LOCTITE SF 7039

คุณสมบัติและประโยชน์

สเปรย์ทำความสะอาดชิ้นส่วน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่สัมผัสกับความชื้นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ
LOCTITE® SF 7039 สเปรย์ทำความสะอาดชิ้นส่วน สร้างขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้าที่สัมผัสกับความชื้นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ โดยไม่ทำลายชั้นวานิชที่มีอยู่ มันทิ้งสารช่วยไล่น้ำไว้ และถูกใช้งานโดยทั่วไปในช่วงอุณหภูมิ -30 °C ถึง +50 °C
  • ไม่มีผลกระทบกับฉนวนวานิช
  • สำหรับทำความสะอาดจุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้า รีเลย์ สวิทซ์เกียร์ เป็นต้น ซึ่งมีการสัมผัสกับความชื้นและสิ่งปนเปื้อนอื่น
อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลทางเทคนิค

การใช้งาน การทำความสะอาดหน้าสัมผัสทางไฟฟ้า
คุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญ มีส่วนประกอบของตัวทำละลาย