arrow_down arrow_left arrow_right arrow_up burger_menu ic-checkmark close contact download edit filter Icon-GetDirections location_selector Shape Icon-GoToWebsite search neu social_facebook social_google_plus social_instagram social_linkedin social_snapchat social_twitter social_vk social_wechat social_xing social_youtube

Kỹ thuật vệ sinh TECHNOMELT® 102: Hướng dẫn vệ sinh các hệ thống hoạt động với chất kết dính nhạy áp

Kỹ thuật vệ sinh TECHNOMELT® 102 được thiết kế cho các hệ thống bôi chất kết dính hoạt động bằng chất kết dính cao su, hay còn gọi là chất nóng chảy nhạy áp.

Chúng tôi đã làm video hướng dẫn này để hướng dẫn bạn vệ sinh từng bước một.

Cần có thêm thông tin về kỹ thuật vệ sinh của chúng tôi? Liên hệ với các chuyên gia về chất kết dính bao bì của chúng tôi!

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây và chúng tôi sẽ phản hồi nhanh chóng

Có lỗi, xin vui lòng sửa chúng dưới đây
Bạn muốn yêu cầu gì?
This field is required
This field is required
Lời chào
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
Trường này không hợp lệ