Gỗ Bán tự nhiên

Ứng dụng

Với dòng keo LOCTITE® Purbond, khách hàng có nhiều lựa chọn về phương pháp dán để đáp ứng các yêu cầu hoạt động khác nhau. Các ứng dụng đó bao gồm ghép thanh, dán mặt và dầm chữ I. Lịch sử lâu đời và kinh nghiệm tuyệt vời của Henkel đã góp phần tạo ra keo LOCTITE® Purbond hiệu suất cao trong nhiều lĩnh vực dán.

LOCTITE® Purbond: Giải pháp kết dính tuyệt vời cho nhiều ứng dụng

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng

Có lỗi, xin vui lòng sửa chúng dưới đây
Bạn muốn yêu cầu gì?
This field is required
This field is required
Lời chào
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
Trường này không hợp lệ