Keermestatud ühendusi kasutatakse laialdaselt torustike ühendamiseks survesüsteemides, seega on tihendamine hädavajalik. Autotööstuses enim kasutatud keemilised keermehermeetikud on anaeroobsed tooted. Näitame siin tihendusnööriga remonti.

Tutvuge juhendiga

Meie juhendis kasutatud torude tihendamiseks mõeldud nöör, on mittekõvastuva plastse kattega mitmekihiline nöör, mis ei lase läbi õhku ega muid tavalisi gaase ja vedelikke. Seda saab kasutada torude või muude survesüsteemide lekete korral töökojas (mitte sõidukis!). See ei vaja kuivamisaega ja selle tulemuseks on kohene täistihendavuse saavutamine. 


Kõiki näidatud remondi- ja hooldustöid peaksid tegema ainult spetsialistid. Ärge proovige seda teha kodus või kui teil pole selleks erialast väljaõpet. Järgige alati autotootja juhiseid.
Vastutuse piiramine

1. SAMM

Puhastamine

Puhastage keermed tootega LOCTITE® SF 7063 ja vajadusel karestage siledaid ja teravaid keermeharju.

2. SAMM

Kasutamine

Keerutage LOCTITE® 55 keermenööri toru keerme ümber, keerme sulgumisega samas suunas, alustades toru otsast. Vältige esimesel keermepöördel ülekatet, see võimaldab torusid lihtsamalt paigaldada. Soovitatavate keermepöörete arvu leiate toote pakendilt. Kandke peale ristmustriga. Lõigake nöör läbi.

3. SAMMMontaaž

Monteerige keermesühendus tavapärasel viisil. Pärast pingutamist on võimalik tagsipööre kuni 45°. Ühendust saab korduvalt demonteerida/monteerida. Avage liides, eemaldage vana hermeetik, kandke peale värsket hermeetikut ja pingutage korralikult.

Korduma kippuvad küsimused

VASTUSED SAGEDAMATELE KÜSIMUSTELE

Vastutuse piirangud

Siin esitatud teave, iseäranis soovitused meie toodete kasutamiseks, põhinevad meie teadmistel ja kogemustel. Seoses erinevate materjalide ja töötingimustega, mida me ei saa mõjutada, soovitame tungivalt, et viiksite läbi ulatuslikud katsed, kontrollimaks meie toodete sobivust vajalike protsesside ja kasutusviiside jaoks. Me ei võta vastutust eeltoodud teabe või kirjalike või suuliste soovituste eest, välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti ja kui tegemist on surma või vigastusega, mis on põhjustatud Henkeli raskest hooletusest ja vastutusega kohaldatava tootevastutuse seaduse alusel. Juhime tähelepanu, et meie esitatud teave ei pruugi olla ajakohane, täielik ega õige. See ei ole mõeldud õigusliku nõuandena. Iga kasutaja on ainuvastutav kohaldatava õiguse hindamise ja selle järgimise tagamise eest. Teave on kaitstud autoriõigusega. Esmajoones laieneb autoriõigus kõikidele taasesitamistele, mugandamistele, tõlgetele, muus meedias säilitamisele ja töötlemisele, sealhulgas elektroonilisele säilitamisele ning töötlemisele. Täieliku või osalise erandi saamiseks on vaja Henkel Balti OÜ. eelnevat kirjalikku nõusolekut. Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik selles müügilehes kasutatud märgid Henkeli ja/või selle sidusettevõtete kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid.