Тук можете да намерите най-новите маркетингови материали като каталози, брошури и листовки за продукти LOCTITE и TEROSON, които се използват ежедневно по целия свят за ремонт и поддръжка на машини, оборудване и превозни средства.

Данните, съдържащи се в тези материали, са предназначени само за справка. Ако се нуждаете от помощ и препоръки относно спецификациите на тези продукти, моля свържете се с нашата местна техническа поддръжка.