Siit saate teada, kuidas kinnitada laagreid, pukse ja silindrilisi detaile avadesse või võllidele. See on teatud tüüpi anaeroobne liim, mis täidab detailide vahelised mikrotühemikud, tahkub ja moodustab tugeva, ühtse liite. See on standardne meetod ping- ja lõtkistuga liidete kokkupanekuks.

Tutvuge juhendiga

Allpool toodud juhiste abil saate kindlalt fikseerida ping- ja lõtkistuga liiteid. Tehke selgeks, mis toodet on missuguse liite jaoks tarvis. Eesmärk on saavutada maksimaalne koormuse ülekandevõime ja ühtlane pingejaotus, välistades samal ajal pilukorrosiooni.


Kõiki näidatud remondi- ja hooldustöid peaksid tegema ainult spetsialistid. Ärge proovige seda teha kodus või kui teil pole selleks erialast väljaõpet. Järgige alati autotootja juhiseid.
Vastutuse piiramine

1. SAMMEttevalmistus ja puhastamine

Vana kinnitusliimi jääkide hõlpsaks eemaldamiseks kasutage toodet LOCTITE® SF 7200. Seejärel kasutage enne liimi pealekandmist pindade rasvärastamiseks ja puhastamiseks toodet LOCTITE® SF 7063.

SAMM 2a

Pealekandmine – lõtkliide

Kandke ava-võll ühenduste fiksaator ümberringi võlli ja ava kokkupuutepinna, koosta kasutades pöörlevat liigutamist, et liim kanduks ühtlaselt kogu kokkupuutepinna ulatuses.

SAMM 2b

Pealekandmine – pressliide

Kandke liim mõlemale ühenduspinnale ja kasutades pressi, koosta ühendus. Kasutage pressliite korral aeglaselt tahkuvaid tooteid.

SAMM 2c

Pealekandmine – kuumutatud avaga presslide

Kandke võllile liim, kuumutage ava/rumm, et tekitada lõtk kergemaks kokkupanekuks. 

ValikulineLahtivõtmine

Liimitud ava-võlli lahtivõtmiseks kasutage liite kuumutamist umbes 250 °C juures. Võtke koost lahti, kui detailid on veel kuumad.

Korduma kippuvad küsimused

VASTUSED SAGEDAMATELE KÜSIMUSTELE

Vastutuse piirangud

Siin esitatud teave, iseäranis soovitused meie toodete kasutamiseks, põhinevad meie teadmistel ja kogemustel. Seoses erinevate materjalide ja töötingimustega, mida me ei saa mõjutada, soovitame tungivalt, et viiksite läbi ulatuslikud katsed, kontrollimaks meie toodete sobivust vajalike protsesside ja kasutusviiside jaoks. Me ei võta vastutust eeltoodud teabe või kirjalike või suuliste soovituste eest, välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti ja kui tegemist on surma või vigastusega, mis on põhjustatud Henkeli raskest hooletusest ja vastutusega kohaldatava tootevastutuse seaduse alusel. Juhime tähelepanu, et meie esitatud teave ei pruugi olla ajakohane, täielik ega õige. See ei ole mõeldud õigusliku nõuandena. Iga kasutaja on ainuvastutav kohaldatava õiguse hindamise ja selle järgimise tagamise eest. Teave on kaitstud autoriõigusega. Esmajoones laieneb autoriõigus kõikidele taasesitamistele, mugandamistele, tõlgetele, muus meedias säilitamisele ja töötlemisele, sealhulgas elektroonilisele säilitamisele ning töötlemisele. Täieliku või osalise erandi saamiseks on vaja Henkel Balti OÜ. eelnevat kirjalikku nõusolekut. Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik selles müügilehes kasutatud märgid Henkeli ja/või selle sidusettevõtete kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid.