Auto eluea jooksul võib tekkida palju erinevaid värvkatte kahjustusi. Värvitud pindade kahjustusi võivad põhjustada paiskuvad kivid, lindude väljaheited või kriimustused autopesulas. Kuid ka värvimise viimistlusprotsessi ajal võivad tekkida kahjustused, näiteks tolmutäpid, värvi valgumine või apelsinikoor. Siin näitame, kuidas parandada tolmutäppe, mille on põhjustanud tolmu sattumine värvi sisse.

Tutvuge juhendiga

Selles remondijuhendis kasutame oma TEROSON® Premium Line poleerainet, mis ühendab lihvimis- ja poleerimisetapi üheks tänu aglomeraadil põhinevale terale, mis laguneb pealekandmisel peenemateks osadeks.


Kõiki näidatud remondi- ja hooldustöid peaksid tegema ainult spetsialistid. Ärge proovige seda teha kodus või kui teil pole vastavat väljaõpet. Järgige alati autotootja juhiseid.
Vastutuse piiramine

1. SAMM

Pinna ettevalmistamine

Puhastage ja töödelge eelnevalt tootega TEROSON® VR 10. Lihvige poleeritavat värvipinda lihvpaberiga P1500 või P2000. Puhastage lihvitud pind eelnevalt tootega TEROSON® VR 100, kasutades ebemevaba lappi.

2. SAMM

Ühendamine 

Kandke toodet TEROSON® WX 159 valgele, kõvale padjale või otse töödeldavale pinnale.  Lihvimis- ja poleerimiskiirus peaks olema madal esimesed 45 sekundit. Seejärel suurendage kiirust, et tera laguneks ja et oleks võimalik saavutada peenem lihvimine ja poleerimine.

3. SAMM

Poleerimine

Seejärel suurendage kiirust, et poleerimiseks kasutada kõige peenemat tera. Järgige poleerija ideaalset pöörlemisliikumist. Seejärel puhastage pind pastajääkidest.

4. SAMM

Viimistlemine

Kandke toodet TEROSON® WX 178 HP (musta värvi), pehmele padjale või otse poleeritavale pinnale. Viimistlege poleeritud pind poleerijaga. Liikuge aeglaselt ja ühtlaselt kattuvate liigutustega (üles ja alla, seejärel küljelt küljele). Sellega saavutatakse läikiva, hologrammideta pinna. Peale soovitud läike saavutamist, eemaldage poleeraine jäägid puhta mikrokiudlapiga. 

5. SAMM

Kaitse 

Värskelt viimistletud värvile on vajalik lisada ka kaitsekate. Kandke kaitsev vaha TEROSON® WX 189 pehmele padjale (TEROSON® ET 193), poleerkettale (TEROSON® ET 196), mikrokiust lapile (TEROSON® ET 195) või otse viimistletud pinnale. Pärast kaitsevahaga töötlemist, puhastage pinda mikrokiudlapiga. Läikiv pind on nüüd tihendatud ja kaitstud.

Teave

Poleerimise protsess

Poleerimise protsess koosneb erinevatest sammudest. Siin näete tööprotsesse alates pinna peenlihvimisest kuni kaitsevaha pealekandmiseni. Kasutame oma poleerimisühendite TEROSON® tootevalikus värvikoodiga korke, et näidata, millises etapis toodet kasutada.

 

Korduma kippuvad küsimused

VASTUSED SAGEDAMATELE KÜSIMUSTELE

Vastutuse piirangud

Siin esitatud teave, iseäranis soovitused meie toodete kasutamiseks, põhinevad meie teadmistel ja kogemustel. Seoses erinevate materjalide ja töötingimustega, mida me ei saa mõjutada, soovitame tungivalt, et viiksite läbi ulatuslikud katsed, kontrollimaks meie toodete sobivust vajalike protsesside ja kasutusviiside jaoks. Me ei võta vastutust eeltoodud teabe või kirjalike või suuliste soovituste eest, välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti ja kui tegemist on surma või vigastusega, mis on põhjustatud Henkeli raskest hooletusest ja vastutusega kohaldatava tootevastutuse seaduse alusel. Juhime tähelepanu, et meie esitatud teave ei pruugi olla ajakohane, täielik ega õige. See ei ole mõeldud õigusliku nõuandena. Iga kasutaja on ainuvastutav kohaldatava õiguse hindamise ja selle järgimise tagamise eest. Teave on kaitstud autoriõigusega. Esmajoones laieneb autoriõigus kõikidele taasesitamistele, mugandamistele, tõlgetele, muus meedias säilitamisele ja töötlemisele, sealhulgas elektroonilisele säilitamisele ning töötlemisele. Täieliku või osalise erandi saamiseks on vaja Henkel Balti OÜ. eelnevat kirjalikku nõusolekut. Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik selles müügilehes kasutatud märgid Henkeli ja/või selle sidusettevõtete kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid.