การบริการปฏิบัติการเชิงวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์สำหรับการเตรียมพื้นผิวของเราได้ถูกพัฒนาและผลิตขึ้น โดยกลุ่มนักวิเคราะห์และผู้ชี่ยวชาญจากเฮงเค็ลที่มีห้องปฏิบัติการ สำหรับการคิดค้นถึง 12 แห่ง ซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้งาน การส่งตัวอย่างวิเคราะห์และรายงานที่แม่นยำเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญของปฏิบัติการเชิงวิเคาระห์ของเฮงเค็ล

นักิวเคาระห์ของเฮงเค็ลทั้ง 20 คน สามารถวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 16 ปีในห้องปฏิบัติการ สมาชิกในทีมหลายคนจบการศึกษา (ปริญญาเอก / ปริญญาโท) โดยส่วนใหญ่มีวุฒิปริญญาตรี ในสาขาหรืเคมี / วิทยาศาสตร์ ทีมนี้ที่ทุ่มเทในการดำเนินการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ตั้งแต่การตรวจสอบยืนยันกระบวนการของลูกค้าและชิ้นส่วนของลูกค้าจนถึงการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงสำหรับปัญหาของลูกค้า ด้วยการใช้ระบบการจัดการข้อมูลในห้องปฏิบัติการเชิงวิเคราะห์ของเฮงเค็ล ทีมบริการวิเคราะห์จะรักษา.

ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้ารวมถึงการติดตามผลลัพธ์ตามผลิตภัณฑ์ลูกค้าและหมายเลข บริการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของเฮงเค็ลรวมถึง แต่ไม่จำกัดถึง:

 • Pre-treatment coating characterization (SEM, XRD, XRF, etc.)
 • Customer process bath analysis (ICP, IC, HPLC, UV-Vis etc.)
 • Customer problem solving analysis (Fe-SEM, FTIR, GC-MS, LC-MS, NMR, etc.)
 • Customer part corrosion environmental analysis and material testing (ASTM, GMW, SAE, Mil, etc.)

การทดสอบเครื่องมือ

ความกว้างและขอบเขตของอุปกรณ์วิเคราะห์ของเฮงเค็ลนั้นไม่เหมือนซัพพลายเออร์รายอื่น ๆ นำเสนอประเภทการทดสอบที่หลากหลายให้กับลูกค้าอุปกรณ์นี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ:

 • Scanning electron microscopes (SEM/Fe-SEM) with EDX analyzers
 • Stereomicroscopes and a metallograph with multiple imaging modes
 • X-ray diffractometer (XRD) for p-ratios and crystalline material identification
 • X-ray fluorescence analyzers (XRF) -Field and Research based
 • Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy units with microscope
 • Ultra-violet/visible spectrometer for component Analysis
 • Gas chromatographs (GC) for solvent and volatile organic quantification
 • High-performance liquid chromatography (HPLC) units for organic compound quantitation
 • Ion chromatograph (IC) units for anion Analysis
 • Nuclear Magnetic Resonance (NMR) for organic compound Analysis
 • Gel permeation chromatography (GPC) for molecular weight identification
 • Liquid chromatograph-mass spectrometers (LC-MS) for broad range of organic compounds
 • NC-40 dynamic and static salt spray chambers for ASTM & OEM testing protocols
 • ASFC & CASS chambers for adhesion and conversion coating Analysis