1. SAMM

Padruni kuumutamine

Toote kuumutamine, võimaldab seda hõlpsamalt pihustada madalama rõhu ja siledama tekstuuriga. Eelsoojendage padrunit eelsoojendusahjus (max 60 °C).
MÄRKUS Enne kuumutamist eemaldage padruni alumine kaas.

2. SAMM

Pinna ettevalmistamine

Puhastage tihendatavad pinnad eelnevalt tootega TEROSON® VR 10.

3. SAMM

Padruni ettevalmistamine

Eemaldage alumine kaas ja avage padruni ots. Keerake otsik korralikult kinni.
Sisestage padrun ja reguleerige otsiku tööasendit. Horisontaalne või vertikaalne pealekandmine. Kontrollige, et otsiku kõrvad asetseksid paralleelselt pinnaga.

4. SAMM

Õhurõhu reguleerimine

Reguleerige trassi õhurõhk vahemikku 6 baari (min) kuni 10 baari (max). Reguleerige TEROSON® ET GUN POWERLINE II pealekandmisrõhk.

SAMM 5a

Piluotsikuga pihustamine

Piluotsikuga pihustamisel, hoidke otsikut pinnast 6–12 cm kaugusel. Reguleerige TEROSON® ET GUN POWERLINE II abil rõhk 6–12 baarini, sõltuvalt OEM-i soovitatud laiusest.

SAMM 5b

Piluotsiku kasutamine laia ribana pealekandmiseks

Enne hermeetiku pihustamist, pange maalriteip pealekandmisala algusesse ja lõppu. Eemaldage maalriteip enne, kui hermeetikule moodustub nahakiht. Laia ribaga hermeetiku (akustiline) pihustamine, laiusega 8–12 cm, reguleerige töörõhk 15–22 baarile ja hoidke otsikut pinnast 8–12 cm kaugusel.

Valikuline

Täiendavad pealekandmise abivahendid

Pealekandmist saab lihtsustada erinevate pealekandmisvahendite abil. Näiteks painduv voolik võimaldab töötada ka väga kitsastes tingimustes. Otsikujuhikut saab kasutada pinnaga paralleelse kõrguse hoidmiseks või servaga paralleelse kauguse hoidmiseks.

Korduma kippuvad küsimused

VASTUSED SAGEDAMATELE KÜSIMUSTELE

Vastutuse piirangud

Siin esitatud teave, iseäranis soovitused meie toodete kasutamiseks, põhinevad meie teadmistel ja kogemustel. Seoses erinevate materjalide ja töötingimustega, mida me ei saa mõjutada, soovitame tungivalt, et viiksite läbi ulatuslikud katsed, kontrollimaks meie toodete sobivust vajalike protsesside ja kasutusviiside jaoks. Me ei võta vastutust eeltoodud teabe või kirjalike või suuliste soovituste eest, välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti ja kui tegemist on surma või vigastusega, mis on põhjustatud Henkeli raskest hooletusest ja vastutusega kohaldatava tootevastutuse seaduse alusel. Juhime tähelepanu, et meie esitatud teave ei pruugi olla ajakohane, täielik ega õige. See ei ole mõeldud õigusliku nõuandena. Iga kasutaja on ainuvastutav kohaldatava õiguse hindamise ja selle järgimise tagamise eest. Teave on kaitstud autoriõigusega. Esmajoones laieneb autoriõigus kõikidele taasesitamistele, mugandamistele, tõlgetele, muus meedias säilitamisele ja töötlemisele, sealhulgas elektroonilisele säilitamisele ning töötlemisele. Täieliku või osalise erandi saamiseks on vaja Henkel Balti OÜ. eelnevat kirjalikku nõusolekut. Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik selles müügilehes kasutatud märgid Henkeli ja/või selle sidusettevõtete kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid.