Kogu autokere konstruktsiooni seisukohalt on tuuleklaas väga tähtis osa. See parandab konstruktsioonilist jäikust ja kaitseb autos viibijaid. Tuuleklaasi vahetamisel kasutatav liim on ainus, mis hoiab tuuleklaasi autokere küljes.

Materjalid

Selles õpetuses kasutasime klaasiliimi TEROSON BOND 60 True Primerless, mille ohutu väljasõiduaeg FMVSS 212/208 ja Henkeli uue kokkupõrke standardi kohaselt on ainult 1 tund. Sama paigaldusjuhend kehtib ka teiste TEROSON BOND tuuleklaasiliimide puhul. Küll aga kontrollige kindlasti üle, mis on toote ohutu väljasõiduaeg ja kas klaasiliimi eelkuumutamine on vajalik.


Kõiki parandus- ja hooldustöid peavad tegema üksnes oma ala eksperdid. Ärge proovige seda teha kodus või ilma erialase hariduseta. Järgige alati auto tootja juhiseid.

Vastutuse piirangud.

1. SAMM

Uue tuuleklaasi puhastamine

Eemaldage uus tuuleklaas pakendist. Puhastage klaasi mõlemad pooled mustusest, kasutades professionaalset puhastusvahendit (nt aknapesuvahend TEROSON BOND Glass Cleaner).

2. SAMM

Uue tuuleklaasi kontrollimine

Veenduge, et uus tuuleklaas oleks terve ja kriimustusteta ning sobiks autole.

3. SAMM

Liimitava klaasi pinna karestamine

Karestage liimitav pind TEROSON BOND Glass Cleaner’iga niisutatud TEROSON BOND Sponge'i svammi abil.

4. SAMM

Liimitava klaasi pinna puhastamine

Kandke klaasi pinnale uuesti TEROSON BOND Glass Cleaneri klaasipuhastusvahendit ja kuivatage ühesuunalise pühkimisega, kasutades ebemevaba lappi.

5. SAMM

Vana tuuleklaasi eemaldamine

Eemaldage klaasi liistud, klambrid ja lõigake tuuleklaas eest. TEROSON BOND Easy Cut teeb selle töö eriti lihtsaks.

6. SAMM

Klaasi raami ettevalmistamine

Puhastage raam mustusest, kasutades tolmuimejat, TEROSON BOND Glass Cleaneri klaasipuhastusvahendit ja ebemevaba lappi. Seejärel lõigake vana klaasiliimi kiht tasaseks ja vajaduse korral katke tekkinud värvikahjustused klaasiliimi krundiga.

7. SAMM

Klaasiliimi kõrguse määramine

Määrake kõrgus autokatuse raami serval. Reguleerige klaasiliimi otsik õigele kõrgusele kohtades, kus katus on klaasiga samal tasapinnal: kõrgus = raami kõrgus x + 2 mm.

8. SAMM

Liimipadruni ettevalmistamine

Avamiseks eemaldage padruni alumine kaas ja torgake läbi kate, mis asub otsiku kinnituskohal. Keerake külge liimiotsik ja pange padrun liimipüstoli sisse.

9. SAMM

Liimi pealekandmine

Soovitud kõrgusega klaasiliimi pealekandmiseks hoida otsikut 90° nurga all klaasi suhtes. Doseerida klaasiliim ühtlase liikumisega, ilma jõnksude ja tühimiketa.

10. SAMM

Paigalda uus tuuleklaas

Paigaldage uus tuuleklaas täpselt õigele positsioonile. Kasutage TEROSON VR 5080 kinnitus- ja parandusteipi, et klaas ajutiselt õiges asendis fikseerida. Paigaldage eemaldatud polstrid, liistud, peegel…

11. SAMM

Ohutu väljasõiduaja järgimine

Järgige kindlasti ohutut väljasõiduaega. TEROSON BOND 60 True Primerless puhul on selleks 60 minutit. Ooteaja möödudes võite kindel olla, et sõiduk vastab FMVSS-i turvanõuetele.

12. SAMM

Kalibreerige sõiduabisüsteemid

Veenduge, et kõik sõiduabisüsteemid oleksid kalibreeritud. Lähtuge süsteemi kalibreerimisel autotootja juhistest.

INFO

TEROSON BOND 60 True Primerless tuuleklaasiliim on loodud vastama lisaks FMVSS (212/208) kokkupõrke standardile ka palju rangemale Henkeli standardile. See tähendab, et tuuleklaasi eespüsivus on tagatud ka kokkupõrke korral 40% ülekattega, 64 km/h kiiruse juures, peale 60 min möödumist paigaldusest.

Vastutuse piirangud

Siin esitatud teave, iseäranis soovitused meie toodete kasutamiseks, põhinevad meie teadmistel ja kogemustel. Seoses erinevate materjalide ja töötingimustega, mida me ei saa mõjutada, soovitame tungivalt, et viiksite läbi ulatuslikud katsed, kontrollimaks meie toodete sobivust vajalike protsesside ja kasutusviiside jaoks. Me ei võta vastutust eeltoodud teabe või kirjalike või suuliste soovituste eest, välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti ja kui tegemist on surma või vigastusega, mis on põhjustatud Henkeli raskest hooletusest ja vastutusega kohaldatava tootevastutuse seaduse alusel. Juhime tähelepanu, et meie esitatud teave ei pruugi olla ajakohane, täielik ega õige. See ei ole mõeldud õigusliku nõuandena. Iga kasutaja on ainuvastutav kohaldatava õiguse hindamise ja selle järgimise tagamise eest. Teave on kaitstud autoriõigusega. Esmajoones laieneb autoriõigus kõikidele taasesitamistele, mugandamistele, tõlgetele, muus meedias säilitamisele ja töötlemisele, sealhulgas elektroonilisele säilitamisele ning töötlemisele. Täieliku või osalise erandi saamiseks on vaja Henkel Balti OÜ. eelnevat kirjalikku nõusolekut. Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik selles müügilehes kasutatud märgid Henkeli ja/või selle sidusettevõtete kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid.