Tihendeid kasutatakse vedeliku- ja gaasilekke vältimiseks mitteläbilaskva barjääri abil. Edukaks tihendamiseks on vajalik, et tihend püsiks kaua ja oleks lekkevaba pika aja jooksul. Tihend peab olema vedelike ja/või gaaside suhtes vastupidav ning taluma töötemperatuure ja tihendile mõjuvat survet.

Tutvuge juhendiga

Tihendeid kasutatakse vedeliku- ja gaasilekke vältimiseks mitteläbilaskva barjääri abil. Edukaks tihendamiseks on vajalik, et tihend püsiks kaua ja oleks lekkevaba pika aja jooksul. Tihend peab olema vedelike ja/või gaaside suhtes vastupidav ning taluma töötemperatuure ja tihendile mõjuvat survet.


Kõiki näidatud remondi- ja hooldustöid peaksid tegema ainult spetsialistid. Ärge proovige seda teha kodus või kui teil pole selleks erialast väljaõpet. Järgige alati autotootja juhiseid.
Vastutuse piiramine

1. SAMM

Puhastamine

Kandke toodet LOCTITE® SF 7200 vanale keemilisele tihendile ja kasutage jääkide eemaldamiseks puidust või plastist kaabitsat. Eemaldage krobelised servad. Paksemate kihtide korral võib osutuda vajalikuks mitmekordne pealekandmine. Veenduge, et järgitaks tehniliste andmete lehel olevaid pealekandmise juhiseid.

2. SAMM

Ettevalmistamine

Enne hermeetiku pealekandmist on soovitatav pindu rasvärastada ja puhastada toote LOCTITE® SF 7063 abil.

3. SAMM

Hermeetiku pealekandmine

Kandke hermeetikut, nt LOCTITE® SI 5980, peale pideva ribana, juhtpukside ja poldi aukude ümber asetsevale äärikpinnale.

4. SAMM

Kokkupanek

Enne hermeetiku nahakihi moodustumist pange ääriku pooled kokku ja avaldage kergelt survet.
Kui need tuleb lahti võtta, eemaldage poldid tavaliste käsitööriistadega. Kasutage äärikute eraldamiseks demontaaži polti või integreeritud valatud kõrgendikke ja süvendeid. 

Korduma kippuvad küsimused

VASTUSED SAGEDAMATELE KÜSIMUSTELE

Vastutuse piirangud

Siin esitatud teave, iseäranis soovitused meie toodete kasutamiseks, põhinevad meie teadmistel ja kogemustel. Seoses erinevate materjalide ja töötingimustega, mida me ei saa mõjutada, soovitame tungivalt, et viiksite läbi ulatuslikud katsed, kontrollimaks meie toodete sobivust vajalike protsesside ja kasutusviiside jaoks. Me ei võta vastutust eeltoodud teabe või kirjalike või suuliste soovituste eest, välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti ja kui tegemist on surma või vigastusega, mis on põhjustatud Henkeli raskest hooletusest ja vastutusega kohaldatava tootevastutuse seaduse alusel. Juhime tähelepanu, et meie esitatud teave ei pruugi olla ajakohane, täielik ega õige. See ei ole mõeldud õigusliku nõuandena. Iga kasutaja on ainuvastutav kohaldatava õiguse hindamise ja selle järgimise tagamise eest. Teave on kaitstud autoriõigusega. Esmajoones laieneb autoriõigus kõikidele taasesitamistele, mugandamistele, tõlgetele, muus meedias säilitamisele ja töötlemisele, sealhulgas elektroonilisele säilitamisele ning töötlemisele. Täieliku või osalise erandi saamiseks on vaja Henkel Balti OÜ. eelnevat kirjalikku nõusolekut. Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik selles müügilehes kasutatud märgid Henkeli ja/või selle sidusettevõtete kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid.